Základní údaje

Sídlo

od 17.5.2006Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600

Historické adresy

10.3.2003 - 17.5.2006Praha 2, Římská 103/12, PSČ 12000
29.7.2002 - 10.3.2003Praha 5 - Nové Butovice, Bucharova 1281/2, PSČ 15800
4.7.2001 - 29.7.2002Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 12000
30.9.1997 - 4.7.2001Praha 2, Francouzská 4, PSČ 12000

25612603

DIČ

Není plátce DPH

1.8.2004 - 31.12.2008

CZ25612603

Datum vzniku

30. září 1997

Datová schránka

knpcqv2

Historické názvy

26.2.2001 - 7.1.2013

Allianz penzijní fond, a.s.

30.9.1997 - 26.2.2001

Allianz-Živnobanka, penzijní fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4972

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.11.2012

300 000 000 Kč

Historické jmění

2.7.2012 - 2.11.2012

200 000 000 Kč

30.9.1997 - 2.7.2012

60 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. září 1997 : Obchodní společnost Allianz-Živnobanka, penzijní fond, a.s.byla založena splynutím společností Allianz-Hypo penzijní fond,a.s. se sídlem Praha 2, Římská 12, IČ 61 86 06 62 a Živno Obchodní společnost Allianz-Živnobanka, penzijní fond, a.s.byla založena splynutím společností Allianz-Hypo penzijní fond,a.s. se sídlem Praha 2, Římská 12, IČ 61 86 06 62 a Živno...banka--penzijní fond, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 5,IČ 61 85 99 66 rozhodnutím valných hromad ze dne 31.8.1997. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 1997 : Akcie jsou v listinné podobě.
  • 30. září 1997 : Převod akcií vyžaduje ke své platnosti souhlasu valné hromady.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. června 2014 - 26. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 18. září 2012 - 2. listopadu 2012 : a) Zvyšuje se základní kapitál společnosti Allianz penzijní fond, a.s., peněžitým vkladem o částku ve výši 100,000.000,-- Kč (slovy : jedno sto miliónů korun českých) tak, že zákla... dní kapitál po tomto zvýšení bude činit 300,000.000,--Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých). Určuje se, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 100,000.000,--Kč (slovy jedno sto miliónů korun českých) se nepřipouští.b) Jediný akcionář společnosti Allianz penzijní fond, a.s., a to společnost Allianz pojišťovna, a.s., využije své přednostní právo dle § 204a odst. 1 ObchZ a v souladu s Čl. 7 odst. 4 stanov společnosti na upisování nových akcií.c) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet: 100 (slovy:jedno sto) akcií Jmenovitá hodnota: 1,000.000,--Kč (slovy: jeden milión korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné akcie.d) Určuje se, že všechny nové akcie upíše dosavadní jediný akcionář a to společnost Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, IČ: 471 15 971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815.e) Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto: Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti Allianz penzijní fond, a.s. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi akcionářem a společností. Akcionář je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle společnost akcionáři do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, emisní kurs akcií.f) Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu takto: Ve lhůtě třiceti dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií bude emisní kurs akcií splacen na zvláštní účet společnosti Allianz penzijní fond, a.s. č. účtu 107-0120890247/0100, vedený u Komerční banky, a.s., Praha. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů