Trendy

5 132 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

1 266 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

3 422 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 10.6.2011 Praha 10 - Záběhlice, Hyacintová 3266/9, PSČ 10600

Historické adresy

13.1.2009 - 10.6.2011 Praha 10 - Strašnice, V Olšinách 709/45, PSČ 10000
24.2.2003 - 13.1.2009 Praha 10, U plynárny 412/101, PSČ 10100
2.9.1997 - 24.2.2003 Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 10010

25602837

DIČ

od 18.9.1997

CZ25602837

Datum vzniku

2. září 1997

Datová schránka

knvvnr4

Historické názvy

6.1.2003 - 1.8.2008

C.H.Educa, a.s.

19.6.2002 - 6.1.2003

C.H.Educa, a.s. v likvidaci

2.9.1997 - 19.6.2002

C.H.Educa, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4903

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 20.2.2009

200 000 Kč

Historické jmění

29.4.2006 - 20.2.2009

2 000 000 Kč

26.8.1998 - 29.4.2006

10 000 000 Kč

2.9.1997 - 26.8.1998

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 11.4.2015

2111335291 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. srpna 2008 : Společnost C.H.Educa, a.s., IČ 25602837 se sídlem Praha 10, U plynárny 412/101, PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4903, změn Společnost C.H.Educa, a.s., IČ 25602837 se sídlem Praha 10, U plynárny 412/101, PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4903, změn...ila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou C.H.Educa, s.r.o. na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o změně právní formy konané dne 28.3.2008. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 2004 : Společnost se sloučila se společností C.H.Consulting a.s., IČ 00312240, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Balbínova 496/8, PSČ 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským Společnost se sloučila se společností C.H.Consulting a.s., IČ 00312240, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Balbínova 496/8, PSČ 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským ...soudem v Praze oddíl B, vložka 420. Na společnost, jako právního nástupce, přešlo v důsledku sloučení jmění zaniklé společnosti C.H.Consulting a.s., IČ 00312240, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Balbínova 496/8, PSČ 120 00. zobrazit více skrýt více
  • 10. prosince 2003 : Na obchodní společnost C.H. Educa a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti CASSIAPEA Consulting, spol.s r.o., IČ 26480361, se sídlem Praha 9, Dolní Počernice, Na obchodní společnost C.H. Educa a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti CASSIAPEA Consulting, spol.s r.o., IČ 26480361, se sídlem Praha 9, Dolní Počernice, ...Úpická 303, PSČ 190 12, zapsané v obchodním restříku vedené Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 84958 zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 31. října 2005 - 7. dubna 2006 : Základní kapitál akciové společnosti C.H.Educa, a.s. se sídlem Praha 10, U plynárny 412/101, PSČ 101 00, IČ 25602837 bude snížen z důvodu, že jeho výše převyšuje reálné potřeby spo... lečnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti, kteří využijí veřejného návrhu smlouvy a předloží společnosti své akcie, jež budou vzaty z oběhu. Základní kapitál společnosti bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií které budou vzaty z oběhu, přičemž rozsah snížení základního kapitálu bude činit maximálně 8.000.000,-Kč (osm milionů korun českých). Základní kapitál bude snížen vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům v souladu s ustanovením §213c zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále jen obchodní zákoník). Předmětem veřejného návrhu smlouvy bude úplatné vzetí akcií z oběhu. Kupní cena za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) bude stanovena znaleckým posudkem vyhotoveným společností s ručením omezeným Horwath TPA Notia Consulting s.r.o. se sídlem Praha 2, Mánesova 917/28, IČ 27099059 vykonávající znaleckou činnost prostřednictvím znalce Ing. Jiřího Hlaváče, r.č.750317/4371, bytem Praha 10, Vršovice, Slovinská 307/3, PSČ 101 00 jmenovaného Krajským soudem v Brně dne 21.6.2004 pod čj. Spr 1642/2003 pro odbor ekonomika odvětví ceny a odhady podniků. Společnost Horwath TPA Notia Consulting s.r.o. byla jmenována znalcem za účelem stanovení hodnoty akcií převáděných akcionáři na společnost C.H.Educa, a.s., a to rozhodnutím Městského soudu v Praze vydaným dne 13.6.2005 pod čj. Nc 4407/2005-6. Lhůta, v níž mají být listinné akcie v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti činí 15 dnů od dne zápisu snížení základní kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro předložení listinných akcií je sídlo společnosti. Představenstvo se pověřuje podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v rozsahu v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. zobrazit více skrýt více
  • 1. září 2003 - 10. prosince 2003 : Společnost byla zrušena a vstoupila do likvidace dnem 31.prosince 2001.Na obchodní společnost C.H. Educa a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti CASSIAPEA Cons... ulting, spol.s r.o., IČ 26480361, se sídlem Praha 9, Dolní Počernice, Úpická 303, PSČ 190 12, zapsané v obchodním restříku vedené Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 84958 zobrazit více skrýt více
  • 19. června 2002 - 1. září 2003 : Společnost byla zrušena a vstoupila do likvidace dnem 31.prosince 2001.
  • 4. června 2001 - 19. června 2002 : Společnost ALIACHEM a.s., vykonávající jako jediný akcionářspolečnosti C.H.Educa, a.s. působnost valné hromady společnosti C.H.Educa, a.s., rozhodla dne 11.10.2000 o zvýšení základ... níhojmění společnosti C.H.Educa, a.s. upsáním nových akciíspolečnosti C.H.Educa, a.s., a to o 76.000.000,-Kč (slovy:sedmdesátšest milionů korun českých.) ze stávajících10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých.) na86.000.000,-Kč (slovy: osmdesátšestmilionů korun českých)vydáním 76.000 ks (slovy: sedmdesátšesttisíc kusů) akciíjmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých),znějících na majitele v listinné podobě, jejichž emisní kursbude splacen nepeněžitými vklady. Emisní kurs za jednu akciičiní 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Upisováníakcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění senepřipouští. Upisování akcií bude nabídnuto předem určenýmzájemcům, a to:1) ALIACHEM a.s. se sídlem Kodaňská 46, 100 10, Praha 10, IČ: 6010 89 16, upíše nepeněžitým vkladem akcie v počtu 61.000 ks(slovy: šedesátjednatisíc kusů). Emisní kurs za jednu akcii činí1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Předmětnepeněžitého vkladu ALIACHEM a.s. tvoří: pozemek parcelní číslo459 - zastavěná plocha o výměře 6014 m2 a budova číslo popisné265 na pozemku parcelní číslo 459, kteréžto nemovitosti jsouzapsány listu vlastnictví 1200 pro katastrální území Napajedla,obec Napajedla, okres Zlín u katastrálního úřadu Zlín, jejichžhodnota byla oceněna znaleckým posudkem č. 1342-065/2000 ze dne23.6.2000 znalce Ing. Richarda Motyčky na 61.000.000,-Kč (slovy:šedesátjednamilionů korun českých) a znaleckým posudkem č.2498/98-2000 ze dne 29.6.2000 znalce Jana Havlíka na61.500.000,-Kč (slovy: šedesátjednamilionůpětsettisíc korunčeských). Na základě znaleckých posudků je nepeněžitý vkladALIACHEM a.s. stanoven rozhodnutím jediného akcionářevykonávajícím působnost valné hromady C.H.Educa, a.s. pro účelyzvýšení základního jmění společnosti částkou 61.000.000,-Kč(slovy: šedesátjednamilionů korun českých). O splacení emisníhokursu akcií upisovaných nepeněžitými vklady, které tvořínemovitosti, předloží upisovatel emitentovi ve lhůtě do 30 dnůode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku písemnáprohlášení učiněná podle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku,obsahující zároveň prohlášení o předání nemovitosti emitentovi.2) PSG - International, a.s. Zlín se sídlem Zlín, Zarámí 4077,IČ: 13694341, upíše nepeněžitým vkladem akcie v počtu 15.000 ks(slovy: patnácttisíc kusů). Emisní kurs za jednu akcii činí1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Předmětnepeněžitého vkladu ke splacení emisního kursu upisovaných akciívydaných ke zvýšení základního jmění společnosti C.H.Educa,a.s., jímž je pohledávka předem určeného zájemce společnosti PSG- International, a.s. Zlín z titulu Smlouvy o dílo uzavřené dne18.2.1998 ve znění pozdějších dodatků a Dohody o řešení závazkůze dne 8.8.2000 v nominální hodnotě 15.000.000,-Kč (slovy:patnáctmilionů korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu bylaoceněna znaleckým posudkem č. 1350-073/2000 ze dne 16.8.2000znalce Ing. Richarda Motyčky s tím, že ke zpracování posudku bylpřizván podle § 10 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb. konzultant Ing.Zbyněk Holínský, na 15.000.000,-Kč (slovy: patnáctmilionů korunčeských) a znaleckým posudkem čj. 1800aj1532/00 ze dne 28.8.2000znaleckého ústavu NOVOTA a.s. na 15.000.000,-Kč (slovy:patnáctmilionů korun českých). Na základě znaleckých posudků jenepeněžitý vklad PSG - International, a.s. Zlín stanovenrozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícím působnost valnéhromady C.H.Educa, a.s. pro účely zvýšení základního jměníspolečnosti částkou 15.000.000,-Kč (slovy: patnáctmilionů korunčeských). Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen na základěSmlouvy o postoupení pohledávky ve výši 15.000.000,-Kč(patnáctmilionů korun českých), která bude uzavřena meziC.H.Educa, a.s. a PSG - International, a.s. Zlín nejpozději do30 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti C.H.Educa, a.s.,Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, místnosti č. 205, v pracovníchdnech od 10.00 hodin, ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu usnesenío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 2. září 1997 - 20. března 2000 : jediný akcionář:CHEMAPOL GROUP, a.s.se sídlem Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 46, 100 10IČO: 00 00 07 44
  • 2. září 1997 - 26. srpna 1998 : akcie jsou v zaknihované podobě
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů