Trendy

192 943 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-6 140 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

148 634 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.5.2013 Ostravská 5, Poruba, 735 14 Orlová

Historické adresy

3.9.2007 - 22.5.2013 Orlová - Poruba, Ostravská 5, PSČ 73514
3.12.1999 - 3.9.2007 Orlová - Poruba, Ostravská 5
1.6.1998 - 3.12.1999 Brno, Kotlářská 53, okres Brno-město, PSČ 60200

25530275

DIČ

od 16.8.1999

CZ25530275

Datová schránka

drsfh99

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2639

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.4.2000

19 000 000 Kč

Historické jmění

1.6.1998 - 24.4.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Orlová

Bankovní účty

zvěřejněno 23.1.2014

SK09090000000004251155436

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 21.1.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ostravská 452, 735 41, Petřvald

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2017 : Z rozdělované společnosti ORFA, a.s., se sídlem Ostravská 5, Poruba, 735 14 Orlová, IČ 255 30 275 došlo v důsledku rozdělení odštěpením se sloučením odštěpovaných částí do existují Z rozdělované společnosti ORFA, a.s., se sídlem Ostravská 5, Poruba, 735 14 Orlová, IČ 255 30 275 došlo v důsledku rozdělení odštěpením se sloučením odštěpovaných částí do existují...cích společností CEMIX a.s., se sídlem Ostravská 5, Poruba, 735 14 Orlová, IČ 278 23 059 a Centrowings a.s., se sídlem Ostravská 5, Poruba, 735 14 Orlová, IČ 278 23 067 na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením ve formě notářského zápisu Nz 555/2016 ze dne 16.11.2016 k odštěpení částí majetku specifikovaného v Projektu rozdělení odštěpením sloučením a k přechodu části jmění rozdělované společnosti ORFA, a.s. na existující nástupnické společnosti CEMIX a.s., se sídlem Ostravská 5, Poruba, 735 14 Orlová, IČ 278 23 059 a Centrowings a.s., se sídlem Ostravská 5, Poruba, 735 14 Orlová, IČ 278 23 067, rozhodný den rozdělení je 1.1.2017. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 28. prosince 2013 : Z rozdělované společnosti ORFA, a.s. se sídlem Ostravská 5, Poruba, 735 14 Orlová, IČ 255 30 275 došlo v důsledku rozdělení odštěpením se sloučením odštěpované části do existujícíc Z rozdělované společnosti ORFA, a.s. se sídlem Ostravská 5, Poruba, 735 14 Orlová, IČ 255 30 275 došlo v důsledku rozdělení odštěpením se sloučením odštěpované části do existujícíc...h společností, na základě Projektu rozdělení ze dne 18.10.2013 k odštěpení části majetku specifikovaného v Projektu rozdělení a k přechodu části jmění rozdělované společnosti na nástupnické společnosti CEMIX a.s., se sídlem Orlová-Poruba, Ostravská 5, PSČ 735 14, IČ 278 23 059 a Centrowing a.s., se sídlem Orlová-Poruba, Ostravská 5, PSČ 735 14, IČ 278 23 067, rozhodný den rozdělení je 1.1.2013. zobrazit více skrýt více
 • 28. srpna 2013 : Na společnost ORFA, a.s., se sídlem Orlová - Poruba, Ostravská 5, PSČ 735 14, IČ 255 30 275 přešel v důsledku fúze sloučením majetek zanikajících společností TWEED s.r.o., se sídle Na společnost ORFA, a.s., se sídlem Orlová - Poruba, Ostravská 5, PSČ 735 14, IČ 255 30 275 přešel v důsledku fúze sloučením majetek zanikajících společností TWEED s.r.o., se sídle...m Orlová - Poruba, Ostravská 5, IČ 258 55 891 a LIGNUM CZECH s.r.o., se sídlem Orlová - Poruba, Ostravská 5, IČ 253 92 735 určený v Projektu fúze sloučením, rozhodným dnem fúze je den 1.1.2013. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1999 : 7. Místo a lhůta pro splacení vkladu:Místem pro splacení vkladu je Orlová - Poruba, Ostravská 5,provozovna areálu obchodní společnosti ORFA, a.s.Lhůta pro splacení výše uvedeného n 7. Místo a lhůta pro splacení vkladu:Místem pro splacení vkladu je Orlová - Poruba, Ostravská 5,provozovna areálu obchodní společnosti ORFA, a.s.Lhůta pro splacení výše uvedeného n...epeněžitého vkladu činí 15dnů od úpisu akcií, vklad je splacen písemnými prohlášenímivkladatelů spolu s předáním nemovitostí. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1999 : 6. Místo a lhůta pro upisování akcií:Místem pro upisování akcií je Orlová - Poruba, Ostravská 5,provozovna areálu obchodní společnosti ORFA, a.s. a lhůta činí15 (patnáct) dnů. Lhůt 6. Místo a lhůta pro upisování akcií:Místem pro upisování akcií je Orlová - Poruba, Ostravská 5,provozovna areálu obchodní společnosti ORFA, a.s. a lhůta činí15 (patnáct) dnů. Lhůt...a pro upisování se stanoví tak, že lhůta15-ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdyrozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jmění bylo zapsáno vobchodním rejstříku příslušným rejstříkovým soudem, tedy ode dneprávní moci usnesení o povolení zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1999 : 5. Schvaluje ocenění výše specifikovaného nepeněžitého vkladu nazákladě znaleckého posudku soudního znalce Ing. Františka Hurábaze dne 24.8.1999, číslo 1424-61/99 na částku ve výši 5. Schvaluje ocenění výše specifikovaného nepeněžitého vkladu nazákladě znaleckého posudku soudního znalce Ing. Františka Hurábaze dne 24.8.1999, číslo 1424-61/99 na částku ve výši...18.500.000,- Kč, slovy: osmnáctmiliónůpětsettisíc korun českých,přičemž na zvýšení základního jmění se započítává částka18.000.000,- Kč, slovy: osmnáctmiliónů korun českých.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií, které mají být vydány jako protiplnění, se nepovažuje nazákladě tohoto rozhodnutí za emisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1999 : Tento nepeněžitý vklad byl oceněn dvěma znaleckými posudky, a tonemovitosti znaleckým posudkem soudního znalce Ing. FrantiškaHurába ze dne 24.8.1999, číslo 1424-61/99 na částku ve Tento nepeněžitý vklad byl oceněn dvěma znaleckými posudky, a tonemovitosti znaleckým posudkem soudního znalce Ing. FrantiškaHurába ze dne 24.8.1999, číslo 1424-61/99 na částku ve ...výši18.500.000,- Kč, slovy: osmnáctmiliónůpětsettisíc korun českýcha znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Ivo Kluse ze dne9.9.1999, číslo 1527-108/99 na částku ve výši 18.600.000,- Kč,slovy: osmnáctmiliónůšestsettisíc korun českých.Výše uvedený nepeněžitý vklad vlastní vkladatelé - upisovatelé,a to pan Stanislav Rozbroj k jedné polovině a pan Pavel Golíkrovněž k jedné polovině. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1999 : 4. Předmět nepeněžitého vkladu:Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané uKatastrálního úřadu v Karviné v katastru nemovitostí na listuvlastnictví číslo 1909 pro katas 4. Předmět nepeněžitého vkladu:Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané uKatastrálního úřadu v Karviné v katastru nemovitostí na listuvlastnictví číslo 1909 pro katas...trální území Poruba u Orlové,obec Orlová, okres Karviná. Jedná se o občanskou vybavenost č.p.5 Poruba na pozemku parcelního čísla 696/1 - zastavěná plocha,pozemek parcelního čísla 696/1 - zastavěná plocha, občanskávybavenost na pozemku parcelního čísla 696/5 - zastavěná plocha,pozemek parcelního čísla 696/5 - zastavěná plocha,občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla 699/2- zastavěná plocha, pozemek parcelního čísla 699/2 -zastavěná plocha, pozemek parcelního čísla 696/2 - ostatníplocha, manipulační plocha, pozemek parcelního čísla 696/4 -ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parcelního čísla696/6 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parcelníhočísla 697 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemekparcelního čísla 698 - ostatní plocha, manipulační plocha apozemek parcelního čísla 699/1 - ostatní plocha, manipulačníplocha, včetně inženýrských sítí a venkovních úprav. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1999 : 3. Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jměníse uskuteční bez veřejné výzvy k upisování akcií vloženímnepeněžitého vkladu akcionáře, a to pana Stanislava Rozbroje 3. Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jměníse uskuteční bez veřejné výzvy k upisování akcií vloženímnepeněžitého vkladu akcionáře, a to pana Stanislava Rozbroje...,rodné číslo 56-02-16/1983, bytem Havířov - Podlesí, Nad terasou1164/8 a dále vložením nepeněžitého vkladu upisovatele -zájemce, a to pana Pavla Golíka, rodné číslo 63-11-17/1834,bytem Havířov - Životice, Zelená 19a, pan Stanislav Rozbrojupisuje 18 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě nížespecifikovaným nepeněžitým vkladem za emisní kurs akcie500.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, který se rovnájmenovité hodnotě akcie způsobem a ve lhůtě stanovené tímtorozhodnutím a pan Pavel Golík upisuje rovněž 18 ks kmenovýchakcií na majitele v listinné podobě níže specifikovanýmnepeněžitým vkladem za emisní kurs akcie 500.000,- Kč, slovy:pětsettisíc korun českých, který se rovná jmenovité hodnotěakcie způsobem a ve lhůtě stanovené tímto rozhodnutím, zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1999 : 2. Emisní kurs upisované akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč,slovy: pětsettisíc korun českýh činí 500.000,- Kč, slovy:pětsettisíc korun českých a hodnota celé emise upisovaných 2. Emisní kurs upisované akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč,slovy: pětsettisíc korun českýh činí 500.000,- Kč, slovy:pětsettisíc korun českých a hodnota celé emise upisovaných ...akciíčiní 18.000.000,- Kč, slovy: osmnáctmiliónů korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1999 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 18.000.000,- Kč,slovy: osmnáctmiliónů korun českých, a to upsáním 36 ks (slovy:třicetšest kusů) kmenových akcií na majitele v listinné po 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 18.000.000,- Kč,slovy: osmnáctmiliónů korun českých, a to upsáním 36 ks (slovy:třicetšest kusů) kmenových akcií na majitele v listinné po...době ojmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč, slovy: pětsettisíckorun českých.Upisování nad tuto částku se nepřipouští.Základní jmění společnosti se zvyšuje z částky 1.000.000,- Kč,slovy: jedenmilión korun českých na částku 19.000.000,- Kč,slovy: devatenáctmiliónů korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1999 : Zvýšení základního jmění:
 • 3. prosince 1999 : 8. Konstatuje, že všechny akcie budou upsány vzhledem k povazenepeněžitého vkladu bez přednostního práva akcionářem a zájemcem- upisovatelem panem Pavlem Golíkem, rodné číslo 63-11 8. Konstatuje, že všechny akcie budou upsány vzhledem k povazenepeněžitého vkladu bez přednostního práva akcionářem a zájemcem- upisovatelem panem Pavlem Golíkem, rodné číslo 63-11...-17/1834,bytem Havířov - Životice, Zelená 19a. zobrazit více skrýt více
posunout dolů