Trendy

82 319 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

18 151 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

85 836 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.8.2014 č.p. 70, 675 01 Vladislav

Historické adresy

26.7.1999 - 15.8.2014 Vladislav 70, okres Třebíč, PSČ 67501

25570803

DIČ

od 18.8.1999

CZ25570803

Datum vzniku

26. července 1999

Datová schránka

4xcgj2v

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3043

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2008

48 000 000 Kč

Historické jmění

8.12.1999 - 30.12.2008

20 000 000 Kč

26.7.1999 - 8.12.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Třebíč

Bankovní účty

zvěřejněno 8.11.2017

2112582198 / 2700

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 2.8.1999

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 675 01, Vladislav 70

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 15. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 15. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 15. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. prosince 1999 - 15. srpna 2014 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 1.10.1999.
 • 15. prosince 2008 - 30. prosince 2008 : Valná hromada společnosti TANEX Vladislav, a.s., se sídlem ve Vladislavi 70, IČ 255 70 803 (dále jen "Společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu ekonom... ické stabilizace Společnosti a optimalizace struktury pasiv v rozvaze společnosti, a to o částku 28.000.000,-- Kč (slovy: dvacetosm milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 280 ks (slovy: dvěstěosmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě.Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v důležitém zájmu Společnosti, který je specifikován ve zprávě představenstva.Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 6 notářského zápisu.Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Žernovská 6, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1097, IČ 438 73 871 (dále jen "Upisovatel").Upisovatel upíše a splatí 280 ks (slovy: dvěstěosmdesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých).Akcie budou upisovány peněžitým vkladem.Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 20 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem - Upisovatelem, představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti.Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením těchto peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností:- pohledávka věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nesplacených úvěrů poskytnutých společností TANEX Vladislav, a.s. na základě smlouvy o úvěru ze dne 4.12.2006, 15.12.2006 a 25.9.2008 v celkové částce 23.900.000,-- Kč (slovy: dvacettři miliony devětset tisíc korun českých),- pohledávka věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nesplacených úroků z úvěrů sjednaných v uvedených smlouvách za dobu do 31.10.2008 v celkové výši 2.650.845,83 Kč (slovy: dva miliony šestsetpadesát tisíc osmsetčtyřicetpět korun českých 83/100),- část pohledávky věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nezaplaceného nájemného za nájem dopravního prostředku podle nájemních smluv ze dne 26.2.2003 a ze dne 22.5.2007 ve výši 1.449.154,17 Kč (slovy: jeden milion čtyřistačtyřicetdevět tisíc jednostopadesátčtyři korun českých 17/100).Potvrzení auditora Ing. Pavla Hrabáka, číslo osvědčení 996 ze dne 10.12.2008 o existenci pohledávek Upisovatele za Společností je přílohou číslo 7 notářského zápisu.Valná hromada společnosti schválila následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Smlouvu o započtení uzavře Společnost s Upisovatelem. Lhůta 10 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 1999 - 8. prosince 1999 : 5. Schvaluje splacení emisního kursu všech upisovaných akciínepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je částpodniku TANEX, akciová společnost, IČ 00013641 a to odštěpnýzá... vod TANEX, akciová společnost Jaroměř, odštěpný závodVladislav, se sídlem Vladislav, t.j. věci movité a nemovité,práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozováníčinnosti odštěpného závodu Vladislav. Výše ocenění nepeněžitéhovkladu a jeho popis jsou určeny posudkem znalce ing. MilanaVotypky ze dne 10.8.1999, číslo posudku 2708-089/99 částkou27.788.000,- Kč. Nemovitý majetek, jehož hodnota je zahrnuta dohodnoty stanovené znalcem ing. Milanem Votypkou, bylspecifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným znalcemVěrou Jetmarovou číslo posudku 991/47-99 ze dne 25.7.1999.Dále ocenění nepeněžitého vkladu a jeho popis jsou určenyposudkem znalce ing. Jaroslavy Medvědové ze dne 16.8.1999,číslo posudku 220/99 částkou 27.788.000,- Kč. Nemovitý hmotnýmajetek, jehož hodnota je zahrnuta do hodnoty stanovené znalceming. Jaroslavou Medvědovou byl specifikován a oceněnznaleckým posudkem zpracovaným znalcem Věrou Jetmarovou, čísloposudku 991/47-99 ze dne 25.7.1999.Pro účel zvýšení základního jmění rozhodl jediný společník vpůsobnosti valné hromady, že na základě výše oceněnínepeněžitého vkladu vycházejí z posudků výše uvedených znalců,se použije částka 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionůkorun českých). Hodnota vkladu odpovídá emisnímu kursu upsanýchakcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 1999 - 8. prosince 1999 : 4. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě. Lhůta pro upsání akcií činí 60 dnů ode dne nabytíprávní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutíjedi... ného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro upsáníakcií je sídlo společnosti ve Vladislavi 70. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 1999 - 8. prosince 1999 : 3. Všechny nově upisované akcie budou upsány výhradně stávajícímjediným akcionářem společnosti - společností TANEX, akciováspolečnost, se sídlem Jaroměř, IČ 00013641.
 • 21. září 1999 - 8. prosince 1999 : 2. Základní jmění se zvyšuje upsáním 19 kusů nových kmenovýchakcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč(slovy: jedenmilion korun českých), v listinné podobě, ... neveřejněobchodovatelných. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 1999 - 8. prosince 1999 : 1. Zvyšuje se základní jmění společnosti o 19.000.000,- Kč(slovy: devatenáctmilionů korun českých). Na celkovou částku20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorun českých).Upisování ... nad částku 19.000.000,- Kč se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 1999 - 8. prosince 1999 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady ze dne 27.8.1999 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 21. září 1999 - 8. prosince 1999 : 6. Nepeněžitý vklad splatí upisovatel v den úpisu, převodemvěcí movitých a nemovitých, práv a jiných majetkových hodnotsloužících k provozování TANEX a.s., odštěpný závod Vladisla... v,t.j. předáním části podniku do majetku akciové společnosti TANEXVladislav a.s. dle § 476 a násl. obchodního zákoníku. Místem prosplacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti ve Vladislavi70. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů