Trendy

157 943 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-5 339 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

219 635 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

11.8.2015 - 1.8.2016 Komenského 75, 768 11 Chropyně
5.2.1998 - 11.8.2015 Chropyně, Komenského 75, okres Kroměříž, PSČ 76811

25517074

DIČ

Není plátce DPH

5.2.1998 - 31.7.2016

CZ25517074

Datum vzniku

5. února 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. srpna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. srpna 2016

Datová schránka

f9adwgy

Historické názvy

5.2.1998 - 1.8.2016

Energetika Chropyně, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2488

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.3.2011 - 1.8.2016

145 198 800 Kč

27.1.2010 - 9.3.2011

181 498 500 Kč

30.7.2007 - 27.1.2010

142 919 500 Kč

5.2.1998 - 30.7.2007

285 839 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kroměříž

Provozovny

od 1.1.2006

Biologická čistírna odpadních vod
 • Adresy:
  • Hrad, 768 11, Chropyně

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. srpna 2016 - 1. srpna 2016 : Společnost Energetika Chropyně, a.s., se sídlem na adrese Komenského 75, 768 11 Chropyně, IČO 25517074, zanikla sloučením a její jmění přešlo dle projektu fúze sloučením vyhotovené... ho dne 24. 5. 2016 na nástupnickou společnost Fatra, a.s., se sídlem na adrese třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, IČO 27465021. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 2014 - 1. srpna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 18. března 2014 - 1. srpna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 20. července 2010 - 9. března 2011 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhoduje podle ustanovení § 190 obchodního zákoníku takto:snižujezákladní kapitál společnosti takto:1) Důvod snížen... í základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou, odpovídající snížení základního kapitáluZákladní kapitál se snižuje z důvodu optimalizace kapitálové vybavenosti společnosti a uvolnění prostředků společnosti, vázaných v základním kapitálu, ve prospěch akcionářů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři na bankovní účet, který jediný akcionář písemně oznámí společnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádku A.I., základní kapitál.2) Rozsah snížení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti se snižuje ze stávajících 181.498.500,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát jedna milionů čtyřista devadesát osm tisíc pět set korun českých) o částku 36.299.700,- Kč (slovy: třicet šest milionů dvě stě devadesát devět tisíc sedm set korun českých) na částku nové výše základního kapitálu 145,198.800,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicetpět milionů sto devadesát osm tisíc osm set korun českých).3) Způsob provedení snížení základního kapitáluSnížení základního kapitálu bude provedeno dle § 213a obch. zák. - snížením jmenovité hodnoty všech emitovaných akcií, které byly zcela splaceny, a to o 20 % jejich jmenovité hodnoty takto:- u 35 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 4,000.000,- Kč;- u 12 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 400.000,- Kč;- u 98 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 4.000,- Kč;- u 17 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 400,- Kč.4) Lhůta pro předložení akcií - vydání akcií s novou jmenovitou hodnotouAkcionář je povinen předložit akcie v sídle společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou nejpozději ve lhůtě 1 roku ode dne odeslání výzvy představenstva k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána představenstvem bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obch. zák. Po předložení akcií budou akcionáři vydány akcie s novou jmenovitou hodnotou. Na základě žádosti akcionáře může být akcionáři místo nových akcií vydána hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie této emise.5) Výplata finančních prostředků akcionářům z titulu snížení základního kapitáluZ důvodu snížení základního kapitálu bude jedinému akcionáři tato částka vyplacena do 14 dnů od předložení akcií akcionářem za účelem jejich výměny dle bodu 4) tohoto rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 2009 - 27. ledna 2010 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 7. 12. 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetika Chropyně, a.s. (dále jen "Společnost"):Jediný akcionář při výkonu působnosti v... alné hromady Společnosti konstatoval, že základní kapitál Společnosti byl splacen ze 100%, prohlásil, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 ve spojitosti s ust. § 220b odst. 5 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií a rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:- zvyšuje z důvodu získání souboru pozemků a budov do vlastnictví Společnosti za účelem jejich využití v další podnikatelské činnosti Společnosti, především v oblasti správy tohoto majetku a jeho využívání pro realizaci podnikatelských aktivit třetích subjektů a s tím souvisejících zajišťování dodávek energií, základní kapitál Společnosti o částku 38,579.000,- Kč, slovy: třicet osm milionů pět set sedmdesát devět tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 181,498.500,- Kč, slovy: jedno sto osmdesát jedna milionů čtyři sta devadesát osm tisíc pět set korun českých s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,- základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií a to:- sedmi (7) kusů nových kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné každé akcie 5.000.000,-- Kč, slovy: pět milionů korun českých,- sedmi (7) kusů nových kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné každé akcie 500.000,-- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých,- patnácti (15) kusů nových kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné každé akcie 5.000,-- Kč, slovy: pět tisíc korun českých,- osmi (8) kusů nových kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné každé akcie 500,-- Kč, slovy: pět set korun českých,- dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny,- všechny nově emitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem upisovatele a to předem určeného a určitého zájemce, jediného akcionáře Společnosti, a to společností s obchodní firmou Fatra, a.s., se Napajedla, tř. T. Bati 1541, PSČ 763 61, identifikační číslo 27465021, která je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4598, nepeněžitý vklad představují:1. nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3054 pro obec Chropyně, katastrální území Chropyně, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, kterými jsou:- budova číslo popisné 75 - výroba na pozemku parc. č. 2285/5,- budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parc. č. 1102/1,- budova bez čp/če - výroba na pozemku parc. č. 1109,- budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parc. č. 2275,- budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parc. č. 2277,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2283,- budova bez čp/če - technická vybavenost na pozemku parc. č. 2288/5,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2312,- budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parc. č. 2313,- -budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2314,- budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parc. č. 2315,- budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parc. č. 2316,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2317,- budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parc. č. 2318,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2319,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2320,- budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parc. č. 2321/1,- budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parc. č. 2321/2,- budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parc. č. 2322,- budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parc. č. 2324,- budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parc. č. 2325,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2326,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2327,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2329,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2330,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2333,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2338,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2353,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2354,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2355,- budova bez čp/če - průmyslový objekt na pozemku parc. č. 2357,- pozemek parc. č. 98/1 - vodní plocha o výměře 2580 m2,- pozemek parc. č. 100/8 - ostatní plocha o výměře 54 m2,- pozemek parc. č. 106/1 - vodní plocha o výměře 7215 m2,- pozemek parc. č. 296/2 - vodní plocha o výměře 205 m2,- pozemek parc. č. 298/2 - ostatní plocha o výměře 472 m2,- pozemek parc. č. 298/3 - ostatní plocha o výměře 452 m2,- pozemek parc. č. 303/4 - ostatní plocha o výměře 661 m2,- pozemek parc. č. 303/5 - ostatní plocha o výměře 473 m2,- pozemek parc. č. 303/6 - ostatní plocha o výměře 67 m2,- pozemek parc. č. 303/7 - ostatní plocha o výměře 191 m2,- pozemek parc. č. 982 - zahrada o výměře 257 m2,- pozemek parc. č. 983 - zahrada o výměře 92 m2,- pozemek parc. č. 986/3 - ostatní plocha o výměře 30 m2,- pozemek parc. č. 994 - ostatní plocha o výměře 460 m2,- pozemek parc. č. 995/1 - ostatní plocha o výměře 2611 m2,- pozemek parc. č. 995/2 - ostatní plocha o výměře 1212 m2,- pozemek parc. č. 995/3 - ostatní plocha o výměře 3981 m2,- pozemek parc. č. 995/5 - ostatní plocha o výměře 511 m2,- pozemek parc. č. 995/6 - ostatní plocha o výměře 198 m2,- pozemek parc. č. 1100 - trvalý travní porost o výměře 192 m2,- pozemek parc. č. 1101/1 - orná půda o výměře 2617 m2,- pozemek parc. č. 1101/2 - orná půda o výměře 233 m2,- pozemek parc. č. 1102/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2,- pozemek parc. č. 1102/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2,- pozemek parc. č. 1103/1 - ostatní plocha o výměře 2327 m2,- pozemek parc. č. 1103/2 - ostatní plocha o výměře 2563 m2,- pozemek parc. č. 1103/3 - ostatní plocha o výměře 772 m2,- pozemek parc. č. 1103/5 - ostatní plocha o výměře 143 m2,- pozemek parc. č. 1104/2 - orná půda o výměře 174 m2,- pozemek parc. č. 1104/24 - orná půda o výměře 1068 m2,- nově utvořený pozemek p.č. 1106/1, o výměře 100792 m2, ostatní plocha, vzniklý oddělením z pozemku p.č. 1106/1 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků číslo 1360-140/2009 ze dne 31.8.2009 vyhotoveném společností Geodezie Kroměříž, spol. s r.o., Prusinovského 113/1, Kroměříž, úředně ověřený dne 31. 8. 2009 oprávněným zemědělským inženýrem Ing. Bronislavem Dupalem pod číslem 175/2009, souhlas Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž s očíslováním parcel byl potvrzen dne 3.9.2009 pod číslem 534/2009 (příloha notářského zápisu),- pozemek parc. č. 1106/187 - ostatní plocha o výměře 260 m2,- pozemek parc. č. 1106/202 - ostatní plocha o výměře 235 m2,- pozemek parc. č. 1106/215 - ostatní plocha o výměře 37 m2,- pozemek parc. č. 1106/221 - ostatní plocha o výměře 86 m2,- pozemek parc. č. 1106/228 - ostatní plocha o výměře 74 m2,- pozemek parc. č. 1109 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 382 m2,- pozemek parc. č. 1111/2 - ostatní plocha o výměře 20 m2,- pozemek parc. č. 1115/26 - ostatní plocha o výměře 41 m2,- pozemek parc. č. 1193/39 - ostatní plocha o výměře 895 m2,- pozemek parc. č. 1193/45 - ostatní plocha o výměře 14 m2,- pozemek parc. č. 1199/1 - ostatní plocha o výměře 941 m2,- pozemek parc. č. 1199/2 - ostatní plocha o výměře 48 m2,- pozemek parc. č. 1202/1 - ostatní plocha o výměře 11537 m2,- pozemek parc. č. 1202/3 - ostatní plocha o výměře 1064 m2,- pozemek parc. č. 1517/91 - orná půda o výměře 23 m2,- pozemek parc. č. 1563 - ostatní plocha o výměře 2910 m2,- pozemek parc. č. 1837/1 - vodní plocha o výměře 28954 m2,- pozemek parc. č. 1882 - vodní plocha o výměře 2929 m2,- pozemek parc. č. 2275 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2,- pozemek parc. č. 2277 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2,- pozemek parc. č. 2280 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 257 m2,- pozemek parc. č. 2283 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m2,- pozemek parc. č. 2285/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 285 m2,- pozemek parc. č. 2288/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2,- pozemek parc. č. 2290 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2,- pozemek parc. č. 2312 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 171 m2,- -pozemek parc. č. 2313 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2,- pozemek parc. č. 2314 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 317 m2,- pozemek parc. č. 2315 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 811 m2,- pozemek parc. č. 2316 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m2,- pozemek parc. č. 2317 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2094 m2,- pozemek parc. č. 2318 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2,- pozemek parc. č. 2319 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m2,- pozemek parc. č. 2320 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m2,- pozemek parc. č. 2321/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 677 m2,- pozemek parc. č. 2321/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2,- pozemek parc. č. 2322 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 191 m2,- pozemek parc. č. 2324 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2,- pozemek parc. č. 2325 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2,- pozemek parc. č. 2326 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 750 m2,- pozemek parc. č. 2327 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 552 m2,- pozemek parc. č. 2329 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2,- pozemek parc. č. 2330 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 549 m2,- pozemek parc. č. 2333 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 433 m2,- -pozemek parc. č. 2338 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 253 m2,- pozemek parc. č. 2353 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2,- pozemek parc. č. 2354 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m2,- pozemek parc. č. 2355 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 97 m2,- pozemek parc. č. 2357 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 349 m2,- pozemek parc. č. 2365 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2. 2. nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí v obci Chropyně, katastrální území Chropyně, okrese Kroměříž, kterými jsou:- budova - neutralizační stanice na pozemku parc. č. 2280,- budova - vagónová váha 100 T/16 na pozemku parc. č. 2365,- budova - zastřešení stáčiště na pozemku parc. č. 1106/1. (to vše dále jen "Nepeněžitý vklad"),- nepeněžitý vklad je popsán, definován a oceněn v ocenění uznávaným nezávislým odborníkem ze dne 26.11.2009, zpracovaném ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, a to společností s obchodní firmou ZNALEX, s.r.o., se sídlem na adrese Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ: 110 00, identifikační číslo 26099306, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116310 a určeným za tímto účelempředstavenstvem Společnosti při mimořádném zasedání představenstva konaném dne 6.10.2009 (dále jen "Ocenění nezávislým odborníkem"); hodnota Nepeněžitého vkladu byla Oceněním nezávislým odborníkem stanovena na částku 38.579.000,-- Kč, slovy třicet osm milionů pět set sedmdesát devět tisíc korun českých,- lhůta k upisování je devadesát dnů a počíná běže dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci jako upisovateli oznámen současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že je tento oprávněn vykonat úpis ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií,- emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% každé z jím upsaných akcií ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- nepeněžitý vklad bude splacen v případě nemovitostí popsaných v článku I. vkladem vlastnického práva pro Společnost do příslušeného katastru nemovitostí spolu s písemným prohlášením, které musí být podepsáno a podpis úředně ověřen a současně budou předmětné nemovitosti předány k rukám určeného zástupce Společnosti; ostatní části nepeněžitého vkladu popsané v článku I. budou splaceny písemným prohlášením, které musí být podepsáno a podpis úředně ověřen a současně budou předmětné nemovitosti dosud v katastru nemovitostí nezapsané předány k rukám určeného zástupce Společnosti,- možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští,- akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku,- účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- úpis nových akcií bude proveden v sídle Společnosti na adrese Chropyně, Komenského 75, okres Kroměříž, PSČ 768 11. zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2007 - 30. července 2007 : Jediný akcionář Fatra, a.s.-učinil rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti Energetika Chropyně, a.s. o celkovou částku 142.919.500,-Kč takto:1) Důvod snížení základníh... o kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou, odpovídající snížení základního kapitáluZákladní kapitál bude snížen o celkovou částku 142.919.500,- Kč ze dvou důvodů, a to:a) Důvodem snížení základního kapitálu co do částky 94.451.813,47 Kč je úhrada ztráty společnosti z minulých let (94.451.813,47- Kč). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 94.451.813,47 Kč bude použita na úhradu ztráty.b) Důvodem snížení základního kapitálu co do částky 48.467.686,53 Kč je optimalizace kapitálové vybavenosti společnosti a uvolnění prostředků společnosti, vázaných v základním kapitálu, ve prospěch akcionářů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 48.467.686,53 Kč bude vyplacena akcionářům společnosti (jedinému akcionáři). Částka bude vyplacena na bankovní účet, který akcionáři (jediný akcionář) písemně oznámení společnosti.Snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů.2) Rozsah snížení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti se snižuje za stávajících 285.839.000,-Kč (slovy: Dvěstěosmesátpětmilionůosmsettřicetdevěttisíckorunčeských) o částku 142.919.500,-Kč (slovy: Stočtyřicetdvamilionůdevětsetdevatenácttisícpětsetkorunčeských) na částku 142.919.500,- Kč (slovy: Stočtyřicetdvamilionůdevětsetdevatenácttisícpětsetkorunčeských).3) Způsob provedení snížení základního kapitáluSnížení základního kapitálu bude provedeno dle § 213a obch. zák. - snížením jmenovité hodnoty všech emitovaných akcií, které byly zcela splaceny, a to o 50% jejich jmenovité hodnoty takto:- u 28ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 5.000.000,- Kč- u 5ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 500.000,-Kč- u 83ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 5.000,-Kč- u 9ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 500,-Kč.4) Lhůta pro předložení akcií za účelem výměnyAkcionář je povinnen předložit akcie v sídle společnosti za účelem jejich výměny nejpozději ve lhůtě 14ti dnů ode dne odeslání výzvy představenstva k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána představenstvem bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. Nepřeloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obch. zák.Jediný akcionář dle čl. 9 odst. 4 platných stanov společnosti Energetika Chropyně, a.s. rozhodl, že po předložení akcií akcionářem dle předcházejícího odstavce může být akcionáři místo akcií s novou jmenovitou hodnotou vydána hromadná listina, nahrazující všechny jednotlivé akcie této emise.5) Výplata finančních prostředků akcionářům z titulu snížení základního kapitálu.Z důvodu snížení základního kapitálu co do částky 94.451.813,47 Kč - úhrada ztráty z minulých let, nebude poskytnuto ve prospěch akcionářů jakékoliv plnění.Z důvodu snížení základního kapitálu co do částky 48.467.686,53-optimalizace kapitálové vybavenosti bude jedinému akcionáři tato částka vyplacena do 14ti dnů od předložení akcií akcionářem za účelem jejich výměny dle bodu 4) tohoto rozhodnutí.6) Zmocnění představenstvaPředstavenstvu společnosti Energetika Chropyně, a.s. se ukládá provést všechny právní úkony, které souvisejí s tímto rozhodnutím o snížení základního kapitálu, zejména podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, realizovat oznámení dle § 215 odst. 1 a 3 obch. zák. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 2000 - 17. září 2002 : Společnost se řídí stanovami ze dne 26.11.1999.
 • 5. února 1998 - 17. září 2002 : Akcie nejsou volně převoditelné. Převody akcií schvaluje valnáhromada se souhlasem jediného zakladatele.
 • 9. září 1999 - 3. března 2000 : Společnost se řídí stanovami ze dne 21.7.1999.
 • 5. února 1998 - 9. září 1999 : Společnost se řídí stanovami z 10.10.1997.
posunout dolů