Trendy

17 071 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-7 348 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

35 004 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.4.2012 Brumov-Bylnice, Kloboucká 865, okres Zlín, PSČ 76331

Historické adresy

31.5.1999 - 20.4.2012 Brumov-Bylnice, ul. Kloboucká 865, okres Zlín, PSČ 76331

25565893

DIČ

od 23.8.1999

CZ25565893

Datová schránka

e9udvxh

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2980

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.9.2012

6 308 100 Kč

Historické jmění

12.7.2000 - 24.9.2012

16 300 000 Kč

3.2.2000 - 12.7.2000

16 300 000 Kč

31.5.1999 - 3.2.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Valašské Klobouky

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2106308424 / 2700

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 1.6.2001

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 763 25, Drnovice 3

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 9. července 2010 : Odštěpovaná část jmění společnosti ELSEREMO, a.s. přešla v souladu s projektem rozdělení odštěpením na nově zakládanou společnost ELSEREMO Stage Technology, a.s., se sídlem Komensk Odštěpovaná část jmění společnosti ELSEREMO, a.s. přešla v souladu s projektem rozdělení odštěpením na nově zakládanou společnost ELSEREMO Stage Technology, a.s., se sídlem Komensk...ého č. 427, 664 53 Újezd u Brna. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. dubna 2012 - 24. září 2012 : Jediný akcionář při výkonu působnosti mimořádné valné hromady Společnosti rozhodl dne 16.04.2012 o snížení základního kapitálu společnosti, a to takto:I. základní kapitál společnos... ti se snižuje o částku ve výši 9.991.900,-Kč (slovy: devět milionů devět set devadesát jeden tisíc devět set korun českých), tj. z částky 16.300.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů tři sta tisíc korun českých) na částku 6.308.100,-Kč (slovy: šest milionů tři sta osm tisíc jedno sto korun českých).II. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace výše základního kapitálu společnosti ve vztahu k obchodní činnosti společnosti. Společnost s ohledem ke své aktuálně vyvíjené činnosti a k rozsahu svých závazků nepotřebuje základní kapitál ve stávající výši, která se pro další činnost společnosti jeví jako neefektivní. Naopak jako ekonomicky vhodná se jeví optimalizace kapitálové struktury společnosti snížením základního kapitálu, v jehož rámci bude základní kapitál společnosti snížen a rozdíl vyplacen jedinému akcionáři.III. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Jmenovitá hodnota všech 1000 kusů listinných akcií na jméno v listinné podobě emitovaných společností ve stávající jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 387,-Kč (slovy: tři sta osmdesát sedm korun českých), jmenovitá hodnota všech 153, slovy: jedno sto padesát tři kusů listinných akcií na jméno v listinné podobě emitovaných společností ve stávající jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 38.700,-Kč (slovy: třicet osm tisíc sedm set korun českých), a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty všech akcií společnosti.IV. Lhůta pro předložení akcií společnosti k vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií v důsledku snížení základního kapitálu bude činit 30 dnů ode dne doručení výzvy představenstva k jejich předložení. Tato výzva bude zaslána jedinému akcionáři do 30 dnů ode dne účinnosti zápisu o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.V. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 9.991.900,-Kč (slovy: devět milionů devět set devadesát jeden tisíc devět set korun českých), bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. Tato částka bude splatná ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, nedohodne-li se jediný akcionář společnosti se společností na jiné lhůtě. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : 10. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu nazápis zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku.
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : 9. Upisování akcií bude probíhat ve lhůtě 30-ti dnů ode dneprávní moci zápisu usnesení této valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku v sídle společnosti,kter... ým je Brumov-Bylnice, ul. Kloboucká 865, okres Zlín,PSČ 763 31. Výše emisního kurzu akcií je totožná s jejichjmenovitou hodnotou a činí tedy 100.000,-Kč (slovy: jedno stotísíc korun českých). Úpis může upisovatel provést osobě neboprostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to podpisem listinyupisovatelů. Nepeněžité vklady budou splaceny podpisem listinyupisovatele a podpisem prohlášení vkladatele o vložení výšeuvedených nepeněžitých vkladů, které bude předáno do rukoupředsedy představenstva obchodní společnosti ELSEREMO,a.s. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : 8. Valná hromada schvaluje, ve smyslu ustanovení § 204 odst.3obchodního zákoníku, všechny shora popsané nepeněžité vklady a zhodnoty nepeněžitých vkladů, zjištěných shora citovaným... iznaleckými posudky, se započítává na zvýšení základního jměníobchodní společnosti ELSEREMO,a.s., takto:a) nepeněžitý vklad pana Pavla Kozubíka - ELSEREMO, částkou vevýši 3.400.000,-Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korunčeských),b) nepeněžitý vklad obchodní společnosti ELSEREMO s.r.o. částkouve výši 3.500.000,-Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korunčeských),c) nepeněžitý vklad obchodní společnosti Topas Nova s.r.o.částkou ve výši 8.400.000,-Kč (slovy: osm milionů čtyři statisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : Takto popsané nemovitosti jsou blíže popsány ve znaleckémposudku znalce Ing. Karla Macalíka ze dne 11.3.1999,č.1676-35/99C, jímž byla hodnota nemovitosti stanovena na částku8.528.1... 34,-Kč (slovy: osm milionů pět set dvacet osm tisíc jednosto třicet čtyři koruny české) a ve znaleckém posudku znalceIng. Masaříka ze dne 11.3.1999, č.2129-048/99, kterým bylastanovena hodnota předmětných nemovitostí na částku8.446.612,-Kč (slovy: osm milionů čtyři sta čtyřicet šest tisícšest set dvanáct korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : C) Nepeněžitý vklad obchodní společnosti Topas Nova, s.r.o.sestávající z nemovitostí, zapsaných na listu vlastnictvíč.2461, pro k.ú. Brumov, obec Brumov-Bylnice, okres Zlín, jako:*... objekt bydlení č.p.1218 na p.č.432/20,* p.č.432/20 zastavěná plocha o výměře 711m2,* p.č.432/19 ostatní plocha, hřiště - stadion, o vým. 2038m2,* p.č.432/23 ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým. 130m2 zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : Takto popsané nemovitosti jsou blíže popsány ve znaleckémposudku znalce Ing. Karla Macalíka ze dne 16.3.1999,č.1676-35/99D, jímž byla hodnota nemovitostí stanovena na částku3.621.0... 92,-Kč (slovy: tři miliony šest set dvacet jeden tisícdevadesát dvě koruny české) a ve znaleckém posudku znalceIng.Masaříka ze dne 16.3.1999, č.2130-049/99, kterým bylastanovena hodnota předmětných nemovitostí na částku3.536.000,-Kč (slovy: tři miliony pět set třicet šest tisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : B) Nepeněžitý vklad obchodní společnosti ELSEREMO, s.r.o.,sestávající z nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č.88,pro k.ú.Svatý Štěpán, obec Brumov-Bylnice, okres Zlín, jako:... * průmyslový objekt bez č.p. na p.č. st.246/7, pozemek jinéhovlastníka,* průmyslový objekt bez č.p. na p.č. st.246/8, pozemek jinéhovlastníka,* průmyslový objekt bez č.p. na p.č. st.246/9, pozemek jinéhovlastníka,* průmyslový objekt bez č.p. na p.č. st.246/11, pozemek jinéhovlastníka,* průmyslový objekt bez č.p. na p.č. st.246/12, pozemek jinéhovlastníka,* průmyslový objekt bez č.p. na p.č. st.246/15, pozemek jinéhovlastníka,* průmyslový objekt č.p.61 na p.č. st.246/1,* p.č. st.246/1 zastavěná plocha vým. 1315m2,* průmyslový objekt bez č.p. na p.č. st.246/10,* p.č. st.246/10 zastavěná plocha o vým. 15m2* průmyslový objekt bez č.p. na p.č. st.246/13,* p.č. st.246/13 zastavěná plocha o vým. 53m2,* průmyslový objekt bez č.p. na p.č. st.246/14,* p.č. st.246/14 zastavěná plocha o vým. 68m2,* p.č. st. 246/5 zastavěná plocha, dvůr o vým. 23m2,* p.č.5982/1 ostatní plocha, manipulační plocha o vým. 4m2,* p.č.6118/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 9m2,* p.č.6315/1 ostatní plocha, manipulační plocha o vým. 3076m2,* p.č.6315/3 ostatní plocha, manipulační plocha o vým. 162m2,* p.č.6315/5 ostatní plocha, manipulační plocha o vým. 142m2,* p.č.6318 ostatní plocha, manipulační plocha o vým. 1254m2,* p.č.5982/1 o vým. 56m2, pozemek ve zjednodušené evidenci -parcela původ pozemkový katastr (PK). zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : nemovitostí, zapsaných na listu vlastnictví č.2321 pro k.ú.Brumov, obec Brumov-Bylnice, okres Zlín, jako:* průmyslový objekt č.p.865 na p.č.1038/2,* p.č.1038/2 zastavěná plocha o v... ým. 509m2,Takto popsané nemovitosti jsou blíže popsány ve znaleckémposudku znalce Ing. Karla Macalíka ze dne 11.3.1999,č.1676-35/99A, jímž byla hodnota nemovitostí stanovena na částku1.347.216,-Kč (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet sedm tisícdvě stě šestnáct korun českých), a ve znaleckém posudku znalceIng. Masaříka, ze dne 11.3.1999, č.2127-046/99, kterým bylastanovena hodnota předmětných nemovitostí na částku1.310.344,-Kč (slovy: jeden milion tři sta deset tisíc tři stačtyřicet čtyři koruny české). zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : Takto popsané nemovitosti jsou blíže popsány ve znaleckémposudku znalce Ing. Karla Macalíka ze dne 11.3.1999,č.1676-35/99A, jímž byla hodnota nemovitostí stanovena na částku2.208.0... 81,-Kč (slovy: dva miliony dvě stě osm tisíc osmdesátjedna koruna česká), a ve znaleckém posudku znalce Ing. Masaříkaze dne 11.3.1999, č.2127-046/99, kterým byla stanovena hodnotapředmětných nemovitostí na částku 2.101.330,-Kč (slovy: dvamiliony jedno sto jeden tisíc tři sta třicet korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : A) Nepeněžitý vklad Pavla Kozubíka-ELSEREMO, sestávající z :nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č.2219 pro k.ú.Bylnice, obec Brumov-Bylnice, okres Zlín, jako:* objekt bydlen... í č.p.313 na p.č.2399/3,* p.č.2399/3 zastavěná plocha o vým. 265m2,* p.č.2399/4 zastavěná plocha o vým. 42m2,* p.č.2399/5 zastavěná plocha o vým. 80m2,* p.č.2399/1 o vým. 4028m2,* p.č.2399/2 ostatní plocha o vým. 214m2,* p.č.2399/7 orná půda o vým. 5m2,* p.č.2400 zahrada o vým. 252m2* a dále pozemky ve zjednodušené evidenci - původ pozemkovýkatastr (PK), označené jako: p.č.903, p.č.904, p.č.933, p.č.934,p.č.935, zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : 7. Předmět nepeněžitých vkladů tvoří:
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : 6. Akcie budou upsány takto:a) stávajícímu akcionáři, kterým je Pavel Kozubík - ELSEREMO,trvale bytem Karlovy Vary, Úvalská 617/26, IČO 13841319, budenabídnuto k úpisu 34 kusů akci... í o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč(jedno sto tisíc korun českých),b) stávajícímu akcionáři, kterým je obchodní společnost ELSEREMOs.r.o., se sídlem na adrese Karlovy Vary, Úvalská 617/26,IČO 25206222, která je zapsána v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka č.8222 (dále jenobchodní společnost ELSEREMO s.r.o.), bude nabídnuto k úpisu 35kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíckorun českých),c) obchodní společnosti Topas Nova, s.r.o., se sídlem na adreseBrumov-Bylnice 1, Kloboucká 865, PSČ 763 31, IČO 25324667, kteráje zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,v oddílu C, vložka č.25745 (dále jen obchodní společnost TopasNova, s.r.o.), bude nabídnuto k úpisu 84 kusů akcií o jmenovitéhodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : 5. Zvýšení základního jmění bude realizováno nepeněžitýmivklady, které do základního jmění obchodní společnosti ELSEREMO,a.s. vloží dosavadní akcionáři a dále přistupující akcionář... .Vzhledem ke skutečnosti, že celé zvýšení základního jmění budepokryto nepeněžitými vklady, akcionáři nemají, v souladu sustanovením § 204a odst. 1 obchodního zákoníku přednostní právok úpisu nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním jměníspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : 4. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : 3. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 153 kusů(slovy: jedno sta padesáti tří kusů) kmenových akcií na jméno,vydaných v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných, ojme... novité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno stotisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : 1. Základní jmění obchodní společnosti ELSEREMO, a.s. se zvyšujev souladu s ustanoveními § 202, 203 obchodního zákoníku, zčástky 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), ... očástku 15 300 000,-Kč (slovy: patnáct milionů tři sta tisíckorun českých), na celkovou částku 16.300.000,-Kč (slovy:šestnáct milionů tři sta tisíc korun českých), a to úpisemnových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1999 - 3. února 2000 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 3.9.1999.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů