Trendy

22 999 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

- 332 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

11 538 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 6.8.2014 Zarybník 516, 594 42 Měřín

Historické adresy

4.7.2012 - 6.8.2014 Měřín, Zarybník 516, PSČ 59442
8.8.2008 - 4.7.2012 Ždár nad Sázavou, Horní 2299/36, PSČ 59101
11.2.2002 - 8.8.2008 Ždár nad Sázavou, Horní 1692/32, PSČ 59101
25.2.1998 - 11.2.2002 Ždár nad Sázavou, Horní 30-32, PSČ 59101

25519409

DIČ

od 24.3.1998

CZ25519409

Datum vzniku

25. února 1998

Datová schránka

qycfprq

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2565

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.8.2008

16 400 000 Kč

Historické jmění

7.4.2004 - 8.8.2008

24 600 000 Kč

12.2.2003 - 7.4.2004

18 600 000 Kč

2.2.2000 - 12.2.2003

35 400 000 Kč

14.9.1999 - 2.2.2000

1 000 000 Kč

25.2.1998 - 14.9.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Velké Meziříčí

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5363760247 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 6. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 6. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. července 2009 - 6. srpna 2014 : Společnost se řídí stanovami schválenými na valné hromadě 17.06.2009.
 • 8. srpna 2008 - 6. srpna 2014 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím řádné valné hromady ze dne 24.06.2008.
 • 21. ledna 2008 - 8. srpna 2008 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 18.12.2007 o záměru snížit základní kapitál společnosti:- Na základě ukončení kapitálové účasti akcionáře PLEBO Brno, a.s. v obc... hodní firmě PLEMO, a.s., se snižuje základní kapitál společnosti z částky 24 600 000,-- Kč (slovy: dvacetřtyři miliony šest set tisíc korun českých) na částku 16 400 000,--Kč (slovy: šestnáct milionů čtyřista tisíc korun českých), tj. o částku 8 200 000,--Kč (slovy: osm milionů dvě stě tisíc korun českých).- Snížení základního kapitálu o částku 8 200 000,--Kč (slovy: osm milionů dvěstě tisíc korun českých) bude vyplaceno akcionáři hodnotou převedeného majetku a akcie akcionáře PLEBO BRNO a.s., tj. celkem 127 ks akcií, z toho 50 ks akcií na jméno č. 51-100, ve jmenovité hodnotě po 10 000,--Kč, 77 ks akcií č. 267-344 ve jmenovité hodnotě po 100 000,--Kč, celkem o jmenovité hodnotě 8 200 000,--Kč (slovy: osm milionů dvěstě tisíc korun českých), budou vzaty z oběhu na základě předloženého návrhu.- Tyto akcie akcionář PLEBO BRNO, a.s. předloží v sídle společnosti nejpozději 5. pracovní den po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku a po stažení z oběhu budou tyto akcie zničeny.- Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2007 - 8. srpna 2008 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou ze dne 2.10.2007.
 • 16. prosince 1999 - 8. srpna 2008 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímmimořádné valné hromady ze dne 13.12.1999.
 • 9. prosince 2003 - 7. dubna 2004 : Záměr společnosti zvýšit základní kapitál o 6 000 000 , - Kč, t.j. základní kapitál bude ve výši 24 600 000,- Kč.Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení platební schopnosti... firmy. Částka odpovídající zvýšení základního kapitálu je posílení platební schopnosti firmy. Částka odpovídající zvýšení základního kapitálu bude použita k expanzi firmy na nové trhy. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno akcionáři upsáním nových akcií.Základní kapitál firmy bude navýšen o částku 6 000 000,- Kč / šest miliónů korun českých / tedy z částky 18 600 000,- Kč na částku 24 600 000,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 60 ks kmenových akcií v listinné podobě ve formě na jméno, každá o nominální hodnotě 100 000,- Kč.Na každou nově upsanou akcii o nominální hodnotě 100 000,- Kč připadne 10 hlasů.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, v souladu s § 205 obchodního zákoníku budou všechny akcie upsány na základě dohody mezi akcionáři.Všechny akcie budou upsány v sídle společnosti, tedy ve Žďáře nad Sázavou, Horní 1692/32 po dobu 5 dnů ode dne následujícího po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál firmy do obchodního rejstříku.Emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný a emisní hodnota se rovná jmenovité hodnotě akcií. Akcie budou upisovány peněžitými vklady.Akcie budou spláceny na účet firmy PLEMO, a.s. vedený u KB, a.s. pobočky Žďár nad Sázavou, č.ú. 5363760247/0100 a to nejpozději do 10 dnů od úpisu akcií a to v plné výši jejich jmenovité hodnoty.Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude splácen na účet u KB, a.s. pobočky Žďár nad Sázavou, číslo účtu 5363760247/0100. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 2002 - 12. února 2003 : Zapisuje se Záměr společnosti snížení základního kapitálu o 16800 000,- Kč tj. základní kapitál bude ve výši 18 600 000,-Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je opakovaná ztrátas... polečnosti, částka odpovídající snížení základníhi kapitálubude použita na úhradu ztráty.Snížení základního kapitálu bude provedeno bezplatnýmzpětvzetím akcií z oběhu, jednotliví akcionáři předložízpětvzaté akcie do 60 dnů ode dne konání řádné valné hromady vsídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. února 2000 : 3) Na každou nově upsanou akcii o nominální hodnotě 100.000,- Kčpřipadne 1 hlas.
 • 16. prosince 1999 - 2. února 2000 : 2) Na zvýšení základního jmění bude upisováno 344 ks kmenovýchakcií v listinné podobě ve formě na jméno, každá o nominálníhodnotě 100.000,- Kč.
 • 16. prosince 1999 - 2. února 2000 : 1) Základní jmění společnosti bude zvýšeno o částku 34.400.000,-Kč (slovy třicetčtyři milióny čtyřista tisíc korun českých) tedyz hodnoty 1.000.000,- Kč (jeden milión) na částku 35... .400.000,-Kč (třicet pět miliónů čtyřistatisíc korun českých). Upisovánínad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. února 2000 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 1.12.1999 ozáměru zvýšit základní jmění:
 • 16. prosince 1999 - 2. února 2000 : Nepeněžité vklady musí být předány před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
 • 16. prosince 1999 - 2. února 2000 : 6) Akcie budou spláceny na účet obchodní společnosti PLEMO, a.s.vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, č.ú.536 376 0247/0100 a to nejpozději do 10 dnů od úpisu ak... cií a tov plné výši jejich jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. února 2000 : Akcie budou upisovány peněžitými i nepeněžitými vklady.
 • 16. prosince 1999 - 2. února 2000 : Emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný a emisní hodnotase rovná jmenovité hodnotě akcií.
 • 16. prosince 1999 - 2. února 2000 : 5) Akcie budou upisovány v sídle společnosti, tedy ve Žďáře nadSázavou, Horní 30-32 po dobu 5 dnů ode dne následujícího po dninabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu... v Brně ozápisu usnesení mimořádné valné hromady o záměru zvýšit základníjmění společnosti do obchodního rejstříku dle ust. § 203 odst.4ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. února 2000 : 4) Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, vsouladu s § 205 ObZ. budou všechny akcie upsány na základědohody mezi všemi akcionáři.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů