Trendy

150 134 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

18 025 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

311 202 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 18.8.2014Nivnická 839, 687 62 Dolní Němčí

Historické adresy

1.8.1998 - 18.8.2014Dolní Němčí, Nivnická 839, okres Uherské Hradiště, PSČ 68762

25535684

DIČ

od 7.8.1998

CZ25535684

Datum vzniku

1. srpna 1998

Datová schránka

ymycm52

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2696

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.9.2000

123 100 000 Kč

Historické jmění

19.10.1999 - 6.9.2000

122 100 000 Kč

14.1.1999 - 19.10.1999

121 000 000 Kč

1.8.1998 - 14.1.1999

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

150388303 / 0600

Provozovny

od 7.6.2006

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 687 64, Slavkov 151

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 18. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. srpna 2014 - 11. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 14. července 2000 - 6. září 2000 : určuje se, že všechny akcie budou upsány s využitím přednostníhopráva akcionáře. Družstvo vlastníků Dolní Němčí, družstvo.
 • 14. července 2000 - 6. září 2000 : určuje se, že s využitím přednostního práva lze upsat všechnynové akcie tj. 10 ks (slovy deset) kmenových akcií na jméno ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korunč... eských) emisní kurs činí 1.348.470,50 Kč (slovyjedenmiliontřistačtyřicetosmtisícčtyřistasedmdesát korun českých50/100). zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2000 - 6. září 2000 : základní jmění se zvyšuje upsáním 10 (slovy deseti) kusů novýchkmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) v listinnép... odobě. Nově upisované akcie jsou převoditelné s předchozímsouhlasem představenstva společnosti. Akcionář je povinenpísemně požádat představenstvo o předchozí souhlas s převodemakcií. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu,jde-li o převod akcií na manžela a děti (vnuky) akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2000 - 6. září 2000 : určuje se, že všechny nové akcie, budou upsány s využitímpřednostního práva akcionáře Družstvo vlastníků Dolní Němčí,družstvo. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné výzvy kupi... sování akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) i o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) i ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korunčeských) lze upsat 10 ks nových akcií o jmenovité hodnotě100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2000 - 6. září 2000 : místo pro výkon přednostního práva se stanovuje v sídle akciovéspolečnosti v Dolním Němčí, Nivnická č. 839, PSČ 687 62 a lhůtapro výkon přednostního práva se stanovuje patnáct dnů ... a počínáběžet následujícím dnem po doručení usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Brně o zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku a končí patnáctým dnem po tomto datu. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2000 - 6. září 2000 : určuje se, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva jeden, kdy toto právo mohlo být akcionářem vykonáno poprvé.
 • 14. července 2000 - 6. září 2000 : schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu pohledávky a jejichocenění podle znaleckého posudku č. 15/2000 ze dne 11.5.2000znaleckého ústavu CENY+ODHADY ZLÍN, s.r.o. a znaleckého posu... dkuč. 52/00 ze dne 11.5.2000 znaleckého ústavu Ing.Antonín Hubík -SLAVELA, Slavičín. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávkyspecifikované v tabulce číslo 1 znaleckého posudku č. 52/00,která tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto notářského zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2000 - 6. září 2000 : určuje se, že všechny akcie budou upsány nepeněžitými vklady zmajetku stávajícího akcionáře, kterým je Družstvo vlastníkůDolní Němčí, družstvo, a že nepeněžitý vklad, kterým jsoupo... hledávky vkladatele za společností, je uveden shodně veznaleckém posudku č. 15/2000 ze dne 11.5.2000 znaleckého ústavuCENY+ODHADY ZLÍN, s.r.o. a znaleckém posudku č. 52/00 ze dne11.5.2000 znaleckého ústavu Ing. Antonín Hubík - SLAVELA,Slavičín stejně tak jako jeho ocenění, bude splacen v místěsídla akciové společnosti ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávek. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu se stanovuje15 dnů od data úpisu akcionáře v listině upisovatelů, nejpozdějivšak ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2000 - 6. září 2000 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 15.6.2000 o zvýšenízákladního jmění:
 • 14. července 2000 - 6. září 2000 : důvodem zvýšení základního jmění akciové společnosti AgroOkluky, a.s. je posílení jejího majetku- základní jmění bude zvýšeno úpisem nových akcií v rozsahuschválené hodnoty nepeněž... itého vkladu s tím, že vloženínepeněžitého vkladu na zvýšení základního jmění bylo schválenočlenskou schůzí akcionáře tj. Družstva vlastníků Dolní Němčí,družstvo dne 15.6.2000.- valná hromada vylučuje ve smyslu ustanovení § 204a odst.5OBCHZ přednostní právo k úpisu akcií na základě prohlášenídruhého akcionáře Sloučené zemědělské obchodní družstvo Javořina- v likvidaci, který neprojevil zájem o zvýšení své majetkovéúčasti ve společnosti vzhledem k tomu, že je v likvidaci a jehoprávní úkony mohou směřovat pouze k tomuto cíli nikoliv kposilování své majetkové účasti v kterékoliv společnosti.Důležitým zájmem akciové společnosti je posílení svého majetku azískání ekonomické stability a vyššího rattingu, a tím získánímožnosti přístupu k úvěřovým prostředkům použitelným k dalšímusvému rozvoji. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2000 - 6. září 2000 : valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění akciovéspolečnosti o 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých)tedy na celkovou částku 123.100.000,- Kč (slovy:jednostodvace... třimilionůjednostotisíc korun českých) úpisemnových akcií s určením, že upisování akcií nad částku1.000.000,- Kč se nepřipouští. Všechny nově upsané akcie budousplaceny nepeněžitými vklady z majetku stávajícího akcionářeDružstvo vlastníků Dolní Němčí, družstvo. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2000 - 6. září 2000 : hodnota nepeněžitého vkladu činí 13.484.705 Kč (slovytřináctmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisícsedmsetpět korunčeských) a započítává se na základní jmění částkou 1.000.000,-(slovy je... denmilion korun českých). Částka 12.484.705,- Kč (slovydvanáctmilionůčtyřistaosmdesáčtyřitisícsedmsetpět korun českých)tvoří emisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 1999 - 6. září 2000 : Společnost se řídí stanovami ze dne 28.6.1999.
 • 14. ledna 1999 - 6. září 2000 : Zapisuje se úplné znění stanov včetně změn schválenýchrozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady dne 21.10.1998.
 • 25. srpna 1999 - 19. října 1999 : Určuje se, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva jeden, kdy toto právo mohlo být akcionářem vykonáno poprvé.
 • 25. srpna 1999 - 19. října 1999 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.6.1999 přivýkonu působnosti valné hromady takto:
 • 25. srpna 1999 - 19. října 1999 : Základní jmění bude zvýšeno úpisem nových akcií v rozsahuhodnoty nepeněžitého vkladu schváleného členskou schůzí Družstvavlastníků Dolní Němčí, družstva, která se konala dne 28.5.1... 999. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 1999 - 19. října 1999 : Jediný akcionář zvyšuje základní jmění akciové společnosti AgroOkluky, a.s. o 1.100.000,- Kč (slovy jedenmilionjednostotisíckorun českých), tedy na celkovou částku základního jmění... ve výši122.100.000,- Kč (slovy jednostodvacetdvamilionůjednostotisíckorun českých) úpisem nových akcií s určením, žeupisování akcií nad částku 1.100.000,- Kč se nepřipouští.Všechny nově upsané akcie budou splaceny nepeněžitými vklady zmajetku jediného stávajícího akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 1999 - 19. října 1999 : Základní jmění se zvyšuje upsáním 11 kusů nových kmenových akciína jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč vlistinné podobě.Nově upisované akcie jsou převoditelné s pře... dchozím souhlasempředstavenstva akciové společnosti. Akcionář je povinen písemněpožádat představenstvo o předchozí souhlas s převodem akcií.Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li opřevod akcií na manžela a děti (vnuky) akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 1999 - 19. října 1999 : Místo pro výkon přednostního práva se stanovuje sídlo akciovéspolečnosti Dolní Němčí, Nivnická 839, PSČ 687 62 a lhůta provýkon přednostního práva se stanovuje 15 dnů a počíná běže... tnásledujícím dnem po doručení usnesení Krajského obchodníhosoudu v Brně o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku a končí patnáctým dnem po tomto datu. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 1999 - 19. října 1999 : Určuje se, že všechny nové akcie budou upsány s využitímpřednostního práva jediného stávajícího akcionáře. Akcienebudou upisovány na základě veřejné výzvy k upisování akcií.Na jedn... u dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ajmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 11 ks nových akciío jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 1999 - 19. října 1999 : Určuje se, že s využitím přednostního práva lze upsat všechnynové akcie tj. 11 ks kmenových akcií na jméno, o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě, emisní kurz jedné ak... cieo jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí 1.067.545,50 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 1999 - 19. října 1999 : Určuje se, že všechny akcie budou upsány nepeněžitými vklady zmajetku stávajícího akcionáře, kterým je Družstvo vlastníkůDolní Němčí, družstvo a že nepeněžitý vklad, který je uvede... nshodně ve znaleckém posudku č. 15/1999 ze dne 24.5.1999znaleckého ústavu CENY+ODHADY ZLÍN, s.r.o. a znaleckém posudkuč. 33/99 ze dne 24.5.1999 znaleckého ústavu ing. Antonín Hubík -SLAVELA, stejně tak jako jeho ocenění, bude splacen v místěsídla akciové společnosti, a to předáním věcí movitých. Lhůtapro splacení nepeněžitého vkladu se určuje 15 dnů od dataúpisu akcionáře v listině upisovatelů, nejpozději však ke dnipodání návrhu na zápis zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 1999 - 19. října 1999 : Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění podleznaleckého posudku č. 15/1999 ze dne 24.5.1999 znaleckého ústavuCENY+ODHADY ZLÍN, s.r.o. a znaleckého posudku č. 33/99 ... ze dne24.5.1999 znaleckého ústavu ing. Antonín Hubík - SLAVELA.Předmět nepeněžitého vkladu se schvaluje tak jako jeuveden ve znaleckém posudku č. 15/1999 - pracovní strojsamojízdný (kombajn)S-Ss Sklízecí mlátička - specifikovaný nastr. 9 znaleckého posudku v ceně 3.660.000,- Kč- zásoby - zvířata specifikovaná na str. 10 znaleckého posudkuv tabulce A zvířata v ceně 4.997.000,- Kč.- zásoby - obiloviny specifikované na str. 10 znaleckého posudkuv tabulce B obiloviny v ceně 2.118.000,- Kč,- zásoby - rozpracovaná výroba specifikovaná na str. IIznaleckého posudku v tabulce C rozpracovaná výroba, v ceně988.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 1999 - 19. října 1999 : Hodnota nepeněžitého vkladu činí 11.743.000,- Kč a započítává sena základní jmění částkou 1.100.000.- Kč. Částka 10.643.000,- Kčtvoří emisní ážio. Emisní ážio bude převedeno do re... zervníhofondu na krytí případných ztrát společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 1998 - 14. ledna 1999 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady dne 21.10.1998 o zvýšení základního jmění akciovéspolečnosti Agro Okluky,a.s. úpisem nových akcií, t a ... k t o : zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 1998 - 14. ledna 1999 : Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění podleznaleckého posudku č.64-46/98 ze dne 10.10.1998 znaleckéhoústavu CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o. a znaleckého posudku č. 52/... 98ze dne 10.10.1998 znaleckého ústavu ing. Antonín Hubík -SLAVELA, takto:pozemky dle katastrálního území a parcelního čísla uvedené nastraně 7 a příloze č.4,7,8,9,10 znaleckého posudku č. 52/98 vhodnotě 1 634 000,-Kč,stavby uvedené dle katastrálního území a parcelního čísla nastraně 5,6 a příloze č.3 znaleckého posudku č. 52/98 v hodnotě98 291 000,-Kč,movitý majetek uvedený v příloze č.2 znaleckého posudku č.52/98v hodnotě 16 641 000,-Kčzákladní stádo uvedené v příloze č.5 znaleckého posudku č.52/98v hodnotě 4 689 000,-KčHodnota nepeněžitého vkladu činí 121 255 000,-Kč a započítává sena základní jmění částkou 120 000 000,-Kč. Částka 1 255 000,-Kčtvoří emisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 1998 - 14. ledna 1999 : Určuje se, že všechny akcie budou upsány nepeněžitými vklady zmajetku stávajícího akcionáře, kterým je Družstvo vlastníkůDolní Němčí, družstvo a že nepeněžitý vklad, který je uvede... nshodné ve znaleckém posudku č. 64-46/98 ze dne 10.10.1998znaleckého ústavu CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o. a znaleckém posudkuč. 52/98 ze dne 10.10.1998 znaleckého ústavu ing. Antonín Hubík- SLAVELA, stejně tak jako jeho ocenění, bude splacen v místěsídla akciové společnosti, a to prohlášením vkladatele u věcínemovitých a předáním u věcí movitých. Lhůta pro splacenínepeněžitého vkladu se určuje 60 dní od data úpisu akcionáře vlistině upisovatelů, nejpozději však ke dni podání návrhu nazápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 1998 - 14. ledna 1999 : Určuje se, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva jeden, kdy toto právo mohlo být akcionářem vykonáno poprvé.
 • 27. listopadu 1998 - 14. ledna 1999 : Určuje se, že s využitím přednostního práva lze upsat všechnynové akcie tj. 36 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 1 000,-Kč, v listinné podobě, emisní kurz jedné ak... ciečiní 1 010,-Kč a 8 400 ks kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 10 000,-Kč, emisní kurs činí 10 104,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 1998 - 14. ledna 1999 : Určuje se, že všechny nové akcie budou upsány s využitímpřednostního práva stávajícího jediného akcionáře. Akcie nebudouupisovány na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Na jed... nudosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč a jmenovitéhodnotě 10 000,-Kč lze upsat 120 ks nových akcií o jmenovitéhodnotě 1 000,-Kč a o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 1998 - 14. ledna 1999 : Místo pro výkon přednostního práva se stanovuje sídlo akciovéspolečnosti Dolní Němčí, Novnická 839, PSČ 687 62 a lhůta provýkon přednostního práva se stanovuje 60 dnů a počíná běže... tnásledujícím dnem po doručení usnesení Krajského obchodníhosoudu v Brně o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku a končí šedesátým dnem po tomto datu. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 1998 - 14. ledna 1999 : Základní jmění se zvyšuje upsáním 36 000 kusů nových kmenovýchakcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč vlistinné podobě a 8 400 kusů nových kmenových akcií na jmén... o ojmenovité hodnotě 10 000,-Kč v listinné podobě.Nově upisované akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasempředstavenstva akciové společnosti. Akcionář je povinen písemněpožádat představenstvo o předchozí souhlas s převodem akcií.Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li opřevod akcií na manžela a děti /vnuky/ akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 1998 - 14. ledna 1999 : Jediný akcionář zvyšuje základní jmění akciové společnosti AgroOkluky,a.s. o 120.000.000,-Kč /slovy jednostodvacetmilionů korunčeských/, tedy na celkovou částku základního jmění ve... výši121 000.000,-Kč /slovy: jednostodvacetjedenmilionů korunčeských/ úpisem nových akcií s určením, že upisování akcií nadčástku 120 000.000,-Kč se nepřipouští. Všechny nově upsané akciebudou splaceny nepeněžitými vklady z majetku jedinéhostávajícího akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 1998 - 14. ledna 1999 : základní jmění bude zvýšeno úpisem nových akcií v rozsahuhodnoty nepeněžitého vkladu schváleného členskou schůzí DružstvaDolní Němčí, družstva, která se konala dne 16.10.1998.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů