Trendy

166 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-61 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

54 840 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

22.12.2011 - 22.9.2012 Brno, Hudcova /76b, PSČ 61200
2.6.1998 - 22.12.2011 Brno, Hudcova 76B, okres Brno-město

25530496

DIČ

Není plátce DPH

1.7.1998 - 31.10.2010

CZ25530496

Datum vzniku

2. června 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

22. září 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

22. září 2012

Historické názvy

2.6.1998 - 22.9.2012

Vymyslicky Group, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2657

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.10.1999 - 22.9.2012

61 015 000 Kč

1.10.1998 - 1.10.1999

60 910 000 Kč

2.6.1998 - 1.10.1998

15 010 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Historické provozovny

11.8.1999 - 22.9.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hudcova 487/76a, 621 00, Brno - Medlánky

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 22. září 2012 - 22. září 2012 : I. Společnost Vymyslický Group, a.s. se sídlem Brno, Hudcova 76b, PSČ 602 00, identifikační číslo 255 30 496 se vymazává všemi zápisy z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu: Su... bjekt se vymazává z obchodního rejstříku po zrušení konkursu po splnění rozvhrového usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2000 - 22. září 2012 : Valná hromada konaná dne 26.6.2000 přijala změnu stanovspolečnosti.
 • 4. února 2000 - 22. září 2012 : Valná hromada konaná dne 1.11.1999 přijala změnu stanovspolečnosti.
 • 1. října 1999 - 22. září 2012 : Valná hromada konaná dne 27.8.1999 přijala změnu stanovspolečnosti.
 • 8. června 1999 - 22. září 2012 : Společnost se řídí stanovami přijatými dne 14.5.1999.
 • 1. října 1998 - 22. září 2012 : Valná hromada konaná dne 15.9.1998 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 6. srpna 1999 - 1. října 1999 : 3. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 1 kusukmenové akcie na majitele v listinné podobě, veřejněneobchodovatelné o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč(slovy: je... dno sto tisíc korun českých) a upsáním 1 kusu kmenovéakcie na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, ojmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 1999 - 1. října 1999 : 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.
 • 6. srpna 1999 - 1. října 1999 : 7. Upisování akcií bude probíhat ve lhůtě 30-ti dnů odedne zápisu tohoto usnesení valné hromady obchodní společnostiVymyslicky Group, a.s. o zvýšení základního jmění do obchodníhor... ejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, v sídlespolečnosti, tedy na adrese Brno, Hudcova 76B, a to podpisemlistiny upisovatele. Výše emisního kurzu akcií je totožná sjejich jmenovitou hodnotou. Nepeněžitý vklad bude splacen dnem,kdy nabude účinnosti písemná smlouva, jíž se akcionář zavazujepřevést na společnost vlastnické právo k věcem, jiným majetkovýmprávům a jiným majetkovým hodnotám, jež slouží provozování shorapopsané části podniku a společnost se zavazuje převzít závazkyakcionáře související s vkládanou částí podniku. Na tutosmlouvu se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníkuupravující prodeje podniku. zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 1999 - 1. října 1999 : 8. Nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději před podáním návrhuna zápis zvýšeného základního jmění.
 • 6. srpna 1999 - 1. října 1999 : 1. Základní jmění obchodní společnosti Vymyslicky Group, a.s. sezvyšuje v souladu s ustanoveními § 202, 203 obchodního zákoníkuz částky 60.910.000,- Kč (slovy: šedesát milionů devě... tset desettisíc korun českých), o částku 105.000,- Kč (slovy: jedno stopět tisíc korun českých), na celkovou částku 61.015.000,- Kč(slovy: šedesát jeden milion patnáct tisíc korun českých), a toúpisem nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 1999 - 1. října 1999 : 6. Valná hromada schvaluje ve smyslu ustanovení § 204 odst.3obchodního zákoníku shora popsaný nepeněžitý vklad dosavadníhoakcionáře, obchodní společnosti PSŽ, spol s.r.o., a z hod... notynepeněžitého vkladu, zjištěné shora citovanými znaleckýmiposudky, se na zvýšení základního jmění obchodní společnostiVymyslicky Group, a.s., započítává částka ve výši 105.000,- Kč(slovy: jedno sto pět tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 1999 - 1. října 1999 : 5. Zvýšení základního jmění bude realizováno nepeněžitýmvkladem, jehož předmětem je část podniku obchodní společnostiPSŽ, spol. s r.o., se sídlem na adrese Žďár nad Sázavou,Jihlavs... ká 16, IČO: 44962525, která je blíže specifikována veznaleckém posudku, zpracovaném obchodní společností TOPAUDITING s.r.o., č. 019/1999 z července 1999, kterým bylastanovena hodnota vkladané části podniku částkou 107.500,- Kč(slovy: jedno sto sedm tisíc korun českých) a ve znaleckémposudku, zpracovaném obchodní společností HB AUDITING s.r.o., č.99/002 ze dne 13.7.1999, kterým byla stanovena hodnota vkladanéčásti podniku částkou 110.000,- Kč (slovy: jedno sto deset tisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 1999 - 1. října 1999 : 4. Zvýšení základního jmění bude realizováno nepeněžitýmvkladem, který do základního jmění obchodní společnostiVymyslicky Group, a.s. vloží dosavadní akcionář, obchodníspolečnost P... SŽ, spol. s r.o., se sídlem na adrese Žďár nadSázavou, Jihlavská 16, IČO 44962525, která je zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, voddílu C, vložka č. 4109. Vzhledem ke skutečnosti, že celézvýšení základního jmění bude pokryto nepeněžitým vklademstávajícího akcionáře, ostatní akcionáři nemají, v souladu sustanovením § 204a odst.1 obchodního zákoníku, přednostní právok úpisu nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : v kat. území Řečkovice, městské části Brno-Řečkovice, okreseBrno-město, zapsané na listu vlastnictví č. 1350, jako:dům č.p. 812 /bez pozemku/dům č.p. 792 s pozemky p.č. 2682 zastav... ěná plocha o výměře103 m2 a p.č. 2683 zahrada o výměře 208 m2dům č.p. 894 s garáží /bez pozemku//nemovitosti se vkládají včetně všech součástí a příslušenství ajsou popsány ve znaleckých posudcích Ing.Antonína Pochyléhoč. 1477/98, 1478/98, 1480/98 a znaleckých posudcích TOPAUDITINGU č.009/1998, 010/1998, 012/1998/ zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : v kat. území ŽIŽKOV, měst.části PRAHA 3, obci PRAHA, zapsané nalistu vlastnictví č. 117, jako:p.č. 559 o výměře 514 m2 zastavěná plocha s domem č.p.820/nemovitost se vkládá včetně ... všech součástí a příslušenství aje popsána ve znaleckém posudku Ing. Antonína Pochylého č.1476/98 a TOP AUDITINGU č. 007/1998/ zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : v kat. území MĚSTO ŽĎÁR, obec a okres Ždár nad Sázavou, zapsanéna listu vlastnictví č.3796, jako:p.č. st. 2705 o výměře 831 m2 zastavěná plocha s ost.stav.objektem č.p.1148p.č. st.... 2706 o výměře 786 m2 zastavěná plocha s ost.stav.objektemp.č. st. 2707 o výměře 562 m2 zastavěná plocha s garážíp.č. st. 2708 o výměře 350 m2 zastavěná plocha s garážíp.č. st. 2709 o výměře 9 m2 zastavěná plocha s tech.vybavenostíp.č. st. 2710 o výměře 1394 m2 zastavěná plocha s průmyslovýmobjektemp.č. st. 2711 o výměře 39 m2 zastavěná plocha sost.stav.objektemp.č. st. 2712 o výměře 116 m2 zastavěná plocha sost.stav.objektemp.č. st. 3388 o výměře 363 m2 zastavěná plocha sost.stav.objektemp.č. st. 3389 o výměře 254 m2 zastavěná plocha sost.stav.objektemp.č. st. 4105 o výměře 329 m2 zastavěná plocha sost.stav.objektemp.č. st. 4106 o výměře 786 m2 zastavěná plocha sos.stav.objektemp.č. 2167/4 o výměře 20244 m2 ostatní plochap.č. 2167/5 o výměře 1829 m2 ostatní plochap.č. 2167/6 o výměře 2268 m2 ostatní plochapozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ evidencenemovitostí:2529/5 o výměře 550 m2, díl 1 o výměře 550 m2/nemovitosti se vkládají včetně všech součástí a příslušenství ajsou popsány ve znaleckém posudku Ing. Antonína Pochyléhoč.1475/98 a znaleckém posudku TOP AUDITINGU č.008/1998/ zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : B) Nepeněžitý vklad obchodní společnosti V-PLUS spol. s r.o. sesídlem na adrese Brno, Hudcova 76B, IČO 49433750, jehožpředmětem jsou nemovitosti:
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : A) Nepeněžitý vklad obchodní společnosti Vymyslicky, spol. sr.o., se sídlem Brno, Sněžná č.10, jehož předmětem je podnikVymyslicky, spol. s r.o., se sídlem na adrese Brno, Sněžná č... .10,IČO 00547856, jehož hodnota je oceněna znaleckými posudky TOPAUDITINGU s.r.o. č.017/1998 částkou 7.985.000,-Kč a HB AUDITINGUs.r.o. č.98002 částkou 8,370.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : 4. Zvýšení základního jmění bude realizováno nepeněžitýmivklady. Valná hromada všemi přítomnými hlasy schválilanepeněžité vklady nových akcionářů takto:
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : b) obchodní společnost V-PLUS spol. s r.o. se sídlem na adreseBrno, Hudcova 76B, IČO 49433750, která je zapsána v obchodnímrejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, v odd... ílu C,vložce č.11776, které bude nabídnuto 380 akcií v celkovéjmenovité hodnotě 38.000.000,-Kč /slovy. třicet osm milionůkorun českých/. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : Těmito určitými zájemci jsou:a) obchodní společnost Vymyslicky, spol s r.o., se sídlem naadrese Brno, Sněžná 10, IČO 00547867, která je zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajský... m obchodním soudem v Brně, voddílu C, vložce č.137, které bude nabídnuto upsání 79 akcií vcelkové jmenovité hodnotě 7.900.000,-Kč /slovy: sedm milionůdevět set tisíc korun českých/, zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : 3. Akcionáři rozhodli, v důležitém zájmu společnosti, v plnémrozsahu vyloučit své přednostní právo k úpisu akcií a akciebudou ve smyslu ustanovení § 203 odst.2 písm. d) obchodního... zákoníku nabídnuty určitým zájemcům, neboť nový akcionáři jsouvlastníky věcí a majetkových práv, tvořících dále popsanénepeněžité vklady, jejichž začlenění do majetku společnosti jenezbytné pro zajištění výrobních a provozních podmínek krealizaci podnikatelských záměrů získáním výrobních kapacit,odbytové sítě a know-how. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 459 kusůakcií kmenových akcií na majitele v listinné podobě, veřejněneobchodovatelných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-... Kč/slovy. jedno sto tisíc korun českých/. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : 1. Základní jmění obchodní společnosti Vymyslicky Group,a.s. sezvyšuje v souladu s ustanoveními § 202,203 obchodního zákoníku zčástku 15.010.000,-Kč /slovy: patnáct milionů deset t... isíc korunčeských/, o 45.900.000,-Kč /slovy: čtyřicet pět milionů devětset tisíc korun českých/, na celkovou částku 60.910.000,-Kč/slovy: šedesát milionů devět set deset tisíc korun českých/, stím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : 9. Valná hromada v souvislosti se zvýšením základního jměníschvaluje vklad do vlastní kapitálové výbavy společnosti zhodnoty nemovitostí sub 4B. výše částkou 4.000.0000,-Kč.
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : 8. Valná hromada dále schvaluje hospodářskou využitelnostnepeněžitých vkladů, a to nepeněžitého vkladu uvedeného sub I.výše jako výrobní a provozní kapacity, odbytovou síť a kow-ho... wnezbytné pro rozvoj společnosti, u vkladu uvedeného sub II. unemovitostí v k.ú. Medlánky, Řečkovice, Kochov jako prostory proadministrativu a sklady, u nemovitostí v k.ú. Ždár proadministrativu, výrobu a sklady, u nemovitostí v k.ú.Písek proadministrativu, nemovitosti v k.ú. Jakubčovice pro sklady a jakoinvestiční rezervu pro výstavbu výrobních objektů v k.ú. Žižkovpro administrativu a k pronájmu a konečně v k.ú. Královo Pole,jako investiční rezervu v průmyslové zóně. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : 7. Akcionáři berou na vědomí, že nepeněžité vklady musí býtsplaceny před podáním návrhu na zápis zvýšeného základníhojmění do obchodního rejstříku.
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : 6. Upisování akcií bude probíhat ode dne zápisu usnesenítéto valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku v sídle společnosti. Výše emisního kurzu jetotožná s je... jich jmenovitou hodnotou, činí tedy 100.000,-Kč/slovy: jedno sto tisíc korun českých/. Emisní kurs upsanýchakcií bude jednotlivými určenými zájemci splacen podpisemlistiny upisovatele a prohlášením vkladatele o vložení výšeuvedených nepeněžitých vkladů spolu s předáním nemovitostí, velhůtě nejpozději do 31.12.1998. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : Po provedení navýšení základního jmění, bude základní jměníčinit částku 60.910.000,-Kč /slovy: šedesát milionů devět setdeset tisíc korun českých/ a bude rozvrženo na:42 ks akcií n... a majitele o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč607 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : a) u nepeněžitého vkladu obchodní společnosti Vymyslicky, spol.s r.o., částka 7,900.000,-Kč /slovy: sedm milionů devět settisíc korun českých/,b) u nepeněžitého vkladu obchodní spo... lečnosti V-PLUS spol. sr.o., částka 38.000.000,-Kč /slovy: třicet osm milionů korunčeských/.Obě takto stanovené výše nepeněžitých vkladů valná hromada tímtousnesením schvaluje. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : 5. Základní jmění společnosti se tedy zvyšuje o shora popsanénepeněžité vklady oceněné shora uvedenými částkami, z nichž sena zvýšení základního jmění obchodní společnosti Vymyslic... kyGroup,a.s. započítávají takto: zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : Ocenění nemovitostí vkládaných obchodní společností V-PLUS spols r.o., podle TOP AUDITINGU s.r.o. činí 73,559.300,-Kč, podlesoudního znalce Ing. Antonína Pochylého 72,824.020,-Kč.
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : v kat. území a obci JAKUBČOVICE NAD ODROU, okrese Nový Jičín,zapsané na listu vlastnictví č. 186 jako:p.č. 50/1 zastavěná plocha o výměře 2100 m2p.č. 50/2 zastavěná plocha o výměře... 155 m2p.č. 50/3 zastavěná plocha o výměře 211 m2p.č. 50/5 zastavěná plocha o výměře 759 m2objekt zemědělské stavby na p.č. 50/1, 50/2, 50/3 a 50/5p.č. 108 zastavěná plocha o výměře 102 m2 /se stavbou jinéhovlastníka/p.č. 109 zastavěná plocha o výměře 12 m2 /se stavbou jinéhovlastníka/p.č. 507/2 orná půda o výměře 3002 m2p.č. 538/3 ostatní plocha o výměře 312 m2p.č. 553/2 zahrada o výměře 575 m2p.č. 553/2 louka o výměře 1520 m2p.č. 565/1 ostatní plocha o výměře 156 m2p.č. 565/2 ostatní plocha o výměře 539 m2p.č. 565/3 ostatní plocha o výměře 664 m2p.č. 565/4 ostatní plocha o výměře 2372 m2p.č. 565/6 ostatní plocha o výměře 93 m2p.č. 727/2 ostatní plocha o výměře 112 m2parcely ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr:p.č. 538/3 orná půda o výměře 39 m2p.č. 555 orná půda o výměře 7720 m2p.č. 558 orná půda o výměře 1417 m2/nemovitosti se vkládají včetně všech součástí a příslušenství ajsou popsány ve znaleckých posudcích Ing. Antonína Pochyléhoč.1485/98 a TOP AUDITINGU č.014/1998/ zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : v kat. území, obci a okrese Písek, zapsané na listu vlastnictvíč. 52, jako:p.č. 645 zastavěná plocha o výměře 174 m2 s domem č.p.200/nemovitost se vkládá včetně všech součástí a př... íslušenství a jepopsána ve znaleckých posudcích Ing.Antonína Pochylého č.1484/98a TOP AUDITINGU č. 011/1998/ zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : v kat. území Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město, zapsanéna listu vlastnictví č. 89, jako:p.č. 563/1 orná půda o výměře 548 m2/nemovitost se vkládá včetně všech součástí a př... íslušenství a jepopsána ve znaleckých posudcích Ing.Antonína Pochylého č.1483/98a TOP AUDITINGU č.013/1998/ zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : v kat. území Kochov, obci Letovice, okrese Blansko, zapsané nalistu vlastnictví č. 165p.č. 51 zastavěná plocha o výměře 250 m2 s domem č.p. 43p.č. 60 zastavěná plocha o výměře 49 m... 2p.č. 539/3 zahrada o výměře 456 m2p.č. 539/4 ostatní plocha o výměře 243 m2p.č. 540/2 ostatní plocha o výměře 278 m2p.č. 543/2 ostatní plocha o výměře 760 m2p.č. 543/1 ostatní plocha o výměře 700 m2p.č. 539/2 lesní půda o výměře 449 m2p.č. 540/1 lesní půda o výměře 369 m2/nemovitosti se vkládají včetně všech součástí a příslušenství ajsou popsány ve znaleckých posudcích Ing. Antonína Pochyléhoč. 1482/98 a TOP AUDITINGU č.015/1998/ zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 1. října 1998 : v kat. území MEDLÁNKY, obci BRNO, okrese BRNO-MĚSTO, zapsané nalistu vlastnictví č.507, jako:p.č. 785/20 o výměře 2791 m2 ostatní plochap.č. 785/21 o výměře 1308 m2 ostatní plochap... .č. 785/19 o výměře 434 m2 zastavěná plocha s objektem bez č.p./nemovitosti se vkládají včetně všech součástí a příslušenství ajsou popsány ve znaleckých posudcích Ing.Antonína Pochyléhoč.1481/98 a TOP AUDITINGU č.016/1998/ zobrazit více skrýt více
posunout dolů