Základní údaje

Historické adresy

4.1.2012 - 21.5.2013 Zlín, třída Tomáše Bati 5267, PSČ 76001
31.12.1999 - 4.1.2012 Zlín, tř.T.Bati 5267, PSČ 76202

25581767

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2000 - 12.8.2011

CZ25581767

Datum vzniku

31. prosince 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

21. května 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

21. května 2013

Historické názvy

31.12.1999 - 21.5.2013

NOVESTA a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3141

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.4.2006 - 21.5.2013

51 900 000 Kč

4.5.2005 - 18.4.2006

24 900 000 Kč

10.2.2005 - 4.5.2005

9 200 000 Kč

13.12.2002 - 10.2.2005

92 000 000 Kč

29.4.2002 - 13.12.2002

22 000 000 Kč

19.3.2001 - 29.4.2002

220 000 000 Kč

31.12.1999 - 19.3.2001

227 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Zlína

Provozovny

od 5.1.2000

expediční sklad obuvi
 • Adresy:
  • Tř.T.Bati - 42.budova 5267, 762 02, Zlín

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 21. května 2013 - 21. května 2013 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
 • 21. května 2013 - 21. května 2013 : Právní důvod výmazu : Subjekt se vymazává po zrušení konkursu z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.
 • 4. února 2002 - 21. května 2013 : Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.
 • 19. března 2001 - 21. května 2013 : Obchodní společnost se sloučila s obchodní společností ISG a.s.se sídlem ve Zlíně, tř.T.Bati 5267, IČ 26 21 63 70 a jako nanástupnickou právnickou osobu na ni přešlo jmění zanikají... cíprávnické osoby. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 21. května 2013 : Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnostiNOVESTA,spol.s r.o. se sídlem ve Zlíně, tř.T.Bati,IČO 46 96 09 37, PSČ 762 02, zapsané v obchodním rejstříkuKrajského obchodního s... oudu v Brně pod C 6298. Společnost jeuniverzálním právním nástupcem zrušené obchodní společnostiNOVESTA,spol.s r.o. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2006 - 18. dubna 2006 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu potřeby kapitálového posílení Společnosti a podpory jejích ekonomických ukazatelů v souvislosti s jejím da... lším rozvojem, a z důvodu potřeby snížení hodnoty zadlužení Společnosti, z částky dvacet čtyři miliony devět set tisíc korun českých (24.900.000,- Kč), o částku dvacet sedm milionů korun českých (27.000.000,- Kč), na celkovou novou výši základního kapitálu padesát jeden milion devět set tisíc korun českých (51.900.000,- Kč), za následujících podmínek:Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení nebude připuštěno.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno dva miliony sedm set tisíc (2.700.000) kusů nových kmenových listinných akcií vydaných na jméno o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč) za akcii. V souladu s ustanovením článku 7 odstavce 7.1 stanov Společnosti budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné se souhlasem valné hromady. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcií (tj. výše emisního kursu bude činit deset korun českých (10,- Kč) na akcii).Stávající akcionáři Společnosti budou mít v souladu s § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k úpisu nových akcií, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, přičemž tato lhůta počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Počátek lhůty bude akcionářům, kteří se nevzdali přednostního práva k úpisu, oznámen doporučeným dopisem zaslaným představenstvem Společnosti na adresy sídla nebo bydliště akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a dále bude zveřejněn v obchodním věstníku.Na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč) bude připadat podíl o velikosti dvě stě sedmdesát dvě stě čtyřicet devítin (270/249) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě sto korun českých (100,- Kč) bude připadat podíl o velikosti dva tisíce sedm set dvě stě čtyřicet devítin (2700/249) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě tisíc korun českých (1.000,- Kč) bude připadat podíl o velikosti dvacet sedm tisíc dvě stě čtyřicet devítin (27000/249) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě deset tisíc korun českých (10.000,- Kč) bude připadat podíl o velikosti dvě stě sedmdesát tisíc dvě stě čtyřicet devítin (270000/249) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude připadat podíl o velikosti dva miliony sedm set tisíc dvě stě čtyřicet devítin (2700000/249) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč) s tím, že upisovány budou pouze celé akcie.Místem pro úpis akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů bude advokátní kancelář Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9:00 hodin do 18:00 hodin. Od počátku běhu lhůty k přednostnímu úpisu akcií zde bude pro všechny stávající akcionáře Společnosti připravena listina upisovatelů. Lhůta pro splacení upsaných akcií bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen upisovateli tak, že sto procent (100%) emisního kurzu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě určené pro splacení na zvláštní účet č. 51530-220/02700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s., který za tímto účelem otevřela Společnost na své jméno v souladu s § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku. Číslo tohoto účtu a podrobnosti bankovního spojení budou dále sděleny všem akcionářům při úpisu akcí v souladu s § 204a obchodního zákoníku.Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva (včetně těch, ohledně nichž bude úpis neúčinný) budou nabídnuty předem určenému zájemci z řad akcionářů, a to akcionáři GIMV Czech Ventures N.V. Lhůta pro takový úpis akcií bude činit čtrnáct (14) dnů a počne běžet dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené k výkonu přednostního práva k úpisu, respektive splacení, akcií. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři GIMV Czech Ventures N.V. představenstvem odesláním doporučeného dopisu na adresu akcionáře GIMV Czech Ventures N.V. uvedenou v seznamu akcionářů, nebo osobním převzetím oznámení o počátku běhu lhůty proti jeho podpisu. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcií (tj. výše emisního kursu bude činit slovy deset korun českých (10,- Kč) na akcii).Místo pro úpis akcií v případě úpisu předem určeným zájemcem bude rovněž advokátní kancelář Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9:00 hodin do 18:00 hodin.Valná hromada v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 obchodního zákoníku schválila, aby v případě úpisu akcií ze strany GIMV Czech Ventures N.V. s využitím přednostního práva i jako předem určeným zájemcem byla z důvodu potřeby efektivního řešení celkové míry zadlužení Společnosti připuštěna možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře GIMV Czech Ventures N.V. za Společností, vyplývající z následujících smluv:(a) Smlouva o úvěru uzavřená dne 23.10.2003 mezi GIMV Czech Ventures N.V., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, ve znění pozdějších dodatků, ke dni 28. 12. 2005 ve výši 144.697,60 EUR (slovy sto čtyřicet čtyři tisíc šest set devadesát sedm euro a šedesát centů) spolu s úrokem ve výši 37.247,26 EUR (slovy třicet sedm tisíc dvě stě čtyřicet sedm euro a dvacet šest centů), tj. 5.283.200,- Kč (slovy pět milionů dvě stě osmdesát tři tisíce dvě stě korun českých) (přepočet proveden na základě kurzu ke dni 7. 12. 2005);(b) Smlouva o úvěru číslo 209797054 ze dne 28.3.1997 a smlouva o úvěru číslo 209797129 ze dne 19.12.1997 uzavřená mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciová společnost, se sídlem Senovážné nám. 32, Praha 1, IČ 45316619 (dále jen "IPB"), jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, ve znění pozdějších dodatků, s tím, že pohledávky IPB přešly dne 19.6.2000 na Československou obchodní banku, a.s., IČ 000 01 350, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14 (dále jen "ČSOB") na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi IPB a ČSOB. Dne 28.3.2002 byly pohledávky ČSOB na základě smlouvy o postoupení pohledávek postoupeny na Českou konsolidační agenturu, IČ 70109966, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06 (dále jen "ČKA") s tím, že pohledávky ČKA vyplývající z výše uvedených úvěrových smluv za Společností byly dále na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 26.8.2003 postoupeny na společnost E1CZ, s.r.o., IČ 25127233, se sídlem Záhřebská 244, 120 00 Praha 2 (dále jen "E1CZ"). Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.10.2005 mezi E1CZ a společností GIMV Czech Ventures N.V. došlo k postoupení těchto pohledávek za Společností na společnost GIMV Czech Ventures N.V. Pohledávka je ke dni 28. 12. 2005 ve výši 504.622,14 EUR (slovy pět set čtyři tisíce šest set dvacet dva euro a čtrnáct centů) spolu s úrokem ve výši 80.086,49 EUR (slovy osmdesát tisíc osmdesát šest euro a čtyřicet devět centů), tj. 16.966.348,- Kč (slovy šestnáct milionů devět set šedesát šest tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých) (přepočet proveden na základě kurzu ke dni 7. 12. 2005); a(c) Smlouva o úvěru uzavřená dne 29.8.2003 mezi E1CZ, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem ve znění pozdějších dodatků, ke dni 28. 12. 2005 ve výši 142.036,87 EUR (slovy sto čtyřicet dva tisíc třicet šest euro a osmdesát sedm centů) spolu s úrokem ve výši 23.531,17 EUR (slovy dvacet tři tisíce pět set třicet jedno euro a sedmnáct centů), tj. 4.804.220,- Kč (slovy čtyři miliony osm set čtyři tisíce dvě stě dvacet korun českých) (přepočet proveden na základě kurzu ke dni 7. 12. 2005) s tím, že tato pohledávka E1CZ za Společností byla na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 11.10.2005 postoupena na GIMV Czech Ventures N.V.Na valné hromadě konstatováno, že existenci výše uvedené pohledávky GIMV Czech Ventures N.V. za Společností potvrdil auditor auditorské a daňové kanceláře Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, pan Alois Berka, č. osvědčení 249.Valná hromada schvaluje následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a akcionářem GIMV Czech Ventures N.V.: Od počátku lhůty k splacení akcií, které budou případně upsány GIMV Czech Ventures N.V. jako předem určeným zájemcem (či ohledně akcií, které budou GIMV Czech Ventures N.V. upsány s využitím přednostního práva) bude na adrese advokátní kanceláře Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9:00 hodin do 18:00 hodin, připraven návrh smlouvy o započtení se Společností, již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o započtení bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2005 - 4. května 2005 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 25.11.2004Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu potřeby kapitálového posílení Společ... nosti a podpory jejích ekonomických ukazatelů v souvislosti s jejím dalším rozvojem, a z důvodu potřeby snížení hodnoty zadlužení Společnosti, z částky devět milionů dvě stě tisíc korun českých (9.200.000,- Kč), tj. z výše základního kapitálu po výše uvedeném snížení základního kapitálu, o částku patnáct milionů sedm set tisíc korun českých (15.700.000,- Kč), na celkovou novou výši základního kapitálu dvacet čtyři miliony devět set tisíc korun českých (24.900.000,- Kč), za následujících podmínek:Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny peněžitými vklady. upisování nad částku navrhovaného zvýšení nebude připuštěno.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno jeden milion pět set sedmdesát tisíc (1.570.000) kusů nových kmenových listinných akcií vydaných na jméno o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč) za akcii. V souladu s ustanovením článku 7 odstavce 7.1 stanov Společnosti budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné se souhlasem valné hromady. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcií (tj. výše emisního kursu bude činit slovy deset korun českých (10,- Kč) na akcii, a to z důvodu zachování principu rovnosti zacházení s akcionáři vzhledem k tomu, že akcie budou nabídnuty stávajícím akcionářům společnosti).Stávající akcionáři Společnosti budou mít v souladu s § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k úpisu nových akcií, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, přičemž tato lhůta počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Počátek lhůty bude akcionářům, kteří se nevzdali přednostního práva k úpisu, oznámen doporučeným dopisem zaslaným představenstvem Společnosti na adresy sídla nebo bydliště akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a dále bude zveřejněn v obchodním věstníku.)Na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč) bude připadat sto padesát sedm dvaadevadesátin (157/92) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě sto korun českých (100,- Kč) bude připadat tisíc pět set sedmdesát dvaadevadesátin (1.570/92) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě tisíc korun českých (1.000,- Kč) bude připadat patnáct tisíc sedm set dvaadevadesátin (15.700/92) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě deset tisíc korun českých (10.000,- Kč) bude připadat sto padesát sedm tisíc dvaadevadesátin (157.000/92) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě sto tisíc korun českých (100.000,- Kč) bude připadat jeden milion pět set sedmdesát tisíc dvaadevadesátin (1.570.000/92) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč) s tím, že upisovány budou pouze celé akcie.Místem pro úpis akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů bude advokátní kancelář Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Od počátku běhu lhůty k přednostnímu úpisu akcií zde bude pro všechny stávající akcionáře Společnosti připravena listina upisovatelů. Lhůta pro splacení upsaných akcií bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen upisovateli tak, že sto procent (100%) emisního kurzu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě určené pro splacení na zvláštní účet č. 51530-220/02700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s., který za tímto účelem otevřela Společnost na své jméno v souladu s § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku. Číslo tohoto účtu a podrobnosti bankovního spojení budou dále sděleny všem akcionářům při úpisu akcií v souladu s § 204a obchodního zákoníku.Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva (všech těch, ohledně nichž bude úpis neúčinný) budou nabídnuty předem určenému zájemci z řad akcionářů, a to akcionáři GIMV Czech Ventures N.V. Lhůta pro takový úpis akcií bude činit čtrnáct (14) dnů a počne běžet dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené k výkonu přednostního práva k úpisu, respektive splacení, akcií. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři GIMV Czech Ventures N.V. představenstvem odesláním doporučeného dopisu na adresu akcionáře GIMV Czech Ventures N.V. uvedenou v seznamu akcionářů, nebo osobním převzetím oznámení o počátku běhu lhůty proti jeho podpisu.Místo pro úpis akcií v případě úpisu předem určeným zájemcem bude rovněž advokátní kancelář Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Od počátku lhůty k úpisu akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, bude na této adrese v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin, připraven návrh smlouvy o upsání akcií se Společností, již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti, včetně počtu upisovaných akcií. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií bude činit čtrnáct (14) dnů. V této lhůtě doručí GIMV Czech Ventures N.V. podepsanou smlouvu o úpisu akcií na výše uvedenou adresu místa úpisu s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.Valná hromada v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 obchodního zákoníku schválila, aby v případě úpisu akcií GIMV Czech Ventures N.V. s využitím přednostního práva i jako předem určeným zájemcem byla z důvodu potřeby efektivního řešení celkové míry zadlužení Společnosti připuštěna možnost započtení peněžité pohledávky GIMV Czech Ventures N.V. za Společností, vyplývající ze smlouvy o půjčce, uzavřené mezi GIMV Czech Ventures N.V., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, dne 21.3.2001, a to ve výši čtyři sta devadesát sedm tisíc osmdesát čtyři euro a osmdesát šest centů (497.084,86 EUR), tj. patnáct milionů sedm set třicet sedm tisíc sedm set šest korun českých a šedesát sedm haléřů (15.737.706,67 Kč) (přepočet proveden na základě kurzu ke dni 30.9.2004). Existenci této pohledávky GIMV Czech Ventures N.V. vůči Společnosti potvrdil auditor auditorské a daňové kanceláře Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, pan Alois Berka, č. osvědčení 249.Valná hromada schválila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a akcionářem GIMV Czech Ventures N.V.: Od počátku lhůty k splacení akcií, které budou případně upsány GIMV Czech Ventures N.V. jako předem určeným zájemcem (či ohledně akcií, které budou GIMV Czech Ventures N.V. upsány s využitím přednostního práva) bude na adrese advokátní kanceláře Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin, připraven návrh smlouvy o započtení se Společností, již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o započtení bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 7. ledna 2005 - 10. února 2005 : Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu ze dne 25.11.2004.Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti za účelem úhrady ztráty Společnosti z minulý... ch let a převodu do rezervního fondu Společnosti na úhradu budoucí ztráty Společnosti ze stávající částky devadesát dva miliony korun českých (92.000.000,- Kč) o částku 82.800.000,- Kč (slovy osmdesát dva miliony osm set tisíc korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu devět milionů dvě stě tisíc korun českých (9.200.000,- Kč), za následujících podmínek:Na úhradu ztrát z minulých let bude dle § 216a, odstavec 1 písmeno a) obchodního zákoníku použita částka ve výši osmdesát dva miliony dvě stě sedmdesát dva tisíce korun českých (82.272.000,- Kč), a do rezervního fondu bude na úhradu budoucí ztráty Společnosti dle § 216a odstavec 1 písmeno b) obchodního zákoníku převedena částka ve výši pět set dvacet osm tisíc korun českých (528.000,- Kč).Společnost s ohledem na znění § 213 odstavec 1 obchodního zákoníku nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy.Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot u všech akcií Společnosti. Jmenovitá hodnota každé ze 70 ks (sedmdesáti) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) bude snížena na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, a to 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), jmenovitá hodnota každé ze 199 ks (sto devadesáti devíti) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) bude snížena na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, a to 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), jmenovitá hodnota každé ze 183 ks (sto osmdesáti třech) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) bude snížena na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, a to 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých), jmenovitá hodnota každé ze 239 ks (dvě stě třiceti devíti) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) bude snížena na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, a to 100,- Kč (slovy sto korun českých), jmenovitá hodnota každé ze 310 ks (tři sta deseti) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy sto korun českých) bude snížena na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, a to 10,- Kč (slovy deset korun českých).Po zápisu snížení základní kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo Společnosti nové akcie se sníženými jmenovitými hodnotami (respektive hromadné listiny je nahrazující) a vyzve akcionáře Společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemné výzvy akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, aby předložili své akcie (respektive hromadné listiny je nahrazující) za účelem jejich výměny za akcie (respektive hromadné listiny je nahrazující) s novou jmenovitou hodnotou ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (tento den bude ve výzvě přesně označen). zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2002 - 13. prosince 2002 : Místo pro úpis akcií bude advokátní kancelář JUDr. RadkyKonečné, Malá Štěpánská 9, 120 00 Praha 2, lhůta pro splaceníakcií bude činit šest týdnů ode dne úpisu, jinak bude úpisneúč... inný. Od počátku lhůty k úpisu akcií bude na této adresepřipraven návrh smlouvy o upsání akcií se Společností jižpodepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovatveškeré zákonné náležitosti včetně počtu upisovaných akcií.Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetínávrhu smlouvy o upsání bude činit šest týdnů ode dnepravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2002 - 13. prosince 2002 : Lhůta pro úpis akcií bude činit šest týdnů a počne běžet dnemnásledujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (po... čátekběhu lhůty bude oznámen zájemci GIMV Czech Ventures N.V.odesláním doporučeného dopisu na adresu uvedenou v seznamuakcionářů) s tím, že pokud GIMV Czech Ventures N.V. v této lhůtěnevyužije svého práva k úpisu akcií na zvýšení základníhokapitálu Společnosti, bude toto rozhodnutí zvýšení základníhokapitálu marným uplynutím této lhůty neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2002 - 13. prosince 2002 : V souladu s ustanovením odstavce 7.1 stanov Společnosti budoumít omezenou převoditelnost a budou převoditelné se souhlasemvalné hromady.
 • 24. září 2002 - 13. prosince 2002 : Na zvýšení bude upsáno 70 (sedmdesát) kusů nových kmenovýchlistinných akcií vydaných na jméno o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) za akcii (emisníkurs bu... de roven jmenovité hodnotě akcií). zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2002 - 13. prosince 2002 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií,které budou splaceny peněžitým vkladem předem určeného zájemceGIMV Czech Ventures N.V., obchodní adresa Drentestraat ... 24BG,1073 HK Amsterodam, Nizozemí. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2002 - 13. prosince 2002 : Důvodem pro započtení pohledávky předem určeného zájemce zaSpolečností oproti pohledávce Společnosti za předem určenýmzájemcem je potřeba efektivního řešení celkové míry zadluženos... tiSpolečnosti a skutečnost, že Dresdner Bank CZ a.s. podmíniladalší financování obchodních aktivit Společnosti sníženímzadluženosti Společnosti vůči majoritnímu akcionáři. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2002 - 13. prosince 2002 : Přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu se vylučuje,protože akcie upíše předem určený zájemce GIMV Czech VenturesN.V., obchodní adresa Drentestraat 24BG, 1083 HK Amsterodam,... Nizozemí. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2002 - 13. prosince 2002 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnostiz důvodu potřeby kapitálového posílení a podpory ekonomickýchukazatelů Společnosti z dosavadní výše základního kapitá... lu22.000.000,-- Kč (dvacet dva miliony korun českých) o částku70.000.000,-- Kč (sedmdesát milionů korun českých) na částku92.000.000,-- Kč (devadesát dva miliony korun českých) zanásledujících podmínek:Upisování nad částku navrhovaného zvýšení nebude připuštěno. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2002 - 13. prosince 2002 : Usnesení valné hromady ze dne 17.06.2002
 • 24. září 2002 - 13. prosince 2002 : Důvodem vyloučení přednostního práva pro úpis akcií na zvýšenízákladního kapitálu Společnosti je existence úvěrového dluhuSpolečnosti vůči GIMV Czech Ventures N.V. a skutečnosti, ž... eDresdner Bank CZ a.s. podmínila další financování obchodníchaktivit Společnosti snížením zadluženosti Společnosti vůčimajoritnímu akcionáři a Společnost i nadále významně potřebujefinanční zdroje poskytované ze strany Dresdner Bank CZ a.s. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2002 - 13. prosince 2002 : Valná hromada schvaluje následující pravidla pro uzavření dohodyo započtení pohledávek mezi společností a předem určenýmzájemcem GIMV Czech Ventures N.V. Od počátku lhůty k splacen... íakcií bude na adrese advokátní kanceláře JUDr. Radky Konečné,Malá Štěpánská 9, 120 00 Praha 2, připraven návrh smlouvy ozapočtení se Společností již podepsaný jménem Společnosti. Tatosmlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti, podpisy oboustran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvyo započtení bude činit šest týdnů ode dne úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2002 - 13. prosince 2002 : Valná hromada schvaluje, aby v případě úpisu akcií předem určenýzájemce GIMV Czech Ventures N.V. splatil emisní kurs novýchakcií výhradně započtením části své pohledávky za Společn... ostí vevýši 70.000.000,-- Kč (slovy sedmdesát milionů korun českých),vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi GIMV CzechVentures N.V., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem,dne 21.3.2001, proti pohledávce Společnosti za zájemcem GIMVCzech Ventures N.V. na splacení emisního kursu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 19. března 2001 - 30. ledna 2002 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou konanoudne 27.10.1999 se změnami schválenými mimořádnou valnou hromadoukonanou dne 16.3.2001.
posunout dolů