Trendy

1 580 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

- 620 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

91 530 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

10.1.2006 - 2.11.2012 Praha 8, Sokolovská 541, PSČ 18100
31.12.1998 - 10.1.2006 Staré Město, Velkomoravská 583, PSČ 68602

25546236

DIČ

Není plátce DPH

31.12.1998 - 2.11.2012

CZ25546236

Datum vzniku

31. prosince 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

2. listopadu 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

2. listopadu 2012

Historické názvy

20.7.2005 - 2.11.2012

Sportovní areál Širůch, a.s.

31.12.1998 - 20.7.2005

FC SYNOT,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2812

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.4.2011 - 2.11.2012

75 396 750 Kč

8.3.2003 - 27.4.2011

125 400 000 Kč

20.9.2000 - 8.3.2003

123 400 000 Kč

31.12.1998 - 20.9.2000

101 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Historické provozovny

21.2.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Sportovní 1719, 686 03, Staré Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 2. listopadu 2012 - 2. listopadu 2012 : Společnost zanikla sloučením se společností SYNOT REAL ESTATE, a.s., se sídlem Praha 8-Libeň, Sokolovská čp.541, PSČ 180 00, identifikační číslo 262 21 276.
  • 31. prosince 1998 - 2. listopadu 2012 : Obchodní společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti FCSYNOT St.Město, spol. s r.o. se sídlem ve Starém Městě, Nadhřištěm 1891, PSČ 686 02, IČO 60 72 47 90, Rg C 16867 Krajské... hoobchodního soudu v Brně. zobrazit více skrýt více
  • 5. října 2010 - 27. dubna 2011 : Potvrzení rozhodnutí předchozí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti.Mimořádná valná hromada potvrzuje snížení základního kapitálu společnosti, a to takto :1. Dův... od snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Důvod snížení základního kapitálu společnosti je uhrazení ztráty společnosti z minulých let. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let a zbývající část, která nebude takto využita, bude ponechána na účtu nerozděleného zisku pro započtení s případnou ztrátou budoucích let.2. Rozsah snížení základního kapitálu :Základní kapitál se snižuje z původní výše 125,4000.000,-- Kč (slovy: stodvacetpětmilionůčtyřistatisíc korun českých) o částku 50,003.250,-- Kč (slovy: padesátmilionůtřitisícedvěstěpadesát korun českých), tedy na částku 75,396.750,-- Kč (slovy: sedmdesátpětmilionůtřistadevadesátšesttisícsedmsetpadesát korun českých).3. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno :Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku, a to snížením jmenovité hodnoty poměrně u všech dosavadních akcií emitovaných obchodní společností Sportovní areál Širůch, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 541, PSČ 181 00, IČ: 255 46 236 akcie s původní jmenovitou hodnotou ve výši 10,000.000,-- Kč (slovy: desetmiliionů korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 601.250,-- Kč (slovy: šestsetjednatisícdvěstěpadesát korun českých), a dále akcie s původní jmenovitou hodnotou ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 60.125,-- Kč (slovy: šedesáttisícjednostodvacetpět korun českých).4. Lhůta pro předložení akcií :Lhůta k předložení dosavadních akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři jsou povinni v této lhůtě akcie dodat do sídla společnosti Praha 8, Sokolovská 541, PSČ: 181 00. zobrazit více skrýt více
  • 28. prosince 2002 - 8. března 2003 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 2.000.000,-Kč, a to neveřejným úpisem nových akcií. Emisní kurs upsanýchakcií bude splacen nepeněžitým vkladem akcionáře společnost... i,Fotbalový klub SYNOT Staré Město se sídlem ve Starém Městě, ul.Nad hřištěm 1891, IČO: 48491594. Předmětem nepeněžitého vkladuje nemovitost, a to objekt tribuny č.p. 1719 na pozemku p.č. st.1641 včetně příslušenství zapsaný na LV č. 3913 a LV č. 4640 prokatastrální území Staré Město u Uherského Hradiště. Nepeněžitývklad byl oceněn posudkem znalce ustanoveného soudem, a toznaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. sídlo: Dvořákova1210, Uherské Hradiště, č. znaleckého posudku 507-002/2002, načástku 2.000.000,- Kč, předmět vkladu i jeho ocenění valnáhromada schvaluje. Upisování akcií nad částku 2.000.000,- Kč senepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem jekapitálové posílení společnosti a skutečnost, že předmět vkladuje pro společnost ve vztahu k jejím předmětům podnikání(organizování sportovních soutěží a poskytování tělovýchovnýchslužeb) hospodářsky využitelný. Písemná zpráva představenstva dle § 204 odst. 3. obchodníhozákoníku byla valné hromadě předložena. Za tento splacený vklad budou vydány dvě kmenové akcie najméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč. Emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovitéhodnotě. Všechny akcie odpovídající schválenému zvýšení základníhokapitálu, tj. akcie o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč budouupsány na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku. Jelikožje zvýšení základního kapitálu spláceno nepeněžitým vkladem,akcionáři nemají přednostní právo na úpis nových akcií. Lhůta pro úpis nových akcií odpovídajících zvýšení základníhokapitálu je 30 dní ode dne právní moci rozhodnutí o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Místem úpisu je adresa: Vinohradská 907,Uherské Hradiště. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu jenejpozději den úpisu akcií. Nepeněžitý vklad je splacen předánímpísemného prohlášení dle § 60 odst. 1. obchodního zákoníku spolus předáním nemovitosti společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 14. srpna 2000 - 20. září 2000 : Zvýšení základního jmění:Zvýšení základního jmění o částku 22,400.000,- Kč (slovydvacetdvamiliónyčtyřistatisíc korun českých) upsáním novýchakcií. Na základě upsaného a splaceného ... navýšeného základníhojmění budou vydány: 2 kusy kmenových akcií na jméno každá ojmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, v listinné podobě, 2 kusykmenových akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč v listinné podobě a 4 kusy kmenových akcií na jméno každá ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě. Valná hromadaschválila jednomyslně vyloučení přednostního práva dosavadníchakcionářů na přednostní úpis akcií, vzhledem k tomu, že jedůležitým zájmem společnosti kapitalizovat pohledávky, kteréjsou předmětem zvýšení základního jmění. Akcie budou upsánypředem určeným zájemcem a to společností SYNOT Holding, s.r.o.se sídlem Praha 8, Sokolovská 541, IČ: 25 32 58 09 a tonepeněžitým vkladem - pohledávkami v celkové výši NLG 1,387.305.Tyto pohledávky byly oceněny znaleckými posudky Ing. JosefaChyti ze dne 20.7.2000 č. 309 na částku 22,400.000,- Kč aznaleckým posudkem Ing. Jaroslava Karáska ze dne 23.7.2000, č.69/2000 na částku 22,400.000,- Kč. Valná hromada schválilaocenění nepeněžitého vkladu na částku 22,400.000,- Kč. Lhůtapro úpis nových akcií činí 30 dnů ode dne nabytí právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu tohotousnesení do obchodního rejstříku a místem úpisu je sídlospolečnosti. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejichnominální hodnotě. zobrazit více skrýt více
posunout dolů