Trendy

108 098 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 421 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

133 467 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

5.8.2014 - 5.8.2014 Těšice 164, 696 19 Mikulčice
27.8.1999 - 5.8.2014 Mikulčice 164, okres Hodonín, PSČ 69619

25573306

DIČ

od 6.9.1999

CZ25573306

Datová schránka

urfg6ta

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3028

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.8.2000

82 273 000 Kč

Historické jmění

2.3.2000 - 29.8.2000

79 273 000 Kč

27.8.1999 - 2.3.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hodonín

Bankovní účty

zvěřejněno 23.4.2013

153789241 / 0600

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 9.7.2013

Ubytovna ZP Mikulčice
 • Adresy:
  • 696 19, Mikulčice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. srpna 2014 - 14. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 5. srpna 2014 - 14. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 11. července 2000 - 29. srpna 2000 : V souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku má stávajícíakcionář přednostní právo upsat nové akcie za těchto podmínek.* místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnostiM... ikulčice 164 okres Hodonín. Lhůta pro výkon přednostního právačiní 14 dnů a počíná běžet následující den po doručení zapsanéhorozhodnutí o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku* s využitím přednostního práva lze upsat na devět kmenovýchakcií na jméno v nominální hodnotě 1000,- Kč jednu novoukmenovou akcii společnosti v listinné podobě znějící na jméno vejmenovité hodnotě 1000 KčNa čtrnáct kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě10.000 Kč lze upsat 1 novou kmenovou akcii společnosti vlistinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.* všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou upsány na základě veřejné výzvy za těchto podmínek:a) místo pro upisování akcií je sídlo společnostib) lhůta pro upisování je dvacet dnů ode dne, kdy skončila lhůtapro výkon přednostního právac) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných bez využití přednostního práva jsou stejné jako uakcií spojených s přednostním právem.Emisní kurs upsaných akcií musí být upisovatelem splacen v plnévýši do 15 dnů po upsání akcií na účet č. 1781240297/0100 vedenýu Komerční banky a.s. Hodonín. zobrazit více skrýt více
 • 11. července 2000 - 29. srpna 2000 : Emisní kurs každé nové akcie je ve výši její jmenovité hodnoty.
 • 11. července 2000 - 29. srpna 2000 : Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií vpočtu* 1000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 1.000 Kč za kus* 200 kusů kmenových akci... í na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 10.000 Kč za kus zobrazit více skrýt více
 • 11. července 2000 - 29. srpna 2000 : Důvodem tohoto zvýšení základního jmění je zajištění finančníchzdrojů nutných pro její další rozvoj
 • 11. července 2000 - 29. srpna 2000 : Zvýšení základního jmění:Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.06.2000.Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výše79.273.000 Kč na 82.273.000 Kč, tj. o 3.000.000 Kč (s... lovy:Třimiliony korun českých/ a to upisováním nových akcií, jejichžemisní kurs se splácí peněžitým vkladem. Upisování akcií nadnavrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Hospodářská využitelnost vkladů spočívá v jejichupotřebitelnosti při vlastní podnikatelské činnosti společnosti.
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Nepeněžité vklady - věci movité musí být splaceny ve lhůtě předpodáním návrhu na zápis nové výše základního jmění jejichpředáním společnosti.
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Nepeněžité vklady - nemovitosti musí být splaceny ve lhůtě 10-tidnů od upsání akcií a upisovatel musí společnosti předat písemnéprohlášení podle § 60 odst.1 obchodního zákoníku spo... lu snemovitostmi. Místem splacení nepeněžitého vkladu jsoukatastrální území, ve kterých se vkládané nemovitosti nachází. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Zástupce jediného akcionáře prohlašuje, že schvaluje shorauvedené znalecké posudky.
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Hodnotu nepeněžitého vkladu - movitých věcí schvaluje jedinýakcionář ve výši 18.596.000,- Kč (slovy:osmnáctmilionůpětsetdevadesátšesttisíc korun českých).
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Hodnotu nepeněžitého vkladu - nemovitosti schvaluje jedinýakcionář ve výši 59.677.000,- Kč (slovy:padesátdevětmilionůšestsetsedmdesátsedmtisíc korun českých).* znalecký ústav "Nemo... vitost" s.r.o. znaleckým posudkem č.j.206-99 ze dne 13.7.1999* Ing. Josef Ondra znaleckým posudkem číslo 055-1530-1999 ze dne7.7.1999 zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Tento majetek ocenili ve svých znaleckých posudcích tito soudníznalci:* Ing. Zdeněk Vyskočil znaleckým posudkem č.j. 2282-21/99 ze dne9.7.1999* Ing. Vladimír Knap znaleckým posudke... m č.j. 3130 ze dne19.7.1999 zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : e) movité věci - stroje zemědělské techniky, pomocné stroje,zařízení a příslušenství pro rostlinnou a živočičnou výrobu,jejich přesný popis je uveden ve znaleckých posudcích.
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : * dojírna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/4* kravín II - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/5* kravín I - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/6* sklad píce I - zeměd. ... hosp. budova na st. pl. č. 522/7* seník - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/8* sociální zařízení - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/13* porodna II - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/14* porodna I - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/15* dílna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/16* kravín III - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/17* sklad píce II - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/18* silážní žlab ostatní stavební objekt na části par. č. st. pl.č. 7111* jímka - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 7112* hnojiště - dvůr na části st. pl. č. 522/33* hnojiště II - dvůr na části st. pl. č. 522/33* silážní žlab I a silážní žlab II - zeměd. hosp. budova na st.pl. č. 522/10 a 522/11* komunikace - dvůr na části st. pl. č. 522/33pozemky parc. č. st. 522/4, st. 522/5, st. 522/6, st. 522/7,st. 522/8, st. 522/9, st. 522/10, st. 522/11, st. 522/13,st. 522/14, st. 522/15, st. 522/16, st. 522/17, st. 522/18,st. 522/31, st. 522/33, st. 5284, st. 7111, st. 7112 a 2249/3a 2249/4. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : d) areál živočišné výroby v katastrálním území Hodonín, který jevyznačen na listu vlastnickém číslo 8697 jako:
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : * ubytovna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/2, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/3, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/4, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/5, o... bčanskávybavenost na st. pl. č. 2440/6, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/11, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/12, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/13* ubytovna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/22, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/23, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/24 a občanská vybavenost na st. pl. č. 2446/52* jídelna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/14, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/15, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/16, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/17, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/18, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/19, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/20, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/21 a občanská vybavenost na st.pl. č. 2446/53* kotelna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/7, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/8, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/9 a občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/10 zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : c) provozní objekty v katastrálním území Mikulčice, které jsouvyznačeny na listu vlastnictví číslo 6 jako:
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : b) areálem střediska "Stará farma" v katastrálním územíMikulčice, který je vyznačen na listu vlastnickém číslo 6 jako:* vrátnice - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 407* dílna - ze... měd. hosp. budova na st. pl. č. 408* ocelokolny - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 409* sušárna tabáku - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 412* seník - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 413* konírna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 415* odchovna vepřů - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 417* porodna selat - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 418* posklizňová linka - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 419* sýpka - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 421* sklad krmiv - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 422* manipulační sklad - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 428* silážní jáma - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 405/5* výkrmna prasat - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 405/6* odchovna skotu - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 405/7* hnojiště - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 2169/2* kalové hospodářství - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 2169/3* kafilerie na st. pl. č. 405/1* komunikace na st. pl. č. 405/1 zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : a) areálem střediska "Nová farma" v katastrálním územíMikulčice, který je vyznačen na listu vlastnickém číslo 6 jako:* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/2* skl... eník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/3* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/4* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/5* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/6* vodárna - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/7* třídírna rajčat - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl.1954/2, ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/8, ostatnístavební objekt na p.č. st. pl. 1954/9, ostatní stavební objektna p.č. st. pl. 1954/10, ostatní stavební objekt na p.č. st. pl.1954/11 a ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/12* umývárna aut - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/3* garáže - objekt bydlení č.p. 164 na ost. pl. č. 1962/3* vrátnice - objekt bydlení na pl.č. 1962/4* teletník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1963* kravín - seník - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 1964* dílny - Akvap - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1965* administrativní budova - garáž na st. pl. č. 1967* kotelna - garáž na st. pl. č. 1967* kantýna - garáž na st. pl. č. 1967* garáže na st. pl. č. 1967* kotelna - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1954/4,ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1954/5, ostatní stavebníobjekt na st. pl. č. 1954/6 a ostatní stavební objekt na st. pl.č. 1954/7* čerpací stanice - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1966/1* sklad olejů - ostatní stavební objekt na st. p.č . 1966/2* dílny - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/1, ostatnístavební objekt na st. pl. č. 1968/2, ostatní stavební objekt nast. pl. č. 1968/3, ostatní stavební objekt na st. pl. č.1968/4, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/5ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/6, ostatní stavebníobjekt na st. pl. č. 1968/7, ostatní stavební objekt na st. pl.č. 1968/8, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/9, ostatnístavební objekt na st. pl. č. 1968/10, ostatní objekt na st. pl.č. 1968/11, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/12,ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/13 a ostatní stavebníobjekt na st. pl. č. 1968/14* sklad hutního materiálu - ostatní stavební objekt na st.pl. č. 1962/8, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1962/9,ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1962/10 a ostatníobjekt na st. pl. č. 1962/11* pozemek - zastavěná plocha - parcela číslo 1968/13* asfaltová komunikace a betonové plochy na st. pl. č. 1962/1 nast. pl. č. 1952/1* pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkovýkatastr - jiné katastrální území - Těšice - p.č. 376 zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Tento nepeněžitý vklad je tvořen majetkem Zemědělského družstvaMikulčice, a to:
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo akciové společnosti alhůta pro upisování se stanoví na 15 dnů a počíná běžetnásledující den po doručení zapsaného rozhodnutí jedinéhoakci... onáře v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu vBrně. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Úpisnových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci -Zemědě... lskému družstvu Mikulčice se sídlem v Mikulčicích, okresHodonín. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady.
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Základní jmění se zvýší nově vydanými kmenovými akciemi na jménov listinné podobě, převoditelnými dle stanov.
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Důvodem navrhovaného zvýšení je záměr získat další prostředkypotřebné pro rozšíření činnosti společnosti a z toho vyplývajícíposílení konkurenceschopnosti na trhu. Tyto prostředky ... nelzemomentálně získat jinak, než-li zvýšením základního jměníupisováním nových akcií.Základní jmění se zvýší úpisem nových akcií a to vydáním:8303 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě1.000,- Kč za kus v listinné podobě2877 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za kus v listinné podobě182 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč za kus v listinné podobě321 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za kus v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti zdosavadní výše 1.000.000,- Kč na 79.273.000,- Kč, tj. o78.273.000,- Kč (sedmdesátosmmilionůdvěstěsedmdesáttřitisícko... run českých) a to upisováním nových akcií, jejichž emisníkurs se splácí nepeněžitými vklady. Upisování akcií nadnavrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 2. března 2000 : Zvýšení základního jmění:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů