Trendy

20 160 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 985 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

115 397 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.6.2017 Kaštanová 539/64, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

Historické adresy

9.6.2006 - 9.6.2017 Brno, Kaštanová 64, PSČ 62000
14.8.2001 - 9.6.2006 Brno, Kaštanová 392/8, okres Brno-město, PSČ 62000
1.7.1999 - 14.8.2001 Brno, Kaštanová 8, okres Brno-město, PSČ 62000

25568892

DIČ

Není plátce DPH

25.8.1999 - 4.9.2017

CZ25568892

Datová schránka

553exa2

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3024

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.12.2012

15 300 000 Kč

Historické jmění

30.6.2012 - 6.12.2012

25 372 000 Kč

19.2.2009 - 30.6.2012

24 410 000 Kč

17.12.2003 - 19.2.2009

15 300 000 Kč

1.7.1999 - 17.12.2003

6 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 21. července 2014 : LEIS, a.s. se sídlem Kaštanová 64, 620 00 Brno, IČ: 25568892 byla přeměněna fúzí sloučením se zanikající právnickou osobou Campell Finance, a.s. se sídlem Kaštanová 64, 620 00 Brno LEIS, a.s. se sídlem Kaštanová 64, 620 00 Brno, IČ: 25568892 byla přeměněna fúzí sloučením se zanikající právnickou osobou Campell Finance, a.s. se sídlem Kaštanová 64, 620 00 Brno..., IČ: 25322320. Na nástupnickou právnickou osobu LEIS, a.s., se sídlem Kaštanová 64, 620 00 Brno, IČ: 25568892 přešlo jmění zanikající právnické osoby Campell Finance, a.s. se sídlem Kaštanová 64, 620 00 Brno, IČ: 25322320. zobrazit více skrýt více
 • 20. září 2005 : Zápis fúze:LEIS, a.s. se sídlem Kaštanová 392/8, 620 00 Brno, identifikační číslo 25568892 byla přeměněna fúzí sloučením se zanikající právnickou osobou LEIS, spol. s r.o. se sídle Zápis fúze:LEIS, a.s. se sídlem Kaštanová 392/8, 620 00 Brno, identifikační číslo 25568892 byla přeměněna fúzí sloučením se zanikající právnickou osobou LEIS, spol. s r.o. se sídle...m Kaštanová 8, 620 00 Brno, identifikační číslo 46961666.Na nástupnickou právnickou osobu LEIS, a.s., se sídlem Kaštanová 392/8, 620 00 Brno, identifikační číslo 25568892 přešlo jmění zanikající právnické osoby LEIS, spol. s r.o. se sídlem Kaštanová 8, 620 00 Brno, identifikační číslo 46961666. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. září 2014 - 9. června 2017 : Počet členů správní rady: 1
 • 3. září 2014 - 9. června 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 6. prosince 2012 - 6. prosince 2012 : Základní kapitál společnosti LEIS, a.s., se sídlem Brno, Kaštanová 64, PSČ 620 00, IČ 25568892 se snižuje z původní výše 25.372.000,- Kč, slovy dvacet pět milionů tři sta sedmdesát... dva tisíc korun českých, na novou výši 15.300.000,- Kč, slovy: patnáct milionů tři sta tisíc korun českých, a to o částku 10.072.000,- Kč, slovy: deset milionů sedmdesát dva tisíc korun českých. Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty z minulých období, která je vedena v poslední řádné účetní závěrce společnosti na řádku 83 ve výši 11.593.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů pět set devadesát tři tisíc korun českých, proti této ztrátě bude zaúčtována částka odpovídající snížení základního kapitálu, akcionáři nebudou vypláceny žádné prostředky. Základní kapitál společnosti bude snížen způsobem uvedeným v § 213c obchodního zákoníku, tj. vzetím akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu a to v rozsahu, který odpovídá maximálně navrhovanému snížení základního kapitálu, tedy 100, slovy: sto kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 7, slovy: sedm, kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, 2, slovy: dva, kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Postup při snížení základního kapitálu se bude řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti. Představenstvo zajistí učinění veřejného návrhu jedinému akcionáři způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a bude postupovat postupem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. Představenstvo se v souladu s § 213c odst. 6 obchodního zákoníku pověřuje podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionářem přijat veřejný návrh smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2010 - 30. června 2012 : Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upsání akcií peněžitými vklady a přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:a) Základní kapitál společnosti LEIS, a... .s. ve výši 24 410 000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliónů čtyři sta deset tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 962 000,- Kč (slovy: devět set šedesát dva tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 25.372.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů tři sta sedmdesát dva tisíc korun českých).b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu o částku 962 000,- Kč (slovy: devět set šedesát dva tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 9 ks (slovy: devíti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a 60 ks (slovy: šedesáti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 2 ks (slovy: dvou kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na jméno, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované.d) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je pan Ladislav Medek, nar. 27.8.1965, bytem Brno, Glocova 45.g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti LEIS, a.s., se sídlem Brno, Kaštanová 64, PSČ 620 00, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak.h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Tím je zároveň oznámen počátek běhu lhůty. Představenstvo bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.i) Jediný akcionář souhlasí a připouští započtení níže specifikované pohledávky pana Ladislava Medka na pohledávku společnosti LEIS, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií do výše 962 000,- Kč (slovy: devět set šedesát dva tisíc korun českých). Jedná se o pohledávku, kterou má pan Ladislav Medek vůči společnosti LEIS, a.s. z titulu neuhrazené úplaty za postoupení pohledávek dle smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností LEIS, a.s. jako postupníkem a panem Ladislavem Medkem, jako postupitelem dne 29.11.2010, slovy dvacátého devátého listopadu roku dva tisíce deset.j) Návrh dohody o započtení pohledávky na splacení emisního kurzu akcií bude zaslán předem určenému zájemci představenstvem společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Předem určený zájemce zašle podepsanou dohodu o započtení nejpozději do tří měsíců od jejího obdržení do sídla společnosti LEIS, a.s. Lhůta pro splacení 100% peněžitých vkladů je tři měsíce od úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2009 - 19. února 2009 : Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upsání akcií peněžitými vklady a přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:a) Základní kapitál společnosti LEIS, a... .s. ve výši 15 300 000,-- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 9 110 000,- Kč (slovy: devět milionů jedno sto deset tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 24.410.000,-- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů čtyři sta deset tisíc korun českých).b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu o částku 9 110 000,- Kč (slovy: devět milionů jedno sto deset tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 91 ks (slovy: devadesát jedna kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a 1 ks (slovy: jednoho kusu ) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých. Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na jméno, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované.d) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost Campell Finance, a.s., se sídlem Brno, Kaštanová 64, IČ 25322320.g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti LEIS, a.s., se sídlem Brno, Kaštanová 64, PSČ 620 00, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak.h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Tím je zároveň oznámen počátek běhu lhůty. Představenstvo bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.i) Jediný akcionář souhlasí a připouští započtení níže specifikovaných pohledávek společnosti Campell Finance, a.s. na pohledávku společnosti LEIS, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií do výše 9 110 000,- Kč. Jedná se o tyto původní pohledávky vůči LIES, a.s.:Původní věřitel LTC Alfa datum podpisu 30.06.2008 částka pohledávky 1 000,-Kč z titulu krátkodobé fin. půjčky mezi LTC Alfa a LEIS - dojednáno ústní dohodou.Původní věřitel LEIS SERVIS datum podpisu 30.06.2008 částka pohledávky 629 136,43,- Kč z titulu krátkodobé fin. půjčky mezi LEIS SERVIS a LEIS - dojednáno ústní dohodou.Původní věřitel HITEMAN datum podpisu 30.06.2008 částka pohledávky 58 094,00,-Kč z titulu krátkodobé fin. půjčky mezi HITEMAN a LEIS - dojednáno ústní dohodou.Původní věřitel Medek Ladislav datum podpisu 30.06.2008 částka pohledávky 370 765,72,-Kč z titulu krátkodobé fin. půjčky mezi Ladislavem Medkem a LEIS-dojednáno ústní dohodou.Původní věřitel LEIS GAC datum podpisu 30.06.2008 částka pohledávky 736 106,00,-Kč z titulůfa č. 610000032 mezi Campell Finance a LEIS GAC za nájem v Zastávce u Brnafa č. 730000010 mezi Campell Finance a LEIS GAC za nájem v Zastávce u Brnafa č. 730000020 mezi Campell Finance a LEIS GAC za nájem v Zastávce u Brnafa č. 730000021 mezi Campell Finance a LEIS GAC za nájem v Zastávce u Brnafa č. 101080003 mezi Campell Finance a LEIS GAC za nájem v Zastávce u Brnafa č. 101080018 mezi Campell Finance a LEIS GAC za nájem v Zastávce u Brna.Původní věřitel LEIS ENGINEERING datum podpisu 30.06.2008 částka pohledávky 458 713,00,-Kč z titulu krátkodobé fin. půjčky mezi Campell Finance a LEIS ENGINEERING-dojednáno ústní dohodou.Původní věřitel BRAUN KAREL Mgr. datum podpisu 07.11.2008 částka pohledávky 32 598,00,-Kč z titulufa č. 1032007 mezi LEIS a BRAUN KAREL Mgr.- na základě objednávky ze dne 17.10.2007fa.č. 1042007 mezi LEIS a BRAUN KAREL Mgr. - na základě objednávky ze dne 01.11.2007.Původní věřitel BSJ kompresory s.r.o. datum podpisu 27.10.2008 částka pohledávky 11 900,00,-Kč z titulufa č. 279162 mezi LEIS a BSJ KOMPRESORY - zakázka Čelákovice - na základě ústní dohody.Původní věřitel COMIMPEX spol. s r.o. datum podpisu 28.11.2008 částka pohledávky 891 788,00,-Kč, zádržné 73 941,50,-Kč z titulufa č. 5211702076 mezi LEIS a COMIMPEX - dodávka telefonu - na základě ústní objednávky ze dne 22.01.2008fa č. 5211702077 mezi LEIS a COMIMPEX - zhotovení datových a telefonních rozvodů v reálu Zastávka - na základě ústní objednávky ze dne 22.01.2008fa č. 5211702078 mezi LEIS a COMIMPEX - zapojení internetu a dodávka telefonů pro spol. HITEMAN - na základě ústní objednávky ze dne 22.01.2008fa č. 5211702079 mezi LEIS a COMIMPEX - zprovoznění ADSL linky v Zastávce - na základě ústní objednávky ze dne 22.01.2008fa č. 5211702364 mezi LEIS a COMIMPEX - doplnění kamerového systému u hal PO16 a H11 - na základě ústní objednávky ze dne 20.02.2008fa č. 5211701839 mezi LEIS a COMIMPEX - nastavení TÚ, zprovoznění internetu pro OXOID - na základě ústní dohody ze dne 20.12.2007fa č. 5211701841 mezi LEIS a COMIMPEX - přesun kamery - na základě ústní objednávky ze dne 20.12.2007fa č. 5211701328 mezi LEIS a COMIMPEX - penále z prodlení - na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 27.11.2008fa č. 5211700364 mezi LEIS a COMIMPEX - penále z prodlení - na základě Dohody o splacení závazku ze dne 27.03.2007fa č. 5211701258 mezi LEIS a COMIMPEX - provedení slaboproudé pro halu H6 - na základě ústní objednávky ze dne 10.10.2007fa č. 5211701838 mezi LEIS a COMIMPEX - vybudování opticko-metalické páteře do haly PO16-na základě ústní objednávky ze dne 10.10.2007fa č. 5211701836 mezi LEIS a COMIMPEX - dodávka telefonu - na základě ústní objednávky ze dne 20.12.2007fa č. 5211701843 mezi LEIS a COMIMPEX - pasivní a aktivní prvky pro MM - na základě ústní objednávky ze dne 20.12.2007fa č. 5211702076 mezi LEIS a COMIMPEX - dodávka telefonu - na základě ústní objednávky ze dne 07.03.2008fa č. 5211702076 mezi LEIS a COMIMPEX - dodávka telefonu - na základě ústní objednávky ze dne 07.03.2008fa č. 5211502657 mezi LEIS a COMIMPEX - rozvody vnitřní v hale H6 - na základě ústní dohody ze dne 29.11.2005fa č. 5211501487 mezi LEIS a COMIMPEX - rozvody vnitřní v hale H5 - na základě ústní dohody ze dne 05.10.2005fa č. 5211500673 mezi LEIS a COMIMPEX - kamerový systém - na základě SOD ze dne 20.06.2005.Původní věřitel CMV-group, s.r.o. datum podpisu 27.11.2008 částky pohledávky 22 150,66,-Kč z titulufa č. 2007040 mezi LEIS A CMV - montážní práce na rozvodu plynu v hale H2 - na základě ústní dohody ze dne 16.10.2007.Původní věřitel CONSTRUKT DESING s.r.o. datum podpisu 12.11.2008 částky pohledávky 115 811,00,-Kč z titulu:fa č. 912007 mezi LEIS a CONSTRUKT DESIGN - penále na základě SOD 20060816 ze dne 25.10.2006fa č. 922007 mezi LEIS a CONSTRUKT DESIGN - penále na základě SOD 20060816 ze dne 25.10.2006fa č. 932007 mezi LEIS a CONSTRUKT DESIGN - penále na základě SOD 20060816 ze dne 25.10.2006fa č. 512007 mezi LEIS a CONSTRUKT DESIGN - oprava projektu LTC Delta-na základě objednávky ze dne 18.09.2007fa č. 182008 mezi LEIS a CONSTRUKT DESIGN - založení betonové konstrukce (pro ZETOR) - na základě ústní objednávky ze dne 04.03.2008.Původní věřitel CoSta-projekce s.r.o. datum podpisu 29.10.2008 částky pohledávky 26 857,00,-Kč z titulufa č. 2003 mezi LEIS a COSTA-PROJEKTCE - na základě Dohody o narovnání.Původní věřitel Dlouhý Vladimír datum podpisu 29.10.2008 částky pohledávky 11 000,00,-Kč z titulu objednávky ze dne 10.11.2005 na provedení výstražného šrafování v hale H5.Původní věřitel Drywal-Hlaváček Miloslav datum podpisu 14.11.2008 částka pohledávky 88 214,50,-Kč z titulufa č. 200735 mezi LEIS a DRYWAL - SDK konstrukce+demontážní práce na hale H6 - na základě ústní objednávky ze dne 03.10.2007.Původní věřitel Gálová Jana Ing. datum podpisu 03.11.2008 částka pohledávky 12 495,00,-Kč z titulufa č. 17202007 mezi LEIS a Gálová Jana - požární bezpečnostní řešení dokumentace - na základě ústní objednávky ze dne 27.09.2007fa č. 342008 mezi LEIS a Gálová Jana - požární bezpečnostní řešení dokumentace - na základě ústní objednávky ze dne 05.03.2008fa č. 372008 mezi LEIS a Gálová Jana - požární bezpečnostní řešení dokumentace - na základě ústní objednávky ze dne 05.03.2008.Původní věřitel GAsAG spol. s r.o. datum podpisu 23.10.2008 částka pohledávky 49 892,60,-Kč z titulufa č. 1032007 mezi LEIS a GAsAG - akce Zastávka - na základě ústní dohody ze dne 26.09.2007fa č. 32008 mezi LEIS a GAsAG - akce Popůvky- na základě ústní objednávky ze dne 08.02.2008.Původní věřitel GAS - Transport s.r.o. datum podpisu 07.11.2008 částka pohledávky 154 782,00,-Kč z titulufa č. 207062 mezi LEIS a GAS Transport - akce LTC Omega - na základě ústní dohody ze dne 01.11.2007fa č. 207061 mezi LEIS a GAS Transport - akce LTC Omega - na základě ústní dohody ze dne 17.10.2007fa č. 207064 mezi LEIS a GAS Transport - akce na hale H2 - na základě ústní dohody ze dne 01.11.2007fa č. 207063 mezi LEIS a GAS Transport - akce LTC Omega - na základě ústní dohody ze dne 01.11.2007fa č. 208001 mezi LEIS a GAS Transport - akce LTC Omega - na základě ústní dohody ze dne 04.01.2008.Původní věřitel GeoGrad s.r.o. datum podpisu 29.10.2008 částka pohledávky 25 700,00,-Kč z titulufa č. 7029 mezi LEIS a Geograd - akce Zetor - na základě ústní dohody ze dne 22.10.2007fa č. 08008 mezi LEIS a Geograd - akce Zetor - na základě ústní dohody ze dne 17.01.2008.Původní věřitel Gerych Pavel Ing. datum podpisu 31.10.2008 částka pohledávky 14 637,00,-Kč z titulufa č. 2008029 mezi LEIS a Ing. Pavel Gerych - akce Popůvky - na základě ústní dohody ze dne 06.05.2008.Původní věřitel HILTI datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky 11 776,00,-Kč z titulufa č. 6176698365 mezi LEIS a HILTI ČR - elektroinstalace zásuvek na KS Olomouc - na základě telefonické objednávky ze dne 22.08.2007fa č. 6176698375 mezi LEIS a HILTI ČR - protipožární tmel na KS Olomouc - na základě telefonické objednávky ze dne 22.08.2007.Původní věřitel Home&Office s.r.o. datum podpisu 14.11.2008 částka pohledávky 14 274,00,-Kč z titulufa č. 207011180 mezi LEIS a HOME&OFFICE - dodávka kancelářských potřeb - na základě objednávky ze dne 06.08.2007fa č. 207011405 mezi LEIS a HOME&OFFICE - dodávka kancelářských potřeb - na základě objednávky ze dne 09.09.2007fa č. 207011619 mezi LEIS a HOME&OFFICE - dodávka kancelářských potřeb - na základě objednávky ze dne 06.10.2007fa č. 207012045 mezi LEIS a HOME&OFFICE - dodávka kancelářských potřeb - na základě objednávky ze dne 22.11.2007.Původní věřitel ITES spol. s r.o. datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky/zádržné 228 668,80,-Kč z titulufa č. 2413064 mezi LEIS a ITES - fakturované vícepráce na akci DCC Slaný - na základě SOD ze dne 05.11.2003 a dodatku č. 4 ze dne 26.01.2004fa č. 2413064 mezi LEIS a ITES - akce DCC Slaný - na základě SOD ze dne 05.11.2003 a dodatku č.7 ze dne 20.02.2004.Původní věřitel Klimatizace Brno, s.r.o. datum podpisu 29.10.2008 částka pohledávky 30 988,00,-Kč z titulufa č. 2007055 mezi LEIS a KLIMATIZACE BRNO - reinstalace klimatizace DMG - na základě objednávky ze dne 22.03.2007fa č. 2007048 mezi LEIS a KLIMATIZACE BRNO - reinstalace klimatizace DMG - na základě objednávky ze dne 22.03.2007.Původní věřitel LDH spol. s r.o. datum podpisu 10.11.2008 částka pohledávky 60 824,00,-Kč z titulufa č. 507224 mezi LEIS a LDH - projekt pro stavební povolení - na základě cenové nabídky ze dne 19.09.2007.Původní věřitel Martínek Petr datum podpisu 10.11.2008 částka pohledávky 13 000,00,-Kč z titulufa č. 600008 mezi LEIS a Martínek Petr - SDK sádrokartony na hale H6 - na základě SOD ze dne 16.01.2006.Původní věřitel MBK Consulting s.r.o. datum podpisu 29.10.2008 částka pohledávky 23 132,00,-Kč z titulufa č. 280198 mezi LEIS a MBK Consulting - poradenství - smlouva o službách QMS ze dne 17.02.2006fa č. 27798 mezi LEIS a MBK Consulting - poradenství - smlouva o službách QMS ze dne 17.02.2006fa č. 27767 mezi LEIS a MBK Consulting - poradenství - smlouva o službách QMS ze dne 17.02.2006fa č. 27713 mezi LEIS a MBK Consulting - poradenství - smlouva o službách QMS ze dne 17.02.2006.Původní věřitel Metal Mont s.r.o. datum podpisu 24.11.2008 částka pohledávky 65 033,50,-Kč zádržné 11 890,00,-Kč z titulufa č. 5800002 mezi LEIS a METAL MONT - oprava odvětrané fasády na hale H1 - na základě objednávky ze dne 29.11.2007fa č. 5600002 mezi LEIS a METAL MONT - montovaná plechová fasáda na hale H6 - SOD ze dne 20.01.2006.Původní věřitel Medek Ladislav datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky - zádržné 363 000,00,-Kč z titulu krátkodobé fin. půjčky mezi Ladislavem Medkem a LEIS - dojednáno ústní dohodou.Původní věřitel Pavel Kowalowski datum podpisu 24.11.2008 částka pohledávky - zadržné 8 050,00,-Kč z titulufa č. 42007 mezi LEIS a Pevel Kowalowski - montáž výplní otvorů na KS Olomouc - SOD ze dne 10.01.2007.Původní věřitel PECAK s.r.o. datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky 80 324,50,-Kč z titulufa č. 2601002207 mezi LEIS a PECAK - napojení vodovodu RD Vyšehradská - na základě objednávky ze dne 27.12.2006fa č. 2701002158 mezi LEIS a PECAK - napojení vodovodu v hale PO16B - na základě objednávky ze dne 25.09.2007fa č. 2701002159 mezi LEIS a PECAK - přeložení hydrantu - na základě objednávky ze dne 25.09.2007fa č. 2701002175 mezi LEIS a PECAK - dodávka a montáž ZTI na hale H11- na základě objednávky ze dne 20.11.2007fa č. 2701002168 mezi LEIS a PECAK - dodávka a montáž sprch. zařízení RAWAK v admin. A1 2NP - na základě objednávky ze dne 15.08.2007.Původní věřitel Prestiz s.r.o. datum podpisu 20.11.2008 částka pohledávky-zádržné 34 023,90,-Kč z titulufa č. 400036 mezi LEIS a PRESTIZ - demontáž a montáž soklu na akci DCC Slaný - na základě objednávky ze dne 27.02.2004 a 16.03.2004.Původní věřitel PRAGIS s.r.o. datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky-zádržné 161 527,50,-Kč z titulufa č. 2130131 mezi LEIS a PRAGIS - zpevnění ploch - na základě SOD ze dne 12.08.2003.Původní věřitel REHAS spol. s r.o. datum podpisu 14.11.2008 částka pohledávky 7 950,00,-Kč z titulufa č. 260337 mezi LEIS a REHAS - provedené práce na halách PO15, PO16A,B - na základě telefonické objednávky ze dne 21.03.2006fa č. 260316 mezi LEIS a REHAS - provedené práce na halách PO15, PO16A,B - na základě telefonické objednávky ze dne 21.03.2006.Původní věřitel REKSTAV datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky 560 006,01,-Kč z titulufa č. 2008003 mezi LEIS a REKSTAV - akce "Zetor-jídelna" - na základě SOD ze dne 29.11.2007fa č. 2008004 mezi LEIS a REKSTAV - akce "Zetor-jídelna" - na základě SOD ze dne 29.11.2007fa č. 2008016 mezi LEIS a REKSTAV - akce "Zetor-jídelna" - na základě SOD ze dne 29.11.2007.Původní věřitel RS Conut s.r.o. datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky 9 600,00,-Kč z titulufa č. 61000028 mezi LEIS a RS COUNT - zpracování mzdové agendy - na základě Smlouvy o vykonávání účetních prací ze dne 01.04.2004fa č. 61000038 mezi LEIS a RS COUNT - zpracování mzdové agendy - na základě Smlouvy o vykonání účetních prací ze dne 01.04.2004fa č. 51000032 mezi LEIS a RS COUNT - zpracování mzdové agendy - na základě Smlouvy o vykonávání účetních prací ze dne 01.04.2004.Původní věřitel Rusler Libor datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky 222 124,00,-Kč z titulufa č. 102007 mezi LEIS a Rusler Libor - montáž výplní otvorů fasády na KS Olomouc - na základě SOD ze dne 29.09.2006fa č. 112006 mezi LEIS a Rusler Libor - demontáž a montáž protipožárních křídel na KS Olomouc - na základě objednávky ze dne 31.05.2007fa č. 282007 mezi LEIS a Ruslel Libor - provedené práce na akci "OK MONT" - na základě obj. ze dne 20.11.2007 - 30.06.2008 postoupeno z LEIS GAC na LEIS, a.s..Původní věřitel SETRA spol. s r.o. datum podpisu 25.11.2008 částka pohledávky-zádržné 232 500,00,-Kč z titulufa č. 1854000018 mezi LEIS a SETRA - dodávka nasypové těsto HTÚ - na základě SOD ze dne 27.05.2004.Původní věřitel Ströer Vlastimil datum podpisu 07.11.2008 částka pohledávky 11 674,00,-Kč z titulufa č. 20050096 mezi LEIS a Vlastimil Ströer - odvoz odčerpaného materiálu - na základě objednávky ze dne 24.01.2005.Původní věřitel Šouba Milan datum podpisu 05.11.2008 částka pohledávky 27 097,00,-Kč z titulufa č. 108004 mezi LEIS a Mgr.Ing. Milan Šouba - právní služby - na základě telefonické objednávky ze dne 04.01.2008.Původní věřitel Toner Recycling Service s.r.o. datum podpisu 10.11.2008 částka pohledávky 9 063,82,-Kč z titulufa č. 20708815 mezi LEIS a Toner Recycling Service - dodávka tonerových kazet - na základě ústní dohody ze dne 02.10.2007fa č. 20704891 mezi LEIS a Toner Recycling Service - dodávka tonerových kazet - na základě ústní dohody ze dne 01.06.2007fa č. 207010880 mezi LEIS a Toner Recycling Service - dodávka tonerových kazet - na základě ústní dohody ze dne 13.10.2007.Původní věřitel Uchytil s.r.o. datum podpisu 13.11.2008 částka pohledávky-zádržné 33 601,50,-Kč z titulufa č. 30285 mezi LEIS a UCHYTIL - projektová dokumentace na DCC Slaný - na základě SOD ze dne 28.02.2003fa č. 30288 mezi LEIS a UCHYTIL - projektová dokumentace na DCC Slaný - na základě SOD ze dne 28.02.2003fa č. 40242 mezi LEIS a UCHYTIL - projektová dokumentace na DCC Slaný - na základě SOD ze dne 28.02.2003.Původní věřitel Visso s.r.o. datum podpisu 07.11.2008 částka pohledávky 23 562,00,-Kč z titulufa č. 2007044099 mezi LEIS a VISSO - projekční práce na akci Popůvky - na základě objednávky ze dne 06.09.2007.Původní věřitel Vodoinstalatérství datum podpisu 20.11.2008 částka pohledávky 20 000,00,-Kč z titulufa č. 5807 mezi LEIS a VODOINSTALATÉRSTVÍ-TOPENÁŘSTVÍ - instal. práce na hale H3 vč. dodávky materiálu - na základě telefonické objednávky ze dne 10.10.2007.Pohledávky ze Smlouvy o úvěru se společností LEIS, a.s.:Poskytnuté fin.prostředky k datu 27.11.2008 jsou 2 849 998,76,-Kč.Úroky z úvěru za období 2007 jsou 214 181,00,-Kč.CELKEM POHLEDÁVKY 9 113 452,70 Kč.Návrh dohody o započtení pohledávek na splacení emisního kurzu akcií bude zaslán předem určenému zájemci představenstvem společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Předem určený zájemce zašle podepsanou dohodu o započtení nejpozději do tří měsíců od jejího obdržení do sídla společnosti LEIS, a.s.. Lhůta pro splacení 100% peněžitých vkladů je tři měsíce od úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 2000 - 17. prosince 2003 : c) Nově upisované akcie budou upsány vlastníkem nepeněžitéhovkladu takto:- společnost LEIS, spol. s r.o., IČO 46961666, se sídlem Brno,Kaštanová 8, upíše 93, slovy: devadesát tři, ... kusů novýchkmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno,každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíckorun českých, za emisní kurz 100.000,- Kč, slovy: jedno stotisíc korun českých, za jednu akcii.- předmětem nepeněžitého vkladu společnosti LEIS, spol. s r.o.,IČO 46961666, se sídlem Brno, Kaštanová 8 jsou nemovitostizapsané na listu vlastnictví číslo 1146, pro obec Brno,katastrální území Brněnské Ivanovice, a to budova čp. 392postavená na parcele číslo 1294 a parcela číslo 1294 o výměře766 m2 včetně všech součástí a příslušenství.- předmět nepeněžitého vkladu je podrobně popsán a oceněn veznaleckém posudku číslo 1013-35/2000, který dne 10. srpna 2000zpracoval Ing. Roman Staněk a ve znaleckém posudku číslo3216-261/2000, který dne 7. srpna 2000 zpracoval Ing. MiroslavKovalčík- v prvním znaleckém posudku je oceněn na částku 9.300.000,- Kč,slovy: devět milionů tři sta tisíc korun českých- ve druhém znaleckém posudku je oceněn na částku 9.500.000,-Kč, slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých- jediný akcionář na základě výše uvedeného znaleckého posudkuIng. Romana Staňka schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladuvkládaného společností LEIS, spol. s r.o, IČO 46961666, sesídlem Brno, Kaštanová 8 částkou 9.300.000,- Kč, slovy: devětmilionů tři sta tisíc korun českých s tím, že rozhodl, že oprotinepeněžitému vkladu budou vydány akcie v počtu 93, slovy:devadesát tři, kusů, blíže popsané pod písmenem b).d) Místem pro upsání nově emitovaných akcií je sídlo společnostiBrno, Kaštanová 8 a lhůta činí 2 týdny a počíná běžet dnemnásledujícím po dni, kdy toto rozhodnutí bude zapsáno doobchodního rejstříku. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musíspolečnost LEIS, spol. s r.o., splatit nepeněžitý vklad. Vkladbude splacen na základě předání prohlášení vkladatele o vkladunemovitého majetku do základního jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 2000 - 17. prosince 2003 : b) Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 93 kusů,slovy: devadesáti tří, nových kmenových listinných akciíspolečnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě100.000,... - Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Emisní kurzvšech nově upisovaných akcií činí 100.000,- Kč, slovy: jedno stotisíc korun českých, za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 2000 - 17. prosince 2003 : a) Základní jmění společnosti se z důvodu posílení zdrojůspolečnosti, za účelem jejího dalšího rozvoje zvyšuje o částku9.300.000,- Kč, slovy: devět milionů tři sta tisíc korunčeský... ch, tedy z dosavadní výše 6.000.000,- Kč, slovy: šestmilionů korun českých, nově na částku 15.300.000,- Kč, slovy:patnáct milionů tři sta tisíc korun českých, nepeněžitýmvkladem. Zvýšení základního jmění nad shora uvedenou navrhovanouvýši se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 2000 - 17. prosince 2003 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 11.12.2000 ozvýšení základního jmění:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů