55 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-11 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

16 777 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.8.2012 Praha - Žižkov, Milíčova 533/14, PSČ 13000

Historické adresy

18.12.2000 - 22.8.2012 Brno, Vídeňská 122, okres Brno-město, PSČ 61900
30.9.1999 - 18.12.2000 Brno, Vídeňská 104, okres Brno-město, PSČ 61900

25577255

DIČ

od 1.1.2015

CZ25577255

30.9.1999 - 31.3.2011

CZ25577255

Datum vzniku

30. září 1999

Datová schránka

y93gk5f

Historické názvy

13.11.2014 - 9.2.2015

TELCOM Brno, a.s.

17.4.2013 - 13.11.2014

TELCOM Brno, a.s., v likvidaci

30.9.1999 - 17.4.2013

TELCOM Brno, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3101

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.11.2004

14 586 000 Kč

Historické jmění

11.3.2002 - 25.11.2004

156 000 000 Kč

23.11.1999 - 11.3.2002

388 000 000 Kč

30.9.1999 - 23.11.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 17.2.2015

51- 1018200267 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. dubna 2016 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady z 21. 3. 2016
 • 9. února 2015 : Společnost ATS - TELCOM PRAHA a.s. se sídlem Praha 7, Trojská 195/88, PSČ 171 00, IČO 61860409, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 293 Společnost ATS - TELCOM PRAHA a.s. se sídlem Praha 7, Trojská 195/88, PSČ 171 00, IČO 61860409, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 293...6, se jako rozdělovaná společnost rozdělila odštěpením sloučením se společností TELCOM Brno, a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Milíčova 533/14, PSČ 130 00, IČO 25577255, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 18511 a společnostíFEULLES COMPANY s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Milíčova 533/14, PSČ 130 00, IČO 24198803, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka187896, jako společnostmi nástupnickými, přičemž na nástupnické společnosti přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti za podmínek uvedených v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 18. 11. 2014. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 13. listopadu 2014 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady zrušeno rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací ze dne 4. 4. 2013. Společnost se nadále řídí stanovami uprav Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady zrušeno rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací ze dne 4. 4. 2013. Společnost se nadále řídí stanovami uprav...enými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady z 10. 10. 2014. zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2013 : Společnost se ke dni 4. 4. 2013 zrušuje s likvidací rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady.Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného Společnost se ke dni 4. 4. 2013 zrušuje s likvidací rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady.Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného... akcionáře v působnosti valné hromady z 4. 4. 2013. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 2004 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady z 24.6.2004 ve smyslu úplného znění stanov z 9.10.2004.
 • 18. prosince 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 13.12.2000.
 • 8. prosince 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 30.8.2000.
 • 4. listopadu 1999 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady ze dne 8.10.1999.
 • 30. září 1999 : Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti TELCOM Brno,spol.s r.o. se sídlem v Brně, Vídeňská 104, IČO 48 52 91 76,C 10619 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v B Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti TELCOM Brno,spol.s r.o. se sídlem v Brně, Vídeňská 104, IČO 48 52 91 76,C 10619 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v B...rně. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. září 2004 - 25. listopadu 2004 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24.6.2004 o záměru snížit základní kapitál následujícím způsobem:a) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnost... i vykázaná v účetní závěrce za rok 2003 v celkové výši 139.970.328,99 Kč (slovy: stotřicetdevěttisícdevětsetsedmdesáttisíctřistadvacetosm korun českých devadesátdevěthaléřů) a zároveň převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti v souladu s § 216a odst. 1 písm. b) ObchZ.b) Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 156.000.000,- Kč (slovy: stopadesátšestmiliónů korun českých) o částku ve výši 141.414.000,- Kč (slovy: stočtyřicetjednamiliónůčtyřistačtrnácttisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 14.586.000,- Kč (slovy: čtrnáctmiliónůpětsetosmdesátšesttisíc korun českých).c) S celkovou částkou ve výši 141.414.000,- Kč (slovy: stočtyřicetjednamiliónůčtyřistačtrnácttisíc korun českých) bude v souladu s ust. Odd. 7 odst. 6 platných stanov společnosti naloženo tak, že:- částka ve výši 139.970.329,- Kč (slovy: stotřicetdevětmiliónůdevětsetsedmdesáttisíctřistadvacetdevět korun českých) bude použita na úhradu ztráty společnosti vykázané v účetní závěrce společnosti za rok 2003,- částka ve výši 1.443.671,- Kč (slovy: jedenmiliónčtyřistačtyřicettřitisícšestsetsedmdesátjedna korun českých) nepřevyšující 10% základního kapitálu společnosti bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti.d) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií tak, že:- u 8 (slovy: osmi) ks akcií o nominální hodnotě 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých) bude provedeno snížení nominální hodnoty z 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých) na novou nominální hodnotu ve výši 28.050,- Kč (slovy: dvacetosmtisíc korun českých),- u 252 (slovy: dvěstěpadesátidvou) ks akcií o nominální hodnotě 600.000,- Kč (slovy: šestsettisíc korun českých) na novou nominální hodnotu ve výši 56.100,- Kč (slovy: padesátšesttisíc korun českých),- u 2 (slovy: dvou) ks akcií o nominální hodnotě 1.200.000,- Kč (slovy: jedenmilióndvěstětisíc korun českých) bude provedeno snížení nominální hodnoty z 1.200.000,- Kč (slovy: jedenmilióndvěstětisíc korun českých) na novou nominální hodnotu ve výši 112.200,- Kč (slovy: stodvanácttisícdvěstě korun českých).e) Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení jejich nižší nominální hodnoty se stanovuje na dobu 30 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 2004 - 25. listopadu 2004 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady z 24.6.2004 ve smyslu úplného znění stanov z 1.7.2004.
 • 29. května 2004 - 4. srpna 2004 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady z 17.5.2001 a 27.9.2001 ve smyslu úplného znění stanov z 24.3.2004.
 • 15. října 2001 - 11. března 2002 : f) V návaznosti na snížení jmenovité hodnoty u všechzbývajících akcií se stanovuje lhůta pro předložení listinnýchakcií k jejich výměně nebo vyznačení nižší jmenovité hodnotyakcií ... na dobu 30 dnů od zápisu usnesení valné hromady(rozhodnutí jediného akcionáře) o snížení základního kapitálu doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2001 - 11. března 2002 : e) Snižování základního kapitálu na základě návrhu akcionářůvzetím akcií z oběhu je úplatné a výše úplaty je stanovenaposudkem soudního znalce Ing. Jiřího Kudra, ekonomického aorga... nizačního poradce, Janderkova 37/290, Praha 10, PSČ: 108 00,a to k datu 31.8.2001, zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2001 - 11. března 2002 : d) Snížení základního kapitálu bude provedeno takto:- v rozsahu 128.000.000,- Kč (slovy:jednostodvacetiosmilionůkorunčeských) vzetím 128 kusů (slovy:jednostodvacetiosmi) listinných... akcií na majitele, o jmenovitéhodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy:jedenmilionkorunčeských) z oběhu na základě návrhu akcionářům,- v rozsahu 104.000.000,- Kč (slovy:jednostočtyřimilionykorunčeských) bude provedeno sníženímjmenovité hodnoty u všech zbývajících akcií o dvě pětiny jejichnominální hodnoty z důvodu vyrovnání ztráty a naplněnírezervního fondu takto:* u 252 kusů (slovy: dvěstěpadesátidvoukusů) akcií o nominálníhodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských), sesnižuje nominální hodnota z 1.000.000,- Kč (slovy:jedenmilionkorunčeských), na novou nominální hodnotu ve výši600.000,- Kč (slovy: šestsetitisíckorunčeských),* u 8 kusů (slovy: osmikusů) akcií o nominální hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsetitisíckorunčeských), se snižuje nominálníhodnota z 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) nanovou nominální hodnotu ve výši 300.000,- Kč (slovy:třistatisíckorunčeských),* u 2 kusů (slovy: dvoukusů) akcií o nominální hodnotě2.000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských), se snižujenominální hodnota z 2.000.000,- Kč (slovy:dvamilionykorunčeských) na novou nominální hodnotu ve výši1.200.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíckorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2001 - 11. března 2002 : c) Snížení základního kapitálu bude zaúčtováno tak, že částka vevýši 17.524.964,39 (slovy:sedmnáctmilionůpětsetdvacetčtyřitisícdevětsetšedesátčtyřikorunčeskýchtřicetdevěthaléřů), b... ude použita, v souladu s Odd. 22odst. 6. Platných stanov, k úhradě ztráty společnosti a částkave výši 86.475.035,61 Kč (slovy:osmdesátšestmilionůčtyřistasedmdesátpěttisíctřicetpětkorunčeskýchšedesátjednahaléřů), bude použita v souladu s Odd. 23 platnýchstanov, ke tvorbě rezervního fondu, částka ve výši 128.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetosmilionůkorunčeských), bude vyplacenaakcionářům. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2001 - 11. března 2002 : b) Základní kapitál společnosti TELCOM Brno, a.s. se snižuje zcelkové částky 388.000.000,- Kč (slovy:třistaosmdesátosmmilionůkorunčeských), o částku 232.000.000,- Kč(slovy: dvěstět... řicetdvamilionůkorunčeských), na částku ve výši156.000.000,- (slovy: jednostopadesátšestmilionůkorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2001 - 11. března 2002 : a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je zjištěnípředstavenstva společnosti, že společnost TELCOM Brno, a.s.,vzhledem ke své činnosti a minimální výši závazků, nepotře... bujevlastní zdroje financování v takové výši. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2001 - 11. března 2002 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 27.9.2001 ozáměru snížit základní kapitál:
 • 4. listopadu 1999 - 23. listopadu 1999 : Upisování akcií bude probíhat v sídle společnosti. Lhůta proúpis akcií začíná běžet následující den poté, co bude záměr ozvýšení základního jmění obchodní společnosti TELCOM Brno, ... a.s.zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodnímsoudem v Brně, a trvá 30 dnů. Úpis bude proveden v sídlespolečnosti, tedy na adrese Brno, Vídeňská 104, okresBrno-město, PSČ: 619 00. Výše emisního kurzu akcií je totožná sjmenovitou hodnotou emitovaných akcií. Úpis provede upisovatelosobně, a to podpisem listiny upisovatelů, čímž se zaváže kesplacení emisního kursu akcií. Vlastní úpis akcií a splaceníproběhne současně. Nepeněžitý vklad bude splacen při úpisu shorapopsaného know-how do základního jmění společnosti TELCOM Brno,a.s. a převodem předmětu vkladu do dispozice společnosti, o čemžspolečnost vydá prohlášení. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 1999 - 23. listopadu 1999 : Předmětný nepeněžitý vklad bude vložen do základního jměníobchodní společnosti TELCOM Brno, a.s. na základě smlouvy opřevodu know-how.
 • 4. listopadu 1999 - 23. listopadu 1999 : Zvýšení základního jmění bude realizováno nepeněžitým vklademstávajícího akcionáře, pana Karla Hamšíka, st., jehož předmětemje know-how, Karel Hamšík st., je majitelem tohoto know-... how sobchodním názvem "Programový systém KOMPO (komunikační provozníochrana)", sestávajícího z kompletního programového vybaveníobsahující soubor prostředků na ochranu přenášených informacípřed zneužitím nepovolanou osobou při jejich přenosu pomocimoderních digitálních spojových prostředků. Hodnota nepeněžitéhovkladu, který je blíže specifikován ve společném znaleckémposudku č. 119-06-01-99 znalců Ing. Zdenka Vanka, CSc. a Ing.Vítězslava Hálka ze dne 8.10.1999 č. znaleckého deníku Ing.Zdenka Vanka, CSc. 7/99 a č. znaleckého deníku Ing. VítězslavaHálka 82/99, byla stejným posudkem stanovena na částku387.000.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 1999 - 23. listopadu 1999 : Zvýšení základního jmění bude realizováno nepeněžitým vkladem,který do základního jmění obchodní společnosti TELCOM Brno,a.s., vloží dosavadní akcionář pan Karel Hamšík st. Vzhlede... m keskutečnosti, že celé zvýšení základního jmění bude pokryto dálepopsaným nepeněžitým vkladem, akcionáři nemají, v souladu sustanovením paragrafu 204a odst. 1 obchodního zákoníku,přednostní právo k úpisu nových akcií v rozsahu jejich podílu nazákladním jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 1999 - 23. listopadu 1999 : Zvýšení základního jmění bude provedeno dalším úpisem 6 kusůkmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie500.000,-Kč, 2 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě... jedné akcie 2.000.000,-Kč, 2 kusů kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 190.000.000,-Kč. Všechnytyto nově emitované akcie budou vydány v listinné podobě anebudou veřejně obchodovatelné. Na jednu akcii o jmenovitéhodnotě 500.000,-Kč, připadá 1 hlas, na jednu akcii o jmenovitéhodnotě 2.000.000,-Kč, připadají 4 hlasy a na jednu akcii ojmenovité hodnotě 190.000.000,-Kč, připadá 380 hlasů. Emisníkurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 1999 - 23. listopadu 1999 : Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.
 • 4. listopadu 1999 - 23. listopadu 1999 : Základní jmění obchodní společnosti TELCOM Brno, a.s. se zvyšujez dosavadní výše 1.000.000,-Kč o částku 387.000.000,-Kč nacelkovou výši základního jmění ve výši 388.000.000,-Kč a t... oúpisem nových akcií. Důvodem zvýšení základního jmění jeposílení kapitálu a majetku společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 1999 - 23. listopadu 1999 : Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 8.10.1999o záměru zvýšit základního jmění:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů