Trendy

784 054 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

45 534 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

777 066 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.2.2016 Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice

Historické adresy

18.9.2008 - 29.2.2016 Boskovice, Chrudichromská 2364, PSČ 68001
30.6.1999 - 18.9.2008 Blansko, Masarykova 20, PSČ 67801

25568663

DIČ

od 30.6.1999

CZ25568663

Datum vzniku

30. června 1999

Datová schránka

u3iekhv

Historické názvy

30.6.1999 - 7.7.2005

APOS Blansko,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3019

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.12.2007

110 500 000 Kč

Historické jmění

27.11.2002 - 13.12.2007

10 500 000 Kč

30.6.1999 - 27.11.2002

10 400 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Boskovice

Bankovní účty

zvěřejněno 9.12.2013

CZ09 2700 0000 0021 0597 0707

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 26.10.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Chrudichromská 2364/19, 680 01, Boskovice

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. října 2005 : Společnost ABL, s.r.o. se sídlem Letovice, Pražská 49a, čp. 1085, PSČ 679 61, IČ 63468875 se sloučila se společností ITAB Shop Concept CZ, a.s. jakožto nástupnickou společností, př Společnost ABL, s.r.o. se sídlem Letovice, Pražská 49a, čp. 1085, PSČ 679 61, IČ 63468875 se sloučila se společností ITAB Shop Concept CZ, a.s. jakožto nástupnickou společností, př...ičemž na nástupnickou společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti ABL, s.r.o.Společnost ITAB Shop Equipe s.r.o. se sídlem Praha 5, Plzeňská 113, PSČ 150 00, IČ 25126008 se sloučila se společností ITAB Shop Concept CZ, a.s. jakožto nástupnickou společností, přičemž na nástupnickou společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti ITAB Shop Equipe s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2002 : Zapisují se nové stanovy akciové společnosti, přijaté valnouhromadou dne 7.12.2001.
 • 30. června 1999 : Společnost vznikla přeměnou APOS,spol. s r.o. se sídlem vBlansku, Masarykova 20, IČO 13 69 58 78, C 584 Krajskéhoobchodního soudu v Brně.

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. prosince 2007 - 13. prosince 2007 : Základní kapitál společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s., se sídlem Blansko, Masarykova 20, PSČ 678 01, IČ 255 68 663, se z původní výše 10,500.000,-- Kč (slovy: deset milionů pět s... et tisíc korun českých) zvyšuje o částku ve výši 100,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 110,500.000,-- Kč (slovy: jedno sto deset milionů pět set tisíc korun českých).Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 2.000 ks (slovy: dva tisíce kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 100,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých).Dosavadní jediný akcionář má přednostní právo upsat všechny tyto nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti Blansko, Masarykova 20, PSČ 678 01. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí třicet (30) dnů, která počne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Stanoví se, že upisování však může začít dříve, než toto usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku s tím, že již musí být podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a toto upisování je pak vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude dosavadnímu jedinému akcionáři oznámen doporučeným dopisem, s kterým mu bude současně předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Dosavadní jediný akcionář je tedy oprávněn upsat všech 2.000 ks (slovy: dva tisíce kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu (1) dosavadní akcii lze upsat 21/200 (dvacet jedna ku dvě stě) nové akcie s tím, že upsat lze pouze celé akcie.Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ITAB Shop Concept AB, se sídlem Švédské království, Jönköping, Instrumentvägen 2, 553 02, IČ 556292-1089, který je upíše peněžitým vkladem.Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Blansko, Masarykova 20, PSČ 678 01, a lhůta pro jejich úpis činí šedesát (60) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni uplynutí lhůty pro úpis s využitím přednostního práva. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Připouští se možnost započtení dále uvedené peněžité pohledávky dosavadního jediného akcionáře a určeného zájemce proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že celý emisní kurs upisovaných akcií bude splacen výhradně tímto započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost.Jedná se o pohledávku dosavadního jediného akcionáře, společnosti ITAB Shop Concept AB, vůči společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. z titulu poskytnutých půjček ze dne 01.02.2007, 22.02.2007 a 26.04.2007, kde se na emisní kurs započte její část ve výši 100,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých).Zbývající část této pohledávky jediného akcionáře za společností zůstává nedotčena. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2002 - 27. listopadu 2002 : Ing. Josef Svoboda a Ing. Ladislav Nečas jsou povinni splatitemisní kurs na zvláštní účet společnosti, který byl k tomutoúčelu zřízen u GE Capital Bank, a.s. číslo účtu:648506-514/... 0600.Číslo účtu je součástí návrhu smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2002 - 27. listopadu 2002 : Valná hromada ukládá představenstvu, aby těmto předem určenýmzájemcům byla odeslána do 5 dnů ode dne, kdy nabude právní mociusnesení Krajského soudu v Brně, kterým bude povolen záp... istohoto usnesení do obchodního rejstříku, vedeného Krajskýmsoudem v Brně, nabídka na uzavření smlouvy o upsání akcií, a toIng. Josefu Svobodovi jedna akcie, Ing. Ladislavu Nečasovi jednaakcie s tím, že v návrhu smlouvy bude těmto zájemcům poskytnutalhůta patnáct dnů k upsání akcií od doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií. Výše uvedení zájemci jsou povinnisplatit emisní kurs upsaných akcií do patnácti dnů od uzavřenísmlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2002 - 27. listopadu 2002 : Protože se dosavadní akcionáři vzdali přednostního práva kupsání akcií, ukládá valná hromada představenstvu nabídnoutakcie k upsání následujícím zájemcům:-jednu akcii Ing. Josefu S... vobodovi, r.č. 440826/440, bytem Sloup7,-jednu akcii Ing. Ladislavu Nečasovi, r.č. 441106/462, bytemRáječko, Lesní 125. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2002 - 27. listopadu 2002 : Emisní kurs upsaných akcií je povinen upisovatel splatitpeněžitým vkladem.
 • 17. července 2002 - 27. listopadu 2002 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 2 kskmenových akcií o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč, znějících najméno vydaných v listinné podobě. Emisní kurs upsaných akcií jero... ven jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2002 - 27. listopadu 2002 : Valná hromada rozhodla o přijetí tohoto usnesení:Z důvodu ralizace podnikatelského záměru a posílení vlastníchfinančních zdrojů společnosti k financování tohoto záměru,rozhodla val... ná hromada o zvýšení základního kapitálu společnostiz dosavadních 10 400 000,-Kč, o 100 000,-Kč na 10 500 000,-Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2002 - 27. listopadu 2002 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 7.12.2001 o záměruzvýšit základní kapitál společnosti upisováním akcií.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů