Trendy

153 839 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

43 916 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

1 478 263 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

11.10.2013 - 14.2.2014 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
28.2.2012 - 11.10.2013 Praha 1, Na Poříčí 1047/26, PSČ 11000
30.11.2007 - 28.2.2012 Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13000
7.11.2000 - 30.11.2007 Praha 2, Londýnská 41, PSČ 12000
9.10.1997 - 7.11.2000 Praha 2, Americká 17/579, PSČ 12000

25614363

DIČ

Není plátce DPH

1.12.1997 - 14.2.2014

CZ25614363

Datum vzniku

9. října 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

14. února 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

14. února 2014

Historické názvy

30.11.2007 - 14.2.2014

Luxembourg Plaza, a.s.

9.10.1997 - 30.11.2007

ORCO PROPERTY, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4984

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

8.10.2003 - 14.2.2014

10 000 000 Kč

9.10.1997 - 8.10.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 14. února 2014 - 14. února 2014 : Obchodní společnost Luxembourg Plaza,a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, identifikační číslo 256 14 363 zanikla fúzí sloučením a její obchodní jm... ění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost EMH North, s.r.o., se sídlem Praha 1, Hradčany, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 016 18 016 zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v odílu C, vložka 21158. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2014 - 14. února 2014 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
 • 24. března 2003 - 31. října 2007 : Jediný akcionář: ORCO PROPERITY GROUP S.A.L-2240 Luxembourg, 31 rue Notre DameLucemburské velkovévodství
 • 28. května 2003 - 8. října 2003 : f)Určuje se způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií tak, ževe lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií budeuzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitéhozáj... emce, tj. společnosti ORCO PROPERTY GROUP S.A. vůčispolečnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu podleustanovení § 203 odst. 2 písm. j) zákona č. 513/1991 Sb. Určujíse pravidla pro uzavření smlouvy o započtení takto: Smlouva ozapočtení bude uzavřena mezi společností ORCO PROPERTY, a.s. aurčitým zájemcem, tj. společností ORCO PROPERTY GROUP S.A. načástku 9.000.000,-Kč (slovy: devět milionů korun českých), kterávznikla z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 30. června 2002, kterouurčitý zájemce uzavřel se společností ORCO PROPERTY, a.s. Lhůtapro splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. lhůta prouzavření smlouvy o započtení, činí 5 pracovních dní po jejichupsání. Uděluje se souhlas ve smyslu ustanovení § 163 odst. 3zákona č. 513/1991 Sb. k započtení pohledávky společnosti nasplacení emisního kursu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 2003 - 8. října 2003 : e)Určuje se, že místem pro upisování akcí bez využitípřednostního práva je sídlo společnosti v době od 9,00 hod do16,00 hod během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování činí 15dnů ... a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy oupsání akcií určitému zájemci. Společnost zašle tomuto zájemcido tří dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsáníakcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 2003 - 8. října 2003 : d)Určuje se, že všechny nové akcie specifikované výše v bodu c)budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ORCO PROPERTYGROUP S.A., akciová společnost založená podle lucembu... rskéhopráva, se sídlem na adrese 31, rue Notre Dame, L-2240,Lucemburk, R.C. Luxembourg B 44996. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 2003 - 8. října 2003 : c)Určuje se druh, forma, podoba a počet akcií, které budouvydány:Druh: kmenové akcie neregistrovanéForma: akcie na majitelePodoba: ... listinnéJmenovitá hodnota každé akcie: 10.000,- Kč Emisní kurs jedné a každé akcie činí 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých. Emisní kurs se splácí pouze peněžitýmivklady. Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojenáse stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí novýchakcií nijak dotčena. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 2003 - 8. října 2003 : b)Určuje se, že upisování akcií nad tuto částku zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští.
 • 28. května 2003 - 8. října 2003 : a)Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitým vkladem, ato ze stávající částky 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korunčeských) o částku 9.000.000,-Kč (slovy: devět milionů k... orunčeských), takže základní kapitál po tomto zvýšení bude činit10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 28. května 2003 - 8. října 2003 : Dne 10. prosince 2002 rozhodl jediný akcionář společnosti,společnost ORCO PROPERTY GROUP S.A., akciová společnost založenápodle lucemburského práva, se sídlem na adrese 31, rue Not... reDame, L-2240, Lucemburk, R.C. Luxembourg B 44996, při výkonupůsobnosti valné hromady společnosti ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, ozvýšení základního kapitálu společnosti tak, jak je uvedeno: zobrazit více skrýt více
 • 28. května 2003 - 8. října 2003 : Důvodem pro toto zvýšení základního kapitálu je kapitálovéposílení společnosti s ohledem na její další rozvoj.
posunout dolů