Trendy

136 603 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

88 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

134 224 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.9.2014 Havlíčkova 342/7, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

Historické adresy

27.8.1999 - 3.9.2014 Vyškov, Havlíčkova 7

25573322

DIČ

od 1.9.1999

CZ25573322

Datum vzniku

27. srpna 1999

Datová schránka

6hjnmcg

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3016

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.1.2003

54 270 000 Kč

Historické jmění

19.5.2000 - 15.1.2003

44 400 000 Kč

27.8.1999 - 19.5.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vyškov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 4780410227 / 0100

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 27.8.1999

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Zbraslavecká 777, 679 72, Kunštát

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. května 2014 : Počet členů správní rady: 1
 • 30. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. října 2002 - 15. ledna 2003 : Schvaluje se, že za tento nepeněžitý vklad budou upisovatelivydány všechny nově emitované akcie na zvýšení základníhokapitálu společnosti, a to:- 9 ks (slovy: devět kusů) kmenových... listinných akcií znějícíchna majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000.000,- Kč(slovy: jeden milion korun českých),- 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových listinných akcií znějícíchna majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 400.000,- Kč(slovy: čtyři sta tisíc korun českých),- 7 ks (slovy: sedm kusů) kmenových listinných akcií znějícíchna majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 10.000,- Kč(slovy: deset tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2002 - 15. ledna 2003 : Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií dále uvedenýmnepeněžitým vkladem upisovatele je sídlo společnosti Best -Business, a.s., ve Vyškově, Havlíčkova 7 a lhůta pro upsán... í je(3) týdny ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však kedni úpisu akcií. Schvaluje se upisování všech nově emitovanýchakcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vklademupisovatele pana Ing. Stanislava Holemého, r.č. 531121/225,bytem Vyškov, Moravská 12, tvořeným dále uvedenými nemovitostmi,a to:- nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 664 pro obecKunštát a katastrální území Kunštát na Moravě, a to pozemek p.č.1771/26 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 1771/27 -zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 1771/32 - zastavěnáplocha a nádvoří - s budovou - technická vybavenost - na tomtopozemku postavenou, pozemek p.č. 1771/35 - ostatní plochy,pozemek p.č. 1771/36 - ostatní plochy a pozemek p.č. 1771/37 -ostatní plochy,- nemovitost zapsaná na listu vlastnictví číslo 191 pro obec akatastrální území Zbraslavec, a to budova - jiná stavbapostavená na pozemku p.č. 1/4.Tyto nemovitosti - nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckýmposudkem vyhotoveným dne 07.06.2002 znalcem Ing. Jiřím Lysákempod číslem 1768-58/2002, na částku ve výši 9.870.000,- Kč(slovy: devět milionů osm set sedmdesát tisíc korun českých).Tento zalec byl pro tento účel jmenován pravomocným usnesenímKrajského soudu v Brně 23.05.2002 pod číslem jednacím 50 Cm75/2002 - 9.Schvaluje se jejich hospodářská využitelnost pro společnost. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2002 - 15. ledna 2003 : Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu. Přednostní právo k úpisu akcií se s ohledemk úpisu akcií výlučně nepeněžitým vkladem neuplatní.Vš... echny nově emitované akcie na zvýšení základního kapitálu, ato:- 9 ks (slovy: devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).- 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých),- 7 ks (slovy: sedm kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých),budou nabídnuty určenému zájemci - upisovateli, jímž je pan Ing.Stanislav Holemý, r.č. 531121/225, bytem Vyškov, Moravská 12,který je upíše dále uvedeným nepeněžitým vkladem. Místem proúpis těchto akcií je sídlo společnosti Best - Business, a.s., veVyškově, Havlíčkova 7 a lhůta pro jejich úpis je tři (3) týdnyode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli budepočátek běhu této lhůty oznámen doporučeným dopisem na jehoadresu trvalého bydliště Vyškov, Moravská 12, současně s návrhemsmlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií buderoven jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2002 - 15. ledna 2003 : Základní kapitál společnosti Best - Business, a.s. se z původnívýše 44.400.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů čtyři statisíc korun českých) zvyšuje o částku ve výši 9.870.000,... - Kč(slovy: děvět milionů osm set sedmdesát tisíc korun českých) nanový základní kapitál ve výši 54.270.000,- Kč (slovy: padesátčtyři milionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2000 - 19. května 2000 : Schvaluje se výše tohoto nepeněžitého vkladu ve výši43,400.000,-Kč, slovy: čtyřicettři miliony čtyřista tisíc korunčeských, a jeho hospodářská využitelnost pro společnost.
 • 10. února 2000 - 19. května 2000 : jejichž cena byla určena znaleckým posudkem vyhotoveným soudnímznalcem Ing. Jiřím Lysákem, dne 20.9.1999, číslo posudku1357-133/99, na částku ve výši 43,426.610,-Kč, slovy: čtyřice... ttři milionů čtyřistadvacetšest tisíc šestsetdeset korun českých,a soudním znalcem Ing. Vítem Liškutínem, dne 11.10.1999 čísloposudku 1-1/99 na částku ve výši 44,050.640,-Kč, slovy: čtyřicetčtyři miliony padesát tisíc šestsetčtyřicet korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2000 - 19. května 2000 : vše zapsané na listu vlastnictví č. 23 pro obec a katastrálníúzemí Zbraslavec, okres Blansko,
 • 10. února 2000 - 19. května 2000 : vše zapsané na listu vlastnictví č. 664 pro obec Kunštát akatastrální území Kunštát na Moravě, okres Blansko, a dále:- budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č.st. 89,... - pozemek p.č. st. 2 s objektem bydlení čp. 26 na němpostaveném,- pozemek p.č. st. 3 s budovou změdělská hospodářská budova naněm postavenou,- pozemek p.č. st. 79 s budovou ostatní stavební objekt na němpostavenou,- pozemek p.č. st. 93 s budovou technické vybavenosti na němpostavenou,- pozemek p.č. st. 94 s budovou technické vybavenosti na němpostavenou,- pozemek p.č. st. 95 s budovou technické vybavenosti na němpostavenou,- pozemek p.č. st. 96 s budovou technické vybavenosti na němpostavenou,- pozemek p.č. st. 97 s budovou technické vybavenosti na němpostavenou,- pozemky p.č. 13/1, p.č. 27/11, p.č. 27/12, p.č. 27/18,p.č. 27/19, p.č 27/20, p.č. 27/21, p.č. 27/24, p.č. 27/25,p.č. 494/3, p.č. 496/2, p.č. 585 a p.č. 587, zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2000 - 19. května 2000 : 7. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií nazvýšení základního jmění nepeněžitými vklady panaIng. Stanislava Holemého, r.č.531121/225, bytem Vyškov,Moravská 12, a to n... ásledujícími nemovitostmi, jimiž jsou:- pozemek p.č. 1771/7 s budovou občanské vybavenosti na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/8 s budovou ostatní stavební objekt na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/9 s budovou ostatní stavební objekt na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/10 s budovou ostatní stavební objekt na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/12 s budovou ostatní stavební objekt na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/14 s budovou průmyslový objekt na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/15 s budou průmyslový objekt na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/16 s budovou průmyslový objekt na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/17 s budouvou ostatní stavební objekt na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/18 s budou technické vybavenosti na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/19 s budovou ostatní stavební objekt na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/20 s budovou ostatní stavební objekt na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/21 s budovou ostatní stavební objekt na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/23 s budovou ostatní stavební objekt na němpostavenou,- pozemek p.č. 1771/24 s budovou ostatní stavební objekt na němpostavenou,- pozemky p.č. 1770, p.č. 1771/1, p.č. 1771/2, p.č. 1771/3,p.č. 1771/4, p.č. 1771/5, p.č. 1771/6, p.č. 1771/11, s garáží naněm postavenou, p.č. 1771/13, se stavbou na tomto pozemkupostavenou, p.č. 1771/25, se stavbou na tomto pozemkupostavenou, p.č. 1771/28, p.č. 1771/29, p.č. 1771/31,p.č. 1771/34 a p.č. 1771/38, se stavbou na tomto pozemkupostavenou, zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2000 - 19. května 2000 : 6. Upisovatel je povinen společnosti splatit emisní kursupsaných akcií nejpozději do tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v sídles... polečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2000 - 19. května 2000 : 5. Pan Ing. Stanislav Holemý, r.č. 531121/225, bytem Vyškov,Moravská 12, je oprávněn k upsání všech nově emitovaných akciína zvýšení základního jmění. V případě, že tento upisovat... elnesplní tuto svoji povinnost, považuje se upsání za neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2000 - 19. května 2000 : 4. Všechny nově emitované akcie na zvýšení základního jmění a to43 kusy kmenových listinných akcií na majitele o jmenovitéhodnotě jedné ve výši 1,000.000,-Kč, (slovy: jeden milion ... korunčeských) a 1 kus kmenové listinné akcie na majitele o jmenovitéhodnotě jedné ve výši 400.000,-Kč, (slovy: čtyřistatisíc korunčeských) upíše dále uvedenými nepeněžitými vklady pan Ing.Stanislav Holemý, r.č.531121/225, bytem Vyškov, Moravská 12, cožje oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídleakciové společnosti. Emisní kurs akcie je totožný se jmenovitouhodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2000 - 19. května 2000 : 3. Přednostní právo k úpisu akcií se s ohledem k úpisu akciívýlučně nepeněžitým vkladem neuplatní (§ 204a obchodníhozákoníku).
 • 10. února 2000 - 19. května 2000 : 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.
 • 10. února 2000 - 19. května 2000 : 1. Základní jmění společnosti Bes - Business, a.s. bude zvýšenoz dosavadní výše 1,000.000,-Kč, (slovy: jeden milion korunčeských) o částku 43,400.000,-Kč (slovy: čtyřicettři milion... yčtyřista tisíc korun českých), tedy na částku ve výši44,400.000,-Kč (slovy: čtyřicetčtyři miliony čtyřista tisíckorun českých) upisováním 43 kusů akcií na majitele o jmenovitéhodnotě jedné ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korunčeských) a 1 kusu akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné vevýši 400.000,-Kč (slovy: čtyřistatisíc korun českých). Všechnyakcie jsou kmenové a budou vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2000 - 19. května 2000 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady ze dne 14.10.1999.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů