Základní údaje

Sídlo

od 29.5.2009 Praha 3, Husitská 344/63, PSČ 13000

Historické adresy

23.5.2001 - 29.5.2009 Brno, Zachova 563/5, PSČ 60200
10.11.1999 - 23.5.2001 Brno, Příkop 6, okres Brno-město, PSČ 60200

25580965

DIČ

Není plátce DPH

13.10.2010 - 7.4.2016

CZ25580965

19.4.2000 - 13.5.2001

CZ25580965

Datum vzniku

10. listopadu 1999

Datová schránka

xqqgtae

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3123

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.8.2001

6 000 000 Kč

Historické jmění

10.11.1999 - 29.8.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Provozovny

od 15.4.2002

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Červený Mlýn 380, 666 01, Tišnov

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 2. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 2. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápiszvýšeného kapitálu do obchodního rejstříku.
 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Valná hromada schvaluje shora popsaný nepeněžitý vklad a zhodnoty nepeněžitého vkladu, zjištěné shora citovanýmiznaleckými posudky, se započítává na zvýšení základního kapitáluobch... odní společnosti UNICOM Finance, a.s. částka ve výši5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) s tím, žerozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií, které mají být vydány určitému zájemci jako protiplněníve výši 5.500.000,- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korunčeských), představuje, ve smyslu ustanovení § 163a odst. 3obchodního zákoníku, příděl do rezervního fondu. Za tentonepeněžitý vklad bude vydáno 500 kusů kmenových akcií, znějícíchna jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jednéakcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Takto popsané nemovitosti jsou blíže posány ve znaleckýchposudcích dvou nezávislých znalců, jmenovaných UsnesenímKrajského soudu v Brně ze dne 4.6.2001, č.j. 18 Cm 71/2001-9,které ... nabylo právní moci dne 19.6.2001. Hodnota shora popsanéhonepeněžitého vkladu byla stanovena posudkem znalce Ing.Vladislava Wicherka ze dne 7.6.2001, č. 2688-066/01, na částku10.500.000,- Kč (slovy: deset milionů pět set tisíc korunčeských), a posudkem znalce Ing. Lubora Burky ze dne 7.6.2001,č. 1598-114/2001, ktrým byla stanovena hodnota předmětnýchnemovitostí na částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionůkorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem,jehož předmětem jsou nemovitosti, zapsané na listu vlastnictvíč. 2337, pro k.ú. Tišnov, obec Tišnov, okres Brno-venko... v, jako:- stavba - garáž na pozemku p.č. st. 638/2 - pozemek jinéhovlastníka, a na pozemku p.č. st. 638/1,- stavba - zemědělská hospodářská budova na pozemku p.č. st. 984pozemek jiného vlastníka,- stavba - zemědělská hospodářská budova na pozemku p.č. st.2018 - pozemek jiného vlastníka,- stavba - zemědělská hospodářská budova na pozemku p.č. st.2019 - pozemek jiného vlastníka,- stavba - zemědelská hospodářská budova na pozemku p.č. st.2020 - pozemek jiného vlastníka,- stavba - zemědělská hospodářská budova na pozemku p.č. st.2021 - pozemek jiného vlastníka,- stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 2140/5 -pozemek jiného vlastníka,- stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 2140/1 apozemek p.č. st. 2140/1 o výměře 292 m2 - zastavěná plocha,- stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 2140/2 apozemek p.č. st. 2140/2 o vyměře 197 m2 - zastavěná plocha,- stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 2140/3 apozemek p.č. st. 2140/3 o výměře 15 m2 - zastavěná plocha,- stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 2140/4 apozemek p.č. st. 2140/4 o výměře 68 m2 - zastavěná plocha,- stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 2140/6 apozemek p.č. st. 2140/6 o 74 m2 - zastavěná plocha,- stavba - průmyslový objekt na pozemku p.č. st. 2177 a pozemekp.č. st. 2177 o výměře 68 m2 - zastavěná plocha,- pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 638/1 o výměře 256 m2,- pozemek - ostatní plocha, manipulační plocha p.č. 2275/6 ovýměře 1660 m2,- pozemek - ostatní plocha, manipulační plocha p.č. 2275/7 ovýměře 3771 m2,- pozemek - ostatní plocha, manipulační plocha p.č. 2275/9 ovýměře 104 m2,- pozemek - ostatní plocha, jiná plocha p.č. 2278/3 o výměře70 m2,- pozemek - ostatní plocha, manipulační plocha p.č. 2279/2 ovýměře 369 m2,- pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 2279/3 ovýměře 29 m2,- pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 2279/4 ovýměře 122 m2,- pozemek - ostatní plocha, neplodná p.č. 2281/2 o výměře 122m2,- pozemek - ostatní plocha, manipulační plocha p.č. 2281/3 ovýměře 54 m2,- pozemek - ostatní plocha, neplodná p.č. 2281/4 o výměře 62 m2,- pozemek - ostatní plocha, neplodná p.č. 2281/8 o výměře 146m2,- pozemek - ostatní plocha, manipulační plocha p.č. 2281/9 ovýměře 8 m2. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Obchodní společnost UNICOM Finance, a.s. doručí návrh smlouvy oupsání akcií předem určenému zájemci, tedy obchodní společnostiUNICOM holding, s.r.o. Tišnov, ve lhůtě do 10 dnů od p... odánínávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšitzákladní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Krajskýmsoudem v Brně. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude současněurčitému zájemci k dispozici v sídle společnosti ode dne právnímoci usnesení o zápisu rozhodnutí o záměru zvýšit základníkapitál v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovitéhodnotě akcií, tj. za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč (slovy:deset tisíc korun českých).
 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Lhůta pro úpis nové emse akcií začne běžet ode dne právní mociusnesení, kterým bylo rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšitzákladní kapitál zapsáno do Obchodního rejstříku a její ... délka sestanovuje na 30 dnů. Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvyo úpisu akcií, je sídlo společnosti, tedy Brno, Zachova 563/5,PSČ 602 00. Počátek běhu lhůty bude určitému zájemci oznámentak, že společnost zašle určitému zájemci, tedy na adresuobchodní společnosti UNICOM holding, s.r.o. Tišnov, oznámení opočátku běhu této lhůty. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určitémuzájemci. Tímto určitým zájemcem je obchodní společnost sobchodní firmou UNICOM hoding, s.r.o. Tišnov, se sídlem naadres... e Tišnov, Červený mlýn 380, PSČ 66 01, okres Brno-venkov,IČO 60753251, která je zapsána v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Brně, v oddílu C., vložce č. 19445, která jevlastníkem majetku, tvořícího předmět nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Zvýšení základního kapitálu bude realizováno nepeněžitýmvkladem, který do základního kapitálu obchodní společnostiUNICOM Finance, a. s. vloží určitý zájemce. Vzhledem keskutečnosti... , že celé zvýšení základního kapitálu bude pokrytonepeněžitým vkladem, stávající akcionář nemá, v souladu sustanovením § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, přednostní právok úpisu nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitáluspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisním kursema bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)-
 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií ocelkové nominální hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionůkorun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jm... éno,vydány v listinné podobě, v počtu 500 kusů. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu, tedy nad částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionůkorun českých) se nepřipouští.
 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Základní kapitál obchodní společnosti UNICOM Finance, a.s. sezvyšuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korunčeských), o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korunče... ských), na celkovou částku ve výši 6.000.000,- Kč (slovy: šestmilionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 29. srpna 2001 : Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valnéhromady ze dne 19.06.2001 o záměru zvýšit základní kapitál.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů