Základní údaje

Historické adresy

29.3.2002 - 7.6.2006 Kroměříž, Obvodová 3965, PSČ 76701
19.10.1999 - 29.3.2002 Kroměříž, Obvodová 3965

25578669

DIČ

Není plátce DPH

1.3.2002 - 6.9.2005

CZ25578669

Datum vzniku

19. října 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

7. června 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

7. června 2006

Historické názvy

3.8.2005 - 7.6.2006

Plavecké sporty Kroměříž a.s. "v likvidaci"

19.10.1999 - 3.8.2005

Plavecké sporty Kroměříž a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3103

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.1.2005 - 7.6.2006

2 000 900 Kč

19.10.1999 - 22.1.2005

17 655 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 7. června 2006 - 7. června 2006 : Na základě předložené konečné zprávy likvidátora o průběhu likvidace včetně účetní závěrky, souhlasu příslušného správce daně s výmazem společnosti z obchodního rejstříku, souhlasu... Celního ředitelství, potvrzení o zabezpečení dokumentů a archiválií a prohlášení likvidátora o zničení akcií se z obchodního rejstříku vymazává:Obchodní firma: Plavecké sporty Kroměříž a.s. "v likvidaci"Sídlo: Kroměříž, Obvodová 3965, PSČ 767 01IČ: 255 78 669se všemi zápisy. zobrazit více skrýt více
  • 3. srpna 2005 - 7. června 2006 : Právní důvod zrušení společnosti, vstup do likvidace.Právním důvodem zrušení společnosti je rozhodnutí jediného akcionáře občanského sdružení Tělovýchovná jednota Plavecké sporty K... roměříž při výkonu působnosti valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, se vstupem do likvidace ke dni 01.07.2005 s tím, že ke stejnému dni vzniká funkce likvidátora společnosti.Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zrušení společnosti s likvidací je obsaženo v notářském zápisu sepsaném JUDr. Ivo Havlíčkem, notářem v Kroměříži den 31.01.2005 pod sp. zn. NZ 12/2005. zobrazit více skrýt více
  • 22. ledna 2005 - 7. června 2006 : Základní kapitál společnosti byl snížen z důvodu úhrady ztráty společnosti z původní výše 17.655.000,- Kč na novou výši, která je 2.000.900,- Kč.
  • 26. listopadu 2004 - 22. ledna 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 8.1.2004:1. Základní kapitál společnosti s obchodní firmou Plavecké sporty Kroměříž a.s., se sídlem v Kromě... říži, Obvodová 3965, IČ 25578669, který je k dnešnímu dni zcela splacen, se snižuje ze stávající výše 17.655.000,- Kč, slovy: sedmnáct milionů šest set padesát pět tisíc korun českých o částku ve výši 15.654.100,- Kč, slovy: patnáct milionů šest set padesát čtyři tisíc jedno sto korun českých na novou výši základního kapitálu, a to 2.000.900,- Kč, slovy: dva miliony devět set korun českých.2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti, která vznikne v souvislosti s převodem části majetku vloženého do základního kapitálu společnosti a současně změna podnikatelského záměru společnosti.3. Částka o níž je základní kapitál společnosti snižován bude použita na úhradu ztráty společnosti, která vznikne v důsledku zamýšleného převodu nemovitostí vložených do základního kapitálu společnosti.4. Snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 15.654.100,- Kč, slovy: patnáct milionů šest set padesát čtyři tisíc jedno sto korun českých bude provedeno formou snížení jmenovité hodnoty hromadné listiny na akcie ve vlastnictví jediného akcionáře, kterým je občanské sdružení Tělovýchovná jednota Plavecké sporty Kroměříž, nahrazující 1.177 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 15.000,- Kč.5. Lhůta pro vyznačení nové výše jmenovité hodnoty vydané hromadné listiny na akcie činí jeden měsíc ode dne provedení zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.6. Snížením základního kapitálu společnosti se nezhoršuje dobytnost pohledávek věřitelů, když společnost nemá větších závazků ve lhůtě splatnosti a žádných závazků po lhůtě splatnosti.7. Účinnost tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti je vázána na odkládací podmínku, kterou je vklad vlastnického práva pro město Kroměříž do katastru nemovitostí k objektu občanské vybavenosti (budova krytého plaveckého bazénu) na stav. parc. č. 5581 a pozemku stav. parc. č. 5581 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3317 m2, vše dosud zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úradu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž na listu vlastnictví č. 7592 pro obec a katastrální území Kroměříž, dle smlouvy o smlouvy převodu nemovitostí z dnešního dne uzavřené mezi společností a městem Kroměříží. zobrazit více skrýt více
posunout dolů