Základní údaje

Historické adresy

28.2.2012 - 20.8.2013Holická 1091/31b, 779 00 Bystročice
12.12.2011 - 28.2.2012Holická 1091, 779 00 Olomouc
20.12.2001 - 12.12.2011Holická 1091, 772 00 Olomouc 2
19.7.2000 - 20.12.2001Holická 31/18, 772 00 Olomouc 2
12.6.1998 - 19.7.2000Březinova 16a, 796 01 Prostějov
1.3.1998 - 12.6.1998Březinova 14, 796 01 Prostějov 1

Historické adresy z obchodního rejstříku

2.6.1999 - 21.8.2002Březinova 16a, 796 01 Prostějov 1

25518381

DIČ

Není plátce DPH

1.6.1998 - 30.10.2012

CZ25518381

Datum vzniku

1. března 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. srpna 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. srpna 2013

Historické názvy

5.6.2002 - 20.8.2013

OLkom a.s.

1.3.1998 - 5.6.2002

CATV holding,a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2366

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.11.1998 - 20.8.2013

3 500 000 Kč

1.3.1998 - 5.11.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 20. srpna 2013 - 20. srpna 2013 : Společnost se vymazává ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejst... říku poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.1.2013, č.j. 36K 11/2003-237, které nabylo právní moci výrok I. dne 21.3.2013 a výrok II. dne 5.3.2013, byl konkurs prohlášený na majetek úpadce OLkom a s. zrušen po splnění rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 19. července 2000 - 20. srpna 2013 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.6.2000.
 • 22. června 2000 - 20. srpna 2013 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 26.4.2000.
 • 22. března 1999 - 22. června 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 16.2.1999.
 • 2. října 1998 - 22. června 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 31.8.1998.
 • 12. června 1998 - 22. června 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady ze dne 8.6.1998.
 • 19. května 1998 - 22. června 2000 : Společnost se řídí stanovami doplněnými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 21.4.1998.
 • 16. dubna 1998 - 22. června 2000 : Společnost se řídí stanovami doplněnými rozhodnutím mimořádnévalné hromady dne 17.3.1998.
 • 2. října 1998 - 5. listopadu 1998 : III. část movitých věcí1) Znalecký posudek č. 56/98 ze dne 17.8.1998 vypracovanýznalcem Ing. Antonínem Fajstlem, V.Špály 12, ProstějovCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 1 252... 350,-Kč2) Znalecký posudek č. 488/98 ze dne 15.8.1998 vypracovanýznalcem Jiřím KaprálemCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 1 236 660,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 2. října 1998 - 5. listopadu 1998 : Celková hodnota nepeněžitého vkladu je tvořena součtem hodnottří částí movitých věcí oceněných znaleckými posudky, a to vždynižší hodnotou příslušného znaleckého posudku.Součet hod... not tří částí movitých věcí oceněných znaleckýmiposudky pod. I.2), II.2) a III.2) činí částku ve výši celkem2 565 368,-Kč.Na nepeněžitý vklad se započítává částka ve výši 2 500 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 1998 - 5. listopadu 1998 : Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti vProstějově, Březinova 16a. Lhůta pro splacení nepeněžitéhovkladu počíná běžet upsáním akcií a délka lhůty je 30 dnů.Nepeně... žitý vklad bude splacen předáním předmětu nepeněžitéhovkladu společnosti, o čemž bude sepsán písemný protokol. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 1998 - 5. listopadu 1998 : II. část movitých věcí1) Znalecký posudek č. 487/98 ze dne 30.6.1998 vypracovanýznalcem Jiřím KaprálemCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 12 380,-Kč2) Znalecký posudek č. 54/9... 8 ze dne 30.6.1998 vypracovanýznalcem Ing. Antonínem Fajstlem, V.Špály 12, ProstějovCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 12 145,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 2. října 1998 - 5. listopadu 1998 : I. část movitých věcí1) Znalecký posudek č. 1633 ze dne 31.7.1998 vypracovanýznalcem Vladimírem Matouškem, Palackého tř.2, ProstějovCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 1 332 3... 56,-Kč2) Znalecký posudek č. 230-14/98 Sp ze dne 25.8.1998 vypracovanýznalcem Rudolfem Tesárkem, Mostkovice 271, ProstějovCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 1 316 563,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 2. října 1998 - 5. listopadu 1998 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o 2 500 000,-Kč, slovydvamilionypětsettisíc korun českých , s tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního... jmění.Způsob zvýšení: upsáním nových akcií s využitím přednostníhopráva akcionářů k upisování nových akcií dle § 204a zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník.Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií: 25 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé z nich100 000,-Kč, kmenové akcie znějící na jméno emitované v listinnépodobě veřejně neobchodovatelné.Výše emisního kursu: 100 000,-Kč, slovy jednostotisíc korunčeských, emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat celý rozsahzvýšení základního jmění, tj. částku ve výši 2 500 000,-Kč.Místem upisování akcií je sídlo společnosti v Prostějově,Březinova 16a, kancelář předsedy představenstva společnosti alhůta pro jejich upisování počíná běžet den následující ponabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku a délka lhůty je 30dnů.Emisní kurs akcií upsaných na zvýšení základního jmění budesplacen nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité věci, které jsourozdělené do tří částí a oceněné ke dni 30.6.1998. Jsou uvedenéa popsané v následujících šesti znaleckých posudcích, neboť sohledem na ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku byly nanepeněžitý vklad, jehož hodnota přesahuje částku 1 000 000,-Kč,vyžádány posudky dvou znalců. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 1998 - 5. listopadu 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne31.8.1998 o záměru zvýšit základní jmění:
posunout dolů