Trendy

183 240 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

16 283 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

296 859 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.6.2011 Martinice 87, PSČ 59401

Historické adresy

10.11.2001 - 28.6.2011 Mostiště, 156, Velké Meziříčí, PSČ 59401
21.9.1999 - 10.11.2001 Mostiště 156, PSČ 59401

Adresa z obchodního rejstříku

od 30.7.2014 č.p. 87, 594 01 Martinice
od 23.5.2011 Velké Meziříčí - Mostiště 156, PSČ 59401

25575805

DIČ

od 29.9.1999

CZ25575805

Datum vzniku

21. září 1999

Datová schránka

mhnjtwr

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3030

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.3.2000

106 800 000 Kč

Historické jmění

21.9.1999 - 17.3.2000

85 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Velké Meziříčí

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 650670217 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.2.2001

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Dolní Bory 50, 594 61, Bory

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 23. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 23. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 2. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 2. dubna 2014 : Každý akcionář má k akciím emitovaným společností předkupní právo. V případě zamýšleného prodeje akcií je akcionář povinen nejprve tyto nabídnout zbývajícím akcionářům. Tito Každý akcionář má k akciím emitovaným společností předkupní právo. V případě zamýšleného prodeje akcií je akcionář povinen nejprve tyto nabídnout zbývajícím akcionářům. Tito... mají právo akcie vykoupit za cenu odpovídající ceně nabídnuté třetí osobou nejvýše ale za cenu odpovídající poměru vlastního kapitálu společnosti a celkové jmenovité hodnoty akcií, násobeno součtem jmenovitých hodnot prodávaných akcií. V případě, že zájemců z řad akcionářů je více, vykoupí akcie dle poměru počítaného podle jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií, pokud se nedohodnou jinak. K účinnosti převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas představenstva. To neplatí, jedná-li se o převod mezi osobami blízkými, nebo pokud akcie nabývá sama společnost. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. dubna 2014 - 23. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 2. dubna 2014 - 23. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : I.Navýšení základního jmění společnosti z dosavadních85.000.000,- Kč na 106.800.000,- Kč, tedy o 21.800.000,- Kč,a to vydáním nové emise:a) 35 kusů listinných akcií znějících na ma... jitele, každá z nich ojmenovité hodnotě 500.000,- Kč, každá z nich v emisním kursu502.434,- Kč.b) 86 kusů listinných akcií znějících na jméno, každá z nich ojmenovité hodnotě 50.000, každá z nich v emisním kursu 50.243,40Kč, s tím, že upisování nových akcií nad rámec takto navýšenéhozákladního jmění společnosti se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : S akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč jespojeno 500 hlasů. S akcií znějící na majitele o jmenovitéhodnotě 50.000,- Kč je spojeno 50 hlasů.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : S každou do budoucna nově vydanou listinnou akcií znějící najméno a na majitele budou spojena stejná práva jako jsou spojenase stávajícími listinnými akciemi znějícími na jméno s t... ím, že kplatnosti převodu listinné akcie znějící na jméno se vyžadujesouhlas představenstva. Představenstvo je povinno k převoduakcie, akcií, na jiného zaujmout stanovisko nejpozději do 30tidnů ode dne, kdy o toto bude převodcem akcie písemně, svykázaným doručením, požádáno. Marným uplynutím lhůty se mázato, že s takovýmto převodem akcií představenstvo, byťkonkludentně, souhlasí. Představenstvo má právo odmítnout převodtěchto akcií, pokud by jejich nabytím akcionář získal více než15% podíl na základním jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Upisovatel nové emise akcií, jimiž bylo základní jmění navýšenoje povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal ve 100% výšijejich emisního ážia v okamžiku jejich upsání, a to způ... sobem vusnesení mimořádné valné hromady, která o navýšení základníhojmění rozhodla, uvedeném. Nedosáhne-li v době upisování akciíhodnota nepeněžitého plnění stanovená usnesením mimořádné valnéhromady, která o navýšení základního jmění společnosti rozhodla,je upisovatel povinen takovýto případný rozdíl uhradit vpenězích, a to ke dni upsání akcie. Při porušení této svépovinnosti splatit celý emisní kurz akcií v okamžiku jejichupsání platí, že úpis proveden nebyl. V takovém případě tentododatek č. 2 stanov pozbývá, a to bez dalšího, svojí platnost. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Každou ze shora uvedených společností do budoucna nověemitovanou akcii je nutno upsat a v jejich emisním kursu i vplné výši splatit nejpozději do 30 dnů poté, co usneseníobchodního... rejstříku KOS Brno o zápisu navýšení základního jměníspolečnosti nabude právní moci rozhodnutí. Místem upisovánívšech společností nově emitovaných akcií je AK JUDr. VladimíraHodbodě, CSc., se sídlem Veveří 46, 602 00 Brno s tím, že akcielze upsat v průběhu stanovené lhůty kterýkoli pracovní den vdobě od 8.00 do 16.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : S ohledem na skutečnost, že základní jmění společnosti má býtnavýšeno výhradně nepeněžitým vkladem upisovatelů je přednostníprávo stávajících akcionářů společnosti, a to v souladu ... sezněním ustanovení § 204a, odst.1, věta prvá obchodního zákoníku,v jeho platném znění, vyloučeno. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Upsání a splacení společností do budoucna všech nově emitovanýchakcií znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě500.000,- Kč, každá z nich v emisním kursu 502.434,- Kč... provede,ve lhůtě a v místě shora uvedeném společnost ZEMAS Mostiště,a.s. IČ 49447297, se sídlem Mostiště 156, 594 01 Velké Meziříčís tím, že ke splacení všech těchto akcií v jejich emisním kursusmí použít jen dále uvedené nemovitosti, hmotný investičnímajetek, respektive drobný hmotný investiční majetek a to: zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 1. Zemědělskou hospodářskou budovu, stáj prasnic, inv.č.110068, vystavěnou na parcele p.č. st. 112, se stavebníparcelou p.č. st. 112, to vše obec a k.ú. Vídeň.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 2. Zemědělskou hodpodářskou budovu, bramborárnu, inv.č. 110058,vystavěnou na parcele p.č. st. 142, se stavební parcelou p.č.st. 142, to vše obec a k.ú. Vídeň.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 3. Pozemek, ostatní plochu - neplodnou, parcelu p.č. 168/4, tovše v obci Martinice a k.ú. Martinice u Velkého Meziříčí.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 4. Zemědělskou hospodářskou budovu, správní budovu, č.p. 156,inv.č. 110088, vystavěnou na parcele p.č. st. 134, bez stavebníparcely, to vše v obci Velké Meziříčí a k.ú. Mostiště u ... VelkéhoMeziříčí. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 5. Ostatní stavební objekt, vážní domek, inv.č. 110094,vystavěný na parcele p.č. st. 162, bez stavební parcely, to všev obci Velké Meziříčí a k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 6. Zemědělskou hospodářskou budovu, posklizňovou linku obilí,inv.č. 110085 vystavěnou na parcele p.č. st. 133, bez stavebníparcely, to vše v obci Velké Meziříčí a k.ú. Mostiště u ... VelkéhoMeziříčí. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 7. Zemědělskou hospodářskou budovu, výkrmnu prasat (stáj hov.OMD), inv.č. 110047 vystavěnou na parcele p.č. st. 132, bezstavební parcely, to vše v obci Velké Meziříčí a k.ú. Mostiš... tě uVelkého Meziříčí. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 8. Zemědělskou hospodářskou budovu, kravín, inv.č. 110042,vystavěnou na parcele p.č. st. 116/1, 116/2 se stavení parceloup.č. st. 116/1, to vše v obci Velké Meziříčí a k.ú. Mostišt... ě uVelkého Meziříčí. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 9. Zemědělskou hospodářskou budovu, posklizňovou linku brambor,inv.č. 110048, vystavěnou na parcele p.č. st. 117, bez stavebníparcely, to vše v obci Velké Meziříčí a k.ú. Mostiště ... u VelkéhoMeziříčí. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 10. Zemědělskou hodpodářskou budovu, kolnu na slámu, inv.č.110093, vystavěnou na parcele p.č. st. 131, bez stavebníparcely, to vše v obci Velké Meziříčí a k.ú. Mostiště u VelkéhoMe... ziříčí. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 11. Pozemek, manipulační plocha - ostatní plocha, parcela p.č.608/4, to vše v obci Martinice a k.ú. Martinice u VelkéhoMeziříčí.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 12. Pozemek, manipulační plocha - ostatní plocha, parcela p.č.608/5, to vše v obci Martinice a k.ú. Martinice u VelkéhoMeziříčí.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 13. Zemědělskou hospodářskou budovu, porodnu prasnic, inv. č.990033, vystavěnou na parcele p.č. st. 122, bez stavebníparcely, to vše v obci Bory a k.ú. Dolní Bory.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 14. Zemědělskou hospodářskou budovu, vepřín, inv.č. 990013,vystavěnou na parcele p.č. st. 55, bez stavební parcely, to všev obci a k.ú. Radenice.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 15. Zemědělskou hospodářskou budovu, porodnu, inv.č. 990023,vystavěnou na parcele p.č. st. 68, bez stavební parcely, to všev obci a k.ú. Radenice.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Stavby které nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 1. Stavební část rybníka, inv.č 120028, vystavěnou v obci a k.ú.Vídeň.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 2. Kolnu, inv.č. 110035, vystavěnou v obci Martinice a k.ú.Martinice u Velkého Meziříčí.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 3. Sociální zařízení, inv.č. 110107, vystavěné na části parcelyp.č. 118.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 4. Zemědělskou hospodářskou budovu, otevřený přístřešek (ukravína) inv.č. 110042, vystavěnou na neodměřené parcele to vše vobci Velké Meziříčí a k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 5. Komunikaci, inv.č. 120015, na parcele p.č. 625/1, bezparcely, vystavěnou v obci Velké Meziříčí a k.ú. Mostiště uVelkého Meziříčí.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 6. Vodovod, inv.č. 120016, vystavěný v obci Velké Meziříčí ak.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 7. Studnu jako inv.č. 120016, vystavěnou v obci Velké Meziříčí ak.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 8. Elektrické vedení, inv.č. 120017, vystavěné v obci VelkéMeziříčí a k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Hodnota vkladu nemovitostí a staveb se rovná hodnotě znaleckéhoocenění podle znaleckého posudku č. 2350-269/99, vypracovanéhoIng. Vojtěchem Masaříkem dne 15.12.1999 a č. 138-072/99... ,vypracovaného Ing. Miloslavem Smělíkem dne 15.12.1999 a činí16.714.602,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Souborem movitého majetkuoceněného podle znaleckého posudku č. 2350-269/99, vypracovanéhoIng. Vojtěchem Masaříkem dne 15.12.1999 a č. 138-072/99,vypracovaného Ing. Miloslavem Smělí... kem dne 15.12.1999, když jehohodnota činí 870.598,- Kč.Hodnota nepeněžitého vkladu celkem 17.585.200,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Upsání a placení společností do budoucna všech nově emitovanýchakcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě50.000,- Kč, každá z nich v emisním kursu 50.243,40 Kč prov... ede,ve lhůtě a v místě shora uvedeném společnost AGRISIS, spol. sr.o., IČ 49445782, se sídlem Doulní Loučky 231, 594 55 okr. Žďárnad Sázavou s tím, že ke splacení všech těchto akcií v jejichemisním kursu smí použít jen dále uvedené nemovitosti, hmotnýinvestiční majetek, respektive drobný hmotný investiční majeteka to: zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí:
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 1. Zemědělskou hospodářskou budovu, odchovnu mladného dobytka,vystavěnou na parcele p.č. st. 121, bez stavební parcely, to všev obci a k.ú. Horní Loučky.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 2. Zemědělskou hospodářskou budovu, seník, vystavěnou na parcelep.č. st. 130, bez stavební parcely, to vše v obci a k.ú.Horní Loučky.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 3. Nedokončená stavba zemědělské hospodářské budovy, OMD II naparcele p.č. st. 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, bez stavební parcely,to vše v obci a k.ú. Horní Loučky.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Stavby nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 1. Vážní domek, vystavěný na neodměřené parcele p.č. 162, to všev obci a k.ú. Horní Loučky, a to se všemi právy povinnostmi svlastnictvím této nemovitosti spojenými.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 2. Kabelové vedení, studnu včetně čerpadla vody, hlavníhopřívodu vody a rozvodu vody, vystavěné v obci a k.ú. HorníLoučky.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 17.1.2000:
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Hodnota vkladu nemovitostí a staveb se rovná hodnotě znaleckéhoocenění podle znaleckého posudku č. 2402-321/99, vypracovanéhoIng. Vojtěchem Masaříkem dne 15.12.1999 a č. 139-073/99... ,vypracovaného Ing. Miloslavem Smělíkem dne 15.12.1999 a činí4.100.644,40 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Soubor movitého majetkuoceněného podle znaleckého posudku č. 2402-321/99, vypracovanéhoIng. Vojtěchem Masaříkem dne 15.12.1999 a č. 139-073/99,vypracovaného Ing. Miloslavem Smělíke... m dne 15.12.1999, když jehohodnota činí 220.289,- Kč.Hodnota nepeněžitého plnění celkem 4.320.932,40- Kč zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Účinky mimořádnou valnou hromadou navýšeného základního jměnínastávají až dnem zápisu zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : II.Dodatek č. 2 ke stanovám společnosti s tím, že právní účinkytohoto dodatku nastávají až dnem skutečného navýšení základníhojmění společnosti jak je pod bodem 1. Tohoto usnesení ... uvedeno. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : 3. Asfaltovou komunikaci v areálu společnosti, vystavěnou v obcia k.ú. Horní Loučky.
 • 26. ledna 2000 - 17. března 2000 : Mimořádná valná hromada schvaluje:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů