Trendy

231 255 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

28 981 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

315 679 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 13.8.2014 č.p. 224, 594 44 Radostín nad Oslavou

Historické adresy

1.1.1999 - 13.8.2014 Radostín nad Oslavou 224, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59444

25546040

DIČ

od 1.1.1999

CZ25546040

Datum vzniku

1. ledna 1999

Datová schránka

9v4g5ty

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2809

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.2.2018

45 941 000 Kč

Historické jmění

1.11.1999 - 4.2.2018

47 146 000 Kč

1.1.1999 - 1.11.1999

46 800 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Bankovní účty

zvěřejněno 10.4.2013

182269421 / 0300

Historické provozovny

1.1.1999 - 4.5.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 594 44, Pavlov

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. července 2017 : Na základě usnesení valné hromady ze dne 7.6.2017 valná hromada akcionářů schválila snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.205.000 Kč slovy jeden milion dvě sta Na základě usnesení valné hromady ze dne 7.6.2017 valná hromada akcionářů schválila snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.205.000 Kč slovy jeden milion dvě sta... pět tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 13. srpna 2014 : Právní poměry společnosti se řídí stanovami společnosti schválenými valnou hromadou společnosti dne 17.6.2014.
 • 13. srpna 2014 : Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu v případě, že jmenovitá hodnota nabízených akcií přesahuje 5 (sl Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu v případě, že jmenovitá hodnota nabízených akcií přesahuje 5 (sl...ovy pět) % hodnoty základního kapitálu společnosti. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře tuto akcii odkoupit za cenu přiměřenou její hodnotě. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. zobrazit více skrýt více
 • 13. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 13. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 4
 • 13. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 11

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. srpna 2001 - 13. srpna 2014 : Po dobu 7-mi let ode dne vzniku společnosti jsou veškeré jejíakcie převoditelné s vyjímkou převodu akcií zakladatelem jakoosobou povinnou na osoby oprávněné a to na úhradu jejich n... árokůdle zák. č. 229/1991 Sb. v platném znění a dle zák. č. 42/1992Sb. a dále s vyjímkou převodu akcií zakladatele na členyzakladatele na vykrytí jejich nároků vyplývajících z členstvív družstvu, jen mezi akcionáři navzájem, respektive meziakcionáři a osobami blízkými. Za osobu blízkou se přitompovažují ti, jež jako osoby blízké označuje § 116 občanskéhozákoníku v jeho platném znění.Uplynutín lhůty uvedené v předchozím odstavci má každý zakcionářů společnosti, s vyjímkou v odst. 8 uvedených převodů(převody na oprávněné osoby a členy zakladatele), pro případjiným akcionářem zamýšleného převodu kteréhokoliv z jeho akciíznějících na jméno, předkupní právo k takovéto akcii. Ten, jenžmá v úmyslu tuto (tyto) akcii (akcie) prodat, oznámí svůj záměrpísemně představenstvu společnosti. Představenstvo pak navývěsní desce společnosti zveřejní, a to do 7-mi dnů, jemudoručený záměr akcionáře a vyčká po dobu 1 měsíce, na nabídkyostatních akcionářů. Právo převodu pak získá a to bez dalšího,nejvyšší nabídka kteréhokoliv ze stávajích akcionářů.Marným uplynutím jednoměsíční lhůty smí akcionář své akcie sesouhlasem představenstva, převést na kohokoliv. Představenstvoje povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu v případě, žejmenovitá hodnota nabízených akcií přesahuje 5% hodnotyzákladního jmění společnosti.Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akciena jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělenísouhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionářetyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě.Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručenížádosti, platí, že byl souhlas udělen. Právo na odkoupení akcielze uplatnit do jednoho měsícše ode dne, v němž bylo akcionářidoručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1999 - 10. srpna 2001 : Po dobu 7-mi let ode dne vzniku společnosti jsou veškeré jejíakcie převoditelné s vyjímkou převodu akcií zakladatelem jakoosobou povinnou na osoby oprávněné a to na úhradu jejich n... árokůdle zák. č. 229/1991 Sb. v platném znění a dle zák. č. 42/1992Sb. a dále s vyjímkou převodu akcií zakladatele na členyzakladatele na vykrytí jejich nároků vyplývajících z členstvív družstvu, jen mezi akcionáři navzájem, respektive meziakcionáři a osobami blízkými. Za osobu blízkou se přitompovažují ti, jež jako osoby blízké označuje § 116 občanskéhozákoníku v jeho platném znění.Uplynutín lhůty uvedené v předchozím odstavci má každý zakcionářů společnosti, s vyjímkou v odst. 8 uvedených převodů(převody na oprávněné osoby a členy zakladatele), pro případjiným akcionářem zamýšleného převodu kteréhokoliv z jeho akciíznějících na jméno, předkupní právo k takovéto akcii. Ten, jenžmá v úmyslu tuto (tyto) akcii (akcie) prodat, oznámí svůj záměrpísemně představenstvu společnosti. Představenstvo pak navývěsní desce společnosti zveřejní, a to do 7-mi dnů, jemudoručený záměr akcionáře a vyčká po dobu 1 měsíce, na nabídkyostatních akcionářů. Právo převodu pak získá a to bez dalšího,nejvyšší nabídka kteréhokoliv ze stávajích akcionářů.Marným uplynutím jednoměsíční lhůty smí akcionář své akcie sesouhlasem představenstva, převést na kohokoliv. Představenstvoje povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu v případě, žejmenovitá hodnota nabízených akcií přesahuje 5% hodnotyzákladního jmění společnosti.Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií svyjímkou případu, kdy je představenstvo povinno udělení souhlasuodmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupittuto akcii nejméně za cenu, která se rovná hodnotě podílu akciena čistém obchodním jmění společnosti určeném na základě účetnízávěrky sestavené nebo schválené ke dni konání valné hromady,připadající na tuto akcii. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 1999 - 1. listopadu 1999 : Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě50.000,- Kč lze upsat 2 ks nových akcií.
 • 5. října 1999 - 1. listopadu 1999 : Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
 • 5. října 1999 - 1. listopadu 1999 : Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví takto:Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvý... šení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisováníčiní 15 dní. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 1999 - 1. listopadu 1999 : Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů,která bude umístěna v sídle společnosti v Radostíně nad Oslavoučp. 224, okr. Žďár nad Sázavou, ve správní budově, kanc... elářpředsedy představenstva akciové společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 1999 - 1. listopadu 1999 : Místem pro vykonání přednostního práva na úpis nových akcií sestanoví sídlo společnosti.
 • 5. října 1999 - 1. listopadu 1999 : Přednostní právo na upsání nových akcií společnosti akcionářemnení vyloučeno.
 • 5. října 1999 - 1. listopadu 1999 : Všechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě,převoditelné s omezením podle stanov společnosti a obchodníhozákoníku a jsou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách... . Akcienejsou veřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 1999 - 1. listopadu 1999 : Bude upisováno:346 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
 • 5. října 1999 - 1. listopadu 1999 : Základní jmění se zvyšuje o 346.000,- Kč s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.
 • 5. října 1999 - 1. listopadu 1999 : Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisníkurz se splácí peněžitými vklady.
 • 5. října 1999 - 1. listopadu 1999 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady ze dne 01.10.1999 o záměru zvýšit základní jmění.
 • 5. října 1999 - 1. listopadu 1999 : Celý emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit naúčet společnosti u vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Žďárnad Sázavou, č.ú.: 5364220277/0100 do 10-ti dnů od ups... ání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů