Trendy

481 716 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

77 722 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

448 720 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.10.2007 Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 68201

Historické adresy

1.1.1999 - 5.10.2007 Vyškov, Drnovská 2, PSČ 68201

25549464

DIČ

od 1.1.1999

CZ25549464

Datum vzniku

1. ledna 1999

Datová schránka

ksmgqzb

Historické názvy

1.1.1999 - 1.1.2001

QUANTUM MONTÁŽE, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2854

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.8.1999

15 400 000 Kč

Historické jmění

28.5.1999 - 30.8.1999

11 600 000 Kč

1.1.1999 - 28.5.1999

10 600 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vyškov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

8996330267 / 0100

Historické provozovny

25.10.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Na Nouzce 487/8, 682 01, Vyškov - Vyškov-Město

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. července 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : Celý nepeněžitý vklad bude splacen jediným akcionářem na základědohody podle § 205 obchodního zákoníku nejpozději do jednohotýdne od podepsání dohody, do rukou předsedy představens... tvaspolečnosti QUANTUM MONTÁŽE, a.s., Petra Kapounka, v sídlespolečnosti QUANTUM MONTÁŽE, a.s., Drnovská 2, Vyškov,PSČ 682 01, a to předáním písemného prohlášení o vkladuvlastnického práva k nemovitostem spolu s předáním nemovitostí apostoupení pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : Zbývající částka 20.000,-Kč, slovy: dvacettisíc korunčeských, která převyšuje hodnotu tímto nepeněžitým vklademupisovaných akcií / z nižšího ze znaleckých posudků/, sezapočítává ja... ko vklad do rezervního fondu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : Jediný akcionář rozhodl, že uvedený nepeněžitý vklad sezapočítává na zvýšení základního jmění částkou 3.800.000,-Kč,slovy: třimiliony osmsettisíc korun českých.
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : Oba znalecké posudky tvoří přílohu návrhu na zápis změnspolečnosti do obchodního rejstřku.
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : 2. Ing. Miroslavem Kovalčíkem, znalcem, Vymazalova 7, Brno,znalecký posudek č.2745-162/99 ze dne 26.6.1999, přičemž tentoznalec ohodnotil tento vklad na zvýšení základního jmění na... částku 3.920.000,-Kč, slovy: třimiliony devětsetdvacettísíckorun českých. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : 1. Ing.Jaroslavem Bejšovcem, znalcem, Luční 19, 616 00 Brno,znalecký posudek č. 630-41/99 ze dne 22.6.1999, přičemž tentoznalec ohodnotil tento vklad na zvýšení základního jmění na... částku 3.820.000,-Kč, slovy: třimiliony osmsetdvacettisíc korunčeských, zobrazit více skrýt více
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : Tento nepeněžitý vklad je podrobně popsán a oceněn znalci:
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : 2. pohledávky za odběratelem Janem Látalem-LAWSTAV, soukromýstavební podnik Vyškov s místem podnikání Vyškov, Palánek 373,IČO: 10131582, ve výši 3.196.255.70 Kč, slovy: třimilionyj... ednostodevadesátšesttisíc dvěstěpadesátpět korun sedmdesáthaléřů českých, kterou má QUANTUM a.s., na základě smlouvy odílo č.06/98/Lá ze dne 23.3.1998 a faktury č.FO-000367/98 ze dne31.12.1998, splatné dne 21.1.1999. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : 1. nemovitostí, kterými jsou:- objekt občanské vybavenosti postavený na pozemku par.č.2245/14zastavěná plocha o výměře 95 m2,- pozemek par.č.2245/14 zastavěná plocha o výměře 95m2,... - objekt občanské vybavenosti č.p. 124 ve Vyškově, část obceNouzka, postavený na pozemku par.č.2245/15 zastavěná plocha ovýměře 296 m2,- pozemek par.č. 2245/15 zastavěná plocha o výměře 296 m2,- pozemek par.č. 2245/16 ostatní plocha o výměře 812 m2,zapsané mimo jiné na listu vlastnictví číslo 4916 pro obec akatastrální území Vyškov u Katastrálního úřadu ve Vyškově. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : Nepeněžitý vklad sestává z:
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem bez využitípřednostního práva na úpis, a to nepeněžitým vkladem na základědohody uzavřené v souladu s ustanovením § 205 obchodníhozáko... níku. Dohoda akcionářů bude uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnůode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : Emisní kurz akcie je 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korunčeských.
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : Celkem bude upsáno 38, slovy: třicetosm, kusů akcií na majitelekaždá o nominální hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíckorun českých. Akcie budou vydány v listinné podobě, veřej... něneobchodovatelné. Práva spojená s akciemi této emise jsou stejnájako práva spojená s akciemi, které společnost dosud vydala. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : Upisování akcií nad částku navrženou základního jmění senepřipouští.
 • 2. července 1999 - 30. srpna 1999 : Jediný akcionář QUANTUM,a.s., zastoupený předsedoupředstavenstva panem Romanem Matiovským , rozhodl v působnostivalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti QUANTUMMONTÁŽE,... a.s., o 3.800.000,-Kč, slovy: třimiliony osmsettisíckorun českých, na částku 15.400.000,-Kč, slovy: patnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých. Základní jmění bude zvýšeno úpisemnových akcií nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 1999 - 28. května 1999 : Celý nepeněžitý vklad bude splacen jediným akcionářem na základědohody podle § 205 obchodního zákoníku nejpozději do jednohotýdne od podepsání dohody, do rukou předsedy představens... tvaspolečnosti QUANTUM MONTÁŽE, a.s., Petra Kapounka, v sídlespolečnosti QUANTUM MONTÁŽE, a.s., Drnovská 2, Vyškov,PSČ 682 01. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 1999 - 28. května 1999 : Jediný akcionář rozhodl, že uvedený nepeněžitý vklad sezapočítává na zvýšení základního jmění částkou 1.000.000,- Kč,slovy: jedenmilion korun českých.
 • 7. dubna 1999 - 28. května 1999 : Oba znalecké posudky tvoří přílohu návrhu na zápis změnspolečnosti do obchodního rejstříku.
 • 7. dubna 1999 - 28. května 1999 : 2. Doc. Ing. Josefem Šupákem, CSc., znalcem, Husova 8a, Brno,č. znaleckého posudku 50-10/99 ze dne 24.3.1999, přičemž tentoznalec ohodnotil tento vklad na zvýšení základního jmění ... načástku 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 1999 - 28. května 1999 : 1. Jaroslavem Sedlákem, znalcem, Záhřebská 7, Brno, č.znaleckého posudku 1779-072/99 ze dne 21.3.1999, přičemž tentoznalec ohodnotil tento vklad na zvýšení základního jmění načástk... u 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 1999 - 28. května 1999 : Nepeněžitý vklad je podrobně popsán a oceněn znalci:
 • 7. dubna 1999 - 28. května 1999 : Nepeněžitým vkladem jsou movité věci - zásoby, jež budou sloužitk podnikatelské činnosti společnosti.
 • 7. dubna 1999 - 28. května 1999 : Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem bez využitípřednostního práva na úpis, a to nepeněžitým vkladem na základědohody uzavřené v souladu s ustanovením § 205 obchodníhozáko... níku. Dohoda akcionářů bude uzavřena ve lhůtě jednoho týdneode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 1999 - 28. května 1999 : Emisní kurz akcie je 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korunčeských.
 • 7. dubna 1999 - 28. května 1999 : Celkem bude upsáno 10, slovy: deset, kusů akcií na majitelekaždá o nominální hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorun českých. Akcie budou vydány v listinné podobě, veřejněn... eobchodovatelné. Práva spojená s akciemi této emise jsou stejnájako práva spojená s akciemi, které společnost dosud vydala. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 1999 - 28. května 1999 : Upisování akcií nad částku navrženého základního jmění senepřipouští.
 • 7. dubna 1999 - 28. května 1999 : Jediný akcionář QUANTUM, a.s., zastoupený předsedoupředstavenstva panem Romanem Matiovským, rozhodl v působnostivalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti QUANTUMMONTÁŽE,... a.s. o 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korunčeských, na částku 11.600.000,- Kč, slovy:jedenáctmilionůšestsettisíc korun českých. Základní jmění budezvýšeno úpisem nových akcií nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 1999 - 28. května 1999 : Zvýšení základního jmění:Pan Roman Matiovský prohlásil, že společnost QUANTUM, a.s. jezakladatelem a jediným akcionářem akciové společnosti QUANTUMMONTÁŽE, a.s., se sídlem Vyškov, ... Drnovská 2, PSČ 682 01, IČO:25549464. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů