Trendy

11 115 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-4 283 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

39 163 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 1.8.2016 Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

13.8.1997 - 1.8.2016 Praha - Kbely, Mladoboleslavská 347/15, PSČ 19700

25601067

DIČ

Není plátce DPH

1.11.2000 - 1.4.2017

CZ25601067

Datum vzniku

13. srpna 1997

Datová schránka

qyie23k

Historické názvy

31.8.2008 - 16.12.2015

Magna Closures a.s.

13.8.1997 - 31.8.2008

PAL International a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4885

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.8.2008

108 825 000 Kč

Historické jmění

19.12.2005 - 31.8.2008

813 525 000 Kč

15.2.1999 - 19.12.2005

49 000 000 Kč

13.5.1998 - 15.2.1999

30 000 000 Kč

13.8.1997 - 13.5.1998

240 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Historické provozovny

6.12.2000 - 1.5.2005

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Modrý důl "Chata Milíře", 542 21, Pec pod Sněžkou

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 16. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. srpna 2008 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Pal International a.s. vykonávající působnost valné hromady ze dne 4.8.2008 bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti PAL International a.s Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Pal International a.s. vykonávající působnost valné hromady ze dne 4.8.2008 bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti PAL International a.s.... odštěpením se založením nové společnosti PAL International s.r.o. Rozdělením přešla ze společnosti PAL International a.s. na společnost PAL International s.r.o. vyčleněná část jmění uvedená v projektu rozdělení odštěpením se založením nové společnosti schváleném rozhodnutím jediného akcionáře společnosti PAL International a.s. dne 4.8.2008 v podobě návrhu, který byl dne 28.6.2008 uložen do sbírky listin Městského soudu v Praze. Jediný akcionář PAL International a.s. se stal jediným společníkem společnosti PAL International s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2008 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti PAL International a.s. vykonávajícího působnost valné hromady ze dne 4.8.2008 bylo dále rozhodnuto o snížení základního kapitálu společn Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti PAL International a.s. vykonávajícího působnost valné hromady ze dne 4.8.2008 bylo dále rozhodnuto o snížení základního kapitálu společn...osti PAL International a.s., a to z částky 813.525.000,- Kč (slovy: osm set třináct milionů pět set dvacet pět tisíc korun českých) o částku 704.700.000,- Kč (slovy:sedm set čtyři milionů sedm set tisíc korun českých) na částku 108.825.000,- Kč (slovy: jedno sto osm milionů osm set dvacet pět tisíc korun českých), a to dle ustanovení § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty akcií a to tak, že: jmenovitá hodnota každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude po snížení základního kapitálu činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je naplnění zákonné podmínky rozdělení odštěpením dle § 220zb odstavec 6 obchodního zákoníku, kdy vlastní kapitál rozdělované společnosti, vykázaný v její zahajovací rozvaze, nesmí být v důsledku rozdělení odštěpením nižší, než její základní kapitál, ledaže bude současně s rozhodnutím o rozdělení odštěpením rozhodnuto také o snížení základního kapitálu rozdělované společnosti, a to nejméně o částku odpovídající vzniklému rozdílu mezi vlastním kapitálem a základním kapitálem. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2000 : Společnost PAL International a.s. je právním nástupcem obchodníspolečnosti PAL Praha a. s. se sídlem Praha 9 - Kbely, Mladobo-leslavská 15, PSČ 197 00, identifikační číslo 618 60 5 Společnost PAL International a.s. je právním nástupcem obchodníspolečnosti PAL Praha a. s. se sídlem Praha 9 - Kbely, Mladobo-leslavská 15, PSČ 197 00, identifikační číslo 618 60 5...57, kterábyla zrušena sloučením se společností PAL International a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. prosince 2005 - 19. prosince 2005 : Jediný akcionář rozhodl dne 29. listopadu 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti PAL International a.s. (dále jen ?Společnost?) takto:? základní kapitál společnosti PAL In... ternational a.s. (dále též Společnost) má být zvýšen o částku 764.525.000 Kč (slovy: sedm set šedesát čtyři milionů pět set dvacet pět tisíc korun českých) z původní výše Kč 49 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů korun českých) na celkovou výši 813.525.000 Kč (slovy: osm set třináct milionů pět set dvacet pět tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;? ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 764 ks (slovy: sedm set šedesát čtyři kusů) nových, kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každou akcii a 7 ks (slovy: sedm kusů) nových, kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 75.000 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) za každou akcii ;? emisní kurs jedné akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) činí 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisní kurs jedné akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 75.000 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) činí 75.000 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých); akcie budou splaceny peněžitým vkladem? jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost INTIER AUTOMOTIVE INC., se sídlem 521 Newpark Boulevard, Newmarket, Ontario, Canada L3Y 4X7, který je jediným akcionářem Společnosti.Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;? místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha - Kbely, Mladoboleslavská 347/15, PSČ 197 00 (dále jen ?Sídlo Společnosti?);? lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti, určenému zájemci, společnosti INTIER AUTOMOTIVE INC. do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku;? připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti INTIER AUTOMOTIVE INC. vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost INTIER AUTOMOTIVE INC. splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti INTIER AUTOMOTIVE INC. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií;? jedná se o tuto pohledávku:Na základě Smlouvy o půjčce ze dne 15. listopadu 2005 mezi společností INTIER AUTOMOTIVE INC. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, má Společnost INTIER AUTOMOTIVE INC. vůči Společnosti pohledávku ve výši 764.525.000 Kč (slovy: sedm set šedesát čtyři milionů pět set dvacet pět tisíc korun českých). K započtení bude použita tato pohledávka vzniklá na základě Smlouvy o půjčce ze dne 15. listopadu 2005 mezi stranami podle předchozí věty, která je tvořena pouze jistinou;? pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci - společnosti INTIER AUTOMOTIVE INC. do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v sídle Společnosti.? rozhodnutí o možnosti započtení:jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti INTIER AUTOMOTIVE INC. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Jedná se o tuto pohledávku:Na základě Smlouvy o půjčce ze dne 15. listopadu 2005 mezi společností INTIER AUTOMOTIVE INC. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, má Společnost INTIER AUTOMOTIVE INC. vůči Společnosti pohledávku ve výši 764.525.000 Kč (slovy: sedm set šedesát čtyři milionů pět set dvacet pět tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 1998 - 15. února 1999 : Mimořádní valná hromada konaná dne 27.8.1998 rozhodla o zvýšenízákladního jmění o 19.000.000,-Kč ze současných 30.000.000.,-Kčna 49.000.000,-Kč takto:
 • 10. listopadu 1998 - 15. února 1999 : vydáním 19 kusů nových listinných akcií znějících na jméno,každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, s nimiž nejsou spojenažádná zvláštní práva (kmenové akcie),
 • 10. listopadu 1998 - 15. února 1999 : upisování akcií nad částku 19.000.000,-Kč se nepřipouští,
 • 10. listopadu 1998 - 15. února 1999 : nově vydané akcie budou upsány s využitím přednostního právastávajících akcionářů,
 • 10. listopadu 1998 - 15. února 1999 : místo pro vykonání přednostního práva upsat nové akciespolečnosti je sídlo společnosti, lhůta pro vykonání přednost-ního práva je 15 dnů, počátek lhůty je den následující po dni,kd... y usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění budezapsáno do obchodního rejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 1998 - 15. února 1999 : akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouupsány akcionáře na základě dohody podle ustanovení § 205obchodního zákoníku,
 • 10. listopadu 1998 - 15. února 1999 : v případě, že veškeré akcie nebudou stále ještě upsány, budeuskutečněna veřejná výzva k upsání akcií, tato výzva obsahujícínáležitosti stanovené obchodním zákoníkem č.513/91 Sb., v... platném znění, bude uveřejněna vhodným způsobem představenstvemspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 1998 - 15. února 1999 : upisované akcie s využitím přednostního práva jsou akcie v počtu19 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč znějících najméno v listinné podobě, emisní kurs těchto akcií je 9.... 000.000,-Kč, tj. emisní ážio činí 8.000.000,-Kč. Akcionář MagnaInternational Inc má přednostní právo upsat 10 kusů nových akciía akcionář P.A.M. s.r.o. má přednostní právo upsat 9 kusů novýchakcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění, zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 1998 - 15. února 1999 : upisovatelé splatí 30 % jmenovité hodnoty nově emitovaných akciía emisní ážio v plné výši, tj. 8.300.000,-Kč na jednu akcii,peněžitým vkladem, a to převodem na účet společnosti u C... itybanka.s., číslo účtu: 2019880107/2600, ve lhůtě 15ti dnů, počátekběhu lhůty je den následující po dni, kdy usnesení valné hromadyo zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 16. ledna 1998 - 10. listopadu 1998 : Jediný akcionář:P.A.M. s.r.o. IČO 48 95 28 51 se sídlem Praha 9-Kbely,Mladoboleslavská 15
 • 16. ledna 1998 - 13. května 1998 : Jediný akcionář rozhodl o snížení základního jmění o částku210,000.000,-- Kč tj. základní jmění se snižuje z částky240,000.000,-- Kč na částku 30,000.000,-- Kč.Snížení základního j... mění bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty všech akcií a to vždy o 87,5 %. U akcií o jmenovitéhodnotě 6,000.000,-- Kč se tedy jejich jmenovitá hodnota snižujena hodnotu 750.000,-- Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 600.000,--Kč se tedy jejich jmenovitá hodnota snižuje na hodnotu 75.000,--Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 60.000,-- Kč se tedy jejichjmenovitá hodnota snižuje na hodnutu 7.500,-- Kč. Společnostvydá po zápisu snížení základního jmění obchodním rejstříkemKrajského obchodního soudu v Praze 37 ks akcií o jmenovitéhodnotě 750.000,-- Kč, 27 ks akcií o jmenovité hodnotě 75.000,--Kč a 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 7.500,-- Kč, všechny akciebudou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě.Představenstvo společnosti zašle akcionáři písemnou výzvu napředložení akcií k výměně do 10 dnů ode dne, kdy obchodnírejstřík Krajského obchodního soudu v Praze provede zápissnížení základního jmění společnosti. Akcionář je povinenpředložit svoje akcie do 10 dnů ode dne obdržení výzvyk provedení výměny stávajících akcií za akcie se sníženoujmenovitou hodnotou.Společnost vyplatí akcionáři do 5 dnů ode dne kdy předložilakcie k výměně rozdíl mezi již zaplacenou jmenovitou hodnotouakcií a novou jmenovitou hodnotou akcií, tj. za každou stávajícíakcii o jmenovité hodnotě 6,000.000,-- Kč uhradí 5,250.000,--Kč, za každou stávající akcii o jmenovité hodnotě 600.000,-- Kčuhradí 525.000,-- Kč, za každou stávající akcii o jmenovitéhodnotě 60.000,-- Kč uhradí 52.500,-- Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů