Trendy

124 857 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

891 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

45 040 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.8.2014 Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov

Historické adresy

27.5.1998 - 8.8.2014 Prostějov, Letecká 2, PSČ 79601

25529889

DIČ

Není plátce DPH

8.6.1998 - 31.12.2009

CZ25529889

Datum vzniku

27. května 1998

Datová schránka

7m8cym9

Historické názvy

27.5.1998 - 12.2.2003

Mechanika 2000,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2651

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.7.2005

22 000 000 Kč

Historické jmění

31.3.2004 - 22.7.2005

2 000 000 Kč

27.11.2000 - 31.3.2004

1 000 000 Kč

27.5.1998 - 27.11.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Prostějova

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 033192VPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 4) ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

1.1.2005 - 1.3.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Letecká 3753/2, 796 01, Prostějov

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. srpna 2014 : Společnost se řídí stanovami přijatými řádnou valnou hromadou dne 25.6.2014.
 • 8. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 8. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 1
 • 8. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 12. února 2003 : Společnost se řídí stanovami schválenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře dne 30.03.2001.

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. května 2005 - 22. července 2005 : Valná hromada společnosti Automechanika, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Základní kapitál obchodní společnosti Automechanika, a.s. se zvyšuje o čás... tku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmiliónůkorunčeských), tj. ze stávající výše základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských), na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 22.000.000,- Kč (slovy: dvacetmiliónůkorunčeských), a to nepeněžitým vkladem.b) S ohledem na způsob zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem předem určenému zájemci, který není dosud akcionářem společnosti se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.c) Společnost upisuje nově 2000 (slovy: dvatisíce) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na akcii, kmenové, znějící na jméno v listinné podobě a nejsou registrované.d) Vylučuje se přednostní právo na upisování akcií pro ostatní akcionáře z důvodu zájmu předem určeného zájemce, který není akcionářem společnosti podílet se touto formou na zvýšení základního kapitálu ve společnosti nepeněžitým vkladem, jehož zjištěná cena činí dle znaleckého posudku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmiliónůkorunčeských). Tento postup je v důležitém zájmu společnosti na rozšíření a dalším rozvoji její podnikatelské činnosti, ke kterému vložený nepeněžitý vklad může podstatným způsobem napomoci.e) S ohledem na vyloučení přednostního práva na upisování akcií budou všechny nově vydané akcie nabídnuty předem určenému zájemci, který není dosud akcionářem společnosti, a který je Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, se sídlem Prostějov, Letecká 2, PSČ 796 86, identifikační číslo: 00030392.f) Valná hromada stanovuje lhůtu, do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu převzat, a to na 30 dnů ode dne, kdy předem určený zájemce dověděl o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.g) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to:- jiná stavba bez čp/če (automobilové opravny) na parcele 6745/2,- jiná stavba bez čp/če (automobilové opravny, výrobní haly, klempířské dílny s lakovnou) na parcele 6745/7,- jiná stavba bez čp/če (automývárny) na parcele 6745/9- jiná stavba bez čp/če (autosalón) na parcele 6745/12- jiná stavba bez čp/če (příjem oprav) na parcele 6745/15- objekt technické vybavenosti bez čp/če (sklad náhradních dílů) na parcele 6745/19, který byl oddělen geometrickým plánem, č. 3598-40422/2004 ze dne 9. prosince 2004 a potvrzeného dne 15.12.2004 dle objektu tech. vybavenosti č.p. 3753,- pozemky zastavěná plocha a nádvoří 6745/2, 6745/7, 6745/9, 6745/12, 6745/15 a 6745/19, který byl oddělen geometrickým plánem č. 3598-40422/2004 ze dne 9. prosince 2004 a potvrzeného dne 15.12.2004 od pozemku zastavěné plochy a nádvoří 6745/5, tedy nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví číslo 7605 pro obec a katastrální území Prostějov.h) Valná hromada stanovuje, že na vklad předem určeného zájemce se na základě znaleckého posudku č. 7556-226/2005 ze dne 16. března 2005 znalce Ing. Františka Kocourka, bytem Prostějov, J. Zrzavého 8, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně pod č.j. 50 Nc 6021/2005 ze dne 17.2.2005, kterým byly nemovitosti oceněny v částce 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmiliónůkorunčeských) započítává částka 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmiliónůkorunčeských).Hodnota nepeněžitého vkladu, ke kterému vedly použité způsoby ocenění, odpovídá alespoň úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.i) Valná hromada uděluje souhlas s převzetím závazku předem určenému zájemci, který je ke zvýšení vkladu až do výše navrhovaného základního kapitálu.j) Valná hromada určuje správcem vkladu Ing. Martina Radiče, rodné číslo 580502/1519, bytem Prostějov, A. Zrzavého 3999/7. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 31. března 2004 : Jediný akicionář se vzdává přednostního práva na upisování akciíve prospěch předem určených zájemců, a to:- Ing. Jindřicha Zdráhala, který v termínu do 30 dnů po tomto rozhodnutí ... zaplatí na účet společnosti vedený u KB pob. Prostějov, č.ú.: 19-2138420277/0100 částku 500.000,-- Kč, tzn. že upisuje 500 akcií á 1.000,-- Kč,- Ing. Martina Radiče, který v termínu do 30 dnů po tomto rozhodnutí zaplatí na účet společnosti vedený u KB pob. Prostějov, č.ú.: 19-2138420277/0100 částku 500.000,-- Kč, tzn. že upisuje 500 akcií á 1.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 31. března 2004 : Jediný akcionář rozhodl o navýšení základního kapitálu tak, žezákladní kapitál společnosti se zvyšuje o 1.000.000,-- Kč(slovy: jedenmiliónkorunčeských), celkem tedy činí základníka... pitál 2.000.000,-- Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských),upisování akcií na částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.Navýšení základního kapitálu je rozepsáno na 1000 ks kmenovýchakcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotěkaždé akcie 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských).Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2000 kmenových akciíznějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů