Trendy

95 453 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

2 064 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

188 506 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 13.8.1997 Klučenice 69, okres Příbram, PSČ 26235

25601334

DIČ

od 1.2.1998

CZ25601334

Datová schránka

43fg46r

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4891

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.7.2001

47 159 000 Kč

Historické jmění

26.8.1998 - 17.7.2001

44 020 000 Kč

13.8.1997 - 26.8.1998

1 010 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Sedlčany

Bankovní účty

zvěřejněno 3.4.2013

160459136 / 0600

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

1.8.2003 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 262 56, Milešov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 17. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

  • 21. března 2001 - 17. července 2001 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 21.11.2000:Základní jmění ve výši 44.020.000,- Kč se zvyšuje o částku vevýši 3.139.000,- Kč upsáním nových akcií bez možnosti upisovánín... ad navrhovanou částku zvýšení základního jmění.Zvýšení základního jmění se navrhuje úpisem nových akcií, a to:219 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč292 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti.Emisní kurs upisovaných akcií je ve výši její jmenovité hodnotya splácí se nepeněžitými vklady.Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídlespolečnosti v kanceláři předsedy představenstva. Upisování budezahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení rejstříkového soudu, kterým byl zapsánzáměr zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Dobaupisování se stanoví 15 dnů.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky v celkové výši3.139.000,- Kč, vždy oceněny v jejich nominální hodnotě vsouladu s ustan. § 59 odst. 7 obchodního zákoníku bez započteníjejího příslušenství, zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů.Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům,kteří mají pohledávku vůči společnosti a jež jsou jmenovitěuvedení s výší své pohledávky v notářském zápisu N 647/2000,NZ 691/2000 notářky Liběny Pernicové.Nepeněžitý vklad - pohledávky jsou splaceny dnem účinostismlouvy o postoupení pohledávky, tj. dnem úpisu a v místě úpisuakcií. zobrazit více skrýt více
  • 9. dubna 1998 - 26. srpna 1998 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 15. 12. 1997 sezvyšuje základní jmění společnosti o 35,000.000,- Kč s tím, žese připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zv... ýšenízákladního jmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšenízákladního jmění rozhodne jediný akcionář při výkonu působnostivalné hromady.Budou upisovány akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč aakcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Všechny nověupisované akcie jsou akciemi na jméno v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimi spojenapráva uvedená ve stanovách.Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů,která bude umístěna v sídle společnosti v Klučenicích 69, okr.Příbram v sekretariátu společnosti.Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moc usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisnímkursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 30 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.Nepeněžité vklady budou splaceny současně dnem úpisu akcií.Předmětem nepeněžitých vkladů jsou:Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ztransformace Zemědělského družstva "Orlík" se sídlem vKlučenicích, okr. Příbram, IČO 00107921 podle zákona č. 42/1992Sb..Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost, t. j. dnem úpisuakcií.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podíů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvalujejediný akcionář ve výši, jak jsou uvedeny ve znaleckýchposudcích znalců ing. Antonína Nováka ze dne 22. 9. 1997,zanlecký posudek č. 17/1997 a ing. René Matyse, CSc. ze dne 22.9. 1997, znalecký posudek č. 17/1997, oba znalci z oboruekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv voblasti zemědělství.Hospodářské využití nepeněžitých vkladů společnosti spočívá vrealizaci převodu majetku Zemědělského družstva "Orlík" zapostoupené pohledávky na společnost. Společnost ZemědělskáKlučenice a. s. má v předmětu podnikání zapsáno zemědělství aveškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělskéhocharakteru. Nepeněžité vklady budou maximálně hospodářskyvyužity.Úpis nových akcií bude nabídnut zájemcům - oprávněným osobámZemědělského družstva "Orlík" se sídlem v Klučenicích, okr.Příbram, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformacedružstva podle zákona č. 42/1992 Sb., jak jsou uvedeni vnotářském zápisu NZ 528/97, N 564/97 notářky Liběny Pernicové,Brno, Jezuitská 13.Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšení základníhojmění společnosti Zemědělské družstvo "Orlík" se sídlem vKlučenicích, okr. Příbram, IČO 00107921 úpisem nepeněžitéhovkladu, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví tohotodružstva:- seník postavený na pozemku p. č. st. 177, zapsaný na LV č. 15,k. ú. Klučenice- silážní žlab postavený na pozemku p. č. st. 358, k. ú. OrlickéZlákovice- silážní žlab postavený na pozemku p. č. st. 359, k. ú. OrlickéZlákovicev celkové hodnotě 3,200.000,- Kč.Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckými posudky znalců Jaromíra Jeníčka ze dne 9. 12. 1997znalecký posudek č. 1074/104/1997, znalec z oboru ekonomika,specializace ceny a odhady nemovitostí a Ladislava Řehořka zedne 12. 12. 1997 znalecký posudek č. 1427/1997, znalec z oboruekonomika, specializace ceny a odhady nemovitostí.Jediný akcionář schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu ve výši3,200.000,- Kč, jak je uvedeno a popsáno ve výš označenýchznaleckých posudcích.Nepeněžitý vklad - nemovitosti - potřebuje společnost prozajištění podnikatelského záměru. Jelikož převažujícím předmětemčinnosti společnosti je zemědělská výroba, bude nepeněžitý vkladvyužíván za stejným účelem a nepeněžitý vklad bude maximálněhospodářsky využit. zobrazit více skrýt více
  • 13. srpna 1997 - 26. srpna 1998 : Jediný akcionář: Zemědělské družstvo "Orlík" se sídlem vKlučenicích, Klučenice, okres Příbram, IČ:00107921
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů