Trendy

50 231 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 186 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

23 543 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.11.2011 Tečovice 392, PSČ 76302

Historické adresy

21.6.2005 - 28.11.2011 Zlín, Tečovice 392, PSČ 76302
21.4.2000 - 21.6.2005 Zlín, Růžová 307, PSČ 76302
26.10.1998 - 21.4.2000 Otrokovice, U letiště 1037, okres Zlín, PSČ 76502

25542966

DIČ

od 1.11.1998

CZ25542966

Datum vzniku

26. října 1998

Datová schránka

musf6ux

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2792

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.9.2005

2 400 000 Kč

Historické jmění

26.10.1998 - 2.9.2005

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Zlína

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 215870257 / 0100

Historické provozovny

17.5.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 763 02, Tečovice 392

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. července 2014 - 10. listopadu 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 18. července 2014 - 10. listopadu 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 21. června 2005 - 2. září 2005 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu potřeby kapitálového posílení a podpory ekonomických ukazatelů Společnosti z dosavadní výše základního kapi... tálu 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) o částku 1.400.000,- Kč (jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) na částku 2.400.000,- Kč (dva miliony čtyřista tisíc korun českých) za následujících podmínek:a) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení nebude připuštěno.b) Přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu se vylučuje, protože akcie upíší předem určení zájemci- Ing. Vladimír Stojar, r.č. 680507/0624, 760 01 Zlín, Jaroslavice 132- Mgr. Josef Švanda, r.č. 551215/1744, 616 00 Brno, Králova 14a- Ing. Zdeněk Blahuš, r.č. 680411/2018, 763 61 Napajedla, Sládkova 1220.Důvodem vyloučení přednostního práva pro úpis akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti je existence smluv o půjčkách Společnosti vůči Ing. Vladimíru Stojarovi, r.č. 680507/0624, 760 01 Zlín, Jaroslavice 132, Mgr. Josefu Švandovi, r.č. 551215/1744, 616 00 Brno, Králova 14a a Ing. Zdeňkovi Blahušovi, r.č. 680411/2018, 763 61 Napajedla, Sládkova 1220.c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem předem určeným zájemcům Ing. Vladimíru Stojarovi, r.č. 680507/0624, 760 01 Zlín, Jaroslavice 132, Mgr. Josefu Švandovi, r.č. 551215/1744, 616 00 Brno, Králova 14a a Ing. Zdeňkovi Blahušovi, r.č. 680411/2018, 763 61 Napajedla, Sládkova 1220. Na zvýšení bude upsáno 26 (dvacetšest) kusů nových akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) za akcii (emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcií), v listinné podobě a 50 (padesát) kusů nových akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) za akcii (emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcií), v listinné podobě.d) V souladu s ustanovením stanov Společnosti jsou vydány akcie na majitele a tyto akcie zajišťují majitelům stejná akcionářská práva.e) Lhůta pro úpis akcií bude činit šest týdnů a počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (počátek běhu lhůty bude oznámen zájemcům Ing. Vladimíru Stojarovi, r.č. 680507/0624, 760 01 Zlín, Jaroslavice 132, Mgr. Josefu Švandovi, r.č. 551215/1744, 616 00 Brno, Králova 14a a Ing. Zdeňkovi Blahušovi, r.č. 680411/2018, 763 61 Napajedla, Sládkova 1220 odesláním doporučeného dopisu) s tím, že pokud Ing. Vladimír Stojar, r.č. 680507/0624, 760 01 Zlín, Jaroslavice 132, Mgr. Josef Švanda, r.č. 551215/1744, 616 00 Brno, Králova 14a a Ing. Zdeněk Blahuš, r.č. 680411/2018, 763 61 Napajedla, Sládkova 1220 v této lhůtě nevyužije svého práva k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude toto rozhodnutí zvýšení základního kapitálu marným uplynutím této lhůty neúčinné.f) Místo pro úpis akcií bude na adrese 763 02 Zlín 4, Tečovice 392 (sídlo společnosti), lhůta pro splacení akcií bude činit šest týdnů ode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný. Od počátku lhůty k úpisu akcií bude na této adrese připraven návrh smlouvy o upsání akcií se Společností již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti včetně počtu upisovaných akcií. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání bude činit šest týdnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.g) Valná hromada schvaluje, aby v případě úpisu akcií předem určený zájemce Ing. Vladimír Stojar, r.č. 680507/0624, 760 01 Zlín, Jaroslavice 132 splatil emisní kurs nových akcií výhradně započtením své pohledávky za Společností ve výši 672.000,- Kč (slovy: šest set sedmdesát dva tisíce korun českých), vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi Ing. Vladimírem Stojarem, r.č. 680507/0624, 760 01 Zlín, Jaroslavice 132, jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, dne 19.12.2001, proti pohledávce Společnosti za zájemcem Ing. Vladimírem Stojarem, r.č. 680507/0624, 760 01 Zlín, Jaroslavice 132 na splacení emisního kursu akcií.h) Valná hromada schvaluje následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a předem určeným zájemcem Ing. Vladimírem Stojarem, r.č. 680507/0624, 760 01 Zlín, Jaroslavice 132. Od počátku lhůty k splacení akcií bude na adrese 763 02 Zlín 4, Tečovice 392 (sídle společnosti), připraven návrh smlouvy o započtení se Společností již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti, podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o započtení bude činit šest týdnů ode dne úpisu.i) Valná hromada schvaluje, aby v případě úpisu akcií předem určený zájemce Mgr. Josef Švanda, r.č. 551215/1744, 616 00 Brno, Králova 14a splatil emisní kurs nových akcií výhradně započtením své pohledávky za Společností ve výši 588.000,- Kč (slovy: pětsetosmdesátosm tisíc korun českých), vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi Mgr. Josefem Švandou, r.č. 551215/1744, 616 00 Brno, Králova 14a, jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, dne 19.12.2001, proti pohledávce Společnosti za zájemcem Mgr. Josefem Švandou, r.č. 551215/1744, 616 00 Brno, Králova 14a na splacení emisního kursu akcií.j) Valná hromada schvaluje následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a předem určeným zájemcem Mgr. Josefem Švandou, r.č. 551215/1744, 616 00 Brno, Králova 14a. Od počátku lhůty k splacení akcií bude na adrese 763 02 Zlín 4, Tečovice 392 (sídlo společnosti), připraven návrh smlouvy o započtení se Společností již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti, podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o započtení bude činit šest týdnů ode dne úpisu.k) Valná hromada schvaluje, aby v případě úpisu akcií předem určený zájemce Ing. Zdeněk Blahuš, r.č. 680411/2018, 763 61 Napajedla, Sládkova 1220 splatil emisní kurs nových akcií výhradně započtením své pohledávky za Společností ve výši 140.000,- Kč (slovy: jednostočtyřicet tisíc korun českých), vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi Ing. Zdeňkem Blahušem, r.č. 680411/2018, 763 61 Napajedla, Sládkova 1220, jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, dne 19.12.2001, proti pohledávce Společnosti za zájemcem Ing. Zdeňkem Blahušem, r.č. 680411/2018, 763 61 Napajedla, Sládkova 1220 na splacení emisního kursu akcií.l) Valná hromada schvaluje následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a předem určeným zájemcem Ing. Zdeňkem Blahušem, r.č. 680411/2018, 763 61 Napajedla, Sládkova 1220. Od počátku lhůty k splacení akcií bude na adrese 763 02 Zlín 4, Tečovice 392 (sídlo společnosti), připraven návrh smlouvy o započtení se Společností již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti, podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o započtení bude činit šest týdnů ode dne úpisu.m) Důvodem pro započtení pohledávky předem určeným zájemcům za Společností oproti pohledávce Společnosti za předem určeným zájemcům je potřeba efektivního řešení celkové míry zadluženosti Společnost a snížení zadluženosti Společnosti vůči akcionářům. zobrazit více skrýt více
  • 28. listopadu 2002 - 21. června 2005 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne12.9.2001.
  • 17. prosince 2003 - 26. srpna 2004 : Usnesením Okresního soudu ve Zlíně č.j. 13 Nc 392/2003-6 ze dne 23.6.2003 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 30.540,-Kč.Proveden... ím exekuce byl pověřen Mgr. Jiří Král, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad v Ostravě, Poděbradova 4.Usnesení nabylo právní moci dne 17.12.2003. zobrazit více skrýt více
  • 21. dubna 2000 - 28. listopadu 2002 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne1.10.1999.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů