Trendy

87 315 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

2 232 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

119 278 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Historické adresy

26.4.2000 - 26.4.2000 Dřevíkov 58, 539 01 Vysočina
24.8.1999 - 26.4.2000 Bučovice, Na Padělcích 811, okres Vyškov, PSČ 68501

Adresa z obchodního rejstříku

od 1.6.2001 Dřevíkov č.p. 58, areál družstva, 539 01 Hlinsko v Čechách

25573004

DIČ

od 25.2.2000

CZ25573004

Datová schránka

48nuvpm

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3067

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.4.2000

57 381 000 Kč

Historické jmění

24.8.1999 - 26.4.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hlinsko

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19-5355180277 / 0100

Historické provozovny

22.5.2000 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Dřevíkov 58, 539 01, Vysočina

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. června 2015 : Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře na nejbližším zasedání. Pokud tak neučiní, má se zato, že s převodem Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře na nejbližším zasedání. Pokud tak neučiní, má se zato, že s převodem... souhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií mezi akcionáři nebo o převod akcií na osobu blízkou. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. zobrazit více skrýt více
  • 16. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. ledna 2000 - 26. dubna 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměníspolečnosti. Schvaluje se návrh na zvýšení zapisovanéhozákladního jmění společnosti takto:A. Dosavadní základní jmění ve výš... i 1.000.000,- Kč se zvyšujenejméně o 50,000.000,- Kč, přičemž se připouští upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění.B. Způsob a rozsah tohoto zvýšeníNavrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši1.000.000,- Kč na nejméně 51,000.000,- Kč, tj. nejméněo 50,000.000,- Kč, a to upisováním nových akcií.C. Navrhovaný druh, podoba a forma akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovýmiakciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov.D. Jmenovitá hodnota a počet nových akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění vydáním nejméně 50.000 ksnových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus.E. Předmět a navrhované oceněníUpisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady.Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupenápohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkovýchpodílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných předem určenýmiupisovateli - fyzickými osobami - členy i nečleny Zemědělskéhodružstva Vysočina se sídlem v Dřevíkově, jak jsou jmenovitěuvedeni ve znaleckých posudcích, vůči majetku Zemědělskéhodružstva Vysočina se sídlem v Dřevíkově, IČO 00 12 52 02.Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádanépohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněnaznaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu.Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudkysoudních znalců ing. Pavla Josefíka, č.j. 151-64/99 ze dne22.11.1999 a ing. Zdeňka Maňáka, č.j. 1764-199/99 ze dne28.11.1999. Oba znalecké posudky jediný akcionář schvaluje.Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodníhozákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu, kterousvou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Vysočina se sídlem vDřevíkově postoupí akciové společnosti Zemědělská a.s. Vysočina.Tyto pohledávky se tak stanou majetkem akciové společnostiZemědělská a.s. Vysočina. Nepeněžité vklady tak budou zcelasplaceny v plné výši při úpisu. Protože ke zvýšení ZZJ dojdeúpisem nepeněžitých vkladů, ustanovení § 204a obchodníhozákoníku o přednostním právu se nepoužije.F. Navrhovaná výše emisního kursuEmisní kurs se navrhuje ve výši 100% nominální hodnoty upsanéhonepeněžitého vkladu (tj. pohledávky vůči majetku Zemědělskéhodružstva Vysočina se sídlem v Dřevíkově).G. Hospodářské využití vkladůHospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jměníspolečnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat dalšípřevody majetku Zemědělského družstva Vysočina se sídlem vDřevíkově za postoupené pohledávky na společnost Zemědělská a.s.Vysočina, přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, můžespolečnost účelně využít k hospodářské činnosti.H. Další podmínky upisováníUpisování bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení,kterým bude rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodníhorejstříku, bude trvat 30 dnů, bude probíhat pouze v pracovní dnyv době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Listina upisovatelů budeumístěna v sídle Zemědělského družstva Vysočina se sídlem vDřevíkově 16, IČO: 00 12 52 02.K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listinaupisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitouhodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět ahodnotu nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtupro splácení upsaných akcií, jméno, bydliště a rodné čísloupisovatele, jeho podpis a datum úpisu (ověření podpisu senevyžaduje). Úpis může být proveden i tzv. individuálním listemupisovatele, který musí mít stejné náležitosti jako listinaupisovatelů. Tento individuální list upisovatele rozešlespolečnost všem potencionálním akcionářům s bydlištěm mimobezprostřední okolí sídla společnosti. Upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští,jediný akcionář rozhodl, že o konečné částce zvýšení rozhodnepředstavenstvo společnosti.Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnýmistanovami společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů