Trendy

296 004 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

9 511 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

217 380 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.6.2016 Zaoralova 2058/5, Líšeň, 628 00 Brno

Historické adresy

15.10.2014 - 2.6.2016 Zaoralova 2058/5, Líšeň, 628 00 Brno
6.5.2014 - 15.10.2014 Kosmákova 2195/28, Židenice, 615 00 Brno
25.1.2001 - 6.5.2014 Brno, Kosmákova 2195/28, okres Brno-město, PSČ 61500
31.12.1997 - 25.1.2001 Brno, Moravské nám. 12, okres Brno-město, PSČ 60200

25512455

DIČ

od 31.12.1997

CZ25512455

Datum vzniku

31. prosince 1997

Datová schránka

rkucee5

Historické názvy

31.12.1997 - 15.10.2014

ERDING, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2465

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.10.2002

16 000 000 Kč

Historické jmění

31.12.1997 - 7.10.2002

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 17.9.2013

7490237001 / 5500

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 1.4.2018

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kollárova 3122/1, 612 00, Brno - Královo Pole

... více provozoven (celkem 184) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. prosince 1997 : Společnost vznikla přeměnou ERDING, s.r.o. se sídlem v Brně,Moravské nám. 12, IČO 49 44 45 14, Rg C 12192 Krajskéhoobchodního soudu v Brně.

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. května 2014 - 2. června 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 6. května 2014 - 2. června 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 25. ledna 2001 - 6. května 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými ve znění přijatémmimořádnou valnou hromadou konanou dne 16.1.2001.
 • 21. srpna 2002 - 7. října 2002 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 14.06.2002 o záměru zvýšitzákladní kapitál tohoto obsahu:- Základní kapitál obchodní společnosti ERDING, a.s. se zvyšujez částky 10.000.000,-- Kč (s... lovy: deset milionů korun českých),o částku 6.000.000,-- Kč (slovy: šest milionů korun českých) načástku ve výši 16.000.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů korunčeských). Upisování nad částku 16.000.000,-- Kč (slovy: šestnáctmilionů korun českých) se nepřipouští.- Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií. Nazvýšení základního kapitálu bude vydáno 60 (slovy: šedesát) kusůakcií o nominální hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs akcií budesplacen peněžitými vklady. Upisované akcie budou kmenové,znějící na jméno, vydané v listinné podobě. Akcie na jméno budoumít, stejně jako stávající akcie společnosti, omezenoupřevoditelnost tak, že převod těchto akcií bude podléhatsouhlasu valné hromady.- Vzhledem ke skutečnosti, že všichni akcionáři se před vydánímtohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali, vesmyslu ustanovení § 204a odst. 7, ve spojení s ustanovením §220b odst. 5 obchodního zákoníku, svého přednostního práva kúpisu nových akcií v celém rozsahu, nerozhoduje valná hromada ovyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií.- Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kdyžstávající akcionáři se svého přednostního práva k úpisu v celémrozsahu vzdali. Těmito určitými zájemci jsou Ing. FrantišekVlaha, bytem Brno, Bzenecká 4 a Ing. Radomír Petrovič, bytemBrno, Moravské nám. 12, jako oprávněné osoby - věřitelé -obchodní společnosti ERDING, a.s., z pohledávek, které vznikly:. Ing. Františku Vlahovi, na základě Smlouvy o půjčce, uzavřenés obchodní společností ERDING, a.s., jako dlužníkem dne31.12.2001, na částku ve výši 6.600.000,-- Kč (slovy: šestmilionů šest set tisíc korun českých),. Ing. Radomíru Petrovičovi, na základě Smlouvy o půjčce,uzavřené s obchodní společností ERDING, a.s., jako dlužníkemdne 31.12.2001, na částku ve výši 6.600.000,-- Kč (slovy: šestmilionů šest set tisíc korun českých),nebo osoby, které se prokáží jako věřitelé ze shora uvedenýchpohledávek. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2002 - 7. října 2002 : Tyto pohledávky v celkové výši 12.600.000,-- Kč (slovy: dvanáctmilionů šest set tisíc korun českých) jsou, dle informace podanédne 5.6.2002 Ing. Pavlem Mikuličem - auditorem č. 338... , evidovanév účetnictví této společnosti jako závazek vůči akcionářům.Pokud nebude úpis nových akcií proveden přímo původními věřitelize shora popsaných pohledávek, za prokázání skutečnosti, žeurčitý zájemce je věřitelem ze shora popsaných pohledávek, sepovažuje předložení platné a účinné smlouvy o postoupenípohledávky, spolu s potvrzením představenstva společnostiERDING, a.s. o tom, že společnosti bylo postoupení pohledávkyoznámeno ve smyslu ustanovení § 526 odst. 1 občanského zákoníku.Nepředložení tohoto písemného potvrzení představenstvaspolečnosti ERDING, a.s. při úpisu akcií má pro postupníka (jakověřitele z postoupené pohledávky) důsledky uvedené v § 526 odst.1 občanského zákoníku.. Ing. Františku Vlahovi, bytem Brno, Bzenecká 4, bude nabídnutok úpisu 30 (slovy: třicet) kusů akcií o jmenovité hodnotě jednéakcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),. Ing. Radomíru Petrovičovi, bytem Brno, Moravské nám. 12, budenabídnuto k úpisu 30 (slovy: třicet) kusů akcií o jmenovitéhodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korunčeských),- Lhůta pro úpis nové emise akcií začne běžet ode dne právnímoci usnesení, kterým bylo rozhodnutí valné hromady o záměruzvýšit základní kapitál zapsáno do Obchodního rejstříku a jejídélka se stanovuje na 60 dnů. Místo pro úpis akcií, tedyuzavření smlouvy o úpisu, je sídlo společnosti ERDING, a.s. tedyBrno, Kosmákova 2195/28, okres Brno-město, PSČ 615 00. Počátekběhu lhůty bude určitým zájemcům oznámen tak, že společnostzašle určitým zájemcům, tedy na adresu jejich bydliště nebo naadresu uvedenou v oznámení postupitele o postoupení pohledávky,oznámení o počátku běhu této lhůty, buď formou doporučenéhodopisu zaslaného na adresu jeho sídla, nebo osobním převzetímoznámení oproti jeho dopisu.- Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovitéhodnotě akcií, tj. za emisní kurs jedné akcie ve výši 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)- 100% emisního kursu akcií je upisovatel povinen splatitnejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií. Upisovatel je povinensplatit emisní kurs akcií na účet, zřízený společností u bankypro splacení základního kapitálu č. 382349813/0300.- Obchodní společnost ERDING, a.s. je povinna návrh smlouvy oupsání akcií doručit předem určeným zájemcům, ve lhůtě do 10 dnůod podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o záměruzvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vedenéhoKrajským soudem v Brně. Návrh smlouvy o úpisu akcií budesoučasně určitému zájemci k dispozici v sídle společnosti odedne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o záměru zvýšitzákladní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem vBrně.- Proti pohledávce obchodní společnosti ERDING, a.s. na splaceníemisního kursu zapsaných akcií se, v souladu s ustanovením § 163odst. 3 obchodního zákoníku, připouští možnost započtení vůčičásti peněžitých pohledávek za obchodní společností ERDING,a.s., které vznikly:. Ing. Františku Vlahovi, na základě Smlouvy o půjčce, uzavřenés obchodní společností ERDING, a.s., jako dlužníkem dne31.12.2001, kdy k započtení se připouští na částku ve výši3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých),. Ing. Radomíru Petrovičovi, na základě Smlouvy o půjčce,uzavřené s obchodní společností ERDING, a.s. jako dlužníkem dne31.12.2001, kdy k započtení se připouští na částku ve výši3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých),- Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: ve lhůtě dodvou týdnů od podpisu smlouvy o upsání akcií uzavře zájemce,který upsal akcie a společnost smlouvu o započtení.Představenstvo společnosti zašle písemná návrh smlouvy ozapočtení určitému zájemci, který upsal akcie podpisem smlouvyo úpisu akcií. Současně bude písemný návrh dohody o započtenídán k dispozici v sídle společnosti ode dne právní moci usnesenío zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základníkapitál v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 29. února 2000 - 25. ledna 2001 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 14.2.2000.
 • 2. března 1998 - 25. ledna 2001 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 16.2.1998.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů