114 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

- 270 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

5 618 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

23.4.2002 - 17.2.2012 Zlín, Tř.T.Bati 1970, PSČ 76001
1.7.1998 - 23.4.2002 Zlín, Příluky 42

25533126

DIČ

Není plátce DPH

1.7.1998 - 25.10.2006

CZ25533126

Datum vzniku

1. července 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

17. února 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

17. února 2012

Historické názvy

1.7.1998 - 17.2.2012

ZLÍN MAX, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2682

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.3.2000 - 17.2.2012

5 000 000 Kč

6.9.1999 - 22.3.2000

2 400 000 Kč

1.7.1998 - 6.9.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 17. února 2012 - 17. února 2012 : I. Společnost ZLÍN MAX, a.s. se sídlem Zlín, tř. T. Bati 1970, PSČ 76001, identifikační číslo 255 33 126 se vymazává všemi zápisy z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu: Subjek... t se vymazává po zrušení konkursu z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2000 - 22. března 2000 : 7. Akcie budou upsány bez zveřejnění výzvy k upisování akcií.
 • 25. února 2000 - 22. března 2000 : 6. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v sídle společnostido 2 h po upsání nových akcií uzavřením smlouvy se společností opostoupení pohledávky nebo pohledávek za nominální hod... notujejich jistiny.Předmětem postoupení - vkladu do základního jmění při splaceníupsaných akcií mohou být jen pohledávky, jejichž existence avýše byla přezkoumána představenstvem společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2000 - 22. března 2000 : 5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, t.j. Zlín, Příluky42.Upisování se mohou účastnit jen ti věřitelé, které k úpisu akciívyzve představenstvo společnosti na základě rozho... dnutí valnéhromady.Lhůta pro upisování je 14 dnů a počne běžet prvního dne, kterýnásleduje po doručení výzvy představenstva společnosti kupisování akcií. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu,neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pro upisovánínejblíže následující pracovní den.Akcie lze upsat v čtrnáctidenní lhůtě v místě upisování vpracovní dny a v době od 15.00 do 18.00 h.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě,t.j. 50.000,- Kč/ks. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2000 - 22. března 2000 : 4. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání zájemcům z řadvěřitelů společnosti, které na návrh představenstva vybere valnáhromada společnosti ve lhůtě do 45 dnů od právní moci usnese... níKrajského obchodního soudu v Brně, kterým se povolí zápis návrhuna zvýšení do základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2000 - 22. března 2000 : 3. Přednostní právo akcionářů k upsání části nových akcií kezvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílu na základnímjmění společnosti se vylučuje. Důvodem pro vyloučenípřednos... tního práva je zájem společnosti na zlepšení strukturypasiv a snížení závazků společnosti vkladem vybraných pohledávekza společností do základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2000 - 22. března 2000 : 2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 52 ks nových kmenovýchakcií, v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě50.000,- Kč/ks, které budou splaceny vkladem pohledávek... zaspolečností do základního jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2000 - 22. března 2000 : 1. Základní jmění společnosti ZLÍN MAX, a.s., IČO 25 53 31 26ve výši 2.400.000,- Kč se za účelem zlepšení struktury pasiv asnížení závazků společnosti zvýší o částku 2.600.000,- Kč... (slovy dvamilionyšestsettisíc korun českých) na 5.000.000,- Kč(slovy pětmilionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2000 - 22. března 2000 : Zvýšení základního jmění:
 • 19. srpna 1998 - 6. září 1999 : 6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě. Akcie budou upsány bez zveřejnění výzvy k upisováníakcií.
 • 19. srpna 1998 - 6. září 1999 : 5. Místem úpisu je sídlo společnosti. Emisní kurs se rovnájmenovité hodnotě akcií upisovaných akcií a bude splatný v plnévýši.
 • 19. srpna 1998 - 6. září 1999 : 4. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem do pokladnyspolečnosti ve lhůtě do 12 měsíců od právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Brně, kterým se povolí zápis návrh... una zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1998 - 6. září 1999 : 3. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští. Akcie, které by nebyly upsány s využitímpřednostního práva, budou upsány druhým akcionářem.
 • 19. srpna 1998 - 6. září 1999 : 2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 28 ks nových kmenovýchakcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě50 000,-Kč za jednu akcii s využitím přednostního práva.
 • 19. srpna 1998 - 6. září 1999 : 1. Základní jmění společnosti ZLÍN MAX,a.s., IČO 25533126 vevýši 1 000 000,-Kč se za účelem získání finančních zdrojů nanákup technologického zařízení zvýší o částku 1 400 000,-Kč,... slovy jedenmiliončtyřistatisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
posunout dolů