Trendy

20 545 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

779 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

22 052 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 25.8.1998 Tupesy 345, okres Uherské Hradiště, PSČ 68707

25537113

DIČ

od 7.9.1998

CZ25537113

Datum vzniku

25. srpna 1998

Datová schránka

fgsgccp

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2732

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.3.2010

18 100 000 Kč

Historické jmění

6.9.2001 - 1.3.2010

14 300 000 Kč

25.8.1998 - 6.9.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherské Hradiště

Bankovní účty

zvěřejněno 13.12.2013

CZ4303001712800132674373

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 25.8.1998

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 687 07, Tupesy 345

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. ledna 2010 - 1. března 2010 : Zvýšení základního kapitálu o částku 3 800 000,-Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 3 kusů (slovy: tří kusů) nových kmenových akcií na majite... le ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 8 kusů (slovy: osmi kusů) nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedná akcie, tedy emisní ážio je nulové. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SYNOT W, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ: 686 01, IČ: 255 48 832. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti SMALTOVNA TUPESY, a.s. se sídlem Tupesy 345, okres Uherské Hradiště, PSČ: 687 07, IČ: 255 37 113, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností SMALTOVNA TUPESY, a.s.. Počátek lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem písemně, bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, zasláním výpisu z obchodního rejstříku společnosti SMALTOVNA TUPESY, a.s., pořízeného na Internetu (www.justice.cz). Současně představenstvo zašle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení pohledávky. Lhůta pro upisování akcií činí čtyři měsíce a její počátek se stanoví tak, že lhůta čtyř měsíců začne běžet okamžikem, kdy bude doručeno upisovateli oznámení představenstva dle bodu V. tohoto rozhodnutí. Upisovatel podepsanou dohodu o započtení musí ve shora uvedené lhůtě doručit zpět společnosti, dohoda o započtení musí být uzavřena vždy před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář souhlasí a připouští započtení pohledávky společnosti SYNOT W, a.s., na pohledávku vůči společnosti SMALTOVNA TUPESY, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií do výše 3 800 000,-Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých). Jedná se o pohledávku z titulu Dohody o narovnání uzavřené dne 12.12.2001 mezi společností SMALTOVNA TUPESY, a.s. jako dlužníkem a společností SYNOT W, a.s. jako věřitelem, podle níž se dlužník zavázal ve lhůtě do 31.12.2009 (slovy: třicáteho prvního prosince roku dva tisíce devět) uhradit svůj dluh vůči věřiteli ve výši 3 849 110,94 Kč (slovy: tři miliony osm set čtyřicet devět tisíc jedno sto deset korun českých, devadesát čtyři haléře). zobrazit více skrýt více
  • 18. července 2001 - 6. září 2001 : Emisní kurs nově upsaných akcií odpovídá jejich jmenovitéhodnotě. Lhůta pro upsání nových akcií činí dva měsíce ode dnenabytí právní moci usnesení o zápisu usnesení této valnéhroma... dy o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuKrajského soudu v Brně. Počátek běhu této lhůty budeupisovatelům oznámen doporučeným dopisem na adresu upisovatelezde uvedenou. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů jenejpozději do čtrnácti dnů ode dne úpisu nových akcií. Místemúpisu je sídlo společnosti. Místo splacení nepeněžitého vkladuje sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 18. července 2001 - 6. září 2001 : Nepeněžitý vklad - strojně technologické zařízení určené prosmaltérství byl oceněn znaleckým posudkem firmy VEGA UHERSKÉHRADIŠTĚ, a.s. znalecký ústav v oboru ekonomika se sídlemDvo... řákova 1210, 686 01 Uherské Hradiště znaleckým posukem ze dne27.3.2001, číslo posudku 294-081/2001 ve výši 1,319.310,--Kč, natento nepeněžitý vklad se započítává částka 1,300.000,--Kč. Natento nepeněžitý vklad bude vydána 1 akcie na majitele vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč a 3 kusyakcií na majitele v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě100.000,--Kč.Výše uvedené znalce pro ocenění nepeněžitého vkladu dozákladního kapitálu společnosti SMALTOVNA TUPESY,a.s., se sídlemTupesy 345, PSČ 687 07, IČ 25537113 jmenoval Krajský soud v Brněusnesením č.j. 51 Cm 15/2001 ze dne 9.3.2001 a usnesením 50Cm161/2001 ze dne 27.6.2001. zobrazit více skrýt více
  • 18. července 2001 - 6. září 2001 : 1.Nepeněžitým vkladem předem určenému zájemci, a to firmySMALTOVNA TUPESY,družstvo, se sídlem Tupesy č.345, PSČ 687 07,IČ:15530892 tvořeným nemovitostmi ležícími v k.ú.Tupesy naMor... avě, obec Tupesy, okres Uherské Hradiště, a to vlastnictvímnemovitostí - ostatního stavebního objektu čp.345 stojícího nap.č. 1128, p.č.1128 zastavěná plocha, ostatním stavebnímobjektem stojícím na p.č. 1131/2, p.č. 1131/2 zastavěná plocha asouborem movitého majetku - souborem strojně technologickéhozařízení určeného pro smaltérství. Nemovitosti jsou zapsány nalistu vlastnictví 422 u Katastrálního úřadu Uherské Hradiště proobec Tupesy, k.ú. Tupesy na Moravě. Nepeněžitý vklad byl oceněnznaleckým posudkem číslo 2551-001/2001 ze dne 28.6.2001,vypracovaným ing.Vojtěchem Masaříkem, bytem U Dvora 1052,Uherské Hradiště a ing. Miloslavem Smělíkem, bytem Lidickáčp.574, Kunovice ve výši 12,000.000,--Kč. Na tento nepeněžitývklad bude vydáno 12 kusů akcií na majitele v listinné podoběkaždá o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč. zobrazit více skrýt více
  • 18. července 2001 - 6. září 2001 : Rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 28.6.2001:všichni přítomní akcionáři prohlašují, že se vzdávají práva napřednostní úpis akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahuna jejic... h podílu na základním kapitálu společnosti (§204a odst.7obch.zák.) a valná hromada obchodní společnosti s firmouSMALTOVNA TUPESY, a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti očástku 13,300.000,-- Kč tj. z částky 1,000.000,--Kč na částku14,300.000,--Kč a to úpisem nových akcií, upisování nad tutočástku se nepřipouští. Na základě splaceného zvýšení základníhokapitálu bude vydáno 13 kusů kmenových akcií na majitele každáo jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč v listinné podobě a 3 kusykmenových akcií na majitele v listinné podobě každá o jmenovitéhodnotě 100.000,--Kč. Zvýšení základního kapitálu budeprovedeno: zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů