Základní údaje

Historické adresy

11.11.2004 - 31.12.2007 Brno, Jaselská 25, okres Brno-město, PSČ 60200
8.3.2000 - 11.11.2004 Brno, Jaselská 25, okres Brno-město, PSČ 61157
17.2.2000 - 8.3.2000 Brno, Jaselská 25, okres Brno-město, PSČ 60200
3.2.2000 - 17.2.2000 Brno, Hroznová 19, okres Brno-město, PSČ 60300

25589351

DIČ

Není plátce DPH

10.2.2000 - 31.12.2007

CZ25589351

Datum vzniku

3. února 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2007

Historické názvy

28.7.2005 - 31.12.2007

NESS DM, a.s.

3.2.2000 - 28.7.2005

EFCON a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3229

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.1.2001 - 31.12.2007

5 625 000 Kč

3.2.2000 - 10.1.2001

1 125 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2007 - 31. prosince 2007 : Zánik sloučením s nástupnickou společností NESS Czech, s.r.o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1A, PSČ 14000, IČ: 45786259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude... m v Praze, oddíl C, vložka 17113. zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 2003 - 31. prosince 2007 : Společnost se řídí stanovmi ze dne 4.4.2003.
 • 21. ledna 2002 - 10. listopadu 2003 : Společnost se řídí stanovami ze dne 30.3.2001.
 • 3. října 2000 - 21. ledna 2002 : Společnost se řídí stanovami ze dne 8.9.2000
 • 3. října 2000 - 10. ledna 2001 : 5. Výše emisního kursu nových akcií se rovná jejich nominálníhodnotě. Emisní ážio není navrhováno.
 • 3. října 2000 - 10. ledna 2001 : 4. Všechny akcie budou nabídnuty ve smylu § 203 odst.2 písm.d) ato fyzickým či právnickým zahraničním osobám, které nejpozdějido třiceti (30) dnů ode dne právní moci usnesení soudu... o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,předloží v sídle společnosti svoji nabídku na úpis určitéhopočtu akcií s cílem zúčastnit se jako strategický partnernavýšení základního jmění společnosti. Dokladem k tomutopřiloženým musí být listina prokazující její solventnost. Vpřípadě vyššího počtu nabídek převyšující počet upisovanýchakcií vybere vhodného strategického partnera či partnerypředstavenstvo, a to v pořadí došlých nabídek.Lhůta pro upisování nových akcií činí šedesát (60) dnů ode dneprávní moci usnesení soudu o zápisu usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 10. ledna 2001 : 3. Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování novýchakcií podle § 204a obchodního zákoníku s odůvodněním, že podleusnesení předešlé valné hromady bylo rozhodnuto najít pro... společnost další investory. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 10. ledna 2001 : 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.
 • 3. října 2000 - 10. ledna 2001 : Záměr zvýšení základního jmění:1. Základní jmění společnosti EFCON a.s. bude zvýšeno zdosavadní výše 1,125.000,-Kč (slovy: jeden milion sto dvacet pěttisíc korun českých) o částku ... 4,500.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony pět set tisíc korun českých), tedy na částku ve výši5,625.000,-Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet pět tisíckorun českých) upisováním 4500 (slovy: čtyři tisíce pět set)kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to peněžitýmivklady. Všechny akcie jsou kmenové a budou vydány v listinnépodobě. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 10. ledna 2001 : 6. Upisovatelé jsou povinni splatit v okamžiku úpisu 100%(slovy: jedno sto procent) emisního kursu upsaných akciízaplacením na účet společnosti u Komerční banky a.s., pobočkyBrno, ... číslo účtu 27-0512990247/0100. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 2000 - 3. října 2000 : Společnost se řídí stanovami ze dne 26.1.2000.
 • 6. června 2000 - 26. července 2000 : 5. Upisování akcií bez využití přednostního práva proběhne vsídle společnosti ve lhůtě 15 (patnácti) dnů. Tato lhůta začínáběžet 16. (šestnáctého) dne po nabytí právní moci usnesen... íKrajského obchodního soudu v Brně, kterým bude toto usnesenívalné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kursnových akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven100% (jedno sto procent) jejich jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2000 - 26. července 2000 : 4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty společnosti AFIN BROKERS a.s., se sídlemBrno, Lidická 73, IČO: 25332961.
 • 6. června 2000 - 26. července 2000 : Na zvýšení základního jmění budou upisovány kmenové listinnéakcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné ve výši25.000,-Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), v počtu 60ku... sů (slovy: šedesáti), kde emisní kurs těchto nových akciíupisovaných s využitím přednostního práva je roven 100% (jednosto procent) jejich jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2000 - 26. července 2000 : Počet nových akcií o jmenovité hodnotě jedné ve výši 25.000,-Kč(slovy: dvacet pět tisíc korun českých), které lze upsat najednu dosavadní akcii společnosti o téže jmenovité hodnotě... jedán jejich poměrem 0,75 (slovy: sedmdesát pět setin) jednédosavadní akcie k jedné nové akcii. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2000 - 26. července 2000 : 3. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat nové akcie,které budou upisovány na zvýšení základního jmění, v rozsahujejich podílu na základním jmění společnosti. Přednostní p... rávona úpis nových akcií mohou dosavadní akcionáři vykonat ve lhůtě15 (patnácti) dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím podni nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu vBrně, kterým bude toto usnesení valné hromady zapsáno doobchodního rejstříku.Místem pro vykonávání přednostního práva je sídlo společnostiBrno, Jaselská 25.Toto jejich přednostní právo není nijak omezeno ani vyloučeno. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2000 - 26. července 2000 : 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.
 • 6. června 2000 - 26. července 2000 : Záměr zvýšení základního jmění:1. Základní jmění společnosti EFCON a.s. bude zvýšeno zdosavadní výše 1.125.000,-Kč (slovy: jeden milion jedno stodvacet pět tisíc korun českých) o č... ástku 1.500.000,-Kč (jedenmilion pět set tisíc korun českých), tedy na částku ve výši2.625.000,-Kč (dva miliony šest set dvacet pět tisíc korunčeských) upisováním 60 (šedesát) kusů, akcií na jméno ojmenovité hodnotě jedné ve výši 25.000,-Kč (slovy: dvacet pěttisíc korun českých), a to peněžitými vklady.Všechny akcie jsou kmenové a budou vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2000 - 26. července 2000 : 6. Upisovatelé jsou povinni splatit v okamžiku úpisu 100% (jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií zaplacením vhotovosti na účet společnosti u Komerční banky a.s., pobočkyB... rno, číslo účtu 27-0512990247/0100. zobrazit více skrýt více
posunout dolů