Základní údaje

Historické adresy

23.7.2001 - 30.9.2003 Brno, Čechyňská 419/14a, okres Brno-město, PSČ 60200
8.3.2000 - 23.7.2001 Brno, Mezírka 1, okres Brno-město, PSČ 60200

25592734

DIČ

Není plátce DPH

1.4.2000 - 30.9.2003

288-25592734

Datum vzniku

8. března 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. září 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. září 2003

Historické názvy

23.7.2001 - 30.9.2003

PRSB Engineering, a.s.

31.5.2000 - 23.7.2001

Průmyslové stavitelství Brno, a.s.

8.3.2000 - 31.5.2000

PRSB Engineering, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3252

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.5.2000 - 30.9.2003

44 300 000 Kč

8.3.2000 - 31.5.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. září 2003 - 30. září 2003 : Společnost PRSB Engineering, a.s. byla sloučena se společností Průmyslové stavitelství Brno, a.s., Brno, Mezírka 1, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 255 33 088 ke dni 30.09.2003.V... ymazává se ke dni 30.09.2003 z obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2002 - 30. září 2003 : Moskevská pobočka, registrována Moskevskou registrační komoroupři vládě Moskvy dne 29. září 1998 pod č. 074.818 na adrese103055, Ruská federace, město Moskva, ul. Novoslobodskaja, ... dům36/1. Dne 21. října 1998 byla tato registrace vnesena pod č.827.18 do Státního rejstříku poboček komerčních organizacívedených Státní registrační komorou při Ministerstvu justiceRuské federace. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2002 - 30. září 2003 : Aksajská pobočka, registrovaná Ministerstvem justice RepublikyKazachstán, Justiční správa Západokazachstánské oblasti, dne 26.března 1999 pod č. 427 - 1926 - (Y) na adrese:Západoka... zachstánská oblast, Burlinski rajon, město Aksaj, nám.Družby národů 2, Český žilgorodok zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2002 - 30. září 2003 : Zapisuje se prodej části společnosti PRSB Engineering, a.s., IČ25592734, Brno, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00, zapsané v OR KSBrno pod spisovou značkou B 3252, konkrétně:
 • 31. května 2000 - 30. září 2003 : Společnost se řídí stanovami schválenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 26.5.2000.
 • 8. března 2000 - 30. září 2003 : Omezení převodu: akcie jsou převoditelné jen po předchozímsouhlasu představenstva s tím, že předkupní právo majíakcionáři.
 • 15. května 2000 - 31. května 2000 : e) Místem upisování je sídlo PRSB Engineering, a.s., lhůta proúpis nových akcií se stanoví 30 dnů od právní moci usneseníobchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v B... rně ozápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního jmění. Nepeněžitý vkladspecifikovaný v tomto rozhodnutí je splatný před podáním návrhuna zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,protokolárním předáním tohoto vkladu v sídle PRSB Engineering,a.s. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2000 - 31. května 2000 : d) V souladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku opřednostním právu akcionářů k upisování akcií ke zvýšenízákladního jmění nepeněžitým vkladem se toto nabízí jedinémuakcionáři... společnosti shora uvedené, a to Průmyslovéstavitelství Brno, a.s., sídlo Brno, Mezírka 1, PSČ 656 70, IČO:25 53 30 88. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2000 - 31. května 2000 : c) - počet a jmenovitá hodnota akcií: 430 ks akcií o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč,- druh akcií: kmenové,- forma akcií: na jméno,- podoba akcií: listinné.Vzhledem k upisování akcií... nepeněžitým vkladem je emisní kursakcií stanoven ve výši jejich jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2000 - 31. května 2000 : b) Základní jmění se zvýší úpisem nových akcií a splacenímjejich emisního kursu nepeněžitým vkladem.
 • 15. května 2000 - 31. května 2000 : a) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 43,300.000,- Kčz částky 1,000.000,- Kč na částku 44,300.000,- Kč, upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se... nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2000 - 31. května 2000 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 9.5.2000 v působnostivalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti upsánímnových akcií takto:
 • 15. května 2000 - 31. května 2000 : F) Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku Průmyslovéstavitelství Brno, a.s. oceněného znaleckým posudkem dvounezávislých znalců, a to1) Ústav kvalifikovaný pro znaleckou čin... nost INFO 7 znaleckáorganizace, s.r.o., Sbíhavá 455/2, 162 00 Praha 6,2) nezávislý soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc.,U zahrádek 143, 100 00 Praha 10 - Benice,odpovídající organizační složce definované organizačním řádemspolečnosti Průmyslové stavitelství Brno, a.s. jako souborútvarů vymezených v systemizaci a v číselníku středisek takto:3000 Divize Construction (DC)3100 Útvar DC Brno3140 Středisko realizace SRN3200 Filiál Aksaj6000 Divize Engineering ČR (EČR)7000 Divize Marketing a rozvoj (MaR)1200 Zástupce v SNS2110 Středisko Moskva - filiál2120 Sekretariát společnost2130 Manažer financování projektů2400 Odbor účetnictví a personálních služebZúčtovací střediska zakázek:9230 Zakázky DC9260 Zakázky EČR9270 Zakázky MaR zobrazit více skrýt více
posunout dolů