Trendy

938 746 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

6 961 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

370 722 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

18.11.2002 - 1.9.2012 Most - Komořany, Dřínovská 3, PSČ 43401
17.4.2000 - 18.11.2002 Most - Kopisty čp. 1, PSČ 434 01
11.11.1998 - 17.4.2000 Hodonín, Měšťanská 10, PSČ 69525

25544187

DIČ

Není plátce DPH

1.2.1999 - 31.12.2008

CZ25544187

Datum vzniku

11. listopadu 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. září 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. září 2012

Historické názvy

18.11.2002 - 1.9.2012

Krušnohorské strojírny Komořany a.s.

17.4.2000 - 18.11.2002

VARIMATIK a.s.

11.11.1998 - 17.4.2000

VARIMATIK SLOKOV a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2802

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.10.2005 - 1.9.2012

85 680 800 Kč

3.8.2005 - 26.10.2005

64 680 800 Kč

21.7.2003 - 3.8.2005

92 660 000 Kč

18.12.2002 - 21.7.2003

27 660 000 Kč

4.2.2000 - 18.12.2002

60 000 000 Kč

11.11.1998 - 4.2.2000

60 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mostu

Historické provozovny

27.11.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Dřínovská 3, 434 01, Most - Komořany

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. září 2012 - 1. září 2012 : Obchodní společnost Krušnohorské strojírny Komořany a.s., 434 01 Most, Komořany, Dřínovská 3, IČ: 255 44 187, se vymazává z obchodního rejstříku ke dni 1. 9. 2012 z důvodu fúze slo... učením se společností Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 000 08 702, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B, číslo vložky 222.Obchodní společnost Krušnohorské strojírny Komořany a.s., 434 01 Most, Komořany, Dřínovská 3, IČ: 255 44 187, byla sloučena se společností Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 000 08 702, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B, číslo vložky 222, na základě projektu fúze sloučením ze dne 20. 6. 2012, s přechodem jmění na nástupnickou společnost Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 000 08 702, která je univerzálním nástupcem bez likvidace zrušené společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s., 434 01 Most, Komořany, Dřínovská 3, IČ: 255 44 187. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 2012 - 1. září 2012 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
 • 1. června 2010 - 1. září 2012 : Na základě projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 04.03.2010, schváleného dne 22.4.2010, došlo ke sloučení společnosti Údržba dolů Komořany a.s., IČ: 286 82 955, se sídl... em na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, coby společnosti zanikající se společností Krušnohorské strojírny Komořany a.s., IČ: 255 44 187, se sídlem na adrese Most - Komořany, Dřínovská 3, PSČ 434 01, coby společností nástupnickou, která převzala jmění zanikající společnosti, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 26. října 2005 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 27.5.2005 rozhodl o současném snížení a zvýšení základního kapitálu takto:1) Základní kapitál společnosti se snižuje o částk... u Kč 27 979 200, tedy z částky Kč 92 660 000,- na novou výši základního kapitálu Kč 64 680 200,-. Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztrát minulých let, které v součtu činí částku Kč 27 981 069,99. Snížení základního kapitálu bude realizováno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to o Kč 417 600,- každá takto:- 60 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 461 000,-, tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 27 660 000. Nová jmenovitá hodnota jedné akcie činí Kč 43 400,-, tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 2 604 000,-- 6 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10 000 000,- Kč, tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 10 000 000. Nová jmenovitá hodnota jedné akcie činí Kč 9 582 400,-, tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 57 494 000,-- 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 5 000 000,-, nová jmenovitá hodnota akcie činí Kč 4 582 400,-.Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení akcií k výměně činí 15 dnů ode dne, kdy bude akcionáři doručena výzva představenstva k předložení akcií.2) Základní kapitál společnosti ve výši 64 680 800,- Kč se zvyšuje o částku 21 000 000,- Kč peněžitým vkladem. Nová výše základního kapitálu po zvýšení bude činit 85 680 800,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upsány budou celkem 3 ks nových kmenových akcií, z toho 2 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10 000 000,- a 1 akcie o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,-. Akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva dle ustanovení § 204a obch. zák., a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřenou se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání akcií činí 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář současně rozhoduje, že proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jedná se o peněžitou pohledávku ve výši Kč 21 000 000,- plynoucí z uzavřené smlouvy upisovatelem jako věřitelem ze dne 18.12.2002. Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.Představenstvo je oprávněno činit právní úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až po právní moci usnesení soudu o zapsání snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2003 - 21. července 2003 : Jediný akcionář rozhodl, že se proti pohledávce společnosti nasplacení emisního kursu připouští započtení pohledávky jedinéhoakcionáře jako upisovatele vůči společnosti. ... Jedná se openěžitou pohledávku ve výši 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pětmilionů korun českých) plynoucí ze smluv o půjčce uzavřenýchmezi společností Krušnohorské strojírny Komořany a.s. (dříveVARIMATIK a.s.) jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem,a to dne 6.6.2002 na částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých) a dne 18.12.2002 na částku 15.000.000,-Kč (slovy: patnáct milionů). Emisní kurs nově upisovaných akciídle písm. b) tak bude splacen výhradně započtením. Dohoda ozapočtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku do 5 (slovy: pěti)pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. V souladu stímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu bude po zápisunové výše základního kapitálu společnosti Krušnohorské strojírnyKomořany a.s. do obchodního rejstříku, tj. 92.660.000,- Kč(slovy: devadesát dva milionů šet set šedesát tisíc korunčeských), rozvržen základní kapitál na kmenové akcie listinnépodoby v počtu 6 (slovy: šest) kusů o jmenovité hodnotě10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), 1(slovy: jeden) kus o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy:pět milionů korun českých) a 60 (slovy: šedesát) kusů ojmenovité hodnotě 461.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát jedentisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2003 - 21. července 2003 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady ze dne19.12.2002 rozhodl o zvýšení základního kapitálu t a k t o :a) Základní kapitál se zvyšuje z částky 27 660 000,- Kč (s... lovy:dvacet sedm milionů šet set šedesát tisíc korun českých) načástku 92 660 000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů šestset šedesát tisíc korun českých), a to o pevnou částku65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitá-lu se nepřipouští.b) Upsáno bude celkem 7 (slovy: sedm) nových kmenových akcií, ztoho 6 (slovy: šest) kusů o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč slovy: deset milionů korun českých) a 1 (slovy: jeden)kus o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionůkorun českých). Akcie budou znít na jméno a budou vydány vpodobě listinné. Emisní kurs upisovaných akcií se rovnájejich jmenovité hodnotě.c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionářspolečnosti s využitím svého přednostního práva dle ust. 204aobchodního zákoníku, a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřenouse společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašlepředstavenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisuusnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Lhůta k upsání k akcií činí 14 dnů od doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 2002 - 18. prosince 2002 : Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno výměnou dosavadníchakcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotu. Lhůta pro předloženíakcií činí 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne účinnosti zápi... su novévýše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dosavadníakcie budou za účelem výměny předloženy a vyměněny za akcies novou jmenovitou hodnotou v sídle Mostecké uhelné společnosti,V. Řezáče 315 Most, odbor majetkových účastí. K předložení akciíbude akcionář představenstvem bezodkladně písemně vyzván. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 2002 - 18. prosince 2002 : Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 32.340.000,- Kč(slovy: třicet dva miliony tři sta čtyřicet tisíc korunčeských), tedy na novou výši základního kapitálu 27.660.000,-... Kč(slovy: dvacet sedm milionů šest set šedesát tisíc korunčeských), a to způsobem dle ust. § 213a obchodního zákoníku, tj.snížením jmenovité hodnoty dosavadních šedesáti kusů akciíspolečnosti z 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých)na novou jmenovitou hodnotu 461.000,- Kč (slovy: čtyři stašedesát jeden tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 27. února 2002 - 18. prosince 2002 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 5. listopadu 2001 o sníženízákladního kapitálu společnosti VARIMATIK a.s.:
posunout dolů