Trendy

66 920 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

9 661 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

119 399 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.2.2005 Přestavlky 50, PSČ 25791

Historické adresy

25.10.2002 - 1.2.2005 Červený Újezd 1, PSČ 25788
16.9.2002 - 25.10.2002 Červený Újezd 1, PSČ 25791
28.12.2001 - 16.9.2002 Červený Újezd 1, p. Sedlec - Prčice, PSČ 25791
16.9.1997 - 28.12.2001 Červený Újezd 1, PSČ 25788

25608631

DIČ

od 25.11.1997

CZ25608631

Datová schránka

q7jg65r

Historické názvy

16.9.1997 - 1.2.2005

Červený Újezd a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4949

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.2.2005

54 662 000 Kč

Historické jmění

27.11.1998 - 1.2.2005

21 937 000 Kč

16.9.1997 - 27.11.1998

1 096 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Sedlčany

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

400808674 / 0600

Historické provozovny

28.1.1998 - 30.3.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 257 88, Červený Újezd 1

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. srpna 2014 : Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinn Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinn...o souhlas odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 15 % základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. zobrazit více skrýt více
  • 4. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 4. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. září 2004 - 1. února 2005 : Valná hromada společnosti Červený Újezd a.s. rozhodla na řádné valné hromadě konané dne 18.6.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionář... ů k úpisu nových akcií takto:Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši 21.937.000,-- Kč, slovy: dvacet jedna miliónů devět set třicet sedm tisíc korun českých, se upsáním nových akcií zvyšuje o částku 32.725.000,-- Kč, slovy: třicet dva milióny sedm set dvacet pět tisíc korun českých, na částku 54.662.000,-- Kč, slovy: padesát čtyři milióny šest set šedesát dva tisíce korun českých. Nepřipouští se upisování akcií nad tuto uvedenou částku. Připouští se úpis nepeněžitým vkladem podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, a to vkladem podniku - Zemědělského a obchodního družstva Přestavlky u Sedlce se sídlem Sedlec-Prčice 1, Přestavlky u Sedlce 50, PSČ 257 91, IČ 46353798, jehož ocenění je určené posudkem znalce Ing. Vladimíra Kodytka, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků a vklady majetku do obchodních společností, číslo posudku 1683/94/2003, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30.6.2003 č.j. Nc 4041/2003-3, částkou 32.725.000,-- Kč, slovy: třicet dva milióny sedm set dvacet pět tisíc korun českých. Podle tohoto posudku se stanoví hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu čáskou 32.725.000,-- Kč, slovy: třicet dva milióny sedm set dvacet pět tisíc korun českých.Společnost bude emitovat 32.725 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, za jednu akcii. Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií jinak dotčena.Všechny emitované akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty předem určenému zájemci, tj. Zemědělskému a obchodnímu družstvu Přestavlky u Sedlce se sídlem Sedlec-Prčice 1, Přestavlky u Sedlce 50, PSČ 257 91, IČ 46353798. Tento zájemce upíše 100% nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu, a to smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku.Místem k uplatnění práva předem určeného zájemce k upisování nově vydaných akcií bude sídlo společnosti v době od 9.00-16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skončí po ulynutí patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo oznámí písemně předem určenému zájemci k upisování nově vydaných akcií počátek běhu lhůty k upisování s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je:podnik předem určeného zájemce, tj. soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání provozovaného dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu Zemědělským a obchodním družstvem Přestavlky u Sedlce se sídlem Sedlec-Prčice 1, Přestavlky u Sedlce 50, PSČ 257 91, IČ 46353798, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložce 699, přičemž k tomuto podniku náleží především tyto věci, práva a majetkové hodnoty:- nemovitý majetek, a to- spoluvlastnický podíl ve výši pětadvacet devětadevadesátin (25/99) k budobě čp. 610 ve Voticích (jiné stavbě) na stavební parcele 182/2 a ke stavební pacele 182/2 (zastavěné ploše a nádvoří), vše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnictví číslo 1695 pro obec a katastrální území Votice,- stavební parcela 4 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela 7/1 (ostatní plocha), budova čp. 50 v Přestavlkách (občanská vybavenost) na stavební parcele 82, budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele 4, budova bez čp/če (zemědělská stavba) na stavebních parcelách 72/1, 72/2 a 72/3, budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele 92, budova bez čp/če (technická vybavenost) na stavebních parcelách 91 a 93 a pozemky, ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) - 75/31 a 79/19, vše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnictví číslo 81 pro obec Sedlec-Prčice a katastrální území Přestavlky u Sedlce,- pozemková parcela 1015/10 (orná půsa), pozemková parcela 1018/2 (ostatní plocha) a pozemková parcela 1018/3 (ostatní plocha), vše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnictví číslo 806 pro obec Sedlec-Prčice a katastrální území Prčice,- movité věci včetně zásob,- finanční majetek,- pohledávky,- veškerá práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software,- veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy přecházejí na společnost.Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 32.725 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.Nepeněžitý vklad bude splacen uzavření smlouvy o vkladu podniku a faktickým předáním podniku společnosti, o předání bude sepsán zápis. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti nejpozději do dvou týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 15. prosince 1997 - 27. listopadu 1998 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.11.1997 o záměru zvýšitzákladní jmění:Základní jmění se zvyšuje o 19.000.000,-Kč s tím, že sepřipouští upisování akcií nad částku navrhované... ho základníhojmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základníhojmění rozhodne jediný akcionář při výkonu působnosti valnéhromady.Budou upisovány:akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a akcie na jménove jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Všechny nově upisované akciejsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanovspolečnosti a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách.Akeci budou upisovány na základě výzvy do listinny upisovatelů,která bude umístněna v sídle společnosti v Červeném Újezdě l,okr. Benešov, PSČ 257 88, v kanceláři předsedy představenstva.Osoby, které splňují podmínky upisovány se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů. Osoby, které splňujípodmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídlaspolečnosti k úpisu obdrží individuální list upisovatele. Tentolist má všechny náležitosti upisovací listiny a podpisem avrácením ve stanovené lhůtě upisování se považuje za úpis.Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisnímkursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 30 dnů.Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledáky oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. vůčimajetku Zemědělského družstva Červený Újezd, družstvo se sídlemV Červeném Újezdě u Votic, okr. Benešov, IČ: 47 04 80 69.Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost, tj. nejpozdějidnem úpisu akcií.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. byloprovedeno znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka znalecz oboru ekonomika, znaleckými posudek č. 19/1997 ze dne12.10.1997 a ing. René Matyse, znalec z oboru ekonomika,znalecký posudek č. 19/1997 ze dne 12.10.1997.Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám Zemědělského družstva Červený Újezd, družstvase sídlem v Červeném Újezdě u Votic, okr. Benešov, kteří jsouvlstníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákonač. 42/1992 Sb. jak jsou uvedeni v notářském zápisu notářkyLiběny Pernicové ze dne 20.11.1997. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů