Základní údaje

Historické adresy

16.1.2003 - 31.12.2005 Brno, Holzova 14/730, okres Brno-město, PSČ 62800
27.8.2001 - 16.1.2003 Brno, Vinohrady 45/794, okres Brno-město, PSČ 63900
31.12.1997 - 27.8.2001 Brno, Vinohrady 45, okres Brno-město, PSČ 63900

25511891

DIČ

Není plátce DPH

31.12.1997 - 31.12.2005

CZ25511891

Datum vzniku

31. prosince 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2005

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2005

Historické názvy

18.9.2002 - 31.12.2005

SITA Moravia a.s.

31.12.1997 - 18.9.2002

RCP - Recycling park a.s.

31.12.1997 - 31.12.1997

RCP - Recyling park a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2525

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.12.2004 - 31.12.2005

197 500 000 Kč

21.12.2004 - 27.12.2004

77 000 000 Kč

10.10.2000 - 21.12.2004

45 000 000 Kč

18.8.1999 - 10.10.2000

25 000 000 Kč

31.12.1997 - 18.8.1999

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2005 - 31. prosince 2005 : Na základě rozhodnutí jediných akcionářů resp. jediných společníků při výkonu působnosti valných hromad všech na fúzi zúčastněných společností ze dne 25. července 2005, došlo k fúz... i formou sloučení společností:- SITA Bohemia a.s., zanikající právnická osoba, IČ: 630 79 241, se sídlem Španělská 10/1073, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00,- SITA Moravia a.s., zanikající právnická osoba, IČ: 255 11 891, se sídlem Holzova 14/730, Brno, okres: Brno-město, PSČ 628 00,- SLUŽBY K.K.Š, s.r.o., zanikající právnická osoba, IČ: 607 12 864, se sídlem K Lipníkům 31, Boskovice, PSČ 680 01,- SITA Ecotech, s.r.o., zanikající právnická osoba, IČ: 639 80 738, se sídlem Slovenská č.p. 2071, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00,- Technické služby Tišnov, spol. s r.o., zanikající právnická osoba, IČ: 645 11 103, se sídlem Wágnerova 1543, Tišnov, PSČ 666 01,- se společností SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955, se sídlem Španělská 10/1073, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, jako nástupnickou společností.Jmění všech shora uvedených zanikajících právnických osob, tj. společností SITA Bohemia a.s., SITA Moravia a.s., SITA Ecotech, s.r.o., SLUŽBY K.K.Š., s.r.o. a Technické služby Tišnov, spol. s r.o., včetně všech práv a povinností, přešlo na nástupnickou společnost SITA CZ as., IČ: 256 38 955, se sídlem Španělská 10/1073, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00.Jak vyplývá ze shora uvedeného, společnost SITA Moravia a.s. zanikla sloučením.Den změny zápisu: 31. prosince 2005. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 2005 - 31. prosince 2005 : Vymazává se ke dni 31.12.2005 z obchodního rejstříku.
  • 22. ledna 2004 - 31. prosince 2005 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře dne 28.06.2002.
  • 1. února 2003 - 31. prosince 2005 : Společnost byla sloučena se zanikajícími společnostmi a na tutonástupnickou společnost přešlo jmění zanikajících společností, ato společností:SELIO, spol. s r.o., IČ: 46963081, se ... sídlem Blansko, Pražská254/4, PSČ: 678 01, zapsané v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6518,RECYCLING SERVIS, s.r.o., IČ: 60738146, se sídlem Brno, Holzova730/14, PSČ: 628 00, zapsané v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18088,EKOHELP - RCP, s.r.o., IČ: 60735490, se sídlem Brno, Holzova 14č.p. 730, PSČ: 628 00, zapsané v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17830,RCP-Recycling park trans, s.r.o., IČ: 60914157, se sídlemHavlíčkův Brod, Humpolecká 3507, PSČ: 580 01, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl C, vložka 6609,RCP-Recycling park Šumperk, s.r.o., IČ: 25360019, se sídlemŠumperk, Jesenická č. or. 31 čp. 621, PSČ: 787 01, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,vložka 14965,EKO-SERVICE KTM a.s., IČ: 65138198, se sídlem Hradčany čp. 88,Okres: Přerov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajskýmsoudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1188,OZOBEL, a.s., IČ: 25821032, se sídlem Ostrava-Kunčice, Frýdecká444, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl B, vložka 1983. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 1997 - 31. prosince 2005 : Společnost vznikla přeměnou RCP-Recycling park,s.r.o. se sídlemv Brně, Vinohrady 45, IČO 46 96 99 00, Rg C 7147 Krajskéhoobchodního soudu v Brně.
  • 21. prosince 2004 - 27. prosince 2004 : Jediný akcionář schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti SITA Moravia a.s. o částku ve výši 120 500 000,- Kč (slovy jednostodvacetmiliónůpětsettisíc korun českých).Důvodem... zvýšení základního kapitálu je zvýšení bonity a rozvoj společnosti.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu o částku 120 500 000,- kč (slovy jednostodvacetmiliónůpětsettisíc korun českých) bude provedeno upsáním 1 ks (slovy jeden kus) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 120 500 000,- Kč (slovy jednostodvacetmiliónůpětsettisíc korun českých). Druh akcie bude kmenová akcie, akcie bude v listinné podobě, bude znít na majitele a nebude kótovaná.Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akie, tedy emisní ážio je nulové.Upusování nových akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vyjma případu, kdy budou pro dřívější upisování akcií splněny podmínky stanovené ust. § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.Akcie bude upsána bez využití přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu určitým zájemcem, kterým je společnost SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10, 120 00 Praha 2, IČ: 25638955, která je jediným akcionářem společnosti SITA Moravia a.s. a která se vzdává přednostního práva na upisování akcií.Místem upisování akcií je sídlo společnosti SITA Moravia a.s. (tj. Brno, Holzova 14/730, PSČ: 628 00).Lhůta pro upisování akcie činí 14 (čtrnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 14ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen jedinému akcionáři. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a to spolu s návrhem smlouvy na upsání akcií.Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 30 (třiceti) dnů po upsání nových akcií, tj. po právní účinnosti smlouvy o upsání akcií.Schvaluje se započtení peněžité pohledávky ve výši 120 500 000 Kč (slovy jednostodvacetmiliónůpětsettisíc korun českých), kterou má jediný akcionář SITA CZ a.s. za společností SITA Moravia a.s. na základě svého nároku na vrácení peněžité půjčky, kterou poskytla společnost SITA CZ a.s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 04.08.2004 společnosti SITA Moravia a.s. Z této částky bude započtena část ve výši odpovídající emisnímu kursu nově upisované akcie, tedy 120 500 000,- Kč (slovy jednostodvacetmiliónůpětsettisíc korun českých).Za tím účelem bude uzavřena mezi společností SITA Moravia a.s. a jediným akcionářem dohoda o započtení, a to v sídle společnosti SITA Moravia a.s.(tj. Brno, Holzova 14/730, PSČ: 62800).Nová akcie bude vydána a doručena akcionáři během 30ti (třiceti) dnů poté, co akcionář plně splatí emisní kurs upsané akcie. zobrazit více skrýt více
  • 27. července 2004 - 21. prosince 2004 : Dne 28.11.2003 jediný akcionář společnosti SITA Moravia a.s. přijal v působnosti valné hromady společnosti SITA Moravia a.s. sepsaného ve formě notářského zápisu JUDr. Michalem Voř... íškem, notářem v Brně, Jezuitská 13 toto rozhodnutí:Jediný akcionář schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti SITA Moravia a.s. z dosavadní výše 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět miliónů korun českých) na novou výši 77.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm miliónů korun českých), tedy o částku 32.000.000,- Kč (slovy: třicet dva miliónů korun českých).Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení bonity a rozvoj společnosti.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu o částku 32.000.000,- Kč (slovy: třicet dva miliónů korun českých) bude provedeno upsáním 128 ks (slovy: jedno sto dvacet osm kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou registrované.Emisní kurs nově upsané akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.Upisování nových akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vyjma případu, kdy budou pro dřívější upisování akcií splněny podmínky stanovení ust. § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.Akcie budou upsány bez využití přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu určitým zájemcem, kterým je společnost SITA CZ, s.r.o. se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3, IČ: 25638955, která je jediným akcionářem společnosti SITA Moravia a.s. a která se vzdává přednostního práva na upisování akcií.Místem upisování akcií je sílo společnosti SITA Moravia a.s. (tj. Brno, Holzova 14/730, PSČ: 628 00).Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a jejich počátek se stanoví tak, že lhůta 14ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen jedinému akcionáři. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to spolu s návrhem smlouvy na upsání akcií.Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 30 (třicet) dnů po upsání nových akcií, tj. po právní účinnosti smlouvy o upsání akcií.Schvaluje se započtení peněžité pohledávky ve výši 32.000.000,- Kč (slovy: třicet dva miliónů korun českých), kterou má jediný akcionář SITA CZ s.r.o. za společností SITA Moravia a.s. na základě svého nároku na vrácení peněžité půjčky, kterou poskytla společnost SITA CZ s.r.o. na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.03.2002 společnosti SITA Moravia a.s. Z této částky bude započtena část ve výši odpovídající emisnímu kursu nově upisovaných akcií, tedy 32.000.000,- Kč (slovy: třicet dva miliónů korun českých).Za tím účelem bude uzavřena mezi společností SITA Moravia a.s. a jediným akcionářem dohoda o započtení, a to v sídle společnosti SITA Moravia a.s. (tj. Brno, Holzova 14/730, PSČ: 628 00).Nové akcie budou vydány a doručeny akcionáři během 30ti (třicet) dnů poté, co akcionář plně splatí emisní kurs upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
  • 10. října 2000 - 22. ledna 2004 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 20.7.2000 upraveném rozhodnutím mimořádné valnéhromady konané dne 14.9.2000.
  • 18. srpna 1999 - 10. října 2000 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém usnesením valnéhromady konané dne 8.7.1999.
  • 3. září 1998 - 18. srpna 1999 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 8.7.1998.
posunout dolů