Trendy

144 869 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

16 023 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

317 323 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.11.2015 V Úzkých 1487, 686 04 Kunovice

Historické adresy

11.7.2014 - 2.11.2015 V Úzkých 1487, 686 04 Kunovice
1.6.2012 - 11.7.2014 Kunovice, V Úzkých 1487, PSČ 68604
10.11.1998 - 1.6.2012 Kunovice 1487, PSČ 68604

25544047

DIČ

od 1.7.2000

CZ25544047

Datum vzniku

10. listopadu 1998

Datová schránka

ta6cnkr

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2774

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2003

217 500 000 Kč

Historické jmění

21.8.2002 - 30.12.2003

216 000 000 Kč

5.9.2000 - 21.8.2002

199 000 000 Kč

10.11.1998 - 5.9.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherské Hradiště

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5629220257 / 0100

Provozovny

od 10.11.1998

areál ZOD
 • Adresy:
  • Hlavní 250, 686 09, Uherské Hradiště - Míkovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. května 2004 : Akcie jsou převoditelné jen po předchozím písemném souhlasu představenstva.
 • 5. září 2000 : Akcie nemají omezenou převoditelnost.

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. května 2003 - 30. prosince 2003 : Jediný akcionář společnosti Agrokomplex Kunovice, a.s. se sídlemKunovice č. 1487, PSČ 686 04, IČ 25544047, a toZemědělsko-obchodní družstvo Mír se sídlem Kunovice 1487, okresUhersk... é Hradiště, IČ 00140929, rozhodl dne 6.2.2003 při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsánímnových akcií a o tom, že jejich emisní kurs splatí nepeněžitýmvkladem, takto:a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.500.000,- Kč (slovy:jedenmilionpětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií aurčuje se, že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští anové akcie budou upsány s využitím přednostního práva jedinéhoakcionáře Zemědělsko-obchodní družstvo Mír se sídlem Kunovice1487, IČ 00140929.b) Schvaluje se upisování akcií v počtu 15 (slovy: patnáct) kusůkmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá znich o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských) za emisní kurs 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských), které se vydají za tento nepeněžitý vklad, jehožpředmětem je:nemovitost v katastrálním území a obci Jeseník, zapsaná na listuvlastnictví číslo 305 u Katastrálního úřadu Jeseník, a tovlastnictví stavby-objekt bydlení č. p. 1020 na pozemku p. č.826/25, v hodnotě znaleckého posudku vypracovaného znaleckýmústavem v oboru ekonomika VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. ze dne16.1.2003 na částku 1,500.000,- Kč (slovy:jedenmilionpětsettisíc korun českých), který byl jmenován za tímúčelem usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2002,č.j. 50 Nc 4022/2002. Předmětem nepeněžitého vkladu (aniznaleckého ocenění) není pozemek pod předmětnou budovou, kterýje ve vlastnictví jiného subjektu. V souladu s ustanovením § 59odst. 4 písm. b) obchodního zákoníku hodnota nepeněžitého vkladuv částce 1,500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korunčeských) odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, která sezapočítává na vklad do základního kapitálu společnosti.c) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akciínepeněžitým vkladem před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitýmvkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemnéprohlášení s úředně ověřeným podpisem, že vlastnické právo knemovitosti nabývá společnost vkladem do katastru nemovitostí, ato před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předánímnemovitostí je vklad splacen.d) Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřejediný akcionář se společností ve lhůtě čtrnácti dnů od doručenínávrhu na uzavření smlouvy na upsání akcií. Smlouva o upsánímusí mít písemnou formu a podpisy úředně ověřeny. Protože emisníkurs je splácen nepeněžitým vkladem, ve smlouvě musí být uvedeni předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění v souladu srozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady.e) Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné dle ust. § 204odst. 7 obchodního zákoníkuf) Představenstvo společnosti je povinno podat do třiceti dnůnávrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2002 - 21. srpna 2002 : e) Představenstvo společnosti je povinno podat do třiceti dnůnávrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
 • 2. srpna 2002 - 21. srpna 2002 : d) Upisovatel je povinen ve lhůtě čtrnácti dnů od zapsání záměruo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku splatitemisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet u banky, kt... erý zatím účelem společnost otevře na své jméno. Účet je veden uKomerční banky, a.s. a jeho číslo zní: 863906150287/0100. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2002 - 21. srpna 2002 : c) Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřejediný akcionář se společností. Smlouva o upsání musí mítpísemnou formu a podpisy úředně ověřeny. K upsání akcií musí ... býtposkytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu nauzavření smlouvy na upsání ackií. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2002 - 21. srpna 2002 : b) Upisuje se 170 (slovy: jednostosedmdesát) kusů kmenovýchakcií v listinné podobě znějících na jméno, každá z nich ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korunčeský... ch) za emisní kurs 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2002 - 21. srpna 2002 : a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 17.000.000,- Kč (slovy:sedmnáctmilionů korun českých) a určuje se, že se upisováníakcií nad tuto částku nepřipouští a budou upsány s využití... mpřednostního práva jediného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2002 - 21. srpna 2002 : Zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář společnosti Agrokomplex Kunovice, a.s. se sídlemKunovice č. 1487, PSČ 686 04, IČ 25544047, a toZemědělsko-obchodní družstvo Mír se sídle... m Kunovice 1487, okresUherské Hradiště, IČ 00140929, rozhodl dne 11. 4. 2002 přivýkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitáluupsáním nových akcií takto: zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : VIII.Hodnota veškerého majetku vkládaného do společnosti, po odečtenípasiv tak činí, dle znaleckého posudku Ing. Vojtěcha Masaříka zedne 31.3.2000, sp.zn. 2499-97/2000 a Ing. Milos... lava Smělíka zedne 31.3.2000, sp.zn. 165-25/2000, celkem 198.064.286,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : VII.Vkládaný majetek je současně zatížen pasivy, a to:1. zákonnými rezervami ve výši 1.297.389,- Kč2. dlouhodobými závazky ve výši 57.395.233,- Kč3. krátkodobými závazky z obchodní... ho styku a zaměstnanců ve výši11.730.572,- Kč4. bankovními úvěry ve výši 15.580.000 Kč a5. ostatními pasivy ve výši 2.571.240,- KčHodnota všech pasiv vkládaných do společnosti činí celkem88.574.434,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : Hodnota vkládaných aktiv celkem 286.638.720,- Kč
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : K. Souborem finančních investic, a to:1. podílových cenných papírů v podnicích s rozhodujícím vlivem,tedy:* LAKSYMA, a.s. 3.870 ks akcií na jméno, každá z nich ojmenovité hodnotě 1... 0.000,- Kč v hodnotě 16.245.987,- Kč2. ostatními investičními cennými papíry a vklady, a to:* akciemi společnosti ZEVOS,a.s. - 348 ks akcií v hodnotě3.475.000,- Kč* vkladem do společnosti RADIX,s.r.o. v hodnotě 102.000,- Kč* vkladem do společnosti ROCHUS,s.r.o. v hodnotě 118.461,- Kč* členským příspěvkem do Agrární komory, ve výši 15.000,- Kč* finančním majetkem tvořeným stavem na spořícím účtu v KB vevýši 17.691.215,- Kč* příjmem příštího období - úroky z termínovaných vkladů ve výši62.311,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : J. Souborem zásob - nedokončené výroby, blíže specifikovaného vpříloze č. 8 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 6.354.506,-Kč
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : I. Souborem pohledávek blíže specifikovaného v příloze č. 7rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 18.746.769,- Kč
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : H. Souborem zásob - zvířat blíže specifikovaného v přílozeč. 6 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 14.337.077,- Kč
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : G. Souborem trvalých porostů blíže specifikovaného v přílozeč. 5 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 488.190,- Kč
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : F. Souborem zásob - výrobků blíže specifikovaných v příloze č. 4rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 12.710.251,- Kč
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : E. Souborem zásob - materiálu blíže specifikovaného v přílozeč. 3 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 3.013.455,- Kč
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : D. Souborem základního stáda blíže specifikovaného v přílozeč. 2 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 11.334.832,- Kč
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : C. Souborem věcí movitých blíže specifikovaných v příloze č. 1rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 40.509.759,- Kč
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : Hodnota vkladu nemovitostí - staveb celkem 136.648.966,- KčHodnota vkladu nemovitostí - pozemků celkem 4.543.730,- Kč
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : s tím, že veškeré nemovitosti jsou blíže specifikovány vpředmětném rozhodnutí jediného akcionáře.
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : B. Veškerými nemovitostmi jediného akcionáře vkladu do katastrunemovitostí nepodléhajících, vystavěných:* v obci Kunovice, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště,* v obci Uherské Hradi... ště, k.ú. Mařatice,* v obci Uherské Hradiště, k.ú. Míkovice nad Olšavou,* v obci Uherské Hradiště, k.ú. Vésky,* v obci Podolí, k.ú. Podolí nad Olšavou,* v obci Popovice, k.ú. Popovice u Uherského Hradiště, zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : s tím, že veškeré nemovitosti jsou blíže specifikovány vpředmětném rozhodnutí jediného akcionáře.
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : A. Veškerými nemovitostmi podléhající zápisu do katastrunemovitostí až doposud zapsanými na:* LV č. 8, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obecKunovice, k.ú. Kunovice u Uhersk... ého Hradiště vedeným,* LV č. 1826, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obecUherské Hradiště, k.ú. Mařatice vedeným,* LV č. 10, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obecUherské Hradiště, k.ú. Mikovice nad Olšavou vedeným:* LV č. 5, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obec UherskéHradiště, k.ú. Vésky vedeným,* LV č. 5, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obec Podolí,k.ú. Podolí nad Olšavou vedeným,* LV č. 6, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obecPopovice, k.ú. Popovice u Uherského Hradiště vedeným:* LV č. 3652 Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obec ak.ú. Vracov vedeným, zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : VI.Veškeré, shora uvedené mladé akcie společnosti budou splacenynepeněžitým vkladem souboru nemovitého a movitého majetku a dálepak finančních investic Zemědělsko-obchodního družst... va MírKunovice, IČ 140929, a to: zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : V.Veškeré shora uvedené mladé akcie společnosti budou jejímjediným akcionářem, Zemědělsko-obchodním družstvem Mír Kunovice,IČ 140929 upsány a současně ve 100% výši jejich emisního... kurzui splaceny nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy obchodní rejstříkKrajského obchodního soudu v Brně toto rozhodnutí jedinéhoakcionáře do jím vedeného obchodního rejstříku pravomocnězapíše. Usnesení o povolení zápisu tohoto rozhodnutí doobchodního rejstříku doručí představenstvo společnostiAgrokomplex Kunovice, a.s. svému jedinému akcionáři,Zemědělsko-obchodnímu družstvu Mír Kunovice, nejpozději do třídnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Jedinýakcionář společnosti pak může veškeré shora uvedené mladé akciespolečnosti upsat a současně splatit každý pracovní den, v doběod 7.00 hod. do 15.00 hod., a to v kanceláři společnosti. Pokudjediný akcionář společnosti neupíše a současně i ve 100% výšijejich emisního kurzu i nesplatí veškeré mladé akcie společnostive lhůtě shora uvedené, ztrácí toto rozhodnutí svojí platnost. Vtakovém případě se má za to, že k navýšení základního jměníspolečnosti nedošlo. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : IV.Vzledem k tomu, že veškeré, shora uvedené mladé akciespolečnosti do budoucna splatí, nepeněžitým plněním dáleuvedeným způsobem a v níže uvedené lhůtě Zemědělsko-obchodnídružstv... o Mír Kunovice, IČ 140929, je přednostní právo kupisování těchto akcií stávajícím akcionářem společnosti, a toze zákona, vyloučeno. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : 5. Hlasovací právo, jakož i právo na výplatu dividend je prokaždou akcii, bez ohledu na její jmenovitou hodnotu stejné. Zakaždých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie tak akcionáři ... náležíjeden hlas. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : 4. V odstavci 2 a 3 upravené předkupní právo ke kterékoli zeshora uvedených akcií je zcela neúčinné pro případ zamýšlenéhopřevodu samostatně převoditelných práv s držením akcie (ak... cií)spojených, tedy pro případ zamýšleného převodu práva navyplacení dividendy, práva na přednostní upsání nových akcií apráva na likvidační zůstatek. Tato práva lze převést zcela bezomezení. K účinnosti jejich převodu vůči společnosti je všaknutné jejich převod zaznamenat v knize akcionářů společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : 3. V předchozím odstavci upravené předkupní právo je zcelaneúčinné ve vztahu k zakladateli společnosti,Zemědělsko-obchodnímu družstvu Mír Kunovice, IČ 140929 propřípad, že těmito a... kciemi vypořádává, jako osoba povinná,majetkový podíl oprávněných osob vypočtený v transformacidružstva podle příslušných ustanovení zákona č. 42/1992 Sb.respektive pro případ, že jimi vypořádává vypořádací podílsvých členů a dále pak pro převod akcií na osob blízké, tak jakje vymezuje ustanovení § 116 občanského zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : 2. Každý z akcionářů společnosti má, pro případ zamýšlenéhopřevodu kterékoli z akcií znějících na jméno držené jinýmakcionářem, předkupní právo k takovéto akcii. Ten, jež má vúmysl... u jím drženou akcii (akcie) zcizit, oznámí tento svůjúmysl, a to písemně, představenstvu společnosti. Představenstvopak na vývěsní desce společnosti zveřejní, a to do 7 dnů, jemudoručený záměr akcionáře a výčká, po dobu 30ti dnů, na nabídkyostatních akcionářů. Právo převodu pak získá, a to bez dalšího,nejvyšší nabídka. Marným uplynutím 30ti denní lhůty smí akcionářsvé akcie převést na kohokoli. V takovém případě vezmepředstavenstvo uskutečněný převod na vědomí. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : III.1. Každá mladá listinná akcie znějící na jméno je, bez ohledu najejí jmenovitou hodnotu, za dále uvedených podmínek,převoditelná. Převod se uskutečňuje rubopisem a předáním akc... ie.V rubopise se uvede název a sídlo právnické osoby nebo jméno abydliště fyzické osoby, která je akcionářem. K účinnosti převoduakcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o převoduakcie do seznamu akcionářů. Akcie na jméno může znít i na dvěnebo více osob. Práva s ní spojená pak může vykonávat kterákoliz nich nebo osoba jimi zmocněná. Na vzájemné vztahyspolumajitelů akcie (akcií) znějící (znějících) na jméno sepříslušná ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictvíužijí obdobně. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : b) 19.000 (devatenácttisíc) kusů mladých listinných akciíznějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč(jedentisíc korun českých), každá z nich v emisním kurzu1000... ,30 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : II.Navýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitým splacenímnových, "mladých" akcií společnosti, a to:a) 17.900 (sedmnácttisícdevětset) kusů mladých listinných akciíznějících ... na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč(desettisíc korun českých), každá z nich v emisním kurzu10.003,- Kč, zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : I.Navýšit základní jmění společnosti Agrokomplex Kunovice,IČ 25544047, se sídlem 686 04 Kunovice 1487, z původního1.000.000,- Kč na 199.000.000,- Kč, tedy o 198.000.000,- Kč stím, ... že navýšení základního jmění společnosti nad částku199,000.000,- Kč se, a to bez dalšího, nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : Jediný akcionář obchodní společnosti Agrokomplex Kunovice, a.s.IČ 25544047, Zemědělsko - obchodní družstvo Mír KunoviceIČ 140929, zastoupené svým představenstvem, rozhodl, dne7.čer... vna 2000, v souladu se zněním ustanovení § 203 obchodníhozákoníku v jeho platném znění takto: zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2000 - 5. září 2000 : Záměr zvýšení základního jmění:Výpis z rozhodnutí jediného akcionáře společnostiZemědělsko-obchodního družstva Mír Kunovice, IČ 140929,se sídlem v Kunovicích ze dne 7.června 2000:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů