Trendy

35 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

- 128 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

1 486 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2015 Jožky Silného 2684/3, 767 01 Kroměříž

Historické adresy

24.2.2005 - 27.10.2015 Kroměříž, Jožky Silného 2684, PSČ 76701
21.9.2004 - 24.2.2005 Kroměříž, Altýře 2381/1, PSČ 76701
31.7.1998 - 21.9.2004 Kroměříž, Kotojedská 2381, PSČ 76701

25535668

DIČ

od 31.7.1998

CZ25535668

Datová schránka

yxtdu67

Historické názvy

31.7.1998 - 23.6.1999

EKOSOLARIS a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2712

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.1.2002

25 000 000 Kč

Historické jmění

30.6.2001 - 15.1.2002

15 026 500 Kč

23.6.1999 - 30.6.2001

36 650 000 Kč

31.7.1998 - 23.6.1999

36 650 000 Kč

31.7.1998 - 31.7.1998

36 650 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kroměříž

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

107- 2863000267 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 17. května 2005 : Společnost se řídí stanovami přijatými na řádné valnéhromadě konané dne 17.12.2004.

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. července 2004 - 17. května 2005 : Společnost se řídí stanovami přijatými na řádné valnéhromadě konané dne 12.6.2003.
 • 10. prosince 2001 - 8. července 2004 : Společnost se řídí stanovami přijatými na mimořádné valnéhromadě konané dne 11.10.2001
 • 10. prosince 2001 - 15. ledna 2002 : 6. Splacení peněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu aupsání všech nových akcií bude provedeno nejpozději do 15 dnůode dne nabytí právní moci usnesení o zapsání rozhodnutí ... valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku stím, že upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsanýchakcií na účet společnosti, vedený u Československé obchodníbanky, a.s., pobočka Kroměříž, číslo účtu 173 779 892/0300. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 15. ledna 2002 : 5. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jesídlo společnosti, lhůta pro upisování akcií pak činí 15 dnů odedne nabytí právní moci usnesení o zapsání rozhodnutí ... valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku stím, že počátek běhu této lhůty oznámí představenstvospolečnosti doporučeným dopisem, zaslaným určenému zájemci oupsání nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení ozapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 15. ledna 2002 : 4. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění dostatečnéhoprovozního kapitálu pro posílení pozice společnosti na tuzemskémtrhu. Důvodem k omezení přednostního práva na úpis a... kciíněkterých akcionářů je to, že tito akcionáři nemohou zajistitpříslušné peněžní prostředky ke splacení emisního kurzu nověupisovaných akcií společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 15. ledna 2002 : 3. Zvýšit základní kapitál bude oprávněn, na základě usnesenívalné hromady, jeden z akcionářů společnosti, a to společnost sobchodní firmou Sokolovská uhelná a. s., se sídlem Sokol... ov,Staré náměstí 69, PSČ 356 00, IČ 39790072, když se všichniakcionáři přitomní na valné hromadě vzdali práva na přednostníúpis akcií na zvýšení základního kapitálu s tím, že akcionář,který není přítomen jednání valné hromady se vzdal písemnýmprohlášením svého přednostního práva na zvýšení základníhokapitálu, a to ještě před hlasováním o zvýšení základníhokapitálu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 a ustanovení § 220bodst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 15. ledna 2002 : 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním novýchkmenových akcií na majitele v listinné podobě o následujícíchnominálních hodnotách:a) 9 ks akcií o jmenovité hodnotě 1,0... 00.000,- Kč,b) 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 973.500,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 15. ledna 2002 : 1. Základní kapitál společnosti, který činí 15,026.500,- Kč sezvyšuje o částku 9,973.500,- Kč na celkovou výši základníhokapitálu 25,000.000,- Kč, přičemž zvýšení bude provedenofin... ančním vkladem do základního kapitálu s tím, že upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 15. ledna 2002 : Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti s obchodnífirmou EKOSOLARIS, a.s.:
 • 10. prosince 2001 - 15. ledna 2002 : 7. Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotětěchto akcií. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná právajako se stávajícími akciemi společnosti.
 • 14. listopadu 2001 - 10. prosince 2001 : Valná hromada společnosti konaná dne 26.6.2001 přijala novéznění stanov společnosti.
 • 23. června 1999 - 14. listopadu 2001 : Valná hromada společnosti konaná dne 23.4.1999 přijala novéznění stanov společnosti.
 • 19. října 2000 - 30. června 2001 : 3. Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty akcií společnosti takto:a) akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí dosud 1.000,-Kč, budoumít po snížení základníh... o jmění jmenovitou hodnotu ve výši410,-Kč,b) akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí dosud 10.000,-Kč, budoumít po snížení základního jmění jmenovitou hodnotu ve výši4.100,-Kč,c) akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí dosud 100.000,-Kč,budou mít po snížení základního jmění jmenovitou hodnotu ve výši41.000,-Kč,d) akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí dosud 1,000.000,-Kč,budou mít po snížení základního jmění jmenovitou hodnotu ve výši410.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 2000 - 30. června 2001 : 1. Důvodem snížení základního jmění společnosti s obchodnímjménem EKOSOLARIS,a.s. se sídlem Kroměříž, Kotojedská 2381, PSČ767 01, IČ 25535668 je časové nepotvrzení výnosnosti aoprá... vněnosti ocenění nehmotného investičního majetku přizaložení společnosti, jeho vysoké roční odepisování a tímkumulovaný nárůst ztráty v hospodaření společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 2000 - 30. června 2001 : Usnesení valné hromady o snížení základního jmění společnostiEKOSOLARIS,a.s.:
 • 19. října 2000 - 30. června 2001 : Základní jmění společnosti s obchodním jménem EKOSOLARIS, a.s.se sídlem Kroměříž, Kotojedská 2381, PSČ 767 01, IČ 25535668 sesnižuje z 36,650.000,-Kč (slovy: třicet šest milionů še... st setpadesát tisíc korun českých) o částku ve výši 21.623.500,-Kč(slovy: dvacet jedna milionů šest set dvacet tři tisíc pět setkorun českých) na novou výši základního jmění 15,026.500,-Kč(slovy: patnáct milionů dvacet šest tisíc pět set korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 19. října 2000 - 30. června 2001 : 4. Lhůta pro předložení akcií společnosti ve smyslu ustanovení §211 odst.1 písm. f) za účelem jejich výměny v důsledku sníženízákladního jmění, se stanoví na dva měsíce od proveden... í zápisusnížení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů