Trendy

294 346 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-6 791 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

238 038 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.4.2003 Praha 5 - Hlubočepy, Na Zlíchově 228/4, PSČ 15200

Historické adresy

18.9.1997 - 11.4.2003 Praha 5, Na Zlíchově 228/4, PSČ 15200
18.9.1997 - 18.9.1997 Praha 5, Na Zlíchově 4/228, PSČ 15000

25607618

DIČ

od 18.9.1997

CZ25607618

Datum vzniku

18. září 1997

Datová schránka

rknc24a

Historické názvy

18.9.1997 - 23.1.2018

BAU plus, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4869

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.6.2000

43 740 000 Kč

Historické jmění

27.9.1999 - 6.6.2000

36 450 000 Kč

18.9.1997 - 27.9.1999

24 300 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 24.5.2016

115- 2321250237 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. ledna 2018 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 19. listopadu 2014 : V důsledku fúze sloučením společnosti BAU plus, a.s., IČ: 256 07 618 se sídlem na adrese Na Zlíchově 228/4, PSČ: 152 00, Praha 5 - Hlubočepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném V důsledku fúze sloučením společnosti BAU plus, a.s., IČ: 256 07 618 se sídlem na adrese Na Zlíchově 228/4, PSČ: 152 00, Praha 5 - Hlubočepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném ...Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4869, jako nástupnické společnosti, se společností BAU group, spol. s r.o., IČ 438 73 090 se sídlem na adrese Na Zlíchově 228/4, PSČ: 152 00, Praha 5 - Hlubočepy, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 4827, jako zanikající společností, došlo k zániku společnosti BAU group, spol. s r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na společnost BAU plus, a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. ledna 2000 - 16. srpna 2000 : Dne 4.8.1999 se uskutečnila valná hromada společnosti Bau plus,a.s., která se usnesla na zvýšení základního jmění společnostipeněžitým vkladem ve výši 7.290.000,- Kč(slovy: sedmmil... ionůdvěstědevadesáttisíckorunčeských)na celkových 43.740.000,- Kč(slovy: čtyřicettřimilionysedmsetčtyřicettisíckorunčeských)úpisem akcií ve smyslu § 203 obchodního zákoníku takto:1. zvýšení základního jmění o 7.290.000,- Kč(slovy sedmmilionůdvěstědevadesáttisíckorunčeských) budeprovedeno peněžitým vkladem na základě úpisu akcií.2. Společnost na zvýšení základního jmění vydá nové akciev počtu 729 ks o nominální hodnotě 10.000,- Kč á 1 ks akcie,forma akcie - na majitele, emisní kurs se rovná jmenovitéhodnotě, podoba akcií - listinná, vydány budou jako kmenovéakcie.3. Úpis nad rámec navrženého zvýšení se nepřipouští.4. Celý emisní kurs musí být splacen v termínech určených projednotlivá upisovací kola.5. Místem úpisů je sídlo společnosti BAU plus, a.s., Praha 5, NaZlíchově 228/4, I. patro, sekretariát ředitele.6. Splacení celého emisního kursu na zvýšení základního jměníbude provedeno na účet společnosti BAU plus, a.s. č.4001-1800852943/0300, vedený u ČSOB, a.s.7. Upisování proběhne ve dvou kolech takto:1. upisovací kolo:- s využitím přednostního práva úpisu pro stávající akcionáře vpoměru k akciím, které mají v držení- na jednu dosavadní kmenovou akcii o nominální hodnotě100.000,- Kč je možno upsat dvě nové kmenové akcie o nominálníhodnotě 10.000,- Kč- na jednu prioritní akcii o nominální hodnotě 50.000,- Kč jemožno upsat jednu novou kmenovou akcii o nominální hodnotě10.000,- Kč- lhůta pro upsání akcií činí tři týdny ode dne pravomocnéhorozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze o úmyslu zvýšitzákladní jmění společnosti do obchodního rejstříku- lhůta pro splacení emisního kursu činí pět týdnů ode dnepravomocného rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze oúmyslu zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříku2. upisovací kolo:- pro stávající akcionáře bez omezení počtu nově upsaných akciís využitím přednostního práva pro akcionáře společnost BAUgroup, spol. s r.o., IČO 43873090- upsány mohou být všechny ostatní dosud v I. kole neupsanéakcie- lhůta pro upsání akcií činí čtyři týdny ode dne pravomocnéhorozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze o úmyslu zvýšitzákladní jmění společnosti do obchodního rejstříku- lhůta pro splacení emisního kursu činí šest týdnů ode dnepravomocného rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze oúmyslu zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
  • 30. března 1999 - 27. září 1999 : Dne 9.7.1998 se valná hromada společnosti BAU plus,a.s.,usneslana zvýšení základního jmění společnosti peněžitým vkladem vevýši 12,150.000,- Kč (slovy:dvanáctmilionůjednostopadesát... tisíckorunčeských) na celkových 36,450.000,- Kč(třicetšestmilionůčtyřistapadesáttisíc korun českých ) úpisemakcií ve smyslu § 203 obchodního zákoníku takto :-zvýšní základního jmění o 12,150.000,- Kč budeprovedeno peněžitým vkladem na základě úpisu akcií-společnost na zvýšení základního jmění vydá nové akcie vpočtu 243 ks o nominální hodnotě 50.000,- Kč á 1 ksakcie,forma akcie - na majitele, emisní kurs se rovná jmenovitéhodnotě,podoba akcií -listinná,vydány budou jako prioritní akciebezhlasovacího práva s přednostním právem,týkajícím se výplatydividendy ve výši rovnající se 1,01 násobku dividendypřipadající na jednu kmenovou akcii-úpis nad rámec navrženého zvýšení se nepřipouští-podmínkou je splacení celého emisního kursu v termínechurčených pro jednotlivá upisovací kol-místem úpisů je sídlo společnosti BAU plus,a.s.,Praha 5,NaZlíchově 228/4,I.patro,sekretariát ředitele-splacení celého emisního kursu na zvýšení základního jmění budeprovedeno na účet společnosti č.4001-1800852943/0300 vedený uČeskoslovenské obchodní banky s tím, že upisování proběhne vedvou upisovacích kolech takto:I.upisovací kolo : s využitím přednostního práva úpisu prostávající akcionáře v poměru k akciím,které mají v držení- na jednu dosavadní akcii lze upsat novou prioritní akcii-lhůta pro upsání akcií činí dva týdny ode dne pravomocnéhorozhodnutí Krajského obchodního soudu o zápisu úmyslu zvýšitzákladní jmění společnosti do obchodního rejstříku-lhůta splacení emisního kursu činí čtyři týdny ode dnepravomocného rozhodnutí Krajského obchodního soudu o zápisuúmyslu zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříkuII. upisovací kolo: pro stávající akcionáře bez omezení počtunově uspaných akcií s využitím přednostního práva pro akcionáře-společnost BAU group,s.r.o. se sídlem v Praze 5,Na Zlíchově228/4,IČO: 43873090-lhůta pro upsání akcií činí tři týdny ode dne pravomocnéhorozhodnutí Krajského obchodního soudu o zápisu úmyslu zvýšitzákladní jmění společnosti do obchodního rejstříku-lhůta pro splacení emisního kursu činí čtyři týdny ode dnepravomocného rozhodnutí Krajského obchodního soudu o zápisuúmyslu zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
  • 18. září 1997 - 27. září 1999 : Jediný akcionář: BAU group, spol. s r.o., IČ 4387 3090, sesídlem Praha 5, Na Zlíchově 228/4.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů