Základní údaje

Sídlo

od 5.10.2016 Březinova 459/16a, 796 01 Prostějov

Historické adresy

2.1.2012 - 5.10.2016 Prostějov, Březinova /16a, PSČ 79601
3.6.1998 - 2.1.2012 Prostějov, Březinova 16a, PSČ 79601

25530569

DIČ

Není plátce DPH

3.6.1998 - 30.1.2001

325-25530569

Datum vzniku

3. června 1998

Datová schránka

36rgu8e

Historické názvy

3.6.1998 - 7.5.2003

KTPV,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2646

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.11.1998

2 300 000 Kč

Historické jmění

3.6.1998 - 24.11.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Prostějova

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 16. září 2016 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.7.2016, č.j. 9 Cm 33/2012-12, byl jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 25.8.2016.
 • 25. října 2010 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 05.09.2002 byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor.
 • 6. května 2004 : Usnesením Okresního soudu v Prostějově ze dne 5.2.2004, č.j. ENc 2560/2003, které nabylo právní moci dne 6.5.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému KTPV, a.s. v likvidaci, Pros Usnesením Okresního soudu v Prostějově ze dne 5.2.2004, č.j. ENc 2560/2003, které nabylo právní moci dne 6.5.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému KTPV, a.s. v likvidaci, Pros...tějov, Březinova 16a, IČ: 25530569 k uspokojení pohledávky oprávněného ZP METAL - ALIANCE, Kladno, Čermákova 1951, IČ: 48703893. Soudním exekutorem byl pověřen:JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor, Přerov, Palackého č. 46. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 1998 : Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnouhromadou 11.9.1998.

Historické ostatní skutečnosti

 • 12. listopadu 1998 - 24. listopadu 1998 : Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti vProstějově, Březinova 16a. Lhůta pro splacení nepeněžitéhovkladu počíná běžet upsáním akcií a délka lhůty je 30 dnů.Nepen... ěžitý vklad bude splacen předáním předmětu nepeněžitéhovkladu společnosti, o čemž bude sepsán písemný protokol. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1998 - 24. listopadu 1998 : Na nepeněžitý vklad se započítává částka ve výši 1 300 000,-Kč
 • 12. listopadu 1998 - 24. listopadu 1998 : Celková hodnota nepeněžitého vkladu je tvořena součtem hodnotdvou částí movitých věcí oceněných znaleckými posudky, a to vždynižší hodnotou příslušného znaleckého posudku.Součet h... odnot dvou částí movitých věcí oceněných znaleckýmiposudky pod I. 2) a II. 2) činí částku ve výši celkem1 326 592,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1998 - 24. listopadu 1998 : II. část movitých věcí1) Znalecký posudek č. 53/98 ze dne 30.6.1998 vypracovanýznalcem Ing. Antonínem Fajstlem, V.Špály 12, ProstějovCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 1 183... 260,-Kč2) Znalecký posudek č. 486/98 ze dne 30.6.1998 vypracovanýznalcem Jiřím KaprálemCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 1 181 560,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1998 - 24. listopadu 1998 : I. část movitých věcí1) Znalecký posudek č.229-13/98 Sp ze dne 7.7.1998 vypracovanýznalcem Rudolfem Tesárkem, Mostkovice 271, ProstějovCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 153 ... 159,-Kč2) Znalecký posudek č. 1628 ze dne 30.6.1998 vypracovaný znalcemVladimírem Matouškem, Palackého tř.2, ProstějovCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 145 032,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1998 - 24. listopadu 1998 : Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat celý rozsahzvýšení základního jmění, tj.částka ve výši 1 300 000,-Kč.Místem upisování akcií je sídlo společnosti v Prostějově,Březin... ova 16a, kancelář předsedy představenstva společnosti alhůta pro jejich upisování počne běžet den následující ponabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku a délka lhůty je30 dnů.Emisní kurs akcií upsaných na zvýšení základního jmění budesplacen nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité věci, které jsourozdělené do dvou částí a oceněné ke dni 30.6.1998. Jsou uvedenéa popsané v následujících čtyřech znaleckých posudcích, neboť sohledem na ustanovení § 59 odst.3 obchodního zákoníku byly nanepeněžitý vklad, jehož hodnota přesahuje částku 1 000 000,-Kč,vyžádány posudky dvou znalců. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1998 - 24. listopadu 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 11.9.1998 ozvýšení základního jmění společnosti.Základní jmění se zvyšuje o 1,300.000,-Kč s tím, že senepřipouští upisování akci... í nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Způsob zvýšení: upsáním nových akcií s využitím přednostníhopráva akcionářů k upisování nových akcií dle § 204azák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník.Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií: 13 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé z nich100 000,-Kč, kmenové akcie znějící na jméno emitované vlistinné podobě veřejně neobchodovatelné.Výše emisního kursu: 100 000,-Kč, slovy jednostotisíc korunčeských, emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1998 - 12. listopadu 1998 : Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti vProstějově, Březinova 16a. Lhůta pro splacení nepeněžitéhovkladu počíná běžet upsáním akcií a délka lhůty je 30 dnů.Nepeně... žitý vklad bude splacen předáním předmětu nepeněžitéhovkladu společnosti, o čemž bude sepsán písemný protokol. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1998 - 12. listopadu 1998 : Na nepeněžitý vklad se započítává částka ve výši 1 300 000,-Kč
 • 22. října 1998 - 12. listopadu 1998 : Celková hodnota nepeněžitého vkladu je tvořena součtem hodnotdvou částí movitých věcí oceněných znaleckými posudky, a to vždynižší hodnotou příslušného znaleckého posudku.Součet ho... dnot dvou částí movitých věcí oceněných znaleckýmiposudky pod I. 2) a II. 2) činí částku ve výši celkem1 326 592,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1998 - 12. listopadu 1998 : II. část movitých věcí1) Znalecký posudek č. 53/98 ze dne 30.6.1998 vypracovanýznalcem Ing. Antonínem Fajstlem, V.Špály 12, ProstějovCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 1 183 ... 260,-Kč2) Znalecký posudek č. 486/98 ze dne 30.6.1998 vypracovanýznalcem Jiřím KaprálemCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 1 181 560,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1998 - 12. listopadu 1998 : I.část movitých věcí1) Znalecký posudek č.229-13/98 Sp ze dne 7.7.1998 vypracovanýznalcem Rudolfem Tesárkem, Mostkovice 271, ProstějovCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 153 1... 59,-Kč2) Znalecký posudek č. 1628 ze dne 30.6.1998 vypracovaný znalcemVladimírem Matouškem, Palackého tř.2, ProstějovCena celkem včetně DPH stanovena ve výši 145 032,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1998 - 12. listopadu 1998 : Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat celý rozsahzvýšení základního jmění, tj.částka ve výši 1 300 000,-Kč.Místem upisování akcií je sídlo společnosti v Prostějově,Březin... ova 16a, kancelář předsedy představenstva společnosti alhůta pro jejich upisování počne běžet den následující ponabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku a délka lhůty je 30dnů.Emisní kurs akcií upsaných na zvýšení základního jmění budesplacen nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité věci, které jsourozdělené do dvou částí a oceněné ke dni 30.6.1998. Jsou uvedenéa popsané v následujících čtyřech znaleckých posudcích, neboť sohledem na ustanovení § 59 odst.3 obchodního zákoníku byly nanepeněžitý vklad, jehož hodnota přesahuje částku 1 000 000,-Kč,vyžádány posudky dvou znalců. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1998 - 12. listopadu 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 31.8.1998 ozvýšení základního jmění společnosti.Základní jmění se zvyšuje o 1,300.000,-Kč s tím, že senepřipouští upisování akci... í nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Způsob zvýšení: upsáním nových akcií s využitím přednostníhopráva akcionářů k upisování nových akcií dle § 204azák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník.Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií: 13 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé z nich100 000,-Kč, kmenové akcie znějící na jméno emitované vlistinné podobě veřejně neobchodovatelné.Výše emisního kursu: 100 000,-Kč, slovy jednostotisíc korunčeských, emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů