Základní údaje

Sídlo

od 17.5.2006 Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600

Historické adresy

10.3.2003 - 17.5.2006 Praha 2, Římská 103/12, PSČ 12000
29.7.2002 - 10.3.2003 Praha 5 - Nové Butovice, Bucharova 1281/2, PSČ 15800
4.7.2001 - 29.7.2002 Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 12000
30.9.1997 - 4.7.2001 Praha 2, Francouzská 4, PSČ 12000

25612603

DIČ

Není plátce DPH

1.8.2004 - 31.12.2008

CZ25612603

Datum vzniku

30. září 1997

Datová schránka

knpcqv2

Historické názvy

26.2.2001 - 7.1.2013

Allianz penzijní fond, a.s.

30.9.1997 - 26.2.2001

Allianz-Živnobanka, penzijní fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4972

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.8.2017

50 100 000 Kč

Historické jmění

2.11.2012 - 28.8.2017

300 000 000 Kč

2.7.2012 - 2.11.2012

200 000 000 Kč

30.9.1997 - 2.7.2012

60 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. září 1997 : Obchodní společnost Allianz-Živnobanka, penzijní fond, a.s.byla založena splynutím společností Allianz-Hypo penzijní fond,a.s. se sídlem Praha 2, Římská 12, IČ 61 86 06 62 a Živno Obchodní společnost Allianz-Živnobanka, penzijní fond, a.s.byla založena splynutím společností Allianz-Hypo penzijní fond,a.s. se sídlem Praha 2, Římská 12, IČ 61 86 06 62 a Živno...banka--penzijní fond, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 5,IČ 61 85 99 66 rozhodnutím valných hromad ze dne 31.8.1997. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 1997 : Převod akcií vyžaduje ke své platnosti souhlasu valné hromady.

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. září 1997 - 29. srpna 2017 : Akcie jsou v listinné podobě.
  • 19. dubna 2017 - 28. srpna 2017 : Jediný akcionář společnosti přijal dne 12.4.2017 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti z hodnoty 300.000.000,- Kč o částku 249.900.000,- Kč na hodnotu 50.100.000,- K... č. Důvodem snížení je změna právní úpravy a z toho plynoucí požadavek na výši základního kapitálu společnosti. Účelem snížení je přizpůsobení se regulované výši základního kapitálu a převedení částky odpovídající snížení základního kapitálu do kapitálových fondů společnosti. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 1.000.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 167.000,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nové jmenovité hodnoty každé akcie. Částka rovnající se snížení základního kapitálu bude převedena do kapitálových fondů obchodní společnosti Allianz penzijní společnost, a.s. Lhůta pro předložení akcií společnosti za účelem vyznačení nové hodnoty činí 1 (jeden) měsíc od účinnosti snížení základního kapitálu, pokud k tomuto dni budou mít listinnou podobu. zobrazit více skrýt více
  • 4. června 2014 - 26. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 18. září 2012 - 2. listopadu 2012 : a) Zvyšuje se základní kapitál společnosti Allianz penzijní fond, a.s., peněžitým vkladem o částku ve výši 100,000.000,-- Kč (slovy : jedno sto miliónů korun českých) tak, že zákla... dní kapitál po tomto zvýšení bude činit 300,000.000,--Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých). Určuje se, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 100,000.000,--Kč (slovy jedno sto miliónů korun českých) se nepřipouští.b) Jediný akcionář společnosti Allianz penzijní fond, a.s., a to společnost Allianz pojišťovna, a.s., využije své přednostní právo dle § 204a odst. 1 ObchZ a v souladu s Čl. 7 odst. 4 stanov společnosti na upisování nových akcií.c) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet: 100 (slovy:jedno sto) akcií Jmenovitá hodnota: 1,000.000,--Kč (slovy: jeden milión korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné akcie.d) Určuje se, že všechny nové akcie upíše dosavadní jediný akcionář a to společnost Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, IČ: 471 15 971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815.e) Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto: Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti Allianz penzijní fond, a.s. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi akcionářem a společností. Akcionář je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle společnost akcionáři do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, emisní kurs akcií.f) Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu takto: Ve lhůtě třiceti dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií bude emisní kurs akcií splacen na zvláštní účet společnosti Allianz penzijní fond, a.s. č. účtu 107-0120890247/0100, vedený u Komerční banky, a.s., Praha. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů