Trendy

170 554 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-25 228 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

275 098 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

6.12.2012 - 1.1.2013 Bratislavská 130/2, 693 01 Hustopeče
27.10.1998 - 6.12.2012 Hustopeče u Brna, Bratislavská 2, PSČ 69301
27.5.1998 - 27.10.1998 Hustopeče u Brna, Brněnská 74, PSČ 69301

25529919

DIČ

Není plátce DPH

1.7.1998 - 31.12.2012

CZ25529919

Datum vzniku

27. května 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2013

Historické názvy

9.4.2001 - 1.1.2013

Worthington Cylinders a.s.

22.1.1999 - 9.4.2001

Worthington Gastec a.s.

27.10.1998 - 22.1.1999

GASTEC CZ a.s.

27.5.1998 - 27.10.1998

AGROTEC holding a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2641

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.7.2010 - 1.1.2013

134 778 050 Kč

7.3.2006 - 30.7.2010

364 265 000 Kč

26.2.1999 - 7.3.2006

162 700 000 Kč

2.12.1998 - 26.2.1999

101 700 000 Kč

13.11.1998 - 2.12.1998

1 000 000 Kč

27.5.1998 - 13.11.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hustopeče

Historické provozovny

1.1.1999 - 1.1.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bratislavská 130/2, 693 01, Hustopeče

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2013 - 1. ledna 2013 : Společnost Worthington Cylinders a.s. zanikla bez likvidace v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o., se sídlem Bratislavská 130/... 2, 693 01 Hustopeče, IČ: 241 24 664, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 180788, na kterou přešlo veškeré obchodní jmění zanikající společnosti Worthington Cylinders a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2013 - 1. ledna 2013 : Vymazává se k 01.01.2013 z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
 • 30. července 2010 - 1. ledna 2013 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 17.5.2010.
 • 26. února 1999 - 1. ledna 2013 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém usnesenímmimořádné valné hromady konané dne 15.2.1999.
 • 22. ledna 1999 - 1. ledna 2013 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 15.1.1999.
 • 30. července 2010 - 30. července 2010 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17.5.2010 o snížení zákl. kapitálu:I. Jediný akcionář schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o 63%, slovy: šedesát tři procent, to z... namená z původní výše 364.265.000,-- Kč, slovy: tři sta šedesát čtyři milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých, na novou výši 134.778.050,- Kč, slovy: sto třicet čtyři milionů sedm set sedmdesát osm tisíc padesát korun českých, tedy o částku 229.486.950,- Kč, slovy: dvě stě dvacet devět milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc devět set padesát korun českých. Snížení bude provedeno postupem dle ust. 213a a ust. 216a, odst. 1 obchodního zákoníku.Účelem tohoto snížení je:- pokrytí nahromaděných ztrát ve výši 193.772.000,- Kč, slovy: sto devadesát tři milionů sedm set sedmdesát dva tisíc korun českých,- převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, přičemž převod bude ve výši 35.714.950,-- Kč, slovy: třicet pět milionů sedm set čtrnáct tisíc devět set padesát korun českých,- akcionářům nebude vypláceno žádné plnění, ale částky budou zaúčtovány podle tohoto rozhodnutí.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií společnosti a to tak, že stávající jmenovitá hodnota akcie 100 000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, bude snížena na jmenovitou hodnotu 37000,-- Kč, slovy: třicet sedm tisíc korun českých a stávající jmenovitá hodnota akcie 201 565 000,-- Kč, slovy: dvě stě jedna milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých, bude snížena na jmenovitou hodnotu 74.579.050,- Kč, slovy: sedmdesát čtyři milionů pět set sedmdesát devět tisíc padesát korun českých. Akcionáři společnosti jsou povinni do dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku předložit své listinné akcie v sídle společnosti, za účelem vyznačení změny jejich jmenovité hodnoty. Představenstvo akcionářům zašle výzvu k předložení akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s příslušnými nařízeními českého obchodního zákoníku, zejména 213a a 216a odst. 1.II. Jediný akcionář schvaluje pod podmínkou zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku změnu stanov společnosti, a sice v ustanovení 6 stanov, kdy bude stávající text nahrazen následujícím zněním:(1) Základní kapitál společnosti činí Kč 134.778.050(2) Základní kapitál společnosti je rozdělen na:- 1.627 akcií na jméno v papírové formě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu Kč 37.000.- 1 ks akcie na jméno v papírové formě, jejíž jmenovitá hodnota činí Kč 74.579.050.III. Jediný akcionář schvaluje pod podmínkou zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku změnu stanov společnosti, a sice v ustanovení 16, článek 2 stanov, kdy bude stávající text nahrazen následujícím zněním:Hlasovací právo náležící k jedné akcii bude určeno její jmenovitou hodnotou, a sice takovým způsobem, aby na každých 10,- Kč jmenovité hodnoty připadal jeden hlas. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2010 - 30. července 2010 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 09.12.2009.
 • 16. února 2006 - 7. března 2006 : Základní kapitál společnosti Worthington Cylinders a.s. se z původní výše 162,700.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát dva milionů sedm set tisíc korun českých) zvyšuje o částku ve v... ýši 201,565.000,- Kč (slovy: dvě stě jedna milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 364,265.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát čtyři milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 201,565.000,- Kč (slovy: dvě stě jedna milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 201,565.000,- Kč (slovy: dvě stě jedna milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých). Dosavadní akcionář má přednostní právo upsat tuto novou akcii společnosti upisovanou ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti Hustopeče u Brna, Bratislavská 2, PSČ 693 01. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí třicet (30) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude dosavadnímu akcionáři oznámen doporučeným dopisem, s kterým mu bude současně předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Dosavadní akcionář je oprávněn upsat jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 201,565.000,- Kč (slovy: dvě stě jedna milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven její jmenovité hodnotě. Na jednu (1) dosavadní akcii lze upsat jednu (1) novou akcii. Nová akcie, která nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci, a to společnosti Worthington Cylinders GmbH se sídlem Rakouská republika, 3291 Kienberg, Beim Herrenhaus 1, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresního soudu v St. Pölten pod číslem FN167898i, kterou upíše peněžitým vkladem.Místem po úpis akcie bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Hustopeče u Brna, Bratislavská 2, PSČ 691 01, a lhůta pro její úpis činí šedesát (60) dnů. Tato lhůta počně běžet následujícím dnem po dni uplynutím lhůty pro úpis s využitím přednostního práva. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsané akcie, a to do dvou (2) měsíců ode dne jejího úpisu (od uzavření shora uvedené smlouvy o upisování akcií) nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení dále uvedené peněžité pohledávky dosavadního akcionáře (určeného zájemce) proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs upisované akcie bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost.Jedná se o pohledávku společnosti Worthington Cylinders GmbH se sídlem Rakouská republika, 3291 Kienberg, Beim Herrenhaus 1, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v St. Pölten pod číslem FN167898 i, vůči společnosti v celkové výši 14,670.962,- EUR (slovy: čtrnáct milionů šest set sedmdesát tisíc devět set šedesát dva euro) z titulu poskytnutých půjček, kde se započte na emisní kurs její část ve výši 7,000.000,- EUR (slovy: sedm milionů euro), kde se na přepočet na české koruny použije kurz vyhlášený Českou národní bankou s platností na den 16.01.2006, tj. částka ve výši 201,565.000,- Kč (slovy: dvě stě jedna milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých). Zbývající část této pohledávky akcionáře za společností zůstává nedotčena. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 1999 - 26. února 1999 : Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti o částku 61.000.000,- Kč na celkovou výši162.700.000,- Kč a to upsáním peněžitým vkladem celkem 610 kusůkmeno... vých akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie100.000,- Kč v listinné formě, přičemž emisní kurs akcií serovná jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 1999 - 26. února 1999 : Lhůta k splacení upsaných akcií je stanovena na 7 dní od jejichúpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akciína účet společnosti číslo 19-2014290247/0100 u Komerčn... í bankya.s., pobočka Břeclav. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 1999 - 26. února 1999 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty k upsání společnosti Worthington Heiser Cylinders,Rakousko. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité ho... dnotě.Lhůta k úpisu je 45 dní od skončení lhůty pro výkon přednostníhopráva. Místem úpisu je sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 1999 - 26. února 1999 : Přednostní právo dosavadních akcionářů k úpisu všech novýchakcií počíná běžet od okamžiku písemného oznámení o zapsánízáměru zvýšení základního jmění společnosti do obchodníhorejst... říku a trvá po dobu dvou týdnů. Emisní kurs akcií se rovnájejich jmenovité hodnotě. Místem úpisu je sídlo společnosti.Dosavadní akcionáři mohou upsat nové akcie v poměru podle výšejmenovitých hodnot jejich akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 1999 - 26. února 1999 : Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
 • 22. ledna 1999 - 26. února 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 15.1.1999 ozáměru zvýšit základní jmění:
 • 27. října 1998 - 22. ledna 1999 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1.10.1998.
 • 13. listopadu 1998 - 2. prosince 1998 : Jediný akconář schvaluje upisování na část nově emitovanýchakcií v počtu 27 kusů na zvýšení základního jmění následujícímnepeněžitým vkladem obchodní společnosti GASTEC spol. s r.o... .,se sídlem Hustopeče u Brna, Bratislavská 2, IČO 46962379, a točásti podniku - divize výroba, jak je zachycena v rozvazespolečnosti sestavené k 31.8.1998 a popsána ve znaleckýchposudcích. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 1998 - 2. prosince 1998 : Upisovatelé jsou povinni upsat akcie nepeněžitými vklady velhůtě do dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku, a to vsídle ... společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 1998 - 2. prosince 1998 : Protože všechny nově emitované akcie budou upsány nepeněžitýmivklady, přednostní právo k úpisu akcií se neuplatní.
 • 13. listopadu 1998 - 2. prosince 1998 : Dále jediný akcionář schvaluje upisování na část nověemitovaných akcií v počtu 980 kusů na zvýšení základníhojmění následujícím nepeněžitým vkladem -- nemovitostmi ve svém vlastnic... tví, a to:areál podniku GASTEC se všemi stavbami a příslušenstvím. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 1998 - 2. prosince 1998 : Bylo rozhodnuto o zvýšení o částku 100,700.000,- Kč na celkovouvýši Kč 101,700.000,- Kč a to upsáním 27 ks níže uvedených akciínepeněžitým vkladem části podniku - výrobní divize ob... chodníspolečnosti GASTEC spol. s r.o. a dále upsáním 980 kusů nížeuvedených akcií nepeněžitým vkladem níže uvedených nemovitostíjediného akcionáře, obchodní společnosti CARLOS, spo. s r.o.,celkem tedy 1007 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě jedné akcie 100.000,- Kč v listinné formě, přičemžemisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 1998 - 2. prosince 1998 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady ze dne 6.11.1998 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 13. listopadu 1998 - 2. prosince 1998 : Upisování nad tuto částku se nepřipouští.
posunout dolů