Trendy

5 818 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

269 tis. Kč

Zisk za rok 2008

Trendy

22 090 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Sídlo

od 26.9.2013 Hlavní 50, 250 70 Panenské Břežany

Historické adresy

27.8.1997 - 26.9.2013 Odolena Voda, Panenské Břežany 50, okres Praha-východ, PSČ 25070

25604716

DIČ

Není plátce DPH

19.1.1998 - 13.12.2016

CZ25604716

Datum vzniku

27. srpna 1997

Datová schránka

sqwgyyt

Historické názvy

20.10.2008 - 4.2.2015

VÚK Panenské Břežany a.s.

27.8.1997 - 20.10.2008

VÚK Panenské Břežany, s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 54136

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.6.2010

31 300 000 Kč

Historické jmění

28.6.2008 - 28.6.2010

16 800 000 Kč

27.8.1997 - 28.6.2008

210 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Brandýs nad Labem

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. února 2015 : Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 29.12.2014 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.1.2015.
  • 20. října 2008 : Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 19. září 2008 společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. června 2010 - 28. června 2010 : Valná hromada společnosti VÚK Panenské Břežany a.s., se sídlem Odolena Voda, Panenské Břežany 50, okres Praha-východ, PSČ 250 70, IČ: 256 04 716, zapsané v obchodním rejstříku vede... ném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14762, rozhodla dne 11.6.2010 formou notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to nepeněžitým vkladem.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 16.800.000 Kč, slovy šestnáct milionů osm set tisíc korun českých, o částku 14.500.000 Kč, slovy čtrnáct milionů pět set tisíc korun českých, na částku 31.300.000 Kč, slovy třicet jeden milion tři sta tisíc korun českých, a to nepeněžitým vkladem, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Přednostní právo na úpis nových akcií se vylučuje, neboť toto je v důležitém zájmu společnosti, k čemuž valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva týkající se návrhu na vyloučení práva na přednostní úpis akcií, důvodu zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu.Důvody zvýšení základního kapitálu: posílení kapitálu společnosti tak, aby (i) byl umožněn dynamický nárůst obchodních aktivit společnosti a její ziskovosti, (ii) bylo umožněno vytvoření vědeckotechnického informačního a návštěvnického centra pro účely prezentace a propagace výsledků výzkumu společnosti v oblasti výzkumu neželezných kovů, solární energie, technologií alternativních energetických zdrojů tak, aby společnost pro svou činnost mohla požádat o finanční prostředky ze strukturálních a dalších fondů formou dotace či jiným vhodným způsobem.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání akcií určitým zájemcem, kterým je společnost Inovační a technologické centrum ? VÚK, a.s., IČ: 46357050, se sídlem Odolena Voda, Panenské Břežany 50, okres Praha-východ, PSČ 25070, kterýžto zájemce je oprávněn upsat akcie ke zvýšení základního kapitálu o 14.500.000 Kč z částky 16.800.000 Kč na částku 31.300.000 Kč.Definice nově upisovaných akcií: (i) druh ? kmenové akcie, (ii) podoba ? listinné akcie, (iii) forma ? na majitele, (iv) počet akcí ? 145, (v) jmenovitá hodnota 1 nové akcie ? 100.000 Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých.Lhůta pro upsání akcií: do 14 dnů, slovy čtrnácti dnů, ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci s tím, že lhůta může začít běžet nejdříve dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo společnosti určitému zájemci nejméně pět pracovních dnů před zahájením běhu této lhůty. Místem v němž může oprávněná osoba vykonat úpis akcií je sídlo společnosti Odolena Voda, Panenské Břežany 50, okres Praha-východ, PSČ 25070.Navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000 Kč činí 100.158,62068 Kč, slovy jedno sto tisíc jedno sto padesát osm korun českých, šedesát dva haléře a šedesát osm tisícin haléře. Částka ve výši 158,62068 Kč tak představuje emisní ážio jedné akcie. Emisní ážio všech nově vydávaných akcií činí celkem 23.000 Kč.Důvod vyloučení přednostního práva na upsání nových akcií: Společnost pro svou činnost potřebuje získat více finančních prostředků. Akcionáři společnosti vzhledem ke svým obchodním výsledkům nejsou připraveni poskytnout společnosti dodatečné dostatečné financování v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady. Společnost jako výzkumný ústav má jen omezenou možnost získat finanční prostředky formou úvěru či jinou obdobnou formou, protože není schopna garantovat splacení. Jako jediná vhodná forma získání financování je získání finančních prostředků ze strukturálních fondů, které je ovšem vzhledem k existujícím pravidlům podmíněno v dané oblasti propagací vědy a výzkumu. Z toho důvodu se navrhuje vyloučení přednostního práva tak, aby společnost mohla od určeného zájemce získat nemovitosti vhodné pro dosažení uvedených cílů, protože současné nemovitosti naplnění těchto cílů neumožňují. Současně budou nové nemovitosti získány pro společnost výhodnou formou.Způsob splacení emisního kursu nově upsaných akcií: níže popsaným nepeněžitým vkladem, a to ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií.Charakteristika nepeněžitého vkladu: (i) pozemek parc. č. 441/4 (ostatní plocha ? zeleň) o výměře 260 m2, a (ii) pozemek parc. č. 54/57 (ostatní plocha ? zeleň) o výměře 16418 m2, a (iii) pozemek parc. č. St. 38 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1221 m2, a (iv) budova č.p. 50 (průmyslový objekt) na parcele st.38, to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha ? východ, na listu vlastnictví č. 53 pro obec Panenské Břežany a katastrální území Panenské Břežany.Ocenění nepeněžitého vkladu provedl soudem jmenovaný znalec, Ing. Libor Fojtík, znalec v oboru doprava, ekonomika a strojírenství. Předmět nepeněžitého vkladu byl znalcem oceněn na částku 14.523.000 Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů