Základní údaje

Historické adresy

20.12.2003 - 30.9.2009 Kladno - Kročehlavy, U Kožovy hory čp.2748, PSČ 27201
26.10.2002 - 20.12.2003 Kladno - Kročehlavy, Unhošťská III. čp.2748, PSČ 27201
28.2.2002 - 26.10.2002 Kladno-Kročehlavy, Unhošťská III., PSČ 27201
16.11.1999 - 28.2.2002 Brno, Bohunická 24, okres Brno-město

25581376

DIČ

Není plátce DPH

16.11.1999 - 30.9.2009

CZ25581376

Datum vzniku

16. listopadu 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. září 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. září 2009

Historické názvy

10.11.2004 - 30.9.2009

DELIBAKE a.s.

16.11.1999 - 10.11.2004

LOTUS-DELTA a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3071

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.12.2000 - 30.9.2009

167 000 000 Kč

16.11.1999 - 14.12.2000

100 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. září 2009 - 30. září 2009 : Společnost DELIBAKE a.s. zanikla sloučením s nástupnickou společností UNITED BAKERIES a.s., se sídlem Brno, Bohunická 24/519, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 26222990, zapsanou v...  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3374. zobrazit více skrýt více
  • 26. února 2007 - 30. září 2009 : Na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené podle ustanovení § 487 ve spojení s § 477 a následujícícmi zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, dne 7.12.2006 mezi spole... čností DELIBAKE a.s. (jako prodávajícím) a společností UNITED BAKERIES a.s., se sídlem Brno, Bohunická 24/519, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 262 22 990 (jako kupujícím), došlo k převodu části podniku DELIBAKE a.s., vymezené v účetnictví společnosti DELIBAKE a.s. jako nákladové středisko provoz a specifikované v uvedené Smlouvě o prodeji části podniku, na společnost UNITED BAKERIES a.s. Převod části podniku na základě uvedené Smlouvy o prodeji části podniku nabyl účinnosti dne 31.12.2006. zobrazit více skrýt více
  • 26. února 2007 - 26. února 2007 : Na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené podle ustanovení § 487 ve spojení s § 477 a následujícícmi zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, dne 7.12.2006 mezi spole... čností DELIBAKE a.s. (jako prodávajícím) a společností UNITED BAKERIES a.s., se sídlem Brno, Bohunická 24/519, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 262 22 990 (jako kupujícím), došlo k převodu části podniku DELIBAKE a.s., vymezené v účetnictví společnosti DELIBAKE a.s. jako nákladové středisko provoz a specifikované v uvedené Smlouvě o prodeji části podniku, na společnost UNITED BAKERIES a.s. Smlouva o prodeji části podniku nabyla účinnosti dne 31.12.2006. zobrazit více skrýt více
  • 14. prosince 2000 - 10. listopadu 2004 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 3.7.2000.
  • 28. srpna 2000 - 14. prosince 2000 : S ohledem na uvedené schválení upisování akcií výše popsanýmivklady akcionáře společnosti se vylučuje přednostní právo naupisování akcií.S ohledem na vyloučení přednostního práva n... a úpis akcií budeuzavřena dohoda akcionářů ve smyslu ust. § 205 obchodníhozákoníku nahrazující listinu upisovatelů. Úpis akcií lze provéstve lhůtě dvou měsíců, která začíná běžet od pátého dne po zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, ato v sídle společnosti.Nepeněžitý vklad musí být splacen do 30 dnů od provedení úpisuakcií v provozovně společnosti LOTUS-DELTA a.s. na adrese Kladno- Kročehlavy, Unhošťská III. zobrazit více skrýt více
  • 28. srpna 2000 - 14. prosince 2000 : Valná hromada vyslovuje souhlas tím, aby nově emitované akciebyly upsány následujícími vklady akcionáře společnosti DELTApekárny Kladno a.s., se sídlem v Kladně, 272 00 Kročehlavy,... Unhošťská III., Česká republika, IČO 60717327:- úpis 630 ks akcií nepeněžitým vkladem ve formě technologickéhozařízení (pekařských strojů a zařízení) oceněného posudky znalcůnásledovně:1. Posudek č. 36/2000 ing. Aleš Galatík ocenění ve výši65.000.000,- Kč2. Posudek č. 1/2000 ing. Vladimír Vašica ocenění ve výši63.000.000,- Kč.Tento vklad společnosti DELTA pekárny Kladno a.s. se započte naemisní kurz upisovaných akcií ve výši 63.000.000,- Kč.- úpis 40 ks akcií vkladem pohledávky společnosti DELTA pekárnyKladno a.s. vůči společnosti LOTUS-DELTA a.s. ve výši4.000.000,- Kč v její nominální hodnotě v souladu s ust. § 59odst.7 obchodního zákoníku, a to pohledávky z titulu smlouvy oúvěru ze dne 1.10.1998 ve znění dodatků.Tento vklad společnosti DELTA pekárny Kladno a.s. se započte naemisní kurz upisovaných akcií ve výši 4.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
  • 28. srpna 2000 - 14. prosince 2000 : Základní jmění společnosti se zvyšuje z hodnoty 100.000.000,- Kčo částku ve výši 67.000.000,- Kč na částku 167.000.000,- Kč,přičemž není možné upsat akcie nad částku 67.000.000,- K... č.Základní jmění bude zvýšeno vydáním 670 ks nových kmenovýchakcií společnosti na majitele v listinné podobě v nominálníhodnotě 100.000,- Kč.Emisní kurz akcií je ve výši nominální hodnoty akcií. zobrazit více skrýt více
  • 28. srpna 2000 - 14. prosince 2000 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne3.7.2000 o záměru zvýšit základní jmění:
posunout dolů