Trendy

867 112 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 220 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

506 378 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.3.2016 Třebíčská 384, 594 01 Velké Meziříčí

Historické adresy

31.7.2009 - 7.3.2016 Velké Meziříčí, Třebíčská 384, PSČ 59401
17.2.1998 - 31.7.2009 Velké Meziříčí, Františkov č.261/14, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401

25518356

DIČ

od 17.2.1998

CZ25518356

Datum vzniku

17. února 1998

Datová schránka

9refqf7

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2407

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.6.2004

20 000 000 Kč

Historické jmění

28.3.2001 - 10.6.2004

10 000 000 Kč

17.2.1998 - 28.3.2001

6 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Velké Meziříčí

Bankovní účty

zvěřejněno 5.8.2016

CZ0603001760300117550073

... více účtů (celkem 11) najdete zde

Provozovny

od 25.6.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Velehradská 2174, 686 03, Staré Město

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 26. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 25. března 2014 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 13.3.2014 o změně podoby akcií takto: Mění se podoba všech akcií společnosti z listinných na zaknihované. Akcionářům se stanoví lhůta k odevz Valná hromada společnosti rozhodla dne 13.3.2014 o změně podoby akcií takto: Mění se podoba všech akcií společnosti z listinných na zaknihované. Akcionářům se stanoví lhůta k odevz...dání akcií společnosti do 2 (slovy: dvou) měsícůode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí. Při odevzdání akcií je akcionář povinen sdělit společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, ve které má být zaknihovaná akcie evidována. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 17. února 1998 : Společnost vznikla přeměnou POEX Velké Meziříčí, s.r.o. sesídlem ve Velkém Meziříčí, Františkov č.261/14, IČO 48906905,Rg C 11129 Krajského obchodního soudu v Brně, jako její jedin Společnost vznikla přeměnou POEX Velké Meziříčí, s.r.o. sesídlem ve Velkém Meziříčí, Františkov č.261/14, IČO 48906905,Rg C 11129 Krajského obchodního soudu v Brně, jako její jedin...ý auniversální právní nástupce. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. února 2004 - 10. června 2004 : Výpis z usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 30. září 2003Řádná valná hromada společnosti schvaluje1. Zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 10.000.00... 0,- Kč na 20.000.000,- Kč, tedy o 10.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad rámec tohoto základního kapitálu se nepřipouštía) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových listinných akcií znějících na jméno, a to 10ti kusů mladých listinných akcií znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, každá z nich v emisním kursu 1.050.000,- Kč.b) S každou do budoucna společností nově vydanou akcií znějící na majitele, každou z nich o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč jsou spojena stejná práva jako se společností doposud vydanými akciemi na jméno s tím, že s touto je spojeno 1.000 hlasů.c) Celkem 10 kusů "mladých" listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč upíše a v souladu s ustanovením § 59, odst. 6 obchodního zákoníku i splatí, formou nepeněžitého vkladu, formou převodu pohledávky, společnost ZZN Hospodářské potřeby, a.s., IČ 64509818, se sídlem Soškova 1344, 592 31 Nové Město na Moravě, a to vložením své pohledávky, ve výši 10.500.000,- Kč, jež má za společností POEX Velké Meziříčí, a.s. z titulu smluv o postoupení pohledávek. S takovýmto započtením části pohledávky dává představenstvo společnosti, v souladu se zněním ustanovení § 202, odst. 4, písm. c) obchodního zákoníku, souhlas.d) Žádný ze stávajících akcionářů nemá přednostní právo na upsání společností nově do budoucna emitovaných listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Pro případ, že předem určený, shora uvedený upisovatel, svého přednostního práva k úpisu akcií nevyužije, stává se usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení jejího základního kapitálu právně neúčinné.e) Nově společností emitované akcie musí být upsány v jediném kole, a to, v počtu 10 ks formou smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204, odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že upisovateli je k upsání akcií poskytnuta lhůta 24 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Takovýto návrh odešle představenstvo společnosti POEX Velké Meziříčí, a.s. shora uvedenému, předem určenému zájemci nejpozději do 60ti dnů ode dne, kdy usnesení obchodního rejstříku o zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, podle ustanovení § 203, odst. 4, nabude právní moci rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2000 - 28. března 2001 : Pro případ, že se nepodaří upsat všechny mladé akcie, stává seupisování akcií právně neúčinným a společnost každému zupisovatelů vrátí jím složené finanční prostředky na upsanéakci... e do 5 dnů počítaných od skončení třetího kola upisování. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2000 - 28. března 2001 : Emisní kurz nově upsaných akcií splatí každý z upisovatelůhotově, nebo na účet společnosti vedený u KB, a.s. pobočka VelkéMeziříčí, č. účtu 8002600-751/0100.
 • 15. prosince 2000 - 28. března 2001 : d) Společností do budoucna nově emitované akcie budou upisoványve třech kolech a to:da) Prvé kolo upisování bude zahájeno nejdříve do 10 dnů anejpozději do 30ti dnů ode dne kdy usn... esení obchodního rejstříkuo zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základníhojmění nabude právní moci rozhodnutí. Místem upisování bude sídlospolečnosti. V tomto prvém kole smí každý ze stávajícíchakcionářů upsat jen tolik akcií, k nimž má s ohledem na svůjdosavadní podíl na základním jmění společnosti, předkupní právo.Každý upisovatel musí celý emisní kurs jím případně upsanýchakcií splatit hotově v okamžiku úpisu akcie, v opačném případěje takovýto jeho úkon právně irelevantní.db) Druhé kolo upisování akcií bude zahájeno následující den poskončení kola prvého. Druhé kolo upisování akcií nesmí býtkratší než tři dny a uskuteční se v sídle společnosti. O termínukonání druhého kola upisování akcií bude každý akcionářspolečnosti vyrozuměn současně s vyrozuměním o termínu a místěkonání prvého kola upisování akcií. V druhém kole upisování smíupisovat případně v prvém kole doposud neupsané akcie jenstávající akcionář společnosti s tím, že již není omezenpředkupním právem ostatních akcionářů. Každý upisovatel musí jímv druhém kole upsané akcie, ve 100 % jejich emisního kursusplatit hotově nebo bezhotovostním převodem na účet společnostitak, aby upisovatelem složená částka byla na účet společnostipřipsána nejpozději do 10 dnů ode dne úpisu akcií. V opačnémpřípadě je takovýto jeho úkon právně irelevantní.dc) Pro případ, že v prvém kole nebudou upsány všechny novéakcie společnosti, budou zbylé akcie nabídnuty k upsání vetřetím kole, kterého se může zúčastnit kdokoli. Třetí koloupisování akcií musí být zahájeno, budou-li k tomu důvody, 45dnů počítaných ode dne zahájení prvého kola upisování akcií stím, že musí trvat 5 dnů, a to v sídle společnosti. Termínkonání třetího kola upisování akcií bude zveřejněn veřejnouvýzvou na vývěsní desce společnosti v jejím sídle a to nejméně 3dny před jeho zahájením. Každý upisovatel musí jím v třetím koleupsané akcie, ve 100 % jejich emisního kursu splatit hotověnebo bezhotovostním převodem na účet společnosti tak, abyupisovatelem složená částka byla na účet společnosti připsánanejpozději do 5 dnů ode dne úpisu akcií. V opačném případě jetakovýto jeho úkon právně irelevantní. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2000 - 28. března 2001 : c) V souladu se zněním ustanovení § 204a, odst.1, a dále pak vsouladu se zněním příslušných ustanovení stanov společnosti mákaždý z akcionářů přednostní právo upsat část nových akc... iíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění a to vrozsahu jeho dosavadního podílu na základním jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2000 - 28. března 2001 : b) navýšení základního jmění bude provedeno upsáním novýchlistinných akcií znějících na majitele a to:ba) 374 kusů mladých listinných akcií znějících na majitele,každá z nich o jme... novité hodnotě 10.000,- Kč, každá z nich vemisním kursu 10.250,- Kčbb) 60 kusů mladých listinných akcií znějících na majitele,každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, každá z nich vemisním kursu 1.025,- KčS každou do budoucna nově společností vydanou akcií znějící namajitele jsou spojena stejná práva jako se společností doposudvydanými akciemi na jméno s tím, že za každých 1000,- Kčjmenovité hodnoty akcie náleží akcionáři jeden hlas. Převodakcie znějící na majitele není nijak omezen a uskutečňuje sepouhým předáním akcie. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2000 - 28. března 2001 : a) navýšení základního jmění společnosti o 3.800.000,- Kč tedy zdosavadních 6.200.000,- Kč na 10.000.000,- Kč s tím, žeupisování nových akcíí nad rámec tohoto základního jmění sene... připouští. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2000 - 28. března 2001 : Výpis z usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané dne3.11.2000Mimořádná valná hromada schvaluje
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů