Trendy

50 511 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

139 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

51 040 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.10.2003 Náměšť nad Oslavou, V. Nezvala 977, PSČ 67571

Historické adresy

22.11.1999 - 30.10.2003 Náměšť nad Oslavou, Podhradí 127, okres Třebíč, PSČ 67571

Adresa z obchodního rejstříku

od 14.1.2004 Náměšť nad Oslavou, V.Nezvala 977, PSČ 67571

25582020

DIČ

od 1.1.2000

CZ25582020

Datum vzniku

22. listopadu 1999

Datová schránka

km8ecke

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3134

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.4.2004

17 000 000 Kč

Historické jmění

19.12.2003 - 26.4.2004

9 000 000 Kč

22.10.2002 - 19.12.2003

4 000 000 Kč

7.5.2001 - 22.10.2002

1 000 000 Kč

22.11.1999 - 7.5.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Náměšť nad Oslavou

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

6699760237 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.5.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • V. Nezvala 977, 675 71, Náměšť nad Oslavou

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. července 2014 : Společnost se podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech podřizuje tomuto zákonu jako celku.
 • 22. listopadu 1999 : Společnost se řídí stanovami schválenými dne 25.10.1999.

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. dubna 2004 - 26. dubna 2004 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti HABITAT, a.s. takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ... ve výši 8.000.000,- Kč, slovy osm milionů korun českých. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 80 (slovy osmdesát) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu, a jejichž převoditelnost bude omezena (podmínkou převoditelnosti je souhlas představenstva s jejich převodem). Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů, protože akcie nebudou upisovány peněžitými vklady (§ 204a odstavec 1 obchodního zákoníku), ale dále uvedeným vkladem nepeněžitým. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku předem určenému zájemci - společnosti KONSENSUS a.s. se sídlem Praha 4, Na Dolinách 44 čp. 362, PSČ 140 00, identifikační číslo 25262726, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka číslo 8236. Místem - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář JUDr. Ladislava Vondráka, notáře v Havlíčkově Brodě na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 4301/1. S ohledem na ustanovení § 203 odstavec 4) poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva - začíná běžet v okamžiku poté, kdy bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí po uplynutí 46 dnů (slovy čtyřiceti šesti dnů) od prvního dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že do vlastních rukou osoby oprávněné jednat jeho jménem bude předána nebo na jeho adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií pro upisování akcií bez využití přednostního práva - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - se stanoví částkou 101.100,- Kč (slovy jedno sto jedna tisíc jedno sto korun českých). Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odstavec 2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví takto - místo pro splacení nepeněžitého vkladu je uvedené místo pro upisování akcií (kancelář JUDr. Ladislava Vondráka, notáře v Havlíčkově Brodě na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1), lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným nepeněžitým vkladem, a to tak, že nejpozději v den provedení úpisu akcií předá osoba oprávněná jednat jménem společnosti KONSENSUS a.s. osobě oprávněné jednat jménem společnosti HABITAT, a.s. písemné prohlášení dle ustanovení § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předmětný nepeněžitý vklad. Předmětem nepeněžitého vkladu - podle § 203 odstavec 2) písmeno h) obchodního zákoníku - budou nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu v Třebíči na listu vlastnictví číslo 390 pro obec a katastrální území Náměšť nad Oslavou jakopozemek parcelní číslo st. 150/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 404 m2,pozemek parcelní číslo st. 150/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.989 m2,pozemek parcelní číslo st. 150/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 97 m2,pozemek parcelní číslo st. 150/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2000 m2,vpozemek parcelní číslo st. 150/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2,pozemek parcelní číslo st. 150/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.507 m2,pozemek parcelní číslo st. 150/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 314 m2,pozemek parcelní číslo st. 150/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 818 m2,pozemek parcelní číslo st. 1636 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 783 m2,pozemek parcelní číslo 98/2 - ostatní plochy o výměře 924 m2,pozemek parcelní číslo 101 - ostatní plochy o výměře 969 m2,pozemek parcelní číslo 272 - ostatní plochy o výměře 676 m2,pozemek parcelní číslo 274/2 - ostatní plochy o výměře 1.017 m2,pozemek parcelní číslo 277/1 - ostatní plochy o výměře 6.275 m2,pozemek parcelní číslo 277/2 - ostatní plochy o výměře 507 m2,pozemek parcelní číslo 277/3 - ostatní plochy o výměře 5.360 m2,pozemek parcelní číslo 277/4 - ostatní plochy o výměře 712 m2,pozemek parcelní číslo 277/5 - ostatní plochy o výměře 1.495 m2,pozemek parcelní číslo 277/6 - ostatní plochy o výměře 105 m2,pozemek parcelní číslo 278/1 - ostatní plochy o výměře 1.185 m2,pozemek parcelní číslo 280/1 - ostatní plochy o výměře 7.868 m2,pozemek parcelní číslo 280/2 - ostatní plochy o výměře 1.738 m2,pozemek parcelní číslo 282 - ostatní plochy o výměře 4.109 m2,pozemek parcelní číslo 283/1 - ostatní plochy o výměře 8.604 m2,pozemek parcelní číslo 291/1 - ostatní plochy o výměře 794 m2,pozemek parcelní číslo 1322 - ostatní plochy o výměře 3.993 m2,pozemek ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr (PK) st. 150 o výměře 464 m2,pozemek ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr (PK) st. 282 o výměře 233 m2,pozemek ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr (PK) st. 283 o výměře 4.584 m2,pozemek ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr (PK) st. 291/1 o výměře 126 m2,budova čp. 127 - občanská vybavenost postavená na pozemku parcelní číslo st. 150/1,budova označená jako - průmyslový objekt postavený na pozemku parcelní číslo st. 150/2,budova označená jako - průmyslový objekt postavený na pozemku parcelní číslo st. 150/3,budova označená jako - průmyslový objekt postavený na pozemku parcelní číslo st. 150/4,budova označená jako - průmyslový objekt postavený na pozemku parcelní číslo st. 150/5,budova označená jako - jiná stavba postavená na pozemku parcelní číslo st. 150/6,budova označená jako - jiná stavba postavená na pozemku parcelní číslo st. 150/7,budova označená jako - průmyslový objekt postavený na pozemku parcelní číslo st. 150/9,budova označená jako - jiná stavba postavená na pozemku parcelní číslo st. 1636, a nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí katastrálního úřadu v Třebíči na listu vlastnictví číslo 97 pro obec Zahrádka a katastrální území Zahrádka na Moravě jako rekreační chata evidenční číslo 9(Zahrádka) postavené na pozemku třetí osoby parcelní číslo st. 79, jejichž dosavadním vlastníkem je společnost KONSENSUS a.s. a jenž jsou popsány v dále uvedeném znaleckém posudku. Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě znaleckého posudku znalce Ing. Karla Janíčka, bytem Třebíč, U Kuchyňky 459/9 (ustanoveného usnesením Krajského soudu v Brně) ze dne 30.10.2003 zapsaného v jeho znaleckém deníku pod pořadovým číslem 2529-199/2003 stanovena částkou 8.088.000,- Kč (slovy osm milionů osmdesát osm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá všech 80 (slovy osmdesát) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu. zobrazit více skrýt více
 • 30. října 2003 - 19. prosince 2003 : Valná hromada dne 16.06.2003 přijala toto usnesení:Zvyšuje se základní kapitál společnosti HABITAT, a.s. se sídlem Náměšť nad Oslavou, Podhradí 127, PSČ 675 71, okres Třebíč, ident... ifikační číslo 25582020, takto:Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 5.000.000,- Kč, slovy pět milionů korun českých.Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 50 (slovy padesát) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, které budou mít listinnou podobu.Při zachování přednostního práva dosavadních akcionářů by na jednu dosavadní akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bylo možno upsat 0,125 nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bylo možno upsat 1,25 nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (přičemž upisovat by bylo možné pouze celé akcie). S ohledem na to, že se všichni akcionáři společnosti před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písmeno c), § 204 odst. 7, § 220b odstavec 5) obchodního zákoníku, svého přednostního práva na upisování akcií, určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, ale budou všechny nabídnuty k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obch.z. předem určenému zájemci - Ing. Kateřin ě H ejátkové, r.č. 75-54-22/1488, bytem Ocmanice 99, pošta Náměšť nad Oslavou, PSČ 675 71, okres Třebíč. Nabídnuty k upisování na základě veřejné nabídky nebudou.Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - žea) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář předsedy představenstva společnosti HABITAT, a.s. v sídle společnosti - Náměšť nad Oslavou, Podhradí 127, PSČ 675 71.b) S ohledem na ustanovení § 203 odstavec 4) poslední věta obchodního zákoníku (která stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje,že lhůta - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - k upisování akcií bez využití přednostního práva, začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončil po uplynutí čtyřiceti sešti (46) dnů ode dne začátku běhu této lhůty,přičemž předem určenému zájemci Ing. Kateřině Hejátkové bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že ji bude nejpozději do třech (3) dnů ode dne podání návrhu doručen návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřený razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz akcií podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku upisovaných bez využití přednostního práva - činí 100.000,- Kč, na jednu akcii.Podle § 203 odstavec 2) písmeno j) obchodního zákoníku - se stanoví, že emisní kurz bude splacen výhradně započtením části peněžité pohledávky akcionáře Ing. Kateřiny Hejátkové vůči dlužníkovi - společnosti HABITAT, a.s. vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17.03. a 20.03.2000 (ve znění jejich dodatků ze dne 12.02.2001 a 30.04.2002), a to části ve výši 5.000.000,- Kč, slovy pět milionů korun českých, - proti pohledávce na splacení emisního kursu,a pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení budou tato: smlouva o započtení pohledávky (vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17.03. a 20.03.2000 (ve znění jejich dodatků ze dne 12.02.2001 a 30.04.2002) věřitele - Ing. Kateřiny Hejátkové proti dlužníkovi - společnosti HABITAT, a.s., bude uzavřena nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem - Ing. Kateřinou Hejátkovou - smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií, nebude obsahovat žádná ujednání o odstoupení od smlouvy dohodou účastníků, bude uzavřena písemně a v souladu s usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, a podpisy všech účastníků na této smlouvě budou úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Za tento nepeněžitý vklad se vydá všech 30 kusů nových kmenovýchakcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč,které budou mít listinnou podobu.
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je na základě znaleckéhoposudku znalce Ing. Jaroslava Horáka, Oskava 245, PSČ 788 01(ustanoveného pravomocným usnesením Krajského soudu v Br... ně číslojednací 50 Cm 77/2002-9) ze dne 6.6.2002 zapsaného v jehoznaleckém deníku pod pořadovým číslem 3107-087/2002, stanovenačástkou 3.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : ( s tím, že na předmětných nemovitostech vázne pouze věcné právopředkupní pro společnost HABITAT, a.s., který zanikne splynutímosoby oprávněné a povinné).
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : jejichž dosavadním vlastníkem je na základě smlouvy kupní ze dne21.8.2001, jejíž vklad do katastru nemovitostí katastrálníhoúřadu v Třebíči byl povolen rozhodnutím tohoto katastrál... níhoúřadu číslo jednací V-2324/2001 (přičemž právní účinky vkladuvznikly dne 31.8.2001) společnost AKILA CARPET CZ s.r.o. a jenžjsou popsány v dále uvedeném znaleckém posudku, zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Předmětem nepeněžitého vkladu budou nemovitosti zapsané vkatastru nemovitostí katastrálního úřadu v Třebíči na listuvlastnictví číslo 2749 pro obec a katastrální území Náměšť nadOs... lavou jako občanská vybavenost číslo popisné 977 (Náměšť nadOslavou ) postavená na zastavěné ploše a nádvoří číslo parcelníst. 1344, zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st. 1344 ovýměře 638 m2, zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - upsané akcie budousplaceny dále uvedeným nepeněžitým vkladem, a to tak, ženejpozději v den provedení úpisu akcií předá osoba oprávněnájedna... t jménem společnosti AKILA CARPET CZ s.r.o. osobě oprávněnéjednat jménem společnosti HABITAT, a.s. písemné prohlášení dleustanovení § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předmětnýnepeněžitý vklad. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : místo pro splacení nepeněžitého vkladu je uvedené místo proupisování akcií (kancelář předsedy představenstva společnostiHABITAT, a.s. v sídle společnosti - Náměšti nad Oslavou,Podh... radí 127, PSČ 675 71), zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu upisovatele sestanoví takto -
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Emisní kurz akcií pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva se stanoví částkou 100.000,- Kč.
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Určuje se, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podánnávrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšeníz... ákladního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí po uplynutí46 dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenémuzájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že dovlastních rukou osoby, oprávněné jednat jeho jménem bude předánanebo na jeho adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat denpodání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsáníakcií, a přičemž platí, že upisování akcií je vázáno, narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkovéhosoudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jekancelář předsedy představenstva společnosti HABITAT, a.s. vsídle společnosti - Náměšťi nad Oslavou, Podhradí 127,PSČ 67... 5 71. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Určuje se, že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty kupsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodníhozákoníku předem určenému zájemci - společnosti AKILA CARPET CZs.... r.o. se sídlem Náměšť nad Oslavou, V. Nezvala čp. 977, PSČ 67571 (dříve se sídlem Praha 10, Vršovická 923, PSČ: 100 00),identifikační číslo 26 46 70 38, dříve zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložkačíslo 84169. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Určuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základědohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny kupisování na základě veřejné nabídky.
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního právadosavadních akcionářů, protože akcie nebudou upisoványpeněžitými vklady, ale dále uvedeným vkladem nepeněžitým.
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedenoupsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 30 novýchkmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každ... á100.000,- Kč, které budou mít listinnou podobu, a jejichžpřevoditelnost bude omezena (podmínkou převoditelnosti jesouhlas představenstva s jejich převodem). zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši3.000.000,- Kč. Určuje se, že upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti senepřip... ouští. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Valná hromada dne 21.6.2002 přijala toto usnesení:"Zvyšuje se základní kapitál společnosti HABITAT, a.s. takto:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů