Základní údaje

Adresa

od 10.11.2011Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 1195, PSČ 69801

Historické adresy

26.6.1998 - 10.11.2011Veselí nad Moravou, Masarykova 1195, okres Hodonín

25532855

DIČ

Není plátce DPH

15.12.1998 - 31.12.2009

CZ25532855

Datum vzniku

26. června 1998

Datová schránka

y47wxyp

Historické názvy

12.2.2004 - 9.9.2005

VEXI, a.s.

19.10.2002 - 12.2.2004

MIREAL,a.s.

26.6.1998 - 19.10.2002

MOBILIA MIREAL,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2665

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.7.2000

41 400 000 Kč

Historické jmění

19.10.1999 - 17.7.2000

18 400 000 Kč

17.9.1999 - 19.10.1999

18 400 000 Kč

6.5.1999 - 17.9.1999

18 400 000 Kč

13.4.1999 - 6.5.1999

15 000 000 Kč

1.2.1999 - 13.4.1999

15 000 000 Kč

10.11.1998 - 1.2.1999

15 000 000 Kč

26.6.1998 - 10.11.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. září 2005 : Dne 24.8.2005 rozhodla mimořádná valná hromada o zrušení společnosti s likvidací ke dni 25.8.2005 a současně jmenovala likvidátora.
 • 12. června 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 23.5.2000.
 • 3. prosince 1999 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 17.8.1999.
 • 6. května 1999 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 17.2.1999.
 • 23. října 1998 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 18.8.1998.

Historické ostatní skutečnosti

 • 12. června 2000 - 17. července 2000 : 4) Akcie budou upsány ve lhůtě šedesáti dnů od zapsání tohotousnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku, a to vmístě sídla společnosti na adrese Veselí nad Moravou, ... Masarykova1195, v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Emisníkurs akcií se bude rovnat jmenovité hodnotě akcií. Akcie budousplaceny ve lhůtě třiceti dnů po upsání akcií a to v místě sídlaspolečnosti na adrese Veselí nad Moravou, Masarykova 1195. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2000 - 17. července 2000 : 3) základní jmění se zvyšuje bez veřejné výzvy k upisování a bezvyužití přednostního práva akcionářů s tím, že akcie budounabídnuty k upsání určenému zájemci - obchodní společnosti... LARIM, a.s. se sídlem Vodní 1972, Zlín, IČO: 25348914. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2000 - 17. července 2000 : Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne23.5.2000 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 12. června 2000 - 17. července 2000 : 2) základní jmění se zvyšuje upsáním 23 kusů nových kmenovýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč vlistinné podobě.
 • 12. června 2000 - 17. července 2000 : 1) zvyšuje se základní jmění společnosti o 23.000.000,-Kč nacelkovou částku ve výši 41.400.000,-Kč s určením, že upisováníakcií nad částku 23.000.000,-Kč se nepřipouští.
 • 12. června 2000 - 17. července 2000 : 5) Schvaluje se upisování nepeněžitým vkladem jímž jsounemovitosti, a to halový sklad-lisovna na parcele č. 1264/9spolu s pozemkem par.č. 1264/9, trojlodní hala na par.č.1264/10, 1... 264/11 spolu s pozemky par.č. 1264/10 a 1264/11,výrobní hala obj. B na parc.č. 1264/10 spolu s pozemkemparc.č. 1264/10, montážní hala žel.bet. na parc.č. 1264/9 spolus pozemkem parc.č. 1264/9, vše zapsané na listu vlastnictvíč. 5569 vedeném u KÚ v Hodoníně pro obec a katastrální územíVeselí - předměstí. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1999 - 6. května 1999 : Uvedené nemovistosti jsou vedeny v evidenci Katastrálního úřaduv Lounech.Ocenění nepeněžitého vkladu bylo provedeno na základě dvouznaleckých posudků, a to znaleckého posudku č. 19... 69-359/98Ing. Pavla Titla, ulice Svatopluka Čecha 212, Uherský Ostroh I,a znaleckého posudku č. 1371-101/98 Ing. Miroslava Kopeckého,Nové řádky 51, Rohatec. Podle těchto znaleckých posudkůčiní cena uvedených nemovitostí 3.400.00,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1999 - 6. května 1999 : 3) Základní jmění se zvyšuje bez veřejné výzvy k upisování a bezvyužití přednostního práva akcionářů s tím, že akcie budounabídnuty k upsání určenému zájemci panu Petru Křenkovi tr... valebytem Praha 5 - Jinonice, Novoveská 306/4. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1999 - 6. května 1999 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady ze dne 17.2.1999, doplněné rozhodnutím téhož ze dne1.3.1999 a 15.3.1999 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 18. března 1999 - 6. května 1999 : 1) Zvyšuje se základní jmění společnosti o částku 3.400.000,- Kč(slovy: třimilionyčtyřistatisíc korun českých) na celkovoučástku 18.400.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůčtyřistatisíc... korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1999 - 6. května 1999 : 2) Základní jmění se zvyšuje upsáním 34 kusů nových kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč(slovy: jednostotisíc korun českých) v listinné podobě.
 • 18. března 1999 - 6. května 1999 : 4) Akcie budou upsány ve lhůtě 60-ti dnů (slovy: šedesáti dnů)s datem počátku běhu této lhůty dne 20.3.1999 (slovy: dvacátéhobřezna roku tísícídevítístéhodevadesátéhodevátého), a t... o v místěsídla společnosti na adrese Veselí nad Moravou, Masarykova 1195,v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Emisní kursakcií se bude rovnat jmenovité hodnotě akcií. Akcie budousplaceny ve lhůtě 60-ti dnů (slovy: šedesáti dnů) po upsáníakcií a to v místě sídla společnosti na adrese Veselí nadMoravou, Masarykova 1195, v kanceláři předsedy představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1999 - 6. května 1999 : 5) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady, jimiž jsounemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 180 pro obec akatastrální území Deštnice, a to- dům číslo popisné 111 ... na zastavěné ploše parcelní číslo 146/1o výměře 3210 m2,- zastavěná plocha parcelní číslo 146/1,- ostatní stavební objekt na zastavěné ploše parcelní číslo 148o výměře 892 m2,- zastavěná plocha parcelní číslo 148. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1998 - 10. listopadu 1998 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 18.8.1998 ozáměru zvýšit základní jmění společnosti:
 • 10. září 1998 - 10. listopadu 1998 : 5. Upisovatel je povinen podle § 206 obchodního zákoníku splatitalespoň třicet procent jmenovité hodnoty upisovaných akcií naúčet č. 1960790227/0100 u Komerční banky a.s., pobočkyH... odonín, expozitury Veselí nad Moravou a to do šedesáti dnů odzápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1998 - 10. listopadu 1998 : 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny upsány na základě dohody akcionářů podle § 205obchodního zákoníku.
 • 10. září 1998 - 10. listopadu 1998 : 3. Přednostní právo upsat nové akcie má každý akcionář v sídlespolečnosti na adrese Veselí nad Moravou, Masarykova 1195,v kanceláři předsedy představenstva ve lhůtě dvou týdnůod 25... .9.1998 /slovy: dvacátého pátého září rokutisícíhodevítistéhodevadesátéhoosmého/. Na jednu dosavadní akciispolečnosti lze upsat deset akcií o jmenovité hodnotě140.000,-Kč.Akcie upisované s využitím přednostního práva budou o jmenovitéhodnotě 140.000,-Kč, na majitele, v listinné podobě, přičemžemisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1998 - 10. listopadu 1998 : 2. Základní jmění se zvyšuje upsáním sta kusů nových kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 140.000,-Kč/slovy: jednostočtyřicettisíc korun českých/ v listinné p... odobě. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1998 - 10. listopadu 1998 : 1. zvyšuje se základní jmění společnosti o 14.000.000,-Kč/slovy: čtrnáct miliónů korun českých/ na celkovou částku15.000.000,-Kč /slovy:patnáctmiliónů korun českých/ s určením,že u... pisování akcií nad částku 14.000.000,-Kč se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů