Základní údaje

Historické adresy

25.10.2003 - 25.4.2005 Praha 7 - Holešovice, Přístavní 321/14, PSČ 17000
14.5.2002 - 25.10.2003 Praha 8, Thámova čp. 289 a 183, PSČ 18600
8.9.1997 - 14.5.2002 Praha 6, Jaselská 6

25606298

DIČ

Není plátce DPH

13.10.1997 - 31.12.2004

CZ25606298

Datum vzniku

8. září 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

25. dubna 2005

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. dubna 2005

Historické názvy

27.5.2004 - 25.4.2005

M.I.A., a.s. v likvidaci

8.9.1997 - 27.5.2004

M.I.A., a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4929

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

8.9.1997 - 25.4.2005

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 25. dubna 2005 - 25. dubna 2005 : Obchodní firma M.I.A., a.s. v likvidaci se sídlem Praha 7, Holešovice, Přístavní 321/14, PSČ 170 00, identifikační číslo 256 06 298 se ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v... ymazává z obchodního rejstříku a oddíl B, vložka číslo 4929 se uzavírá. Likvidace společnosti byla ukončena dne 15.11.2004. zobrazit více skrýt více
  • 27. května 2004 - 25. dubna 2005 : Den vstupu společnosti do likvidace: 1.3.2004
  • 8. září 1997 - 25. dubna 2005 : Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné.
  • 27. července 1999 - 8. února 2000 : Mimořádná valná hromada společnosti dne 7.7.1999 rozhodla aschválila usnesení o zvýšení základního jmění společnostiupsáním nových akcií, které má být provedeno za následujícíchpo... dmínek:1) Částka, o kterou se zvyšuje základní jmění, činí 3.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.Jedná se tedy o minimální i maximální hodnotu zvýšení ve smyslučl. 7 odst. 3 stanov společnosti.2) Zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním a upsáním 30kusů nových kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč.3) Navrhovaný emisní kurs činí 228.333,33 Kč za jednu akcii,přičemž 128.333,33 Kč připadne na emisní ážio a je odůvodněnpotřebou posílení vlastního jmění společnosti.4) Důvodem zvýšení základní jmění je posílení finanční situacespolečnosti.5) Přednostní právo na upisování nových akcií bude vyloučeno, ato v důležitém zájmu společnosti, kterým je rychlé posílenífinanční stability v situaci, kdy akcionář společnosti AccessS.A.S. Di Reina Roberto e Co., společnost založená a existujícípodle italského práva, se sídlem Piazza Trilussa, 6 Cap 901 46,Palermo, Itálie ( dále je "ACCESS" ), prodal své akcie afakticky přastal mít o společnost zájem. Akcionář MÉDEA, a.s.,společnost se sídlem Praha 6, Jaselská 6, IČO 25130013 ( dálejen "MÉDEA"), disponuje dostatečnými volnými prostředky knavrhovanému zvýšení základního jmění a k okamžitému splaceníemisního kurzu upsaných akcií. Druhý akcionář, p. Juráňová,prohlásil, že s vyloučením přednostního práva k úpisu novýchakcií za podmínek shora uvedených souhlasí a svého přednostníhopráva na upsání nových akcií se vzdá.6) Všechny nové akcie budou upsány akcionářem společnosti MÉDEAna základě dohody akcionářů o účasti na zvýšení základního jměníspolečnosti podle ust. § 205 Obchodního zákoníku, a to ve shorauvedené částce, přičemž druhý akcionář, p. Juráňová, se svéhopráva na účast na zvýšení základního jmění společnosti v plnémrozsahu vzdává.7) Upsat nové akcie, respektive uzavřít dohodu akcionářů dle §205 Obchodního zákoníku nahrazující listinu upisovatelů, budemožné v sídle společnosti, a to do 30 dnů po zápisu usnesení ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kursčiní 228.333,33 Kč za jednu akcii, přičemž 128.333,33 Kčpřipadne na emisní ážio.8) Upisovatel se zavazuje splatit celý emisní kurs upsanýchnových akcií ve výši 6.850.000,- Kč při úpisu, tj. v denuzavření dohody akcionářů dle § 205 Obchodního zákoníku nabankovní účet společnosti č.ú.: 900914533/0300, vedený u ČSOB,a.s., pobočka Na Příkopě 14, Praha 1. Společnost vydáupisovateli potvrzení o splacení emisního kursu upsaných novýchakcií.9) Upsané nové akcie společnosti budou vydány ve forměhromadných listin nahrazujících tyto upsané nové akcie, a to bezprodlení po zápisu zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Společnost vyzve upisovatele k převzetí hromadnýchlistin nahrazujících nové upsané akcie ve lhůtě 7 dnů ode dnejejich vydání. zobrazit více skrýt více
posunout dolů