Základní údaje

Sídlo

od 24.11.2016 Bratislavská 201/14, Zábrdovice, 602 00 Brno

Historické adresy

18.9.2008 - 24.11.2016 Brno, Bratislavská 14, PSČ 60200
10.12.2001 - 18.9.2008 Brno, Václavská č. pop. 237 č. or. 6, okres Brno-město, PSČ 60300
24.9.1999 - 10.12.2001 Brno, Václavská 6, okres Brno-město, PSČ 60300

25576291

DIČ

Není plátce DPH

18.10.1999 - 14.1.2010

CZ25576291

Datum vzniku

24. září 1999

Datová schránka

ttkhype

Historické názvy

24.9.1999 - 9.12.2008

TENIR, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3087

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.12.2003

2 900 000 Kč

Historické jmění

24.9.1999 - 5.12.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Historické provozovny

30.1.2008 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Hudcova 250/72, 621 00, Brno - Medlánky

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. února 2018 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17.1.2018, č.j. 19 Cm 231/2017-16, byl jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 6.2.2018.
  • 9. prosince 2008 : Společnost zrušena likvidací ke dni 31.10.2008 rozhodnutím jediného akcionáře NZ 692/2008, N 752/2008.

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. října 2003 - 5. prosince 2003 : Usnesení valné hromady ze dne 2. 10. 2003Základní kapitál společnosti TENIR, a.s. ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se zvyšuje o částku 1.900.000,- Kč (slo... vy: jeden milion devětset tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 2.900.000,- Kč (slovy: dva miliony devětset tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu o částku 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion devětset tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 19 ks (slovy: devatenácti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno stotisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou registrované.Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.Vzhledem k tomu, že se oba akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti, budou všechny akcie upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, a to tak, že všechny akcie budou upsány akcionářem Oldřichem Staňkem, r.č. 730612/3979, bytem Brno, Skácelova 36, PSČ 612 00.Dohoda akcionářů nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu.Místem pro upisování akcií - uzavření dohody akcionářů je notářská kancelář JUDr. Danuše Motáčkové a JUDr. Evy Čiernikové, Brno, Panská 12/14, PSČ 602 00, to ve všední dny 8:00 - 15:00 hod..Lhůta pro upisování akcií - uzavření dohody akcionářů činí 30 (třicet) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 30ti dnů začne běžet ode dne, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům telefonicky.Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Předmětem započtení může být pohledávka věřitele Oldřicha Staňka, r.č. 730612/3979, bytem Brno, Skácelova 36, PSČ 612 00, vůči společnosti TENIR, a.s. vzniklá na základě Smlouvy o postoupení pohledávky mezi společností ICB, a.s., IČO 25528815, se sídlem Malhostovice 230, 660 03 Tišnov, jako postupitelem, a Oldřichem Staňkem, jako postupníkem, ze dne 22.8.2003 v celkové výši 1.951.628,70 Kč. Připouští se možnost započtení této pohledávky ve výši 1.900.000,- Kč.Započtení shora uvedené pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení upisovateli při úpisu akcií (uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku). Upisovatel je povinen v níže uvedené 30ti denní lhůtě návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 30 (třiceti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření dohody akcionářů.Emisní kurs akcií bude splacen uzavřením dohody o započtení. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů