Trendy

1 083 373 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

15 717 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

390 077 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.4.2009 Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263

Historické adresy

6.4.1998 - 2.4.2009 Roztoky, Nádražní 25
8.9.1997 - 6.4.1998 Roztoky, Nádraží 25

25606468

DIČ

od 11.5.1998

CZ25606468

Datum vzniku

8. září 1997

Datová schránka

tbyfqgv

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4934

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.9.2012

125 000 000 Kč

Historické jmění

27.12.2007 - 15.9.2012

59 500 000 Kč

19.12.2007 - 27.12.2007

44 860 000 Kč

23.2.2005 - 19.12.2007

35 100 000 Kč

19.7.2000 - 23.2.2005

15 600 000 Kč

19.11.1999 - 19.7.2000

1 200 000 Kč

8.9.1997 - 19.11.1999

1 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Černošice

Bankovní účty

zvěřejněno 25.8.2017

117894853 / 0300

... více účtů (celkem 16) najdete zde

Historické provozovny

2.5.2011 - 15.11.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Svatopetrská 61/22, 617 00, Brno - Komárov

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 8. října 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 14. února 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 3. ledna 2012 : Jediný akcionář obchodní společnosti POHL cz, a.s., IČ: 25606468, se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl Jediný akcionář obchodní společnosti POHL cz, a.s., IČ: 25606468, se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl...u B, vložce 4934 (nástupnická společnost), rozhodl o fúzi sloučením bez likvidace se zanikající společností GEOPOHL GROUP s.r.o., IČ: 25390511, se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 149981, s tím, že jmění zanikající společnosti přejde na nástupnickou společnost POHL cz, a.s. v důsledku fúze sloučením, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovně právních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 4. března 2003 : Na společnost přešlo jejím sloučením s obchodními společnostmi:ZUD-stavební, a.s. se sídlem Plzeň, Domažlická 168, IČ:25236954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude Na společnost přešlo jejím sloučením s obchodními společnostmi:ZUD-stavební, a.s. se sídlem Plzeň, Domažlická 168, IČ:25236954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude...mv Plzni, oddíl B, vložka 824, STAVIMPEX, a.s. se sídlem Roztoky,Jungmannova 27, IČ: 00201561, zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 502, POHL,spol. s r.o. se sídlem Brno, Komárovské nábřeží 693/12, IČ:46352139, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemv Brně, oddíl C, vložka 28300, jmění obchodních společnostíZUD-stavební, a.s., STAVIMPEX, a.s. a POHL, spol. s r.o., včetněpráv a povinností těchto společností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. června 2002 - 2. dubna 2009 : Vedoucí odštěpných závodů- POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava- POHL cz, a.s., odštěpný závod České Budějovicejsou zmocněni za obchodní společnost POHL cz, a.s., činitveškeré právn... í úkony týkající se těchto odštěpných závodů. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 2. dubna 2009 : Akcie jsou v listinné podobě.Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
 • 19. prosince 2007 - 27. prosince 2007 : Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 11.12.2007 o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. Základní kapitál se zvyšuje o částku 14 6... 40 000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se rovněž upisování akcií nepeněžitými vklady. Za účelem zvýšení základního kapitálu vydá společnost 6 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2 440 000,- Kč. Všechny nově emitované akcie budou upsány zájemcem předem určeným rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady peněžitými vklady na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. Emisní kurs jedné akcie je roven jmenovité hodnotě akcie 2 440 000,- Kč, celkový emisní kurs všech 6 ks upisovaných akcií činí 14 640 000,- Kč. Všechny akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem představenstva. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti na základě smlouvy o započtení, jejíž návrh musí představenstvo zaslat zájemci do 7 dnů ode dne úpisu, přičemž k uzavření smlouvy o započtení musí dojít do 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy určenému zájemci. Splacení emisního kursu započtením bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 19. července 2000 : Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady rozhodl dne23. 7. 1999 takto:Základní jmění společnosti se zvyšuje z jeho dosavadní výše1.200.000,- Kč o částku 14.400.000,- Kč... na částku 15.600.000,-Kč, přičemž nebude připuštěno upisování nad částku, o níž jezákladní jmění zvyšováno.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 14.400 kusůkmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, přičemž tyto akcie budou vydány v listinné podobě a nebudouveřejně obchodovatelné.Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, emisní ážiose neupisuje.Úpis akcií nezačne dříve, nežli uplyne lhůta 30 dnů ode dne, kdynabude účinnosti usnesení příslušného rejstříkového soudu ozápisu usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.Všechny nově vydané akcie budou upsány peněžitým vklademjediného akcionáře s využitím jeho přednostního práva v souladus ustanovením § 204a obchodního zákoníku.Úpis všech nově vydaných akcií bude proveden v představenstvemoznačených prostorách sídla společnosti tak, že všechny nověupsané akcie budou nabídnuty jedinému akcionáři k uplatnění jehopřednostního práva k úpisu akcií společnosti, přičemžpředstavenstvo je povinno alespoň 30 před zahájením upisováníakcionáře písemně uvědomit o počátku lhůty k vykonání jehopřednostního práva, která bude činit 14 dnů.V souladu se zněním § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníkuna jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat 12 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.Akcie budou upsány na účet společnosti u Komerční banky, a.s.,na jméno společnosti pod č. 198860630287/01000, a to celý emisníkurs všech upisovaných akcií ve lhůtě nejpozději do 15 dnů odedne zápisu do listiny upisovatelů.Pokud k upsání všech akcií takto nedojde do jednoho měsíce odedne, kdy bylo možno naposledy upisovat nově vydané akcie,považuje se upisování akcií za neúčinné. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů