Trendy

59 039 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 020 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

81 803 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.6.2014 Brněnská 523, 671 82 Dobšice

Historické adresy

7.2.2007 - 18.6.2014 Dobšice, Brněnská 523, PSČ 67182
3.9.2003 - 7.2.2007 Znojmo, Velká Michalská 185/3, PSČ 66901
5.1.1998 - 3.9.2003 Znojmo, Velká Michalská 22, PSČ 66901

25513940

DIČ

Není plátce DPH

1.5.2001 - 31.12.2012

CZ25513940

Datum vzniku

5. ledna 1998

Datová schránka

4ihgwqv

Historické názvy

3.9.2003 - 7.2.2007

PRVNÍ ZNOJEMSKÁ VINAŘSKÁ, a.s.

7.2.2007 - 7.2.2007

Vinařství LAHORER, a.s.

5.1.1998 - 3.9.2003

SUFITA s.r.o.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 28943

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.2.2004

31 465 000 Kč

Historické jmění

3.9.2003 - 25.2.2004

14 065 000 Kč

5.1.1998 - 3.9.2003

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Znojmo

Provozovny

od 7.2.2007

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Brněnská 523, 671 82, Dobšice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. června 2014 : Převod akcií je vždy podmíněn souhlasem dozorčí rady.
  • 18. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. prosince 2004 : Rozhodnutím valné hromady společnosti PRVNÍ ZNOJEMSKÁ VINAŘSKÁ, a.s. ze dne 6.9.2004 došlo ke změně stanov společnosti.
  • 25. února 2004 : Rozhodnutím valné hromady společnosti PRVNÍ ZNOJEMSKÁ VINAŘSKÁ, a.s. ze dne 09.12.2003 došlo ke změně stanov společnosti.
  • 3. září 2003 : Rozhodnutím valné hromady společnosti SUFITA, s.r.o. ze dne 04.04.2003 došlo ke změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Společnost byla původně Rozhodnutím valné hromady společnosti SUFITA, s.r.o. ze dne 04.04.2003 došlo ke změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Společnost byla původně... vedena v oddílu C, číslo vložky 28943. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 7. listopadu 2005 - 7. února 2007 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) z částky 31,465.000,- Kč (slovy: třicet ... jedna milionů čtyři sta šedesát pět tisíc korun českých) na částku 41,465.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů čtyři sta šedesát pět tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je stavba výrobní a skladové haly, zřízení nové technologické linky na výrobu a lahvování nápojů. Úpis nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady bez výzvy k upsání akcií dosavadními akcionáři v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti s využitím přednostního práva. Nevyužijí-li akcionáři svého přednostního práva k upsání akcií, budou akcie nabídnuty určitému zájemci, kterým je společnost EXBIO Holding s.r.o., se sídlem Znojmo, Velká Michalská 185/3, IČ: 25505688 na základě výzvy zaslané společnosti elektronickou poštou.Po upsání akcií na splacení základního kapitálu bude vydáno deset tisíc kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva začíná prvním dnem po nabytí právní moci účinnosti zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí čtrnáctým dnem po dni nabytí právní moci účinnosti zápisu usnesení o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem v případě nevyužití přednostního práva dosavadními akcionáři začíná první den po uplynutí lhůty pro úpis akcií dosavadními akcionáři a potrvá čtrnáct dnů. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti PRVNÍ ZNOJEMSKÁ VINAŘSKÁ, a.s., Znojmo, Velká Michalská 185/3.Emisní kurs nově upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní účet společnosti číslo účtu 174492869/0600. Počátek lhůty upisování bude akcionářům oznámen vyvěšením usnesení o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci v sídle společnosti. Emisní kurs nově upsaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě.Pod podmínkou nabytí účinnosti zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku základního kapitálu do obchodního rejstříku se schvaluje změna obsahu stanov společnosti, a to takto:Článek 6 stanov bude nově znít takto:Článek 6Akcie1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku čl. 5, je rozdělen na:2 kusy listinných akcií kmenových na jméno, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč na akcii, tj. slovy padesát tisíc korun českých4 kusy listinných akcií kmenových na jméno, o jmenovité hodnotě 33.125,- Kč na akcii, tj. slovy třicet tři tisíc sto dvacet pět korun českých,1 kus listinné akcie kmenové na jméno, o jmenovité hodnotě 19.500,- Kč na akcii, tj. slovy devatenáct tisíc pět set korun českých,208 kusů listinných akcií kmenových na majitele, o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč na akcii, tj. slovy sto padesát tisíc korun českých,10.000 kusů listinných akcií kmenových na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na akcii, tj. slovy: jeden tisíc korun českých,1 kus listinné akcie kmenové na jméno, o jmenovité hodnotě 13.000,- Kč na akcii, tj. slovy třináct tisíc korun českých.Akcie budou vydány v listinné podobě, jsou zcela splaceny a nejsou určeny k obchodování na veřejných trzích.Převod akcií na jméno je vždy podmíněn souhlasem dozorčí rady.2. Společnost může vydat i jiné akcie.3. Emisní kurs upsaných akcií byl plně splacen ke dni podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.4. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio o 30% jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady a všechny nepeněžité vklady. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. V případě, že upisovatel nesplní emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo ke splacení ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy.6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně. zobrazit více skrýt více
  • 20. ledna 2004 - 25. února 2004 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu:Důvod zvýšení základního kapitálu: v důležitém zájmu společnosti spočívajícím v zahájení investičního rozvoje společnosti, mode... rnizace viničních tratí a modernizace technologie sklepního hospodářství společnosti.Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: nepeněžitými vklady bez výzvy k upisování akcií v rozsahu 17.406.000,- Kč předem určeným zájemcům, a to spoluvlastníkům nepeněžitého vkladu, jehož předmětem jsou viničné porosty na viničních tratích "ZIMOLOVO" (U hájku) - registrační číslo vinice 628123/0002 v k.ú. Dobšice u Znojma, na parcelách číslo 618/1 a 669 v k.ú. Dobšice u Znojma, osázená plocha činí 71.619 m2 a "BABIČÁK", registrační číslo vinice 634174/0001 v k.ú. Dyje, okres Znojmo, na parcelách číslo 355, 356, 372, 380, 382, 385 v k.ú. Dyje, osázená plocha činí 217.507 m2. Na základě doporučeného dopisu, který bude zaslán společností konkrétně určeným zájemcům. Každý z těchto zájemců je spoluvlastníkem 1/4 nepeněžitého vkladu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvyšovaného kapitálu se nepřipouští. Shora uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem znalce Ing. Zdeňka Doubka ze dne 17.10.2003 číslo posudku 4143-3827-102/2003. Předem určení akcionáři upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. Přičemž na základní kapitál bude započítáno 17.400.000,- Kč. Částka 6.000,- Kč tvoří příděl do rezervního fondu společnosti.Navrhovaný druh, forma a počet akcií: budou vydány nové akcie v počtu 116 ks kmenových akcií v listinné podobě na majitele, přičemž každý z předem určených zájemců upíše 29 kusů akcií kmenových v listinné podobě na majitele bez omezení hlasovacího práva.Jmenovitá hodnota nových akcií: činí 150.000,- Kč na 1 akcii a je rovna emisnímu kurzu. Lhůta pro upsání se stanoví na dobu 10 dnů a počne běžet dnem nabytí právní moci účinnosti zápisu usnesení o zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí 15 dnem po dni nabytí právní moci účinnosti zápisu usnesení o zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování proběhne v sídle společnosti na adrse Znojmo, Velká Michalská 185/3. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti. Vzhledem ke zvýšení základního kapitálu shora popsaným způsobem a vzhledem k tomu, že emisní kurz akcií se splácí nepeněžitými vklady, vylučuje se přednostní právo upisování akcií dosavadních akcionářů z důvodu umožnění nabytí akcií novými akcionáři.Změna stanov: článek 16.9. stanov se vypouští a článek 16.10. stanov se stává článkem 16.9. stanov.Pro případ učiněného zvýšení základního kapitálu článek 5 a 6 stanov zní:Článek 5Základní kapitál společnosti1. Základní kapitál společnosti činí 31.465.000,- Kč (slovy třicet jedna milionů čtyři sta šedesát pět tisíc korun českých) a je tvořen peněžitými vklady ve výši 14.065.000,- Kč a nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou viničné porosty na viničních tratích "ZIMOLOVO" (U hájku) - registrační číslo vinice 628123/0002 v k.ú. Dobšice u Znojma, na parcelách číslo 618/1 a 669 v k.ú. Dobšice u Znojma, osázená plocha činí 71.619 m2 a "BABIČÁK", registrační číslo vinice 634174/0001 v k.ú. Dyje, okres Znojmo, na parcelách číslo 355, 356, 372, 380, 382, 385 v k.ú. Dyje, osázená plocha činí 217.507 m2 v hodnotě 17.400.000,- Kč.2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.Článek 6Akcie1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku čl. 5, je rozdělen na:2 kusy listinných akcií kmenových na jméno, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč na akcii, tj. slovy padesát tisíc korun českých,4 kusy listinných akcií kmenových na jméno, o jmenovité hodnotě 33.125,- Kč na akcii, tj. slovy třicet tři tisíc jednosto dvacet pět korun českých,1 kus listinné akcie kmenové na jméno, o jmenovité hodnotě 19.500,- Kč na akcii, tj. slovy devatenáct tisíc pět set korun českých,208 kusů listinných akcií kmenových na majitele, o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč na akcii, tj. slovy jedno sto padesát tisíc korun českých,1 kus listinné akcie kmenové na jméno, o jmenovité hodnotě 13.000,- Kč na akcii, tj. slovy třináct tisíc korun českých.Akcie budou vydány v listinné podobě, jsou zcela splaceny a nejsou určeny k obchodování na veřejných trzích.Převod akcií na jméno je vždy podmíněn souhlasem dozorčí rady.2. Společnost může vydat i jiné akcie.3. Emisní kurs upsaných akcií byl plně splacen ke dni podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.4. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a 30% jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady a všechny nepeněžité vklady. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. V případě, že upisovatel nesplní emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo ke splacení ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy.6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů